Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet søger en afdelingslæge

En stilling som afdelingslæge er ledig til besættelse på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Der søges en speciallæge i retsmedicin med bred erfaring inden for det retspatologiske område.

Stillingen er ledig til besættelse 1. april 2021 eller snarest derefter.Om stillingen

Retspatologisk afdeling varetager de retspatologiske opgaver og den kliniske retsmedicin for Sjælland og øerne samt Bornholm. Arbejdet omfatter udførelse af retslægelige obduktioner og ligsyn. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages skanning før obduktion. En del obduktioner gennemføres efter findestedsundersøgelse, som foretages af retsmedicinere i samarbejde med politiet og Nationalt Kriminalteknisk Center. I den kliniske retsmedicin varetages undersøgelse af levende i volds- og voldtægtssager (voksne og børn) samt undersøgelse af torturofre. Aldersvurderinger indgår ligeledes i den kliniske retsmedicin.

De retslægelige obduktioner og den kliniske retsmedicin gennemføres i samarbejde med instituttets to øvrige afdelinger: Retskemisk Afdeling, som er ansvarlig for medicin- og giftanalyser, og Retsgenetisk Afdeling, som er ansvarlig for de retsgenetiske undersøgelser, herunder dna-profilanalyser.

Tværfaglighed og samarbejdsevner er helt centralt i denne stilling og vi forventer, at du som afdelingslæge hurtigt vil kunne påtage dig mere komplicerede driftsopgaver, herunder at du deltager i undervisningen af medicinstuderende i retsmedicin og i undervisningen og oplæringen af afdelingens yngre læger med en formaliseret vejlederfunktion.

Til denne stilling er knyttet fagområdet under afdelingens sektion for klinisk retsmedicin. Specielt ønskes området omhandlende børn og unge optimeret, således at afdelingen lægefagligt på bedste vis kan bidrage til forebyggelse og en optimal understøttelse af både det retslige og trivselsmæssige aspekt for disse ofre. Området indbefatter tværsektionel samarbejde med b.la Center for seksuelle overgreb, børnehuset og socialpædiatrisk e afdelinger, hvorfor gode samarbejdsevner og formidlingsevner er en fordel. Det forventes, at du deltager aktivt i den videre udvikling af afdelingens sektion for kliniske retsmedicin i samarbejde med sektionens leder, fagansvarlige overlæger og øvrige faggrupper.

Afdelingen har som en del af afdelingsstrategien fokus på kompetenceudvikling, som på det lægefaglige felt indbefatter uddannelse fra retsmedicinsk specialist til ekspert. Der vil med denne stilling blive igangsat et formaliseret uddannelsesforløb til retsmedicinsk ekspert over ca. 5 år Ekspertfunktionen kan omfatter supervisionskompetencer eller et fag-fagligt område, til begge dele forventes du at indgå i udvikling og forskning inden for området klinisk retsmedicin. Der vil især blive lagt vægt på brug af epidemiologiske metoder, udvikling af risikoprofileringer ved brug af data fra de kliniske undersøgelser.

Målet med aktiv deltagelse i udvikling og forskning er, udover at understøtte både eget og afdelingens ekspertniveau, også, at du på sigt får mulighed for at opnå lektorkvalifikationer inden for en overskuelig årrække, sideløbende med kvalifikationsopnåelse på ekspertniveau.

Da det Retsmedicinske Institut hører under Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet, er der i stillingen universitære funktioner såsom forskning og undervisning. Der vil derfor blive lagt vægt på en vis forskningserfaring og et skitseret forskningsmæssigt forløb, enten som videreudvikling af et forløb du har påbegyndt eller ved opstart af et nyt område.

Faglig opdatering er en selvfølge, og du kan påregne støtte fra afdelingsledelsen mhp. kompetenceudvikling til ekspertniveau samt inden for fortsat forskning og undervisning og evt. opnåelse af lektorkvalifikationer.Om afdelingen

Retspatologisk Afdeling har ca. 60 medarbejdere: Læger, forskere, bioanalytikere, retsmedicinske teknikere, lægesekretærer og akademiske medarbejdere.

Afdelingen er akkrediteret i henhold til den internationale standard ISO 17020, og der lægges afgørende vægt på kvalitet i afdelingens opgaveløsning.

Der er gode rammer for videnskabelig, undervisningsmæssig og faglig udvikling, og instituttet har et godt tværfagligt arbejdsmiljø med gode arbejdsrammer og fleksible arbejdstider.

Afdelingen udvikler og effektiviserer arbejdsgange og metoder blandt andet gennem øget brug af digitale løsninger i sagsarbejdet. Det løbende udviklingsarbejde er en tværgående og fælles opgave, hvori alle medarbejdere deltager.

Endvidere er afdelingen ved at omlægge den ledelsesmæssige struktur fra en enstrenget ledelse til en mere sektionsopdelt, tværfaglig og dialogbaseret ledelse, som du ved en eventuel ansættelse forventes at tage del i at udvikle bl.a. med varetagelse af velafgrænsede ansvarsområder inden for de ovennævnte forskningsområder.

Læs mere om instituttet og afdelingen på www.retsmedicin.ku.dkKvalifikationer

Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse i retsmedicin, og der vil blive lagt vægt på undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer inden for afdelingens prioriterede områder samt erfaring med klinisk retsmedicin udover rutinemæssige kvalifikationer.Løn og ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC/YL. Ansættelse vil ske som specialkonsulent, hvortil der gives et kvalifikationstillæg på 182.000 kr. (2012-niveau). Der vil være mulighed for lønforhandling inden for rammerne af det nye lønsystem. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Alle læger indgår i afdelingens vagtordning. Der må påregnes i gennemsnit 3 – 4 tilkaldevagter pr. måned, som er ud over den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer/uge.

Den kliniske retsmedicin udføres af vagthavende læge og foregår dels på instituttet og dels på Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet eller på andre hospitalsafdelinger. Planlagte børneundersøgelser foregår på Børnehuset. Undersøgelser kan også finde sted andre steder i Østdanmark, indbefattet Bornholm. En del transport i vagten må derfor påregnes enten i egen bil eller med taxa/fly.

Vagterne honoreres særskilt. Der vil være mulighed for at vælge afspadsering som led i honoreringen. Der ydes et vagttillæg på 113.800 kr./årligt (2012-niveau).

Ansøgere, der indbydes til samtale, vil blive bedt om at medbringe en nyudstedt straffeattest, som kan rekvireres digitalt på www.borger.dk eller afhentes i din lokale borgerservice. I forbindelse med samtalen vil ansøgere blive bedt om samtykke til, at instituttet indhenter en børneattest forud for ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til afdelingsleder, statsobducent, professor, ph.d. Jytte Banner, telefon 35 32 61 74.

Send din ansøgning samt CV, eksamensbeviser og oplysninger om tidligere beskæftigelse, en forskningsplan inden for det kliniske retsmedicinekse område samt en undervisningsportefølje og plan inden for det forventede ekspertområde men også generelt, elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.Ansøgning skal være os i hænde senest 15. januar 2021.Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.