Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Psykologer til Rigspolitiets Psykologtjeneste

Jylland, Koncern HR, Rigspolitiet
Har du lyst til at arbejde med psykologfaglige opgaver i en stor dynamisk organisation, hvor tiden aldrig står stille, og hvor der i høj grad er brug for dygtige og professionelle psykologer? Så søger Rigspolitiet nu psykologer til Rigspolitiets Psykologtjeneste.

Om Psykologtjenesten
Psykologtjenesten er en del af Koncern HR i Rigspolitiet, og tjenesten varetager en række forskelligartede psykologfaglige opgaver i dansk politi. Psykologtjenesten som funktion dækker landets 12 politikredse, Rigspolitiets afdelinger samt Færøerne og Grønlands Politi. Psykologtjenesten bistår også politiansatte udsendt i internationale missioner.

Vi udvikler og arbejder efter nationale koncepter, blandt andet inden for akutte hændelser samt for funktioner med særlige belastende arbejdsopgaver. Vi planlægger og afholder psykologiske debriefinger og samtaler i samarbejde med ledere fra politikredsene, og vi deltager i sager, hvor politiets medarbejdere pludselig får behov for psykologhjælp.

Psykologtjenesten består i dag af syv psykologer, en politiuddannet leder og en administrativ medarbejder, som i gensidig respekt for hinandens fagligheder bidrager til opgaveløsningen.

Psykologtjenesten i Jylland
Psykologtjenesten har indtil nu været hjemmehørende i København, men står overfor en geografisk udvidelse, hvor et antal psykologer vil få fast arbejdssted i Jylland. Det betyder konkret, at du kan blive tilknyttet og få det primære ansvar for en eller flere af følgende politikredse: Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyn. Opstartsperioden vil indebære en periode med en del oplæringsaktiviteter hos Psykologtjenesten i København, men også på sigt vil opgaverne og den geografiske spændvidde involvere nogen rejseaktivitet og kræve en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Med henblik på at opretholde psykologteamets faglige sparring, erfaringsudveksling og samarbejdet med øvrige kollegaer, vil der være fælles møder og aktiviteter op til en gang ugentligt, som ofte vil finde sted i København. Dette stiller krav til den geografiske fleksibilitet, men er samtidigt med til at understøtte teamets faglige og sociale sammenhængskraft og udvikling, trods vores geografiske spredning.

Om jobbet
Din hverdag bliver varierende og kommer til at bestå af forskellige både planlagte og ikke-planlagte opgaver. Du afholder bl.a. psykologiske debriefinger i politikredsene i forbindelse med arbejdsrelaterede, voldsomme hændelser samt afholder individuelle støttesamtaler med ansatte i politiet vedrørende arbejdsrelaterede problemstillinger. Derudover varetager du støttetiltag (supervision) for medarbejdergrupper med særligt belastende funktioner, for eksempel 112-operatører og medarbejdere, der arbejder med overgreb mod børn. Dette arbejde foregår både i Rigspolitiet og i politikredsene.

Derudover bistår du politiets medarbejdere og deres familier før, under og efter udstationering i inter-nationale fredsmissioner. Dette arbejde foregår dels i Danmark, dels på missionen og vil derfor indebære udlandsophold af 3 – 7 dages varighed. Du deltager også i psykologfunktionen ved større hændelser eller begivenheder. Dette kan være ved planlagte og ikke planlagte større aktioner som eksempelvis topmøder, naturkatastrofer og terrorangreb, hvor du bidrager med diverse psykologiske støttetiltag. Endelig varetager du undervisning, oplæg og workshopfacilitering indenfor psykologrelaterede emner, bl.a. på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil også være opgaver indenfor vurdering af kandidater til politiuddannelsen.

Autoriseret psykolog der brænder for politiet
Du er autoriseret psykolog og har gerne en relevant specialistgodkendelse. Du har erfaring med psykologiske debriefinger og individuelle støttesamtaler, gerne inden for krisepsykologiske områder. Du sætter opgaver og mennesker i centrum og brænder for at arbejde med en personalegruppe som politiet med de særlige psykologiske udfordringer og opgaver, som gør sig gældende her. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med at tilpasse dit arbejde til de særlige krav og rammer, som gør sig gældende i en offentlig, politisk styret organisation.

