Projektstilling som Frivillighedskoordinator i Holstebro

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du lyst til at stå for koordinering og rekruttering af frivillige besøgsvenner, støtte patienter i Center for Sundhed med samtaler, gåture og forskellige sociale aktiviteter og arbejde med tværkulturelt projekt i et kirke-kommunesamarbejde? Vi søger en engageret frivillighedskoordinator i en 3-årig projektstilling stillingen på fuld tid med start fra d. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Vores nye frivillighedskoordinator skal samarbejde med ledelse og personale og præsten på Center for Sundhed, og med Holstebro Sogns Menighedspleje om den ene halvdel af stillingen, hvor tiden bruges på Center for Sundhed med fokus på eksistentiel og åndelig omsorg. Formålet her er at bidrage til, at indlagte mennesker støtte og opmuntres i en svær periode i deres liv. Efter udskrivning kan den frivillige indsats fortsættes i en periode, hvis det ønskes, og hvis det er muligt.
Den anden halvdel af tiden foregår i Kirkernes Integrationssamarbejde (KIS-Holstebro) regi med fokus på tværkulturelt arbejde i samarbejde med Trivselshuset ved at være med til at støtte eksisterende eller sætte gang i aktiviteter til fremme af godt naboskab.

Arbejdsopgaver.

 • Skal kunne rekruttere, inspirere og lede frivillige ud fra kirkerne i Holstebro og lokalsamfundet.
 • Opsøgende arbejde i forhold til indlagte medborgere, der ønsker besøgsven, - gruppe eller f.eks. motionsven. 
 • Udvikle projektet løbende sammen med ledelsen af Center for Sundhed og med styregruppen fra Holstebro Sogns Menighedspleje.
 • Fortælle og skrive om projektet i relevante sammenhænge, herunder artikler om arbejdet og deltage i den offentlige debat.
 • Interviewe de frivillige i forhold til projektet.
 • Arrangere f.eks. spisearrangementer og foredrag for frivillige i projektet.
 • Samarbejde med præsten ved Center for Sundhed om evt. arrangementer og/eller andagter / gudstjenester på Center for Sundhed.
 • Formidle kirkens budskab gennem godt naboskab og omsorg gennem besøgstjeneste.
 • Arrangere regelmæssige tværkulturelle aktiviteter for børn og voksne, spisefællesskaber og studiekredse, sport, leg, hygge og dialogmøder mv.

Vi forestiller os at du:
 • Har kirkefaglighed på bachelorniveau som f.eks. i kristendom, kultur og kommunikation (3K), i diakoni og socialpædagogik, religionsvidenskab. Alternativt en bacheloruddannelse inden for social og sundhedsfaglige område med erfaring inden for diakoni.
 • Er udadvendt og parat til at gå foran i tæt samarbejde med nøglepersoner.
 • At du kan se dig selv være en del af det kirkelige - kommunale samarbejde.
 • Stillingen forudsætter, at du er selvstændig og har handlekraft, empatiske evner, et rummeligt menneskesyn og evne til fleksibilitet.
 • IT-kundskab på brugerniveau
 • At du trives med fleksible arbejdstider, og det forventes, at du selv planlægger og tilrettelægger arbejdstider ud fra opgaverne. Du skal forvente aften og weekend arbejde i mindre omfang

Vi tilbyder:
 • At du kan indgå i et udviklende samarbejde med andre ansatte i samvirkende Menighedsplejer og med præsten ved Center for Sundhed i Holstebro
 • At du indgår i Samvirkende Menighedsplejers diakoniteam med kollegial supervision
 • At du får lov at blive en del af et spændende tværkulturelt samarbejde.
 • En spændende og alsidig arbejdsdag

Arbejdsområde og placering:
Frivillighedskoordinatoren, har arbejdsplads i Center for Sundhed / Trivselshuset og tilbydes kontor i en af byens kirker samt delekontor med den kommende præst ved Center for Sundhed. Stillingen har ligeledes basis i Holstebro sogn, Kirkestræde 9A, hvor Holstebro Sogns Menighedspleje er hjemmehørende. Frivillighedskoordinatoren refererer til styregruppen, som består af 3 medlemmer af bestyrelsen for Holstebro Sogns Menighedspleje, hvad angår stillingen ved Center for Sundhed. Formanden for Holstebro Sogns Menighedspleje er født medlem af styregruppen og daglig leder for frivillighedskoordinatoren.
Frivillighedskoordinatoren refererer til KIS forretningsudvalg for den halvdel, der angår det tværkulturelle arbejde og vil få kontor i en af byens kirker.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Det oplyses, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Erik Ladegaard, Nellikestræde 3, 7500 Holstebro, elad@km.dk, 24454483
Der henvises til KIS og stillingsbeskrivelse på Holstebro Kirkes hjemmeside www.holstebrokirke.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest den, d. 8. august 2022

