Psykologer til nyt psykologfællesskab på tværs af døgninstitutioner for børn og unge i København

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Trivsel og psykiatriske udfordringer blandt børn og unge er et voksende samfundsproblem. I Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) hjælper vi disse børn, unge og familier og til det, har vi brug for et team af psykologer, der kan sætte retning for behandlingsarbejdet på vores døgninstitutioner og i centeret. Vi søger derfor fire psykologer til et tværgående team, som skal dække vores tre døgninstitutioner: Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik – en ny institution, som åbner i foråret 2023. Målgrupperne er henholdsvis unge mellem 6-14 år og 13-18 år.

Psykologteam på tværs
Psykologteamet skal varetage behandlingstilgangen på institutionerne, udarbejde behandlingsplaner og have konkrete terapeutiske opgaver i behandlingsarbejdet. Teamet vil have stor indflydelse på udviklingen og den faglige tilgang i centret.

Teamet af psykologer vil sammen tilrettelægge og sparre med hinanden om arbejdsopgaverne og udvikle nye tiltag, hvor en af psykologerne vil fungere som faglig koordinator. Teamkonstruktionen gør, at der er mulighed for at være to om særligt svære opgaver, få kvalificeret faglig sparring når der er behov for det og hjælpe hinanden på tværs.

Familie og netværk spiller en afgørende rolle for børnenes udvikling og trivsel, hvorfor det er afgørende at arbejde med en helhedsorienteret indsats målrettet barnets familie og med mulighed for anbringelse af søskende. Familiearbejdet vil være en central del af behandlingsindsatsen tilpasset den enkelte familie.

Du vil i praksis dele din arbejdstid mellem psykologteamet og den institution, som du primært bliver tilknyttet. Ledelsesmæssigt vil du referere til lederen på institutionen, hvor du også vil have størstedelen af din arbejdstid.

Om stillingerne
Du vil spille en central rolle i at understøtte de faglige opgaver på institutionen og være med til at sikre sammenhæng, retning og kvalitet i institutionens behandlingsarbejde og -strategi.

I relation til teamet kan der forekomme opgaver som:

 • varetage defusing, debriefing, supervision, faglig sparring
 • undervise i metodetilgange, psykologfaglige emner og psykiatriforståelse
 • lede behandlingsmøder
 • samarbejde med socialrådgiver, medarbejdere og ledelsen ift. at sikre det tværfaglige behandlingsarbejde på institutionen
 • samarbejde om de psykologfaglige spørgsmål i det eksterne samarbejde
 • supervisere på andre CSP-institutioner

I relation til børnene, de unge og deres familie kan der forekomme opgaver som:·

 • deltage i indskrivningsmøder, opfølgningsmøder og andre relevante møder med eksterne samarbejdspartnere, familier m.fl.
 • konkrete, afdækkende og behandlende psykologopgaver ift. målgruppen
 • psykologfaglig afdække barnets eller den unges funktioner
 • udarbejde og ajourføre behandlingsplaner
 • løbende vurdere barnets trivsel og udvikling under anbringelsen i samråd med det pædagogiske personale og forældre
 • bidrage i forældrearbejdet herunder forestå psykoedukation ved behov
 • gennemføre psykologsamtaler for børn, unge og familier i afgrænsede forløb·

På Villa Frederik kan der forekomme opgaver som:

 • have ansvar for familiebehandlingen i samarbejde med familiebehandlerne – det kan foregå både på institutionen og i hjemmet
 • administrative opgaver
 • udarbejde behandlingsplaner for alle børn og unge
 • journalføring i kommunens dokumentationssystem Domus
 • viden om dokumentationskrav, vejledninger og lovgivninger
 • bidrage til sammenhæng i behandlingsindsatser med PPR, psykiatri og andre samarbejdspartnere

Om dig
Vi ønsker, at du:

