Sagsbehandler til Personel- og Organisationselementet (G1) i Hærkommandoens Stab

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Trives du med en stor grad af faglig stolthed og har du fokus på detaljen? Så er det måske dig, vi mangler til at hjælpe os med at holde styr på strukturen for Hæren.


Om os

G1 består af en oberstløjtnant som chef og to elementer med hver deres leder.

Administrationselementet, består af en chefsergent, en seniorsergent, to korporaler og en overassistent. Deres opgaveportefølje er meget varieret of består blandt andet af at servicere de lokale personeladministrative elementer ved Hærens myndigheder, herunder gennemførelse af controlling, særlig administrative støtteopgaver, administrative processer/procedurer m.m.

Personel- og Organisationselementet, hvor den ledige stilling er placeret. Elementet består af to majorer, en kaptajn, tre chefsergenter og en overassistent. Elements opgaver består blandt andet af strukturopgaver, policy på personelområdet, bemandingsgrundlag, produktionsmål og kontaktofficers opgaver m.m.

Fælles for begge elementer er, at vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende, dynamisk og meget velfungerende sektion, hvor faglighed, sammenhold og humor spiller en stor rolle. Vores fokus er på at løse opgaverne, men også i muligt omfang at udvikle den enkelte medarbejders potentiale.

Om stillingen

Vi har pt. to medarbejdere, som varetager opgaverne omkring strukturen i Hæren, hvoraf den ene medarbejder er på nedsat tid og ansat i rammen af en individuel ansættelsesaftale. Vi har derfor brug for én yderligere specialist til bla. at understøtte controllingen af hærens struktur, justering og ikke mindst medvirke ved det kommende strukturarbejde - i rammen af et kommende forsvarsforlig.

Opgaverne spænder vidt inden for struktur og organisation for Hæren. Lige fra udfærdigelse af organisationsskemaer til tilvejebringelse af datagrundlaget forud for indtastning i DeMars. Herunder sikre, at kvaliteten af organisationsskemaer, funktionsbeskrivelser og datakvaliteten i DeMars m.m. videreføres på højt niveau til gavn for de primære brugere ved Hærens myndigheder og enheder, men også til gavn for Forsvaret som helhed. Opgaverne fordrer stor grad af nidkærhed for detaljen mhp. at sikre høj grad af datakvalitet – men også koordination med øvrige sektioner ved Hærkommandoens stab.

Allerhelst søger vi en kollega, som kan sætte kryds ved nedenstående erfaringer og kompetencer.

Af ønskelige kvalifikationer/kompetencer kan nævnes:
- Du har din baggrund i Hæren.
- Du har tidligere arbejdet ved en stab på NIV II eller NIV III.
- Du har erfaring som kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand eller administrationsbefalingsmand/bataljonsbefalingsmand.
- Du har generelt en bred tjenesteerfaring– gerne inden for personeladministration eller HR-opgaver.
- Du vil indgå i et udviklingsforløb, hvor læring tilføres i rammen af opgaveløsningen – gennem sidemandsoplæring og læring i organisationen.
- Du har et stort ønske om at samarbejde og skabe relationer.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Det er vigtigt, at du har en stor faglig stolthed og ærekærhed omkring dit arbejde, din opgave og dit ansvar. På sigt skal du overfor samarbejdspartnere såvel i som udenfor Hæren kunne argumentere for, hvilken løsningsmulighed der kan lade sig gøre eller hvorfor denne ikke kan lade sig gøre. Du skal være serviceminded og kunne tale selv den mest entusiastiske samarbejdspartner til ro med en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.

Du har fokus på og er i stand til at fordybe dig i detaljen. Sidst, men ikke mindst, er du agerende og ikke reagerende – forstået på den måde, at du er fremsynet og ikke afventer at opgaven lander på dit bord. Du kan indgå i et team, sammen med sektionens to dygtige strukturmedarbejdere og ønsker at lære af dem mhp. at udvikle din egen faglighed.

Du har måske erfaring med DeMars og ved lidt om strukturområdet, Workzone og er rimelig velbevandret ud i Excel.

Du ser dette job som en mulighed for at blive ekspert og hermed kan få en god og længere varende tjeneste i rammen af et speciale – hvor du er den faglige specialist og er med til at sætte retningen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte din kommende nærmeste kollega, CSG Brian Pedersen på mail: fko-h-g11d@mil.dk eller mobil 41 32 03 47 eller din nærmeste leder MJ Gert Kingo, fko-h-g11a@mil.dk eller mobil 42 60 47 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021, og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 44. Stillingen søges besat pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sagsbehandler til Personel- og Organisationselementet (G1) i Hærkommandoens Stab

Trives du med en stor grad af faglig stolthed og har du fokus på detaljen? Så er det måske dig, vi mangler til at hjælpe os med at holde styr på strukturen for Hæren.