Din tilgang til arbejdet er opsøgende og imødekommende, og du er ikke er bange for at indhente input til din opgaveløsning hos andre. Samtidig er du vant til at tage ansvar og tilrettelægger og udfører selvstændigt dine arbejdsopgaver. Du er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer og et godt sam-arbejde til medarbejdere og ledere med forskellige fagligheder, både på tværs af- og på alle niveauer af organisationen. Endelig har du lyst til at bidrage fagligt og socialt i psykologgruppen, og bidrager også gerne til øvrige kollegaers opgaver gennem vidensdeling og sparring.

Af hensyn til den rejseaktivitet som indgår i stillingen er det et krav, at du har kørekort.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger; deltid kan eventuelt forhandles. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent på baggrund af kvalifikationer. Vi forventer at ansætte psykologer med start pr. 1. august 2018.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil dog være fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage, og du vil som udgangspunkt have arbejdsdage i den/de politikredse, som er nærmest din bopæl. Der kan forekomme rejseaktivitet til alle 12 politikredse samt til Rigspolitiet på Polititorvet 14, 1780 København V. Der må påregnes en del oplæringsaktiviteter i København i forbindelse med din opstart. De nærmere forhold omkring fysisk placering vil vi drøfte med dig ved en eventuel samtale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til niveauet Yderst Hemmeligt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Psykologtjenesten, vicepolitiinspektør Mette Lindskov, på tlf. 72 58 88 86. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Du bedes i din ansøgning tilkendegive, hvilke(n) af stillingerne du søger, dvs. hvilke(t) af de geografiske områder i Jylland, du er interesseret i at dække.

Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 21. marts og torsdag d. 5. april med en mellemliggende personlighedstest og testtilbagemelding. Ansættelsessamtalerne afholdes på Polititorvet 14, 1780 København V.

Koncern HR
Vi formulerer HR-strategier og koordinerer og understøtter HR-arbejdet i politikredsene. Koncern HR har ansvaret for rekruttering til hele politiet, for uddannelse af fremtidens politistyrke og for efter-, videre- og lederuddannelse af politiets cirka 15.000 ansatte. Desuden løser vi en række HR-opgaver inden for administration, personaleudvikling, løn og personalejura.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politi-kredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329755815Phoenix-0ee6432212018-02-06T19:01:22.520Psykologer til Rigspolitiets Psykologtjeneste

Jylland, Koncern HR, Rigspolitiet
Har du lyst til at arbejde med psykologfaglige opgaver i en stor dynamisk organisation, hvor tiden aldrig står stille, og hvor der i høj grad er brug for dygtige og professionelle psykologer? Så søger Rigspolitiet nu psykologer til Rigspolitiets Psykologtjeneste.

Om Psykologtjenesten
Psykologtjenesten er en del af Koncern HR i Rigspolitiet, og tjenesten varetager en række forskelligartede psykologfaglige opgaver i dansk politi. Psykologtjenesten som funktion dækker landets 12 politikredse, Rigspolitiets afdelinger samt Færøerne og Grønlands Politi. Psykologtjenesten bistår også politiansatte udsendt i internationale missioner.

Vi udvikler og arbejder efter nationale koncepter, blandt andet inden for akutte hændelser samt for funktioner med særlige belastende arbejdsopgaver. Vi planlægger og afholder psykologiske debriefinger og samtaler i samarbejde med ledere fra politikredsene, og vi deltager i sager, hvor politiets medarbejdere pludselig får behov for psykologhjælp.

Psykologtjenesten består i dag af syv psykologer, en politiuddannet leder og en administrativ medarbejder, som i gensidig respekt for hinandens fagligheder bidrager til opgaveløsningen.

