Sagsbehandler til All-Source elementet ved 1. ISRBTN, Efterretningsregimentet

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for taktisk efterretningstjeneste, og vil du være med til at uddanne efterretningsspecialister i Hæren? Er du en teamplayer, og trives du med ansvar og komplekse opgaver i et uddannelses- og udviklingsmiljø?


Om os

1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Bataljonen har ca. 300 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi bor på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder Unmanned Aerial Systems, Electronic Warfare, Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I), All-Source Intelligence, samt en række sensorkapaciteter.

Vi har også ansvaret for at gennemføre flere fagspecifikke efterretningskurser, og vi støtter inspektions- og kontrolvirksomhed indenfor vores fagområde. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt, samt stolthed og professionalisme.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme. All-Source elementet består af en leder og tre sagsbehandlere, en kaptajn og to seniorsergenter. All-Source elementet er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser, doktrin udvikling, og støtter tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Om stillingen

Sagsbehandler All-Source løser alle opgaver inden for S7 All-Source fagansvar, med fokus på udvikling af den taktiske efterretningstjeneste og følgende opgaver:

Selvstændig sagsbehandling inden for taktisk efterretningstjeneste med fokus på efterretningskredsløbet og efterretningspersonellets virke på kompagni-, bataljons- og brigadeniveau.

Udviklings- og uddannelsesansvar for efterretningskurser, herunder kursusleder og instruktørvirke på grundlæggende efterretningskursus for kompagni-, bataljons- og brigadeniveauet.

Deltager i videreudvikling af det grundlæggende efterretningskursus på forsvarets E-learning portal, og udvikling af et nyt efterretningskursus for personel til internationale operationer.

Deltager i udvikling og gennemførelse af en Intelligence Requirement Management and Collection Management uddannelse, og en metode og analyse uddannelse.
Udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner, samt andet uddannelses dokumentation.

Udarbejdelse af reglementer, håndbøger, Standard Operating Procedure / Standard Operating Instruction, direktiver og vejledninger, skabeloner inden for fagansvaret.

Rådgivning og beslutning støtte inden for specialet, og støtter i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Deltage i implementering og uddannelse af efterretningspersonel på danish all source intelligence database (DASID) ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Videreudvikling af efterretningsprocedure og processer på BMS og LC2IS, herunder deltager i udvikling af et taktisk HTK kompendium indenfor tjenestegrenen (efterretningstjeneste), samt BMS og LC2IS instruktørvirke i forbindelse med kursus indenfor S7 fagansvar.

Ajourføring af uddannelsesportal og SharePoint.

Taktisk udvikling inden for S7 fagansvar. Dette kan omfattet ansvar for lessons learned, test og troppeforsøg, udarbejdelse af brugerkrav og meget mere.

Deltager i S7 erfaringers indhentning hos samarbejdspartner, møde aktiviteter, kurser og seminar m.v.

Videns indhentning og udvikling af landmilitære efterretningsdoktriner, herunder omsætning af relevante erfaringer til brug på det taktiske niveau i rammen af en brigade.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har bred erfaring inden for efterretningstjeneste på det taktiske og operative niveau, herunder kendskab til efterretningstjeneste på kompagni-, bataljons- og brigadeniveauet. Alternativt har du erfaring med efterretningstjeneste ved specialstyrker, de blå værn eller anden relevant tjeneste.

Du har erfaring med Information Requirement Management & Collection Management og analyseuddannelse.

Du har gennemført nationale eller internationale efterretningsuddannelser, og du har eventuelt virket som instruktør eller kursusleder på disse uddannelser.

Du har stor interesse i udviklings- og uddannelsesvirksomhed, herunder har du erfaring med udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og læringsplaner.

Du har erfaring med sagsbehandling og du vil gerne være specialist inden for All-Source efterretningstjeneste.

Du er team player og du vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er klar til nye udfordringer og du ser dig selv som en god samarbejdspartner på tværs af organisationen.