Om os

G1 består af en oberstløjtnant som chef og to elementer med hver deres leder.

Administrationselementet, består af en chefsergent, en seniorsergent, to korporaler og en overassistent. Deres opgaveportefølje er meget varieret of består blandt andet af at servicere de lokale personeladministrative elementer ved Hærens myndigheder, herunder gennemførelse af controlling, særlig administrative støtteopgaver, administrative processer/procedurer m.m.

Personel- og Organisationselementet, hvor den ledige stilling er placeret. Elementet består af to majorer, en kaptajn, tre chefsergenter og en overassistent. Elements opgaver består blandt andet af strukturopgaver, policy på personelområdet, bemandingsgrundlag, produktionsmål og kontaktofficers opgaver m.m.

Fælles for begge elementer er, at vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende, dynamisk og meget velfungerende sektion, hvor faglighed, sammenhold og humor spiller en stor rolle. Vores fokus er på at løse opgaverne, men også i muligt omfang at udvikle den enkelte medarbejders potentiale.

Om stillingen

Vi har pt. to medarbejdere, som varetager opgaverne omkring strukturen i Hæren, hvoraf den ene medarbejder er på nedsat tid og ansat i rammen af en individuel ansættelsesaftale. Vi har derfor brug for én yderligere specialist til bla. at understøtte controllingen af hærens struktur, justering og ikke mindst medvirke ved det kommende strukturarbejde - i rammen af et kommende forsvarsforlig.

Opgaverne spænder vidt inden for struktur og organisation for Hæren. Lige fra udfærdigelse af organisationsskemaer til tilvejebringelse af datagrundlaget forud for indtastning i DeMars. Herunder sikre, at kvaliteten af organisationsskemaer, funktionsbeskrivelser og datakvaliteten i DeMars m.m. videreføres på højt niveau til gavn for de primære brugere ved Hærens myndigheder og enheder, men også til gavn for Forsvaret som helhed. Opgaverne fordrer stor grad af nidkærhed for detaljen mhp. at sikre høj grad af datakvalitet – men også koordination med øvrige sektioner ved Hærkommandoens stab.

Allerhelst søger vi en kollega, som kan sætte kryds ved nedenstående erfaringer og kompetencer.

Af ønskelige kvalifikationer/kompetencer kan nævnes:
- Du har din baggrund i Hæren.
- Du har tidligere arbejdet ved en stab på NIV II eller NIV III.
- Du har erfaring som kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand eller administrationsbefalingsmand/bataljonsbefalingsmand.
- Du har generelt en bred tjenesteerfaring– gerne inden for personeladministration eller HR-opgaver.
- Du vil indgå i et udviklingsforløb, hvor læring tilføres i rammen af opgaveløsningen – gennem sidemandsoplæring og læring i organisationen.
- Du har et stort ønske om at samarbejde og skabe relationer.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Det er vigtigt, at du har en stor faglig stolthed og ærekærhed omkring dit arbejde, din opgave og dit ansvar. På sigt skal du overfor samarbejdspartnere såvel i som udenfor Hæren kunne argumentere for, hvilken løsningsmulighed der kan lade sig gøre eller hvorfor denne ikke kan lade sig gøre. Du skal være serviceminded og kunne tale selv den mest entusiastiske samarbejdspartner til ro med en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.

Du har fokus på og er i stand til at fordybe dig i detaljen. Sidst, men ikke mindst, er du agerende og ikke reagerende – forstået på den måde, at du er fremsynet og ikke afventer at opgaven lander på dit bord. Du kan indgå i et team, sammen med sektionens to dygtige strukturmedarbejdere og ønsker at lære af dem mhp. at udvikle din egen faglighed.

Du har måske erfaring med DeMars og ved lidt om strukturområdet, Workzone og er rimelig velbevandret ud i Excel.

Du ser dette job som en mulighed for at blive ekspert og hermed kan få en god og længere varende tjeneste i rammen af et speciale – hvor du er den faglige specialist og er med til at sætte retningen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte din kommende nærmeste kollega, CSG Brian Pedersen på mail: fko-h-g11d@mil.dk eller mobil 41 32 03 47 eller din nærmeste leder MJ Gert Kingo, fko-h-g11a@mil.dk eller mobil 42 60 47 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021, og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 44. Stillingen søges besat pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.