Sagsbehandler til Kapacitetssektionen ved Joint Movement and Transportation Organization (genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du mod på at tage ansvaret for den militære sikkerhed ved Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) og vil du være med til at styrke enheden yderligere som en professionel organisation? Så er det måske dig, som skal være vores nye sagsbehandler.

Om os

Kapacitetssektionen har til opgave at skabe forudsætninger og vilkår for JMTO kapaciteters opgaveløsning. Kapacitetssektionen løser en bred vifte af opgaver indenfor drift, planlægning, uddannelse, HR og information.

Vi er en sektion bestående af 10 motiverende og positive medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau hvor service, kvalitet og samarbejde er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Sektionen har desuden det direkte samarbejde med vores HR- og økonomipartnerelementer.

Vi har en uformel og åben omgangstone, og prioriterer trivslen højt, herunder balancen imellem opgaver og ressourcer. Vi sætter endvidere udvikling af medarbejdere særdeles højt, hvorfor der vil være mulighed for efter- og videreuddannelse, baseret på dine og JMTO behov.

Om stillingen

Du vil referere til næstkommanderende i sektionen. I udgangspunktet vil du primært arbejde indenfor militær sikkerhed og sekundært arbejde med styrkeproduktion, kvalitetsledelse og stabsstøtte.

I rollen som JMTO sikkerhedsofficer arbejder du direkte for chefen for JMTO, som hans nærmeste rådgiver. Du er formand for JMTO MILSIK gruppe, som har ansvaret for myndighedens opfyldelse af kravene til militær sikkerhed såvel hjemme, i transporterne og missionerne.

Opgaver i forbindelse med styrkeproduktion vil primært være at skabe sammenhæng mellem sektionernes uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed samt forberedelse og klargøring til beredskaber. Herunder vil du sagsbehandle og koordinere afgivelse af JMTO planlægnings- og terminalkapaciteter.

Du skal være forberedt på, at støtte kollegaer i deres opgaver indenfor logistik, IT og etablissement, herunder fleksibelt at yde stabsstøtte til Operations-og Planlægningssektionerne samt ARK. Desuden kan du forvente, at blive anvendt – og udviklet – på baggrund af dit erfaringsgrundlag.

Dine opgaver løser du på tværs af JMTO, hvor du vil virke som sparringspartner, koordinator og tovholder på opgaverne.

Du indgår i et team som støtter og skaber hverdagen for hele JMTO myndighed inkl. reserven. Stillingen lægger op til at du kan arbejde selvstændigt med en høj grad af frihed under ansvar. Der er mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, og rejse virksomheden er begrænset.

Om dig

Vi søger en dedikeret og handlekraftig seniorsergent eller oversergent som har færdiggjort eller er i gang med uddannelse på kvalifikationsramme for livslang læring, niveau 5.

Du besidder et godt humør og har en høj grad af faglig stolthed.

Du har en struktureret tilgang og sikrer, at processer bliver beskrevet og ajourført løbende i sektionerne. Vi forventer, at du selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder med de forskellige interessenter.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til øvelsesplanlægning og kvalitetsledelse, men det er ikke et krav.

Du vil få en bred kontaktflade i hele JMTO organisation, så du vil få brug for dine gode kommunikative- og relationsbyggende evner.

Du er resultatorienteret men også omstillingsparat, da deadlines kan variere afhængigt af opgaven. Det forventes desuden, at du er villig til at træde til og støtte kollegerne, såfremt behovet opstår.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte kaptajn Lars Villum Nielsen på mail JMTO-KDE-001@MIL.DK eller på telefon 41 25 59 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANIZATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sagsbehandler til Kapacitetssektionen ved Joint Movement and Transportation Organization (genopslag)

Har du mod på at tage ansvaret for den militære sikkerhed ved Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) og vil du være med til at styrke enheden yderligere som en professionel organisation? Så er det måske dig, som skal være vores nye sagsbehandler.

Om os

Kapacitetssektionen har til opgave at skabe forudsætninger og vilkår for JMTO kapaciteters opgaveløsning. Kapacitetssektionen løser en bred vifte af opgaver indenfor drift, planlægning, uddannelse, HR og information.

Vi er en sektion bestående af 10 motiverende og positive medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau hvor service, kvalitet og samarbejde er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Sektionen har desuden det direkte samarbejde med vores HR- og økonomipartnerelementer.

Vi har en uformel og åben omgangstone, og prioriterer trivslen højt, herunder balancen imellem opgaver og ressourcer. Vi sætter endvidere udvikling af medarbejdere særdeles højt, hvorfor der vil være mulighed for efter- og videreuddannelse, baseret på dine og JMTO behov.

Om stillingen

Du vil referere til næstkommanderende i sektionen. I udgangspunktet vil du primært arbejde indenfor militær sikkerhed og sekundært arbejde med styrkeproduktion, kvalitetsledelse og stabsstøtte.

I rollen som JMTO sikkerhedsofficer arbejder du direkte for chefen for JMTO, som hans nærmeste rådgiver. Du er formand for JMTO MILSIK gruppe, som har ansvaret for myndighedens opfyldelse af kravene til militær sikkerhed såvel hjemme, i transporterne og missionerne.

Opgaver i forbindelse med styrkeproduktion vil primært være at skabe sammenhæng mellem sektionernes uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed samt forberedelse og klargøring til beredskaber. Herunder vil du sagsbehandle og koordinere afgivelse af JMTO planlægnings- og terminalkapaciteter.

Du skal være forberedt på, at støtte kollegaer i deres opgaver indenfor logistik, IT og etablissement, herunder fleksibelt at yde stabsstøtte til Operations-og Planlægningssektionerne samt ARK. Desuden kan du forvente, at blive anvendt – og udviklet – på baggrund af dit erfaringsgrundlag.

Dine opgaver løser du på tværs af JMTO, hvor du vil virke som sparringspartner, koordinator og tovholder på opgaverne.

Du indgår i et team som støtter og skaber hverdagen for hele JMTO myndighed inkl. reserven. Stillingen lægger op til at du kan arbejde selvstændigt med en høj grad af frihed under ansvar. Der er mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, og rejse virksomheden er begrænset.

Om dig

Vi søger en dedikeret og handlekraftig seniorsergent eller oversergent som har færdiggjort eller er i gang med uddannelse på kvalifikationsramme for livslang læring, niveau 5.

Du besidder et godt humør og har en høj grad af faglig stolthed.

Du har en struktureret tilgang og sikrer, at processer bliver beskrevet og ajourført løbende i sektionerne. Vi forventer, at du selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder med de forskellige interessenter.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til øvelsesplanlægning og kvalitetsledelse, men det er ikke et krav.

Du vil få en bred kontaktflade i hele JMTO organisation, så du vil få brug for dine gode kommunikative- og relationsbyggende evner.

Du er resultatorienteret men også omstillingsparat, da deadlines kan variere afhængigt af opgaven. Det forventes desuden, at du er villig til at træde til og støtte kollegerne, såfremt behovet opstår.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte kaptajn Lars Villum Nielsen på mail JMTO-KDE-001@MIL.DK eller på telefon 41 25 59 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANIZATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.