Sagsbehandler til logistiske vedligeholdelsesprocesser i Forsvaret (Brabrand)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Bliver du motiveret af at forstå komplekse sammenhænge mellem vedligeholdelse og øvrige logistiske processer? Kan du skabe og fastholde overblik over processammenhænge fra idé til udførelse?

Så er du måske vores nye kollega i Vedligeholdelsesprocessektionen ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).


Om os

Vi har ansvaret for, at forretningsprocesser for materielvedligeholdelse fungerer optimalt i hele Forsvaret.

Vi uddanner brugerne i at anvende og efterleve processerne samt at anvende Forsvarets ERP-system, der er baseret på DeMars. Vi er herudover ansvarlige for at støtte brugerne i håndtering af DeMars.

Vi er en del af Forretningsprocesafdelingen i Center for Styring under Supply Chain Divisionen (SCD), hvor vi sammen med forretningsprocesserne for Forsyning og Indkøb optimerer sammenhængskraften i det tværgående proceslandskab.


Om stillingen

Dit primære ansvar er at fastholde og udvikle de økonomiske og forsyningsmæssige relationer omkring processer, systemer og kontroller inden for materielvedligeholdelsesområdet.

Med din faglige indsigt og dit personlige engagement, medvirker du til at:

• Udarbejde og vedligeholde forvaltningsgrundlag, herunder bestemmelser, brugervejledninger og forretningsbeskrivelser.
• Udvikle nye funktionaliteter i DeMars og sikre ibrugtagning og integration af disse.
• Udvikle automatisering af procescontrolling.
• Udføre controlling i samarbejde med FMI økonomifunktion inden for vedligeholdelsesprocesser

I forlængelse af ovenstående opgaver, bidrager du til uddannelse, brugerstøtte og sagsbehandling vedrørende processer på vedligeholdelsesområdet generelt.

Du har ansvaret for at:

• Planlægge og gennemføre DeMars-kurser inden for eget fagområde
• Opstille og gennemføre procescontrolling i koncernen, herunder nedbrydning og omsætning af den tværgående procescontrolling i samarbejde med forretningsprocesserne for Indkøb og Forsyning.
• Gennemføre daglig brugerstøtte til koncernens brugere i forretnings– og systemmæssige udfordringer inden for vedligeholdelsesprocessen.
• Forestå struktureret erfaringsudveksling og -formidling i hele koncernen inden for fagområdet, herunder løbende kommunikation med brugerne om nye funktionaliteter.

Hvis ovenstående virker overvældende, så bare rolig - vi er et fagligt stærkt team, der nok skal hjælpe med at få klædt dig godt på til at kunne løse dine arbejdsopgaver.

Dit faste arbejdssted er enten i Ballerup eller Brabrand, hvor den ugentlige arbejdstid er 37 timer med mulighed for fleksibel planlægning og hjemmearbejde. Du har herudover et mindre antal rejsedage om året, hvor du deltager i faglige konferencer og seminarer, samt hvor du besøger de operative brugere i Forsvaret.


Om dig

Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Du er klar til at udvikle dig - både i stillingen og sammen med Forsvarets behov.

Det er en fordel, hvis du har:

• Erfaring med kortlægning af processer.
• Kendskab til risikostyring og vurdering af forretningsprocesser.
• Kendskab og erfaring med interne kontroller.
• Arbejdet med digitalt understøttet undervisning.
• Brugererfaring med DeMars

Som person opbygger du personlige netværk og relationer i et foranderligt miljø i krydspresset mellem de overordnede strategiske visioner, forretningsinteressenter og konkrete brugerbehov.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Lars Lintrup Bach på tlf. 20 61 03 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. februar 2023. Vi holder løbende samtaler og senest i uge 7 2023 med henblik på ansættelse den 1. april 2023 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SUPPLY CHAIN DIVISION
Supply Chain Division er en moderne logistik virksomhed under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi støtter samtlige Forsvarets enheder, soldater samt øvrige medarbejdere med forsyninger. Supply Chain Division har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Supply Chain Division vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten. Materielhoveddepot er placeret i Skrydstrup, hvor vi råder over et lager på over 20.000 kvadratmeter med mere end 70.000 varer. Samlet bestyrer vi over 350.000 materialer. Læs mere på www.fmi.dk

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sagsbehandler til logistiske vedligeholdelsesprocesser i Forsvaret (Brabrand)

Bliver du motiveret af at forstå komplekse sammenhænge mellem vedligeholdelse og øvrige logistiske processer? Kan du skabe og fastholde overblik over processammenhænge fra idé til udførelse?

