Rådighedsstillinger - Sergenter, gruppeførere til Totalforsvarsunderafdeling

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) søger gruppeførere til det nyoprettede 2. Totalforsvarskompagni (TFSKMP).

Om os

HDMVJ er placeret på Skive Kaserne med alle de fordele det giver med adgang til optimale uddannelses- og øvelsesfaciliteter.

HDMVJ dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets består af en stab, 20 hjemmeværnsunderafdelinger og 2 totalforsvarsunderafdelinger.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Totalforsvarskompagnierne opstilles på tværs af landet, og består af hjemsendte værnepligtige fra hæren. Til føring af disse kompagnier opstilles føringsstrukturer bestående af personel af reserven. 2. Totalforsvarskompagni er et afsiddet infanterikompagni. Det skal kunne fungere som sådan i krise og krig, i løsningen af de opgaver der tilfalder hjemmeværnsdistriktet. Det kan være bevogtning, sikring, overvågning, kamp fra stilling, march, opklaring og BSO tjeneste. Meget af uddannelsen foregår ved skarpe militære objekter i distriktets AOR.

Førerkadren øver i fredstid disse discipliner via øvelser og kurser i Hjemmeværnet og i Forsvaret. Som en bi-opgave støtter kompagniet andre af Hærens enheder. Du får igennem sidstnævnte en naturlig mulighed at bevare en kontakt til dit stamregiment. Du vil fortsat bære baretten herfra.

I dette forsvarsforlig skal antallet af Totalforsvarskompagnier forøges kraftigt. Det er som led i denne forøgelse, at 2. Totalforsvarskompagni oprettes, og nu er under opstilling.Om stillingen

Du bliver en aktiv del af denne kompagnikadre, men også en del af et velfungerende og stærkt reservenetværk ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.

Under indkommanderinger får du kontakt til både fastansatte, reservepersonel og de frivillige HJV personel.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjyllands krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du indgår i underafdelingskadren i et kompagni som er under opstilling. Du kommer til at være med til at opbygge dette kompagni fra bunden. Kompagniet består i fredstid af chefen, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Kompagniets menige er hjemsendte HBU værnepligtige, som udelukkende mobiliseres ind til aktiv tjeneste under krise og i krig.

Gruppeførerrollen for en afsiddet infanterigruppe vil i krise og krig minde om opgaverne i den tjeneste, du selv havde under din geledtjeneste i HBU. I fredstid er din opgave at levere uddannelsesstøtte under øvelser og skydeperioder til HJV og til Hæren. Du får dermed som tidligere rig mulighed for at bevare dine militære færdigheder, og ikke mindst uddanne og udvikle soldater. Derudover deltager du i relevante reserveaktiviteter ved enheden, som eksempelvis generel militær efteruddannelse, føreruddannelse og seminarer.

Du skal kunne levere 10-15 indkommanderingsdage om året.

Der er gode muligheder for at præge kompagniets opbygning. Det er vigtigt at understrege at kompagniets menige personel kun mobiliseres ind i aktiv tjeneste i krise-krigstid. I fredstid har du i stedet kontakt til personel ved dit stamregiment, samt til frivillige i HJV.

Du må ikke være pligtig til tjeneste i andre samfundskritiske funktioner som beredskab, brandvæsen, politi eller hjemmeværn.Om dig

Du er uddannet sergent fra Hæren og der forventes selvstændighed og initiativ. Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu. Sig hvad du gør – Gør hvad du siger.

Det er særdeles vigtigt, at du formår at holde tæt kontakt til dine kolleger i organisationen. Her henledes opmærksomheden på, at vi i reserven kommunikerer via mail/telefon/netmøder/kalenderstyring mellem vores aktiviteter. Du skal derfor mestre disse kommunikationsmåder til fulde.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen. Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontrakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen for
2. TFS KMP Mark Præstegaard på mail: 406913@hjv.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR-konsulent Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 31. december 2021. Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Rådighedsstillinger - Sergenter, gruppeførere til Totalforsvarsunderafdeling

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) søger gruppeførere til det nyoprettede 2. Totalforsvarskompagni (TFSKMP).