Du er villig til at udvikle personlige kompetencer i relation til efterretningstjeneste og i forhold til at udvikle dit potentiale i stillingen.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har operativ erfaring med All-Source efterretningstjeneste og sagsbehandling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-amj@mil.dk eller telefon 32 66 53 32.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 32/33. Ansættelse snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sagsbehandler til All-Source elementet ved 1. ISRBTN, Efterretningsregimentet

Brænder du for taktisk efterretningstjeneste, og vil du være med til at uddanne efterretningsspecialister i Hæren? Er du en teamplayer, og trives du med ansvar og komplekse opgaver i et uddannelses- og udviklingsmiljø?


Om os

1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Bataljonen har ca. 300 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi bor på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder Unmanned Aerial Systems, Electronic Warfare, Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I), All-Source Intelligence, samt en række sensorkapaciteter.

Vi har også ansvaret for at gennemføre flere fagspecifikke efterretningskurser, og vi støtter inspektions- og kontrolvirksomhed indenfor vores fagområde. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt, samt stolthed og professionalisme.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme. All-Source elementet består af en leder og tre sagsbehandlere, en kaptajn og to seniorsergenter. All-Source elementet er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser, doktrin udvikling, og støtter tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Om stillingen

Sagsbehandler All-Source løser alle opgaver inden for S7 All-Source fagansvar, med fokus på udvikling af den taktiske efterretningstjeneste og følgende opgaver:

Selvstændig sagsbehandling inden for taktisk efterretningstjeneste med fokus på efterretningskredsløbet og efterretningspersonellets virke på kompagni-, bataljons- og brigadeniveau.

Udviklings- og uddannelsesansvar for efterretningskurser, herunder kursusleder og instruktørvirke på grundlæggende efterretningskursus for kompagni-, bataljons- og brigadeniveauet.

Deltager i videreudvikling af det grundlæggende efterretningskursus på forsvarets E-learning portal, og udvikling af et nyt efterretningskursus for personel til internationale operationer.

Deltager i udvikling og gennemførelse af en Intelligence Requirement Management and Collection Management uddannelse, og en metode og analyse uddannelse.
Udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner, samt andet uddannelses dokumentation.

Udarbejdelse af reglementer, håndbøger, Standard Operating Procedure / Standard Operating Instruction, direktiver og vejledninger, skabeloner inden for fagansvaret.

Rådgivning og beslutning støtte inden for specialet, og støtter i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Deltage i implementering og uddannelse af efterretningspersonel på danish all source intelligence database (DASID) ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Videreudvikling af efterretningsprocedure og processer på BMS og LC2IS, herunder deltager i udvikling af et taktisk HTK kompendium indenfor tjenestegrenen (efterretningstjeneste), samt BMS og LC2IS instruktørvirke i forbindelse med kursus indenfor S7 fagansvar.

Ajourføring af uddannelsesportal og SharePoint.

Taktisk udvikling inden for S7 fagansvar. Dette kan omfattet ansvar for lessons learned, test og troppeforsøg, udarbejdelse af brugerkrav og meget mere.

Deltager i S7 erfaringers indhentning hos samarbejdspartner, møde aktiviteter, kurser og seminar m.v.

Videns indhentning og udvikling af landmilitære efterretningsdoktriner, herunder omsætning af relevante erfaringer til brug på det taktiske niveau i rammen af en brigade.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har bred erfaring inden for efterretningstjeneste på det taktiske og operative niveau, herunder kendskab til efterretningstjeneste på kompagni-, bataljons- og brigadeniveauet. Alternativt har du erfaring med efterretningstjeneste ved specialstyrker, de blå værn eller anden relevant tjeneste.

Du har erfaring med Information Requirement Management & Collection Management og analyseuddannelse.

Du har gennemført nationale eller internationale efterretningsuddannelser, og du har eventuelt virket som instruktør eller kursusleder på disse uddannelser.

Du har stor interesse i udviklings- og uddannelsesvirksomhed, herunder har du erfaring med udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og læringsplaner.

Du har erfaring med sagsbehandling og du vil gerne være specialist inden for All-Source efterretningstjeneste.

Du er team player og du vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er klar til nye udfordringer og du ser dig selv som en god samarbejdspartner på tværs af organisationen.

Du er villig til at udvikle personlige kompetencer i relation til efterretningstjeneste og i forhold til at udvikle dit potentiale i stillingen.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har operativ erfaring med All-Source efterretningstjeneste og sagsbehandling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-amj@mil.dk eller telefon 32 66 53 32.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 32/33. Ansættelse snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.