Psykologer til PPR i Høje-Taastrup kommune

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I Høje-Taastrup er pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) aktivt med til at udvikle betingelserne for børns og unges deltagelsesmuligheder og fællesskaber. På børne- og ungeområdet i kommunen står vi sammen om implementeringen af ny strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber. Vi udvikler nye samarbejdsformer og skaber løsningsfokuserede indsatser, når vi skal have alle med.
Vil du være med til det sammen med os?


En kollega gennem mange år har valgt at gå på efterløn, mens en anden værdsat kollega har valgt at blive selvstændig. Selvom det er med vemod at vi tager afsked med de to, skaber det mulighed for at byde nye velkommen på vores stærke hold. Det glæder vi os til.

PPR består af 1 PPR-leder, 2 faglige teamledere, 18 psykologer, 14 logopæder og 4 specialpædagogiske konsulenter. Vi arbejder tæt sammen både indadtil og udadtil i trivselsindsatsen for børn og unge i kommunen. Vi er forankret i Børne- og Ungerådgivningscentret, hvor vi arbejder i tværfaglig opgaveløsning. Høje-Taastrup kommune er en spændende kommune som ramme for opgaven, idet vi er en kommune med stor vækst og stort udviklingsdrive. Trivselskurven for børn og unge er på landsplan på vej i den gale retning, og i Høje-Taastrup ses denne udvikling også. Dog er det et vigtigt initiativ i kommunen at dæmme op for mistrivsel gennem sikring af udviklingen af inkluderende børne- og ungefællesskaber for alle børn. Derfor har kommunen for nyligt vedtaget en strategi på området, som kalder på en særlig indsats. PPR er en aktiv del af indsatsen og har derfor fået en samlet opnormering.

Psykologerne i PPR arbejder understøttende, konsultativt, løsningsfokuseret og ressourceorienteret. Som psykolog hos os er du undersøger, rådgiver, vejleder, supervisor, samskaber og formidler til både det professionelle netværk og til forældre/børn/unge. Arbejdet består både af sociale og psykologiske indsatser, og du får til opgave at understøtte trivsel og udvikling gennem undersøgelser, samskabende processer og helhedsbetonede indsatser omkring børn/unge til gavn for både dem og deres fællesskaber.

Psykologerne er i berøring med både småbørn og skolebørn og med almen- og specialområdet. Det er vi fordi vi ser værdien i grænsefladerne og i muligheden for at bygge bro mellem områder.
Vi er på udviklingssiden i fuld gang med tværgående og spændende indsatser og projekter, bl.a. den AMBIT-funderede fraværsindsats ”Skolevejen”, NEST-klasser, udvikling Co-teaching i almenskolen, praksisvejledning på småbørnsområdet osv. Derudover er vi aktive i udviklingen og udførelsen af lettere behandlingsforløb, f.eks. bidrager vores PPR psykologer til Cool Kids/Chilled og PPR psykologer udfører lettere behandlingsopgaver i regi af at vi er partnerkommune i STIME udviklet sammen med Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatrisk Center.
Hos os er der derfor mulighed for at få forskellige psykologfaglige opgaver i en mix af indsatser forankret i PPR som organisering.

Hos os evner vi at balancere stabilitet og udvikling, både i opgaveløsningen og i organisationen. Vi står aktuelt i en kommende rekruttering på teamleder niveau under PPR-leder, som skal sikre videreførelse af den gode og nære faglige ledelse og understøttelse af samskabelse i opgaveløsningen. Vi kæres om det gode fællesskab og den høje faglighed vi har hos os. Du vil hos os opleve samhørighed og fællesskabsånd, som er både stærk og inspirerende – for alle.

Hvem er du?
Du er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych. Hvis du er cand.pæd.pæd.psych. og har erfaringer fra området, hører vi gerne fra dig også.

 • Du har viden om og gerne erfaring med rådgivning og vejledning samt psykologisk undersøgelse.
 • Du har interesse for at arbejde bredt med den pædagogiske psykologi.
 • Du er i stand til at bringe din faglighed konstruktivt i spil i tværfaglige samarbejdsfora.
 • Du er initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.
 • Du har interesse for at arbejde med udvikling af fagområdet som helhed.

Hvad tilbyder vi dig?
 • Et spændende og alsidigt job med høj faglighed og gode muligheder for udvikling.
 • En opprioritering af systematiseret supervision.
 • En velfungerende og dynamisk psykologgruppe med sammenhold, hjælpsomhed, og kollegial omsorg.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og gensidig tillid.
 • Et både psykologfagligt og tværfagligt fokus på samarbejde, engagement og kreativitet.
 • En høj prioritering af opkvalificering og uddannelse, f.eks. er vi i gang med specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi.
 • Faglig ledelse med tværprofessionelt engagement.

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer:
Stillingen er på fuld tid og til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Du kan indtil d. 12. juli få yderligere oplysninger hos leder af PPR Pernille Strøbæk på telefon 40 14 63 86. Fra d. 3. august kan du kontakte enten konstitueret psykologfaglig leder Lasse Meinert Jensen kontaktes på telefon 51 43 00 53 eller tillidsrepræsentant Jon Sparre Bach Conrad kontaktes på telefon 24 21 52 27.

Vi skal have ansøgningen med bilag senest d. 7. august 2022, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33. Bliver du indkaldt til samtale vil du høre fra os senest i slutningen af uge 32.

Send din ansøgning med cv, uddannelsesbevis og evt. andre relevante papirer.

