Rådighedsstilling – Premierløjtnant NK/KMP til Totalforsvarsstyrken ved Det Bornholmske Hjemmeværn

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Savner du tjenesten og kammeratskabet i Forsvaret, og har du lyst til at bevare din tilknytning til- og igen bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?
Hvis ja, så har du nu muligheden, da vi er ved at opbygge vores Totalforsvarsstyrke (TFS), der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver.


Om os

Totalforsvarsstyrken (TFS) består af hjemsendte værnepligtige og førere der alle er reservister.
I tilfælde af krise eller krig bliver de tidligere værnepligtige , som er hjemsendt inden for de seneste cirka fem år, indkaldt til TFS. TFS er underlagt Landsdelsregionernes Hjemmeværnsdistrikter herunderDet Bornholmske Hjemmeværn (DBH). Et Hjemmeværnsdistrikt/DBH svarer til en Bataljon og har op til tre TFS-kompagnier. Distrikterne er fordelt over hele landet, og TFS’ tilhørsforhold er derfor tilsvarende geografisk fordelt.Du vil derfor, efter eget ønske ,kunne forrette tjeneste ved et TFS-kompagni lokalt.
Totalforsvarsunderafdeling ved DBH
DBH er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion øst. DBH opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrker.

Vores enhed består af en fast stab med militære og civile medarbejdere samt fem frivillige underafdelinger samt en reservestruktur (TSF). Vi skal opstille og uddanne ét Totalforsvars kompagni, og har hjemmehørende på Almegårds Kaserne, Rønne.
Staben er under distriktschefen organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion samt en Logistiksektion.

Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregion Øst, og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder.Om stillingen

Som næstkommanderende i et TFS-kompagni er du som leder ansvarlig for uddannelses- og øvelsesplanlægning i kompagniet.
Du vil ved mobilisering af Danmarks Totalforsvarsstyrke fungere som næstkommanderende for fem delinger enkadreret med TFS-soldater. Du vil være ansvarlig for planlægning af deres mønstring og supplerende uddannelse – eksempelvis skydning, bevogtning og regler for magtanvendelse, samt virke som næstkommanderende under taktiske forhold.
.
Du vil indgå i en fast føringskadre i et TFS-kompagni, og vil i fredstid øve og efteruddanne dig sammen med de øvrige førere i kompagniet. Du få et godt netværk blandt andre ledere, hvor I mødes og udvikler kammeratskabet med fokus på jeres militære færdigheder og ledelsesmæssige kompetencer.
Du deltager aktivt i planlægning og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Du kan forventes cirka 5 - 10 dage om året fordelt på hverdage og weekender.
Om dig

Du har en baggrund fra Hæren, som enten løjtnant eller premierløjtnant og har gjort tjeneste enten som fastansat eller i Forsvarets reserve.

Du er energisk, fleksibel og dedikeret, men først og fremmest har du stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Ligesom din fremtoning, kommunikationsevne, faglighed, samt fysiske, samt som psykiske robusthed er i orden.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og er indstillet på at videreuddanne dig inden for Forsvaret.
Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job og dine private forhold tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.
Du får en kontrakt som premierløjtnant af reserven, med et regimentstilhørsforhold, svarende til din seneste ansættelse. Du bærer fortsat din baret og dit gamle regimentsmærke.

Hvis du er løjtnant vil du blive ansat og udnævnt til premierløjtnant af reserven, hvis du findes egnet. Herefter vil du blive tilbudt strukturbestemt videreuddannelse, som skal gøre dig klar til at stå i spidsen som næstkommanderende for et kompagni i TFS.

Hvis du har forladt en fast militær stilling, enten som løjtnant eller premierløjtnant indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende tæt på den TFS underafdeling, som du er ansat i.Ansættelsesvilkår

Reservestillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte TFS kompagnichef Jens Peter Koefoed på telefon 30 71 75 49 eller chefen for operations- og uddannelsessektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn major Jonas Vøg Andersen på telefon 22 53 14 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er med tiltrædelse den 1. september 2022.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland inkl. København, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte forsvaret samt løse, varetage og koordinere militære opgaver i regionens ansvarsområde. Regionen indgår som en af komponenterne i totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr, terroranslag og andre samfundskritiske situationer (støtte til COVID-indsats som eksempel). Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Rådighedsstilling – Premierløjtnant NK/KMP til Totalforsvarsstyrken ved Det Bornholmske Hjemmeværn

Savner du tjenesten og kammeratskabet i Forsvaret, og har du lyst til at bevare din tilknytning til- og igen bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?
Hvis ja, så har du nu muligheden, da vi er ved at opbygge vores Totalforsvarsstyrke (TFS), der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver.