Om os

HDMVJ er placeret på Skive Kaserne med alle de fordele det giver med adgang til optimale uddannelses- og øvelsesfaciliteter.

HDMVJ dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets består af en stab, 20 hjemmeværnsunderafdelinger og 2 totalforsvarsunderafdelinger.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Totalforsvarskompagnierne opstilles på tværs af landet, og består af hjemsendte værnepligtige fra hæren. Til føring af disse kompagnier opstilles føringsstrukturer bestående af personel af reserven. 2. Totalforsvarskompagni er et afsiddet infanterikompagni. Det skal kunne fungere som sådan i krise og krig, i løsningen af de opgaver der tilfalder hjemmeværnsdistriktet. Det kan være bevogtning, sikring, overvågning, kamp fra stilling, march, opklaring og BSO tjeneste. Meget af uddannelsen foregår ved skarpe militære objekter i distriktets AOR.

Førerkadren øver i fredstid disse discipliner via øvelser og kurser i Hjemmeværnet og i Forsvaret. Som en bi-opgave støtter kompagniet andre af Hærens enheder. Du får igennem sidstnævnte en naturlig mulighed at bevare en kontakt til dit stamregiment. Du vil fortsat bære baretten herfra.

I dette forsvarsforlig skal antallet af Totalforsvarskompagnier forøges kraftigt. Det er som led i denne forøgelse, at 2. Totalforsvarskompagni oprettes, og nu er under opstilling.Om stillingen

Du bliver en aktiv del af denne kompagnikadre, men også en del af et velfungerende og stærkt reservenetværk ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.

Under indkommanderinger får du kontakt til både fastansatte, reservepersonel og de frivillige HJV personel.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjyllands krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du indgår i underafdelingskadren i et kompagni som er under opstilling. Du kommer til at være med til at opbygge dette kompagni fra bunden. Kompagniet består i fredstid af chefen, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Kompagniets menige er hjemsendte HBU værnepligtige, som udelukkende mobiliseres ind til aktiv tjeneste under krise og i krig.

Gruppeførerrollen for en afsiddet infanterigruppe vil i krise og krig minde om opgaverne i den tjeneste, du selv havde under din geledtjeneste i HBU. I fredstid er din opgave at levere uddannelsesstøtte under øvelser og skydeperioder til HJV og til Hæren. Du får dermed som tidligere rig mulighed for at bevare dine militære færdigheder, og ikke mindst uddanne og udvikle soldater. Derudover deltager du i relevante reserveaktiviteter ved enheden, som eksempelvis generel militær efteruddannelse, føreruddannelse og seminarer.

Du skal kunne levere 10-15 indkommanderingsdage om året.

Der er gode muligheder for at præge kompagniets opbygning. Det er vigtigt at understrege at kompagniets menige personel kun mobiliseres ind i aktiv tjeneste i krise-krigstid. I fredstid har du i stedet kontakt til personel ved dit stamregiment, samt til frivillige i HJV.

Du må ikke være pligtig til tjeneste i andre samfundskritiske funktioner som beredskab, brandvæsen, politi eller hjemmeværn.Om dig

Du er uddannet sergent fra Hæren og der forventes selvstændighed og initiativ. Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu. Sig hvad du gør – Gør hvad du siger.

Det er særdeles vigtigt, at du formår at holde tæt kontakt til dine kolleger i organisationen. Her henledes opmærksomheden på, at vi i reserven kommunikerer via mail/telefon/netmøder/kalenderstyring mellem vores aktiviteter. Du skal derfor mestre disse kommunikationsmåder til fulde.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen. Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontrakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen for
2. TFS KMP Mark Præstegaard på mail: 406913@hjv.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR-konsulent Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 31. december 2021. Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.