Rådighedsstillinger - Førstehjælpsinstruktører til 3. Eskadre Reserveenhed

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du flair for at undervise og er tidligere ansat i Forsvaret, så er der nu mulighed for at komme til at undervise i førstehjælp på Søværnets sejlende enheder og landtjenestesteder.

Er du endnu ikke uddannet instruktør eller er dine kvalifikationer udløbet/trænger til at blive genopfrisket, så kan vi tilbyde dig de nødvendige kurser. Uddannelsen som førstehjælpsinstruktør er civilt kompetencegivende.

Om os

3. Eskadres opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadres enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Vi er desuden ansvarlige for drift af Flådestationerne (Korsør og Frederikshavn), Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Om Søværnets Reserve
Reserven er et område, som har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket bl.a. betyder, at det er en prioriteret opgave at anvende Søværnets Reserve. Reserven i Søværnet udgøres af personel, som tidligere har været fastansat.

En reservist har kontrakt med Forsvaret om at forrette rådighedstjeneste ved siden af sin primære civile beskæftigelse/uddannelse. Anvendelsesgraden af den enkelte reservist er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for ved siden af sit civile arbejdsliv, at deltage i opgaveløsning samt til at gennemføre militær uddannelse.

Anvendelsen og tilknytningen af reservister giver en række fordele. Blandt andet sikres gennem reserven en adgang til et bredt spektrum af både civilt og militært erhvervede kompetencer, som er værdifulde for Forsvaret. Derudover fungerer reservister som engagerede ambassadører, der bidrager positivt til Forsvarets forankring i det omgivende samfund.

Den overordnede policy for reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af Forsvaret, og at reservister direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af Forsvarets operative kapaciteter.

Anvendelse af reserven vil være styret af de fremtidige operative behov i Søværnet med en integrering af reservisterne i de operative enheder og stabe eller deres støttefunktioner.

Vi har en uformel omgangstone i reserveenheden og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer – civile såvel som militære.

Om stillingen

Din funktion som førstehjælpsinstruktør vil primært indebære afvikling af førstehjælpskurser på flådestationerne i Frederikshavn eller Korsør. Da mange af vores enheder patruljerer, vil der også være undervisning der afvikles om bord på enhederne eller i andre havne end ved de to flådestationer. Du vil selv have stor indflydelse på, hvilke lokationer du ønsker at undervise fra.

Vi samarbejder tæt med Søværnets to andre eskadre; 1. og 2. Eskadre, samt Center for Maritim uddannelse og Skibssikkerhed (CMS), hvorfor der også vil kunne forekomme undervisning på tværs af myndighederne.

Du kan forvente 5-15 indkommanderingsdage om året.

Udover at forrette rådighedstjeneste og vedligeholde dine kompetencer, mødes Søværnets Reserve ca. en gang om året til et seminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.

Er du endnu ikke uddannet instruktør, vil det være muligt at blive uddannet inden for systemet. Er du ikke uddannet befalingsmand, vil du skulle starte med et kursus der kan klæde dig på som instruktør, før deltagelse på førstehjælpsinstruktørkurset.

Vi kan som nævnt også være behjælpelige, hvis dine førstehjælpskvalifikation er udløbet eller du blot trænger til at få dine kompetencer genopfrisket.
At uddannelsen som førstehjælpsinstruktør er civilt kompetencegivende, betyder kurset vil kunne anvendes i civilt regi, da det er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise-/krigssituation. I dagligdagen (fredstid) indkommanderes du og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse.

Om dig

Vi søger et antal førstehjælpsinstruktører med tiltrædelse snarest.

Vi søger primært personel som er uddannet befalingsmænd og meget gerne førstehjælpsinstruktører, men det vigtigste er, at du har flair for at undervise, er struktureret i din opgaveløsning og udstråler gejst og stabilitet.

Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af 3. Eskadres behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din arbejdsgiver/uddannelsessted og evt. familie.

Ansættelsesvilkår

Reservestillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte, Eskadresanitetsbefalingsmand ved 3. Eskadre seniorsergent C. Jakobsen, på 3E-ST-MYK130@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2021. Vi vil løbende indkalde til samtale.
Ansættelse er snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Du skal vedhæfte et dokument, hvor du kort svarer på de nedenstående punkter. Har du et førstehjælpskursus der er under to år gammelt eller er du uddannet instruktør, vedhæftes disse.