Psykologtjenesten i Jylland
Psykologtjenesten har indtil nu været hjemmehørende i København, men står overfor en geografisk udvidelse, hvor et antal psykologer vil få fast arbejdssted i Jylland. Det betyder konkret, at du kan blive tilknyttet og få det primære ansvar for en eller flere af følgende politikredse: Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyn. Opstartsperioden vil indebære en periode med en del oplæringsaktiviteter hos Psykologtjenesten i København, men også på sigt vil opgaverne og den geografiske spændvidde involvere nogen rejseaktivitet og kræve en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Med henblik på at opretholde psykologteamets faglige sparring, erfaringsudveksling og samarbejdet med øvrige kollegaer, vil der være fælles møder og aktiviteter op til en gang ugentligt, som ofte vil finde sted i København. Dette stiller krav til den geografiske fleksibilitet, men er samtidigt med til at understøtte teamets faglige og sociale sammenhængskraft og udvikling, trods vores geografiske spredning.

Om jobbet
Din hverdag bliver varierende og kommer til at bestå af forskellige både planlagte og ikke-planlagte opgaver. Du afholder bl.a. psykologiske debriefinger i politikredsene i forbindelse med arbejdsrelaterede, voldsomme hændelser samt afholder individuelle støttesamtaler med ansatte i politiet vedrørende arbejdsrelaterede problemstillinger. Derudover varetager du støttetiltag (supervision) for medarbejdergrupper med særligt belastende funktioner, for eksempel 112-operatører og medarbejdere, der arbejder med overgreb mod børn. Dette arbejde foregår både i Rigspolitiet og i politikredsene.

Derudover bistår du politiets medarbejdere og deres familier før, under og efter udstationering i inter-nationale fredsmissioner. Dette arbejde foregår dels i Danmark, dels på missionen og vil derfor indebære udlandsophold af 3 – 7 dages varighed. Du deltager også i psykologfunktionen ved større hændelser eller begivenheder. Dette kan være ved planlagte og ikke planlagte større aktioner som eksempelvis topmøder, naturkatastrofer og terrorangreb, hvor du bidrager med diverse psykologiske støttetiltag. Endelig varetager du undervisning, oplæg og workshopfacilitering indenfor psykologrelaterede emner, bl.a. på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil også være opgaver indenfor vurdering af kandidater til politiuddannelsen.

Autoriseret psykolog der brænder for politiet
Du er autoriseret psykolog og har gerne en relevant specialistgodkendelse. Du har erfaring med psykologiske debriefinger og individuelle støttesamtaler, gerne inden for krisepsykologiske områder. Du sætter opgaver og mennesker i centrum og brænder for at arbejde med en personalegruppe som politiet med de særlige psykologiske udfordringer og opgaver, som gør sig gældende her. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med at tilpasse dit arbejde til de særlige krav og rammer, som gør sig gældende i en offentlig, politisk styret organisation.

Din tilgang til arbejdet er opsøgende og imødekommende, og du er ikke er bange for at indhente input til din opgaveløsning hos andre. Samtidig er du vant til at tage ansvar og tilrettelægger og udfører selvstændigt dine arbejdsopgaver. Du er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer og et godt sam-arbejde til medarbejdere og ledere med forskellige fagligheder, både på tværs af- og på alle niveauer af organisationen. Endelig har du lyst til at bidrage fagligt og socialt i psykologgruppen, og bidrager også gerne til øvrige kollegaers opgaver gennem vidensdeling og sparring.

Af hensyn til den rejseaktivitet som indgår i stillingen er det et krav, at du har kørekort.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger; deltid kan eventuelt forhandles. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent på baggrund af kvalifikationer. Vi forventer at ansætte psykologer med start pr. 1. august 2018.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil dog være fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage, og du vil som udgangspunkt have arbejdsdage i den/de politikredse, som er nærmest din bopæl. Der kan forekomme rejseaktivitet til alle 12 politikredse samt til Rigspolitiet på Polititorvet 14, 1780 København V. Der må påregnes en del oplæringsaktiviteter i København i forbindelse med din opstart. De nærmere forhold omkring fysisk placering vil vi drøfte med dig ved en eventuel samtale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til niveauet Yderst Hemmeligt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Psykologtjenesten, vicepolitiinspektør Mette Lindskov, på tlf. 72 58 88 86. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Du bedes i din ansøgning tilkendegive, hvilke(n) af stillingerne du søger, dvs. hvilke(t) af de geografiske områder i Jylland, du er interesseret i at dække.

Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 21. marts og torsdag d. 5. april med en mellemliggende personlighedstest og testtilbagemelding. Ansættelsessamtalerne afholdes på Polititorvet 14, 1780 København V.

Koncern HR
Vi formulerer HR-strategier og koordinerer og understøtter HR-arbejdet i politikredsene. Koncern HR har ansvaret for rekruttering til hele politiet, for uddannelse af fremtidens politistyrke og for efter-, videre- og lederuddannelse af politiets cirka 15.000 ansatte. Desuden løser vi en række HR-opgaver inden for administration, personaleudvikling, løn og personalejura.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politi-kredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

2018-02-28T01:03:12.773 Jylland, Koncern HR, RigspolitietHar du lyst til at arbejde med psykologfaglige opgaver i en stor dynamisk organisation, hvor tiden aldrig står stille, og hvor der i høj grad er brug for dygtige og professionelle psykologer? Så søger Rigspolitiet nu psykologer til Rigspolitiets Psykologtjeneste.Om PsykologtjenestenPsykologtjenesten er en del af Koncern HR i Rigspolitiet, og tjenesten varetager en række forskelligartede psykologfaglige opgaver i dansk politi. Psykologtjenesten som funktion dækker landets 12 politikredse, Rigspolitiets afdelinger samt Færøerne og Grønlands Politi. Psykologtjenesten bistår også politiansatte udsendt i internationale missioner.Vi udvikler og arbejder efter nationale koncepter, blandt andet inden for akutte hændelser samt for funktioner med særlige belastende arbejdsopgaver. Vi planlægger og afholder psykologiske debriefinger og samtaler i samarbejde med ledere fra politikredsene, og vi deltager i sager, hvor politiets medarbejdere pludselig får behov for psykologhjælp. Psykologtjenesten består i dag af syv psykologer, en politiuddannet leder og en administrativ medarbejder, som i gensidig respekt for hinandens fagligheder bidrager til opgaveløsningen.Psykologtjenesten i JyllandPsykologtjenesten har indtil nu været hjemmehørende i København, men står overfor en geografisk udvidelse, hvor et antal psykologer vil få fast arbejdssted i Jylland. Det betyder konkret, at du kan blive tilknyttet og få det primære ansvar for en eller flere af følgende politikredse: Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyn. Opstartsperioden vil indebære en periode med en del oplæringsaktiviteter hos Psykologtjenesten i København, men også på sigt vil opgaverne og den geografiske spændvidde involvere nogen rejseaktivitet og kræve en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Med henblik på at opretholde psykologteamets faglige sparring, erfaringsudveksling og samarbejdet med øvrige kollegaer, vil der være fælles møder og aktiviteter op til en gang ugentligt, som ofte vil finde sted i København. Dette stiller krav til den geografiske fleksibilitet, men er samtidigt med til at understøtte teamets faglige og sociale sammenhængskraft og udvikling, trods vores geografiske spredning.Om jobbetDin hverdag bliver varierende og kommer til at bestå af forskellige både planlagte og ikke-planlagte opgaver. Du afholder bl.a. psykologiske debriefinger i politikredsene i forbindelse med arbejdsrelaterede, voldsomme hændelser samt afholder individuelle støttesamtaler med ansatte i politiet vedrørende arbejdsrelaterede problemstillinger. Derudover varetager du støttetiltag (supervision) for medarbejdergrupper med særligt belastende funktioner, for eksempel 112-operatører og medarbejdere, der arbejder med overgreb mod børn. Dette arbejde foregår både i Rigspolitiet og i politikredsene.Derudover bistår du politiets medarbejdere og deres familier før, under og efter udstationering i inter-nationale fredsmissioner. Dette arbejde foregår dels i Danmark, dels på missionen og vil derfor indebære udlandsophold af 3 7 dages varighed. Du deltager også i psykologfunktionen ved større hændelser eller begivenheder. Dette kan være ved planlagte og ikke planlagte større aktioner som eksempelvis topmøder, naturkatastrofer og terrorangreb, hvor du bidrager med diverse psykologiske støttetiltag. Endelig varetager du undervisning, oplæg og workshopfacilitering indenfor psykologrelaterede emner, bl.a. på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil også være opgaver indenfor vurdering af kandidater til politiuddannelsen.Autoriseret psykolog der brænder for politietDu er autoriseret psykolog og har gerne en relevant specialistgodkendelse. Du har erfaring med psykologiske debriefinger og individuelle støttesamtaler, gerne inden for krisepsykologiske områder. Du sætter opgaver og mennesker i centrum og brænder for at arbejde med en personalegruppe som politiet med de særlige psykologiske udfordringer og opgaver, som gør sig gældende her. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med at tilpasse dit arbejde til de særlige krav og rammer, som gør sig gældende i en offentlig, politisk styret organisation.Din tilgang til arbejdet er opsøgende og imødekommende, og du er ikke er bange for at indhente input til din opgaveløsning hos andre. Samtidig er du vant til at tage ansvar og tilrettelægger og udfører selvstændigt dine arbejdsopgaver. Du er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer og et godt sam-arbejde til medarbejdere og ledere med forskellige fagligheder, både på tværs af- og på alle niveauer af organisationen. Endelig har du lyst til at bidrage fagligt og socialt i psykologgruppen, og bidrager også gerne til øvrige kollegaers opgaver gennem vidensdeling og sparring.Af hensyn til den rejseaktivitet som indgår i stillingen er det et krav, at du har kørekort. Løn- og ansættelsesvilkårStillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger deltid kan eventuelt forhandles. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent på baggrund af kvalifikationer. Vi forventer at ansætte psykologer med start pr. 1. august 2018.Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested på Politiskolens Uddannelsescenter Vest, som åbner i Fredericia i løbet af efteråret 2018 og flytter til Vejle i 2020. Der vil dog være fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage, og du vil som udgangspunkt have arbejdsdage i den de politikredse, som er nærmest din bopæl. Der kan forekomme rejseaktivitet til alle 12 politikredse samt til Rigspolitiet på Polititorvet 14, 1780 København V. Der må påregnes en del oplæringsaktiviteter i København i forbindelse med din opstart. De nærmere forhold omkring fysisk placering vil vi drøfte med dig ved en eventuel samtale.Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til niveauet Yderst Hemmeligt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Kontakt og ansøgningHvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Psykologtjenesten, vicepolitiinspektør Mette Lindskov, på tlf. 72 58 88 86. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.Du bedes i din ansøgning tilkendegive, hvilke(n) af stillingerne du søger, dvs. hvilke(t) af de geografiske områder i Jylland, du er interesseret i at dække.Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis.Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 21. marts og torsdag d. 5. april med en mellemliggende personlighedstest og testtilbagemelding. Ansættelsessamtalerne afholdes på Polititorvet 14, 1780 København V.Koncern HRVi formulerer HR-strategier og koordinerer og understøtter HR-arbejdet i politikredsene. Koncern HR har ansvaret for rekruttering til hele politiet, for uddannelse af fremtidens politistyrke og for efter-, videre- og lederuddannelse af politiets cirka 15.000 ansatte. Desuden løser vi en række HR-opgaver inden for administration, personaleudvikling, løn og personalejura.Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politi-kredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.11Jobnet0ee64322100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-27T00:00:000010http://jobipolitiet.dk/ledige-stillinger0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3103016RIGSPOLITIET. AFDELING.11Polititorvet 141567København VDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent521757JobNet47642661000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ee64322https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ee64322https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ee64322&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ee64322&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgEr du omsorgsfuld og empatisk? Hvis ja, er du den helt rette til et job som Psykolog hos RIGSPOLITIET. AFDELING..12008311Dansk3Læse/ tale244501Psykolog10Sundhed352861014importimport_0ee64322DKDanmarkDKDanmarkda-DK