Sagsbehandler Pædagogik og Ledelse ved Hjemmeværnsskolen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du flair for uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udvikle dig gennem projekt- og uddannelsesudvikling, så er det måske dig, vi søger til Studieudviklingssektionen.

Om os

Den del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef, Uddannelses-, Planlægnings-, Studieudviklings- og Driftssektion, samt LI/LL elementet.

Studieudviklingssektionen udvikler og implementerer nye tidssvarende uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet. Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang, samt ambitionen om at implementere nyeste teknologier til såvel fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.

Om stillingen

Hjemmeværnskolen ønsker at styrke studieudviklingsområdet yderligere, hvorfor der er hele tre stillinger i opslag.

Studieudviklingssektionen består af en chef, 5 sagsbehandlere, en grafisk designer samt en multimediedesigner. Du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der består af både militære og civile ansatte.

Stillingen indeholder sagsbehandling og projektledelse inden for fagområderne pædagogik og ledelse. Dette betyder, at du vil være overordnet ansvarlig for nyudvikling af uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet på nævnte fagområder – med særlig vægt på ledelse af frivillige i Hjemmeværnet.

Du vil som sagsbehandler komme til at stå i spidsen for dine egne projekter samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Du vil arbejde såvel selvstændigt som indgå i større arbejdsgrupper.

Du vil være ansvarlig for gennemførelse af projekt- og arbejdsgrupper, hvor samarbejde og koordination med frivilligt personel, Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnets operative struktur samt det øvrige forsvar, skaber et meget dynamisk arbejdsmiljø, der stiller krav til, at bibeholde overblikket ved flere samtidige opgaver samt evnen til at kunne arbejde selvstændigt.
Du vil endvidere opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling, samt fra teori til praksis.

Stillingens nuværende opgaver favner blandt andet:
• Udvikling og implementering af nye ledelsesuddannelser i Hjemmeværnet
• Udvikling og implementering af ledelsesudvikling i organisatorisk ramme
• Videreudvikling af Hjemmeværnsskolens pædagogiske grundlag
• Implementering af KODEKS VII
• Implementering af akademifag på Hjemmeværnsskolens ledelsesuddannelser
• Sagsbehandler på Kvalifikationsrammen for livslang læring, samt bidrage til intern uddannelse i udviklingen af uddannelsesdokumentation (uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner mm.)
• Faglig rådgivning og konsultation inden for det pædagogiske og ledelsesfaglige område
• Gennemførelse af pædagogisk korrektur og vejledning på nyudviklede uddannelser

Stillingen omfatter endvidere:
• Indgå i udviklingen af relevante E-læringsobjekter og andre læringsteknologiske muligheder
• Deltage på studieudviklingsrelaterede aktiviteter
• Støtte andre dele af Hjemmeværnsskolens organisation med videreudvikling af allerede eksisterende kurser indenfor fagområderne
• At kunne virke som kursusleder og instruktør ved Hjemmeværnsskolen
• At deltage i interne møder samt projekt- og arbejdsgrupper med relevans til ny- og videreudvikling af uddannelser inden for tildelte fagområder

Der vil være mulighed for hjemmearbejde via fjernarbejdsplads.

Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.

Om dig

Civile ansøgere:
Du har en relevant faglig uddannelse inden for pædagogik/læring/didaktik/undervisning, eksempelvis på diplom- eller masterniveau. Har du efteruddannelse inden for ledelse, vil det være en fordel. Vigtigst er det, at du har pædagogisk indsigt både på det teoretiske og praktiske plan og kan omsætte teori til praksis på uddannelses- og udviklingsområdet.

Militære ansøgere:
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har bred erfaring på uddannelsesområdet, såvel med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse – gerne indenfor Hjemmeværnet, men også fra det øvrige forsvar.

Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau.

Erfaring fra sagsbehandling på niveau 3 og/eller tjeneste i Hjemmeværnet er ønskeligt, men ikke et krav.

Generelt for alle ansøgere:
Det forventes at du selvstændigt kan iværksætte pædagogiske/didaktiske analyser af eksisterende uddannelser og fremtidige uddannelsesbehov. Du er proaktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø. Du er nytænkende, struktureret i din arbejdsform, ansvarlig og imødekommende. Du er opsøgende i forhold til løsningen af tværgående opgaver, og du er nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger.

Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.

Ansøgere med erfaring inden for følgende områder, vil blive foretrukket:
• Kvalifikationsrammen for livslang læring
• Instruktørvirke i Forsvaret/Forsvarets pædagogiske grundlag
• Projektledelse inden for pædagogiske projekter
• Kendskab til Forsvaret og/eller Hjemmeværnet

Ansættelsesvilkår

For civile ansøgere:
Stillingen besættes efter gældende overenskomst.

