Reservelæge søges til tidsbegrænset uklassificeret stilling ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 Herning pr. 15.4.2021

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 søger en reservelæge til en uklassificeret fuldtidsstilling i perioden den 15.4.2021 – 31.8.2021. 
 
Vores sengeafsnit er delt på to matrikler (Herning og Skejby), hvor du som udgangspunkt vil være tilknyttet S4 i Herning.
 
Du vil i et samarbejde med afsnittets øvrige læger og psykologer skulle varetage akutte vurderinger, gennemgange såvel som udrednings- og behandlingsopgaver. De specifikke opgaver aftales med afsnitsledelsen.
 
Endvidere vil du blive en del af forvagtslaget i BUA, som dækker dagvagter i Herning samt døgnvagter i Skejby.
 
Du vil blive inddraget i udvikling af afsnittets faglighed og understøtte implementering af visioner for afsnittet.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er én afdeling under området Psykiatri i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.
I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.


Det psykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.
Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet tilknyttet en retspsykiatrisk klinik.
Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sekretærer.


Målsætning for afsnittet
 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling. 
 • Arbejde med forebyggelse af tvang.
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur 
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme. 


Dine kvalifikationer

 • Du har færdiggjort en introstilling inden for Børne- og ungdomspsykiatri
 • Du besidder overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde internt og eksternt med en stor personalegruppe i en kompleks organisation
 • Du er udviklingsorienteret og samtidig motiveret for fastholdelse af den daglige drift
 • Du har interesse for og kompetencer til at indgå bredt det klinisk arbejde

Vi tilbyder
 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Yngre Læger.
 
Du vil indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab i Skejby og Herning med tilstedeværelsesvagt.
 

Ansøgningsfrist: 26. februar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes: 3. marts 2021.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring, michkrin@rm.dk, tlf. 2169 4597 eller afdelingssygeplejerske, Lone Bülow Friis, lonefi@rm.dk, tlf. 2027 0880

Læs mere om stillingen i Funktionsbeskrivelse uklass. reservelæge S4.
 
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Introduktionsreservelæge til Børn og Unge afdelingen, Hospitalsenheden Vest, Herning

Børn og Unge

Herning
En stilling som introduktionsreservelæge ved Børn og Unge afdelingen Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter.Afdelingens aktiviteter og opgaverBørn og Unge Afdelingen varetage...
Indrykket:23. februar 2021

Reservelæger søges til introduktionsstillinger i psykiatri ved Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt

Viborg
Til introduktionsstillinger søger vi reservelæger med henblik på videreuddannelse til speciallæge i psykiatri pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingerne giver mulighed for at stifte bekendtskab med såvel ambulant som stationær psykiatri.I Re...
Indrykket:28. januar 2021

Reservelæge i introduktionsstilling til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg

Kvindesygdomme og Fødsler

Viborg
En reservelæge i introduktionsstilling i gynækologi obstetrik med stillingsnr. 6630-03-38-i-01 ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. Maj 2021 eller efter aftale.Om stillingen du har ...
Indrykket:17. februar 2021

Introduktionsreservelæge, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro

Neurologisk, Holstebro

Holstebro
En stilling som introduktionsreservelæge (nr. 6650-351-20-i-01) ved Neurologi og Fysio-ergoterapi, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse 01.05.21 eller efter aftale. Der er aktuelt 8-9 skiftet vagt fra tjenestested.I Hospitalsenheden V...
Indrykket:15. februar 2021

Et vikariat som uklassificeret reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Lindrende Behandling, Diagnostisk Center

Diagnostisk Center

Silkeborg
Et vikariat som uklassificeret reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik forLindrende Behandling, Diagnostisk Center, er ledig til besættelsepr. 1. april 2021 - 31. marts 2022, eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.Klinik for Lindr...
Indrykket:12. februar 2021

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Introduktionsreservelæge til Børn og Unge afdelingen, Hospitalsenheden Vest, Herning

Børn og Unge

Herning
En stilling som introduktionsreservelæge ved Børn og Unge afdelingen Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter.Afdelingens aktiviteter og opgaverBørn og Unge Afdelingen varetage...
Indrykket:23. februar 2021

Reservelæger søges til introduktionsstillinger i psykiatri ved Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt

Viborg
Til introduktionsstillinger søger vi reservelæger med henblik på videreuddannelse til speciallæge i psykiatri pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingerne giver mulighed for at stifte bekendtskab med såvel ambulant som stationær psykiatri.I Re...
Indrykket:28. januar 2021

Reservelæge i introduktionsstilling til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg

Kvindesygdomme og Fødsler

Viborg
En reservelæge i introduktionsstilling i gynækologi obstetrik med stillingsnr. 6630-03-38-i-01 ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. Maj 2021 eller efter aftale.Om stillingen du har ...
Indrykket:17. februar 2021

Introduktionsreservelæge, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro

Neurologisk, Holstebro

Holstebro
En stilling som introduktionsreservelæge (nr. 6650-351-20-i-01) ved Neurologi og Fysio-ergoterapi, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse 01.05.21 eller efter aftale. Der er aktuelt 8-9 skiftet vagt fra tjenestested.I Hospitalsenheden V...
Indrykket:15. februar 2021

Et vikariat som uklassificeret reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Lindrende Behandling, Diagnostisk Center

Diagnostisk Center

Silkeborg
Et vikariat som uklassificeret reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik forLindrende Behandling, Diagnostisk Center, er ledig til besættelsepr. 1. april 2021 - 31. marts 2022, eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.Klinik for Lindr...
Indrykket:12. februar 2021