1) Hvad gør dig til en god underviser?/ Hvad vil gøre at du bliver en god underviser?
2) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Rådighedsstillinger - Førstehjælpsinstruktører til 3. Eskadre Reserveenhed

Har du flair for at undervise og er tidligere ansat i Forsvaret, så er der nu mulighed for at komme til at undervise i førstehjælp på Søværnets sejlende enheder og landtjenestesteder.

Er du endnu ikke uddannet instruktør eller er dine kvalifikationer udløbet/trænger til at blive genopfrisket, så kan vi tilbyde dig de nødvendige kurser. Uddannelsen som førstehjælpsinstruktør er civilt kompetencegivende.

Om os

3. Eskadres opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadres enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Vi er desuden ansvarlige for drift af Flådestationerne (Korsør og Frederikshavn), Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Om Søværnets Reserve
Reserven er et område, som har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket bl.a. betyder, at det er en prioriteret opgave at anvende Søværnets Reserve. Reserven i Søværnet udgøres af personel, som tidligere har været fastansat.

En reservist har kontrakt med Forsvaret om at forrette rådighedstjeneste ved siden af sin primære civile beskæftigelse/uddannelse. Anvendelsesgraden af den enkelte reservist er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for ved siden af sit civile arbejdsliv, at deltage i opgaveløsning samt til at gennemføre militær uddannelse.

Anvendelsen og tilknytningen af reservister giver en række fordele. Blandt andet sikres gennem reserven en adgang til et bredt spektrum af både civilt og militært erhvervede kompetencer, som er værdifulde for Forsvaret. Derudover fungerer reservister som engagerede ambassadører, der bidrager positivt til Forsvarets forankring i det omgivende samfund.

Den overordnede policy for reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af Forsvaret, og at reservister direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af Forsvarets operative kapaciteter.

Anvendelse af reserven vil være styret af de fremtidige operative behov i Søværnet med en integrering af reservisterne i de operative enheder og stabe eller deres støttefunktioner.

Vi har en uformel omgangstone i reserveenheden og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer – civile såvel som militære.

Om stillingen

Din funktion som førstehjælpsinstruktør vil primært indebære afvikling af førstehjælpskurser på flådestationerne i Frederikshavn eller Korsør. Da mange af vores enheder patruljerer, vil der også være undervisning der afvikles om bord på enhederne eller i andre havne end ved de to flådestationer. Du vil selv have stor indflydelse på, hvilke lokationer du ønsker at undervise fra.

Vi samarbejder tæt med Søværnets to andre eskadre; 1. og 2. Eskadre, samt Center for Maritim uddannelse og Skibssikkerhed (CMS), hvorfor der også vil kunne forekomme undervisning på tværs af myndighederne.

Du kan forvente 5-15 indkommanderingsdage om året.

Udover at forrette rådighedstjeneste og vedligeholde dine kompetencer, mødes Søværnets Reserve ca. en gang om året til et seminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.

Er du endnu ikke uddannet instruktør, vil det være muligt at blive uddannet inden for systemet. Er du ikke uddannet befalingsmand, vil du skulle starte med et kursus der kan klæde dig på som instruktør, før deltagelse på førstehjælpsinstruktørkurset.

Vi kan som nævnt også være behjælpelige, hvis dine førstehjælpskvalifikation er udløbet eller du blot trænger til at få dine kompetencer genopfrisket.
At uddannelsen som førstehjælpsinstruktør er civilt kompetencegivende, betyder kurset vil kunne anvendes i civilt regi, da det er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise-/krigssituation. I dagligdagen (fredstid) indkommanderes du og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse.

Om dig

Vi søger et antal førstehjælpsinstruktører med tiltrædelse snarest.

Vi søger primært personel som er uddannet befalingsmænd og meget gerne førstehjælpsinstruktører, men det vigtigste er, at du har flair for at undervise, er struktureret i din opgaveløsning og udstråler gejst og stabilitet.

Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af 3. Eskadres behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din arbejdsgiver/uddannelsessted og evt. familie.

Ansættelsesvilkår

Reservestillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte, Eskadresanitetsbefalingsmand ved 3. Eskadre seniorsergent C. Jakobsen, på 3E-ST-MYK130@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2021. Vi vil løbende indkalde til samtale.
Ansættelse er snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Du skal vedhæfte et dokument, hvor du kort svarer på de nedenstående punkter. Har du et førstehjælpskursus der er under to år gammelt eller er du uddannet instruktør, vedhæftes disse.

1) Hvad gør dig til en god underviser?/ Hvad vil gøre at du bliver en god underviser?
2) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.