 • er autoriseret psykolog eller specialpsykolog
 • har lyst til at dygtiggøre dig indenfor det socialpsykiatriske felt på børn og ungeområdet
 • er fagligt velfunderet og har lyst til – i samarbejde med dine kolleger – at medvirke til udvikling af behandlingsindsatser
 • eventuelt har testerfaring indenfor aldersgruppen
 • har erfaring med gruppesupervision og debriefing – eller har mod på opgaven
 • er god til at arbejde anerkendende med øje for børn og unges kompetencer og ressourcer
 • er struktureret, lyttende og relationsskabende
 • motiveres af at indgå i og udvikle et nyt tværgående team

Vi tilbyder

 • at blive en del af et psykologteam på tværs af Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik, hvor du kan gøre en forskel for børn og unge i en sårbar periode af deres liv
 • at blive en del af psykolognetværket i centerfællesskabet med 15 andre psykologer, som bl.a. har interne supervisionsgrupper og faglige udviklingsdage
 • personlige udviklingsmuligheder, hvor du bl.a. kan deltage på kurser godkendt til specialistuddannelsen
 • supervisionsgrupper, der lever op til kriterierne for specialistuddannelsen indenfor ’psykoterapibørn’ og ’børneneuropsykologi’
 • et spændende arbejde med alsidige opgaver, hvor du har en vigtig rolle i det tværfaglige samarbejde

Kort om de tre institutioner
Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik er beliggende i hhv. Skodsborg, København NV og København SV. Målgruppen er børn og unge med socioemotionelle-, adfærdsmæssige- eller psykiatriske udfordringer af varierende grad. Du kan læse mere om institutionerne og deres behandlingstilgange her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Stillingerne besættes løbende og er normeret til 30-37 timer ugentligt. Arbejdstiden vil typisk foregå i dagtimerne og du har indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden. Du bliver ansat på en af nævnte institutioner som primær psykolog og refererer til institutionslederen. Du sidder sammen med de andre psykologer i teamet en-to gange om ugen, hvor I har mulighed for faglig sparring. Vi indhenter børne- og straffeattest samt udvidede referencer ved ansættelse.

Mere information
Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte institutionsleder Lennart Ekberg på 2490 0083.

Søg via linket senest søndag den 11. december 2022
Vi holder samtaler løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Psykologer til nyt psykologfællesskab på tværs af døgninstitutioner for børn og unge i København

Trivsel og psykiatriske udfordringer blandt børn og unge er et voksende samfundsproblem. I Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) hjælper vi disse børn, unge og familier og til det, har vi brug for et team af psykologer, der kan sætte retning for behandlingsarbejdet på vores døgninstitutioner og i centeret. Vi søger derfor fire psykologer til et tværgående team, som skal dække vores tre døgninstitutioner: Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik – en ny institution, som åbner i foråret 2023. Målgrupperne er henholdsvis unge mellem 6-14 år og 13-18 år.

Psykologteam på tværs
Psykologteamet skal varetage behandlingstilgangen på institutionerne, udarbejde behandlingsplaner og have konkrete terapeutiske opgaver i behandlingsarbejdet. Teamet vil have stor indflydelse på udviklingen og den faglige tilgang i centret.

Teamet af psykologer vil sammen tilrettelægge og sparre med hinanden om arbejdsopgaverne og udvikle nye tiltag, hvor en af psykologerne vil fungere som faglig koordinator. Teamkonstruktionen gør, at der er mulighed for at være to om særligt svære opgaver, få kvalificeret faglig sparring når der er behov for det og hjælpe hinanden på tværs.

Familie og netværk spiller en afgørende rolle for børnenes udvikling og trivsel, hvorfor det er afgørende at arbejde med en helhedsorienteret indsats målrettet barnets familie og med mulighed for anbringelse af søskende. Familiearbejdet vil være en central del af behandlingsindsatsen tilpasset den enkelte familie.

Du vil i praksis dele din arbejdstid mellem psykologteamet og den institution, som du primært bliver tilknyttet. Ledelsesmæssigt vil du referere til lederen på institutionen, hvor du også vil have størstedelen af din arbejdstid.

Om stillingerne
Du vil spille en central rolle i at understøtte de faglige opgaver på institutionen og være med til at sikre sammenhæng, retning og kvalitet i institutionens behandlingsarbejde og -strategi.