Om os

Totalforsvarsstyrken (TFS) består af hjemsendte værnepligtige og førere der alle er reservister.
I tilfælde af krise eller krig bliver de tidligere værnepligtige , som er hjemsendt inden for de seneste cirka fem år, indkaldt til TFS. TFS er underlagt Landsdelsregionernes Hjemmeværnsdistrikter herunderDet Bornholmske Hjemmeværn (DBH). Et Hjemmeværnsdistrikt/DBH svarer til en Bataljon og har op til tre TFS-kompagnier. Distrikterne er fordelt over hele landet, og TFS’ tilhørsforhold er derfor tilsvarende geografisk fordelt.Du vil derfor, efter eget ønske ,kunne forrette tjeneste ved et TFS-kompagni lokalt.
Totalforsvarsunderafdeling ved DBH
DBH er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion øst. DBH opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrker.

Vores enhed består af en fast stab med militære og civile medarbejdere samt fem frivillige underafdelinger samt en reservestruktur (TSF). Vi skal opstille og uddanne ét Totalforsvars kompagni, og har hjemmehørende på Almegårds Kaserne, Rønne.
Staben er under distriktschefen organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion samt en Logistiksektion.

Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregion Øst, og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder.Om stillingen

Som næstkommanderende i et TFS-kompagni er du som leder ansvarlig for uddannelses- og øvelsesplanlægning i kompagniet.
Du vil ved mobilisering af Danmarks Totalforsvarsstyrke fungere som næstkommanderende for fem delinger enkadreret med TFS-soldater. Du vil være ansvarlig for planlægning af deres mønstring og supplerende uddannelse – eksempelvis skydning, bevogtning og regler for magtanvendelse, samt virke som næstkommanderende under taktiske forhold.
.
Du vil indgå i en fast føringskadre i et TFS-kompagni, og vil i fredstid øve og efteruddanne dig sammen med de øvrige førere i kompagniet. Du få et godt netværk blandt andre ledere, hvor I mødes og udvikler kammeratskabet med fokus på jeres militære færdigheder og ledelsesmæssige kompetencer.
Du deltager aktivt i planlægning og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Du kan forventes cirka 5 - 10 dage om året fordelt på hverdage og weekender.
Om dig

Du har en baggrund fra Hæren, som enten løjtnant eller premierløjtnant og har gjort tjeneste enten som fastansat eller i Forsvarets reserve.

Du er energisk, fleksibel og dedikeret, men først og fremmest har du stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Ligesom din fremtoning, kommunikationsevne, faglighed, samt fysiske, samt som psykiske robusthed er i orden.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og er indstillet på at videreuddanne dig inden for Forsvaret.
Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job og dine private forhold tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.
Du får en kontrakt som premierløjtnant af reserven, med et regimentstilhørsforhold, svarende til din seneste ansættelse. Du bærer fortsat din baret og dit gamle regimentsmærke.

Hvis du er løjtnant vil du blive ansat og udnævnt til premierløjtnant af reserven, hvis du findes egnet. Herefter vil du blive tilbudt strukturbestemt videreuddannelse, som skal gøre dig klar til at stå i spidsen som næstkommanderende for et kompagni i TFS.

Hvis du har forladt en fast militær stilling, enten som løjtnant eller premierløjtnant indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende tæt på den TFS underafdeling, som du er ansat i.Ansættelsesvilkår

Reservestillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte TFS kompagnichef Jens Peter Koefoed på telefon 30 71 75 49 eller chefen for operations- og uddannelsessektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn major Jonas Vøg Andersen på telefon 22 53 14 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er med tiltrædelse den 1. september 2022.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland inkl. København, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte forsvaret samt løse, varetage og koordinere militære opgaver i regionens ansvarsområde. Regionen indgår som en af komponenterne i totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr, terroranslag og andre samfundskritiske situationer (støtte til COVID-indsats som eksempel). Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.