For militære ansøgere:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11 eller på mail hvs-chstu@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 46 og med ansættelse pr. 1. januar 2022.
Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sagsbehandler Pædagogik og Ledelse ved Hjemmeværnsskolen

Har du flair for uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udvikle dig gennem projekt- og uddannelsesudvikling, så er det måske dig, vi søger til Studieudviklingssektionen.

Om os

Den del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef, Uddannelses-, Planlægnings-, Studieudviklings- og Driftssektion, samt LI/LL elementet.

Studieudviklingssektionen udvikler og implementerer nye tidssvarende uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet. Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang, samt ambitionen om at implementere nyeste teknologier til såvel fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.

Om stillingen

Hjemmeværnskolen ønsker at styrke studieudviklingsområdet yderligere, hvorfor der er hele tre stillinger i opslag.

Studieudviklingssektionen består af en chef, 5 sagsbehandlere, en grafisk designer samt en multimediedesigner. Du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der består af både militære og civile ansatte.

Stillingen indeholder sagsbehandling og projektledelse inden for fagområderne pædagogik og ledelse. Dette betyder, at du vil være overordnet ansvarlig for nyudvikling af uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet på nævnte fagområder – med særlig vægt på ledelse af frivillige i Hjemmeværnet.

Du vil som sagsbehandler komme til at stå i spidsen for dine egne projekter samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Du vil arbejde såvel selvstændigt som indgå i større arbejdsgrupper.

Du vil være ansvarlig for gennemførelse af projekt- og arbejdsgrupper, hvor samarbejde og koordination med frivilligt personel, Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnets operative struktur samt det øvrige forsvar, skaber et meget dynamisk arbejdsmiljø, der stiller krav til, at bibeholde overblikket ved flere samtidige opgaver samt evnen til at kunne arbejde selvstændigt.
Du vil endvidere opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling, samt fra teori til praksis.

Stillingens nuværende opgaver favner blandt andet:
• Udvikling og implementering af nye ledelsesuddannelser i Hjemmeværnet
• Udvikling og implementering af ledelsesudvikling i organisatorisk ramme
• Videreudvikling af Hjemmeværnsskolens pædagogiske grundlag
• Implementering af KODEKS VII
• Implementering af akademifag på Hjemmeværnsskolens ledelsesuddannelser
• Sagsbehandler på Kvalifikationsrammen for livslang læring, samt bidrage til intern uddannelse i udviklingen af uddannelsesdokumentation (uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner mm.)
• Faglig rådgivning og konsultation inden for det pædagogiske og ledelsesfaglige område
• Gennemførelse af pædagogisk korrektur og vejledning på nyudviklede uddannelser

Stillingen omfatter endvidere:
• Indgå i udviklingen af relevante E-læringsobjekter og andre læringsteknologiske muligheder
• Deltage på studieudviklingsrelaterede aktiviteter
• Støtte andre dele af Hjemmeværnsskolens organisation med videreudvikling af allerede eksisterende kurser indenfor fagområderne
• At kunne virke som kursusleder og instruktør ved Hjemmeværnsskolen
• At deltage i interne møder samt projekt- og arbejdsgrupper med relevans til ny- og videreudvikling af uddannelser inden for tildelte fagområder

Der vil være mulighed for hjemmearbejde via fjernarbejdsplads.

Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.

Om dig

Civile ansøgere:
Du har en relevant faglig uddannelse inden for pædagogik/læring/didaktik/undervisning, eksempelvis på diplom- eller masterniveau. Har du efteruddannelse inden for ledelse, vil det være en fordel. Vigtigst er det, at du har pædagogisk indsigt både på det teoretiske og praktiske plan og kan omsætte teori til praksis på uddannelses- og udviklingsområdet.

Militære ansøgere:
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har bred erfaring på uddannelsesområdet, såvel med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse – gerne indenfor Hjemmeværnet, men også fra det øvrige forsvar.

Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau.

Erfaring fra sagsbehandling på niveau 3 og/eller tjeneste i Hjemmeværnet er ønskeligt, men ikke et krav.

Generelt for alle ansøgere:
Det forventes at du selvstændigt kan iværksætte pædagogiske/didaktiske analyser af eksisterende uddannelser og fremtidige uddannelsesbehov. Du er proaktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø. Du er nytænkende, struktureret i din arbejdsform, ansvarlig og imødekommende. Du er opsøgende i forhold til løsningen af tværgående opgaver, og du er nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger.

Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.

Ansøgere med erfaring inden for følgende områder, vil blive foretrukket:
• Kvalifikationsrammen for livslang læring
• Instruktørvirke i Forsvaret/Forsvarets pædagogiske grundlag
• Projektledelse inden for pædagogiske projekter
• Kendskab til Forsvaret og/eller Hjemmeværnet

Ansættelsesvilkår

For civile ansøgere:
Stillingen besættes efter gældende overenskomst.

For militære ansøgere:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11 eller på mail hvs-chstu@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 46 og med ansættelse pr. 1. januar 2022.
Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.




Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.