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33 og i uge 35
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Projektstilling som Frivillighedskoordinator i Holstebro

Har du lyst til at stå for koordinering og rekruttering af frivillige besøgsvenner, støtte patienter i Center for Sundhed med samtaler, gåture og forskellige sociale aktiviteter og arbejde med tværkulturelt projekt i et kirke-kommunesamarbejde? Vi søger en engageret frivillighedskoordinator i en 3-årig projektstilling stillingen på fuld tid med start fra d. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Vores nye frivillighedskoordinator skal samarbejde med ledelse og personale og præsten på Center for Sundhed, og med Holstebro Sogns Menighedspleje om den ene halvdel af stillingen, hvor tiden bruges på Center for Sundhed med fokus på eksistentiel og åndelig omsorg. Formålet her er at bidrage til, at indlagte mennesker støtte og opmuntres i en svær periode i deres liv. Efter udskrivning kan den frivillige indsats fortsættes i en periode, hvis det ønskes, og hvis det er muligt.
Den anden halvdel af tiden foregår i Kirkernes Integrationssamarbejde (KIS-Holstebro) regi med fokus på tværkulturelt arbejde i samarbejde med Trivselshuset ved at være med til at støtte eksisterende eller sætte gang i aktiviteter til fremme af godt naboskab.

Arbejdsopgaver.

 • Skal kunne rekruttere, inspirere og lede frivillige ud fra kirkerne i Holstebro og lokalsamfundet.
 • Opsøgende arbejde i forhold til indlagte medborgere, der ønsker besøgsven, - gruppe eller f.eks. motionsven. 
 • Udvikle projektet løbende sammen med ledelsen af Center for Sundhed og med styregruppen fra Holstebro Sogns Menighedspleje.
 • Fortælle og skrive om projektet i relevante sammenhænge, herunder artikler om arbejdet og deltage i den offentlige debat.
 • Interviewe de frivillige i forhold til projektet.
 • Arrangere f.eks. spisearrangementer og foredrag for frivillige i projektet.
 • Samarbejde med præsten ved Center for Sundhed om evt. arrangementer og/eller andagter / gudstjenester på Center for Sundhed.
 • Formidle kirkens budskab gennem godt naboskab og omsorg gennem besøgstjeneste.
 • Arrangere regelmæssige tværkulturelle aktiviteter for børn og voksne, spisefællesskaber og studiekredse, sport, leg, hygge og dialogmøder mv.

Vi forestiller os at du:
 • Har kirkefaglighed på bachelorniveau som f.eks. i kristendom, kultur og kommunikation (3K), i diakoni og socialpædagogik, religionsvidenskab. Alternativt en bacheloruddannelse inden for social og sundhedsfaglige område med erfaring inden for diakoni.
 • Er udadvendt og parat til at gå foran i tæt samarbejde med nøglepersoner.
 • At du kan se dig selv være en del af det kirkelige - kommunale samarbejde.
 • Stillingen forudsætter, at du er selvstændig og har handlekraft, empatiske evner, et rummeligt menneskesyn og evne til fleksibilitet.
 • IT-kundskab på brugerniveau
 • At du trives med fleksible arbejdstider, og det forventes, at du selv planlægger og tilrettelægger arbejdstider ud fra opgaverne. Du skal forvente aften og weekend arbejde i mindre omfang

Vi tilbyder:
 • At du kan indgå i et udviklende samarbejde med andre ansatte i samvirkende Menighedsplejer og med præsten ved Center for Sundhed i Holstebro
 • At du indgår i Samvirkende Menighedsplejers diakoniteam med kollegial supervision
 • At du får lov at blive en del af et spændende tværkulturelt samarbejde.
 • En spændende og alsidig arbejdsdag

Arbejdsområde og placering:
Frivillighedskoordinatoren, har arbejdsplads i Center for Sundhed / Trivselshuset og tilbydes kontor i en af byens kirker samt delekontor med den kommende præst ved Center for Sundhed. Stillingen har ligeledes basis i Holstebro sogn, Kirkestræde 9A, hvor Holstebro Sogns Menighedspleje er hjemmehørende. Frivillighedskoordinatoren refererer til styregruppen, som består af 3 medlemmer af bestyrelsen for Holstebro Sogns Menighedspleje, hvad angår stillingen ved Center for Sundhed. Formanden for Holstebro Sogns Menighedspleje er født medlem af styregruppen og daglig leder for frivillighedskoordinatoren.
Frivillighedskoordinatoren refererer til KIS forretningsudvalg for den halvdel, der angår det tværkulturelle arbejde og vil få kontor i en af byens kirker.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Det oplyses, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Erik Ladegaard, Nellikestræde 3, 7500 Holstebro, elad@km.dk, 24454483
Der henvises til KIS og stillingsbeskrivelse på Holstebro Kirkes hjemmeside www.holstebrokirke.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest den, d. 8. august 2022

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33 og i uge 35
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.