I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes referencer samt straffe- og børneattest.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Psykologer til PPR i Høje-Taastrup kommune

I Høje-Taastrup er pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) aktivt med til at udvikle betingelserne for børns og unges deltagelsesmuligheder og fællesskaber. På børne- og ungeområdet i kommunen står vi sammen om implementeringen af ny strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber. Vi udvikler nye samarbejdsformer og skaber løsningsfokuserede indsatser, når vi skal have alle med.
Vil du være med til det sammen med os?


En kollega gennem mange år har valgt at gå på efterløn, mens en anden værdsat kollega har valgt at blive selvstændig. Selvom det er med vemod at vi tager afsked med de to, skaber det mulighed for at byde nye velkommen på vores stærke hold. Det glæder vi os til.

PPR består af 1 PPR-leder, 2 faglige teamledere, 18 psykologer, 14 logopæder og 4 specialpædagogiske konsulenter. Vi arbejder tæt sammen både indadtil og udadtil i trivselsindsatsen for børn og unge i kommunen. Vi er forankret i Børne- og Ungerådgivningscentret, hvor vi arbejder i tværfaglig opgaveløsning. Høje-Taastrup kommune er en spændende kommune som ramme for opgaven, idet vi er en kommune med stor vækst og stort udviklingsdrive. Trivselskurven for børn og unge er på landsplan på vej i den gale retning, og i Høje-Taastrup ses denne udvikling også. Dog er det et vigtigt initiativ i kommunen at dæmme op for mistrivsel gennem sikring af udviklingen af inkluderende børne- og ungefællesskaber for alle børn. Derfor har kommunen for nyligt vedtaget en strategi på området, som kalder på en særlig indsats. PPR er en aktiv del af indsatsen og har derfor fået en samlet opnormering.

Psykologerne i PPR arbejder understøttende, konsultativt, løsningsfokuseret og ressourceorienteret. Som psykolog hos os er du undersøger, rådgiver, vejleder, supervisor, samskaber og formidler til både det professionelle netværk og til forældre/børn/unge. Arbejdet består både af sociale og psykologiske indsatser, og du får til opgave at understøtte trivsel og udvikling gennem undersøgelser, samskabende processer og helhedsbetonede indsatser omkring børn/unge til gavn for både dem og deres fællesskaber.

Psykologerne er i berøring med både småbørn og skolebørn og med almen- og specialområdet. Det er vi fordi vi ser værdien i grænsefladerne og i muligheden for at bygge bro mellem områder.
Vi er på udviklingssiden i fuld gang med tværgående og spændende indsatser og projekter, bl.a. den AMBIT-funderede fraværsindsats ”Skolevejen”, NEST-klasser, udvikling Co-teaching i almenskolen, praksisvejledning på småbørnsområdet osv. Derudover er vi aktive i udviklingen og udførelsen af lettere behandlingsforløb, f.eks. bidrager vores PPR psykologer til Cool Kids/Chilled og PPR psykologer udfører lettere behandlingsopgaver i regi af at vi er partnerkommune i STIME udviklet sammen med Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatrisk Center.
Hos os er der derfor mulighed for at få forskellige psykologfaglige opgaver i en mix af indsatser forankret i PPR som organisering.

Hos os evner vi at balancere stabilitet og udvikling, både i opgaveløsningen og i organisationen. Vi står aktuelt i en kommende rekruttering på teamleder niveau under PPR-leder, som skal sikre videreførelse af den gode og nære faglige ledelse og understøttelse af samskabelse i opgaveløsningen. Vi kæres om det gode fællesskab og den høje faglighed vi har hos os. Du vil hos os opleve samhørighed og fællesskabsånd, som er både stærk og inspirerende – for alle.

Hvem er du?
Du er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych. Hvis du er cand.pæd.pæd.psych. og har erfaringer fra området, hører vi gerne fra dig også.

 • Du har viden om og gerne erfaring med rådgivning og vejledning samt psykologisk undersøgelse.
 • Du har interesse for at arbejde bredt med den pædagogiske psykologi.
 • Du er i stand til at bringe din faglighed konstruktivt i spil i tværfaglige samarbejdsfora.
 • Du er initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.
 • Du har interesse for at arbejde med udvikling af fagområdet som helhed.

Hvad tilbyder vi dig?
 • Et spændende og alsidigt job med høj faglighed og gode muligheder for udvikling.
 • En opprioritering af systematiseret supervision.
 • En velfungerende og dynamisk psykologgruppe med sammenhold, hjælpsomhed, og kollegial omsorg.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og gensidig tillid.
 • Et både psykologfagligt og tværfagligt fokus på samarbejde, engagement og kreativitet.
 • En høj prioritering af opkvalificering og uddannelse, f.eks. er vi i gang med specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi.
 • Faglig ledelse med tværprofessionelt engagement.

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer:
Stillingen er på fuld tid og til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Du kan indtil d. 12. juli få yderligere oplysninger hos leder af PPR Pernille Strøbæk på telefon 40 14 63 86. Fra d. 3. august kan du kontakte enten konstitueret psykologfaglig leder Lasse Meinert Jensen kontaktes på telefon 51 43 00 53 eller tillidsrepræsentant Jon Sparre Bach Conrad kontaktes på telefon 24 21 52 27.

Vi skal have ansøgningen med bilag senest d. 7. august 2022, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33. Bliver du indkaldt til samtale vil du høre fra os senest i slutningen af uge 32.

Send din ansøgning med cv, uddannelsesbevis og evt. andre relevante papirer.

I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes referencer samt straffe- og børneattest.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.