Så er du måske vores nye kollega i Vedligeholdelsesprocessektionen ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).


Om os

Vi har ansvaret for, at forretningsprocesser for materielvedligeholdelse fungerer optimalt i hele Forsvaret.

Vi uddanner brugerne i at anvende og efterleve processerne samt at anvende Forsvarets ERP-system, der er baseret på DeMars. Vi er herudover ansvarlige for at støtte brugerne i håndtering af DeMars.

Vi er en del af Forretningsprocesafdelingen i Center for Styring under Supply Chain Divisionen (SCD), hvor vi sammen med forretningsprocesserne for Forsyning og Indkøb optimerer sammenhængskraften i det tværgående proceslandskab.


Om stillingen

Dit primære ansvar er at fastholde og udvikle de økonomiske og forsyningsmæssige relationer omkring processer, systemer og kontroller inden for materielvedligeholdelsesområdet.

Med din faglige indsigt og dit personlige engagement, medvirker du til at:

• Udarbejde og vedligeholde forvaltningsgrundlag, herunder bestemmelser, brugervejledninger og forretningsbeskrivelser.
• Udvikle nye funktionaliteter i DeMars og sikre ibrugtagning og integration af disse.
• Udvikle automatisering af procescontrolling.
• Udføre controlling i samarbejde med FMI økonomifunktion inden for vedligeholdelsesprocesser

I forlængelse af ovenstående opgaver, bidrager du til uddannelse, brugerstøtte og sagsbehandling vedrørende processer på vedligeholdelsesområdet generelt.

Du har ansvaret for at:

• Planlægge og gennemføre DeMars-kurser inden for eget fagområde
• Opstille og gennemføre procescontrolling i koncernen, herunder nedbrydning og omsætning af den tværgående procescontrolling i samarbejde med forretningsprocesserne for Indkøb og Forsyning.
• Gennemføre daglig brugerstøtte til koncernens brugere i forretnings– og systemmæssige udfordringer inden for vedligeholdelsesprocessen.
• Forestå struktureret erfaringsudveksling og -formidling i hele koncernen inden for fagområdet, herunder løbende kommunikation med brugerne om nye funktionaliteter.

Hvis ovenstående virker overvældende, så bare rolig - vi er et fagligt stærkt team, der nok skal hjælpe med at få klædt dig godt på til at kunne løse dine arbejdsopgaver.

Dit faste arbejdssted er enten i Ballerup eller Brabrand, hvor den ugentlige arbejdstid er 37 timer med mulighed for fleksibel planlægning og hjemmearbejde. Du har herudover et mindre antal rejsedage om året, hvor du deltager i faglige konferencer og seminarer, samt hvor du besøger de operative brugere i Forsvaret.


Om dig

Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Du er klar til at udvikle dig - både i stillingen og sammen med Forsvarets behov.

Det er en fordel, hvis du har:

• Erfaring med kortlægning af processer.
• Kendskab til risikostyring og vurdering af forretningsprocesser.
• Kendskab og erfaring med interne kontroller.
• Arbejdet med digitalt understøttet undervisning.
• Brugererfaring med DeMars

Som person opbygger du personlige netværk og relationer i et foranderligt miljø i krydspresset mellem de overordnede strategiske visioner, forretningsinteressenter og konkrete brugerbehov.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Lars Lintrup Bach på tlf. 20 61 03 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. februar 2023. Vi holder løbende samtaler og senest i uge 7 2023 med henblik på ansættelse den 1. april 2023 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SUPPLY CHAIN DIVISION
Supply Chain Division er en moderne logistik virksomhed under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi støtter samtlige Forsvarets enheder, soldater samt øvrige medarbejdere med forsyninger. Supply Chain Division har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Supply Chain Division vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten. Materielhoveddepot er placeret i Skrydstrup, hvor vi råder over et lager på over 20.000 kvadratmeter med mere end 70.000 varer. Samlet bestyrer vi over 350.000 materialer. Læs mere på www.fmi.dk

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.