Resocialiseringschef til Kriminalforsorgen Sjælland

En stilling som chef for resocialiseringsenheden i Kriminalforsorgen Sjælland er ledig til besættelse.

Kriminalforsorgen Sjælland er en af kriminalforsorgens 4 regionale områder, og ledes af en regional direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af området. Området består af et områdekontor, 5 institutioner med 17 tjenestesteder og ca. 760 medarbejdere. Områdedirektøren indgår tillige i kriminalforsorgens overordnede koncernledelse.

Chefen for resocialiseringsenheden har det overordnede ansvar for det kriminalitetsforebyggende arbejde, dvs. navnlig ansvar for de indsattes arbejde, uddannelse, behandling, programvirksomhed og den socialfaglige indsats overfor de dømte i områdets institutioner, samt overordnet ansvar for, at der sker en optimal udnyttelse af ressourcerne i forhold til indsatserne. Chefen har derudover ansvaret for områdets sundhedsenhed, som er under opbygning og implementering.

Stillingen indebærer også ansvaret for, i tæt samarbejde med øvrige enheder i områdekontoret samt relevante partnerskaber, at sikre:

 • Ensartede og sammenhængende klientforløb gennem områdets institutioner og på tværs af områderne.
 • At institutionernes kriminalitetsforebyggende indsatser målrettes de klienter, der har højest risiko for ny kriminalitet og mest behov for indsatser.
 • Fælles standarder og ensartet brug af metoder og værktøjer på tværs af institutioner, mellem enheder i områdekontoret og på tværs af kriminalforsorgen.
Som chef for områdekontorets resocialiseringsenhed har du ansvaret for at sikre, at enheden leverer faglig bistand og sparring af høj faglig kvalitet til områdets institutioner. Dine vigtigste relationer er områdeledelsen, partnerskabet for resocialisering, institutionerne, de øvrige kriminalforsorgsområder og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdsopgaverne indebærer, under ansvar over for områdedirektøren, at medvirke til ledelse og drift af området, herunder:

 • Personaleledelse af enhedens medarbejdere, der består af to ledere i sundhedsenheden og ca. 10 medarbejdere i resocialiseringsenheden.
 • Faglig ledelse af det kriminalitetsforebyggende arbejde i hele området, herunder instruktionsbeføjelse inden for fagområdet over for institutionerne.
 • Opbygning og implementering af ny sundhedsenhed, der dækker hele området med undtagelse af Herstedvester Fængsel.
 • Overordnet styring, prioritering og koordinering af de kriminalitetsforebyggende indsatser og sundhedsindsatser på institutionerne i området og på tværs af kriminalforsorgen.
 • Faglig understøttelse og servicering af institutionerne i området, herunder ansvar for korrekt implementering af indsatser.
 • Controlling af institutionernes kriminalitetsforebyggende indsatser, klientforløb, herunder handleplansarbejdet og sundhedsindsatser.
 • Koordinering og faglig prioritering af aktiviteterne vedrørende de kognitive adfærdsregulerende programmer på tværs af de fire områder i tæt samarbejde med Koncern Resocialisering og Koncern Uddannelse.
 • Uddannelses- og misbrugsbehandlingsprojekter med eksterne leverandører, herunder udarbejdelse af kravsspecifikationer og indgåelse af kontrakter i tæt samarbejde med Koncern Indkøb.
 • Opfyldelse af mål på fagområdet samt faglig evaluering, controlling og kontraktopfølgning både ift. direktoratet og institutionerne.
Du bliver del af et tværfagligt stærkt miljø i områdekontoret. Vi lægger vægt på høj faglighed og kompetencer, og at der er et åbent og humoristisk arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på, at vores travle hverdag følges af en god omgangstone og hjælpsomhed over for hinanden, og et fokus på, at der for den enkelte medarbejder er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Du vil indgå i et partnerskab, som er engageret og dedikeret til opgaven med at sikre retning og prioritering af det kriminalitetsforebyggende arbejde samt ensartethed og fælles faglige standarder på tværs af kriminalforsorgsområderne.
I områdekontoret er der ud over resocialiseringsenheden 4 andre faglige enheder, der ligesom resocialiseringsenheden er ledet af en fagchef. Herudover er der et sekretariat, der er ledet af en sekretariatsleder. Fagcheferne og sekretariatslederen refererer til områdedirektøren.

Kvalifikationer

Det vil være en forudsætning at have solid socialfaglig viden.

Vi forestiller os, at du har:

 • Mellemlang eller videregående uddannelse eller erfaring på tilsvarende niveau.
 • Eventuelt relevant ledelsesuddannelse/ -erfaring.
 • Forståelse for offentlig økonomistyring.
 • Erfaring med projektledelse/ -styring.
 • Erfaring med beskæftigelsesområdet, socialfaglige indsatser og gerne erfaring med arbejdet med indsatte og hverdagen i et fængsel.
 • Kompetencer til at skabe overblik over komplekse sammenhænge og til at identificere og arbejde med klienternes forskellige forløb på tværs af kriminalforsorgens institutioner.
 • Gode samarbejdsevner, helhedstænkning, fleksibel og serviceminded.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Skarpe kompetencer til både mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling.
Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst. Indplacering efter overenskomsten for akademikere i staten vil ske som chefkonsulent med personaleledelse. Hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområde er kriminalforsorgen. Ved ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdspladsen i Kriminalforsorgen Sjælland er beliggende i områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, 4100 Ringsted.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen ved Kriminalforsorgen Sjælland kan fås ved henvendelse til områdedirektør Anne Erlandsen på telefon 22 78 13 35.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 24. januar 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 5. I samtalen deltager områdedirektør Anne Erlandsen samt chef for Koncern Resocialisering Tina Ising.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Om kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og har det overordnede ansvar for blandt andet landets fængsler, arresthuse og pensioner samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.



Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.




Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.




Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.