I relation til teamet kan der forekomme opgaver som:

 • varetage defusing, debriefing, supervision, faglig sparring
 • undervise i metodetilgange, psykologfaglige emner og psykiatriforståelse
 • lede behandlingsmøder
 • samarbejde med socialrådgiver, medarbejdere og ledelsen ift. at sikre det tværfaglige behandlingsarbejde på institutionen
 • samarbejde om de psykologfaglige spørgsmål i det eksterne samarbejde
 • supervisere på andre CSP-institutioner

I relation til børnene, de unge og deres familie kan der forekomme opgaver som:·

 • deltage i indskrivningsmøder, opfølgningsmøder og andre relevante møder med eksterne samarbejdspartnere, familier m.fl.
 • konkrete, afdækkende og behandlende psykologopgaver ift. målgruppen
 • psykologfaglig afdække barnets eller den unges funktioner
 • udarbejde og ajourføre behandlingsplaner
 • løbende vurdere barnets trivsel og udvikling under anbringelsen i samråd med det pædagogiske personale og forældre
 • bidrage i forældrearbejdet herunder forestå psykoedukation ved behov
 • gennemføre psykologsamtaler for børn, unge og familier i afgrænsede forløb·

På Villa Frederik kan der forekomme opgaver som:

 • have ansvar for familiebehandlingen i samarbejde med familiebehandlerne – det kan foregå både på institutionen og i hjemmet
 • administrative opgaver
 • udarbejde behandlingsplaner for alle børn og unge
 • journalføring i kommunens dokumentationssystem Domus
 • viden om dokumentationskrav, vejledninger og lovgivninger
 • bidrage til sammenhæng i behandlingsindsatser med PPR, psykiatri og andre samarbejdspartnere

Om dig
Vi ønsker, at du:

 • er autoriseret psykolog eller specialpsykolog
 • har lyst til at dygtiggøre dig indenfor det socialpsykiatriske felt på børn og ungeområdet
 • er fagligt velfunderet og har lyst til – i samarbejde med dine kolleger – at medvirke til udvikling af behandlingsindsatser
 • eventuelt har testerfaring indenfor aldersgruppen
 • har erfaring med gruppesupervision og debriefing – eller har mod på opgaven
 • er god til at arbejde anerkendende med øje for børn og unges kompetencer og ressourcer
 • er struktureret, lyttende og relationsskabende
 • motiveres af at indgå i og udvikle et nyt tværgående team

Vi tilbyder

 • at blive en del af et psykologteam på tværs af Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik, hvor du kan gøre en forskel for børn og unge i en sårbar periode af deres liv
 • at blive en del af psykolognetværket i centerfællesskabet med 15 andre psykologer, som bl.a. har interne supervisionsgrupper og faglige udviklingsdage
 • personlige udviklingsmuligheder, hvor du bl.a. kan deltage på kurser godkendt til specialistuddannelsen
 • supervisionsgrupper, der lever op til kriterierne for specialistuddannelsen indenfor ’psykoterapibørn’ og ’børneneuropsykologi’
 • et spændende arbejde med alsidige opgaver, hvor du har en vigtig rolle i det tværfaglige samarbejde

Kort om de tre institutioner
Jacob Michaelsens Minde, Ungehuset og Villa Frederik er beliggende i hhv. Skodsborg, København NV og København SV. Målgruppen er børn og unge med socioemotionelle-, adfærdsmæssige- eller psykiatriske udfordringer af varierende grad. Du kan læse mere om institutionerne og deres behandlingstilgange her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Stillingerne besættes løbende og er normeret til 30-37 timer ugentligt. Arbejdstiden vil typisk foregå i dagtimerne og du har indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden. Du bliver ansat på en af nævnte institutioner som primær psykolog og refererer til institutionslederen. Du sidder sammen med de andre psykologer i teamet en-to gange om ugen, hvor I har mulighed for faglig sparring. Vi indhenter børne- og straffeattest samt udvidede referencer ved ansættelse.

Mere information
Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte institutionsleder Lennart Ekberg på 2490 0083.

Søg via linket senest søndag den 11. december 2022
Vi holder samtaler løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.