Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sektionschef med epidemiologisk forskningsprofil til stort regionalt forskningscenter

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden, København, Danmark

Om stillingen

Vi søger en ambitiøs og kompetent sektionschef til Sektion for Epidemiologi. Sektionen er en del af CKFF og udfører især forskning baseret på data fra befolkningsbaserede undersøgelser og kohorter, der kombineres med data fra de nationale registre. Sektionen har pt. 15-20 forskere (med forskellige baggrunde) og 6 projektmedarbejdere (projektsekretærer og -sygeplejersker).

Som sektionschef bliver du overordnet ansvarlig for ledelsen af sektionens akademiske og ikke-akademiske medarbejdere, forskningsledelse og fundraising i samarbejde med sektionens forskere/teamledere, udvikling af sektionens strategi, herunder både at udvikle den og ikke mindst omsætte den til handling. Sektionschefen forventes også at have tid til egen forskning.

Sektion for Epidemiologi har en vision om, at vores kompetencer og unikke data anvendes flittigt af forskere internt og eksternt til gavn for borgere og patienter. Der er siden 1964 indsamlet en meget stor mængde data i form af kohorter og forskningsbiobank. Disse data udgør en unik ressource for forskning og har bl.a. bidraget til at afdække årsager til en række sygdomme, som igen har været med til fx at knække kurven for epidemien af hjertekarsygdomme efter anden verdenskrig. Sektionen huser ligeledes en række andre store kohorter, fx Skolelægejournalkohorten og Sundhedsplejerskedatabasen, som har bidraget til vores forståelse af fedmeepidemiens udvikling blandt børn og helbredskonsekvenser senere i livet. Nye epidemier af risikofaktorer medfører nye sygdomsmønstre, hvorfor vi skal sikre en fortsat indsamling og analyser af data for at kunne adressere fremtidens epidemier. Forankringen i, og samarbejdet med, de kliniske miljøer er desuden vigtig for at sikre relevans af forskningen og implementering af resultaterne.

Emnemæssigt arbejdes der blandt sektionens forskere med forskellige risikofaktorer i relation til hyppigt forekommende sygdomme som fx hjertekarsygdomme, diabetes, kræftsygdomme, fedme, skjoldbruskkirtelsygdomme, astma og allergi, cøliaki og funktionelle lidelser. Ofte arbejdes der med risikofaktorer og sygdomme i et longitudinelt perspektiv (Life Course Epidemiology). En løbende dataindsamling ved befolkningsundersøgelserne i Glostrup (Glostrup-undersøgelserne) er en af sektionens opgaver, og som sektionschef har man ansvaret for dette arbejde og den tilhørende forskningsbiobank. Disse befolkningsbaserede data, som indsamles og administreres i sektionen, og Skolelægejournalkohorten og Sundhedsplejerskedatabasen, indgår i mange interne og eksterne forskningssamarbejder, som sektionschefen er med til at facilitere. Sektion for Epidemiologi er fordelt på to matrikler på henholdsvis Frederiksberg og i Glostrup, hvor der udføres helbredsundersøgelser og dataindsamling.

Kvalifikationer

  • en relevant kandidatgrad
  • en ph.d.-grad inden for epidemiologisk forskning
  • ambitiøs og målrettet forsker/seniorforsker inden for relevant(e) forskningsområde(r) og evne til at samarbejde med både epidemiologiske og kliniske forskningsmiljøer
  • klinisk erfaring er en fordel, da sektionschefen har ansvar for de kliniske helbredsundersøgelser, som udføres af projektsygeplejersker
  • succes med fundraising og finansiering af forskningsaktiviteter og erfaring med forskningsadministration (dataanmeldelser, etisk komité, m.m.)
  • erfaring med og/eller interesse for ledelse af forskere og andre personalegrupper både praktisk og teoretisk. Gerne dokumenteret ved fx lederkurser eller andet organisatorisk arbejde
  • overblik og gode samarbejdsevner, og det forventes, at ansøger udviser helhedssyn og er motiverende og anerkendende i sin kommunikation
  • lyst til at indgå i centerets ledergruppe og være med til at udvikle og sætte retning for vores forskningscenter samt gøre en forskel for borgere og patienter
Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med overenskomst mellem relevant faglig organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøger må forvente at have delt arbejdstid mellem matriklerne i Glostrup og på Frederiksberg. Hele centeret forventes at flytte til det nye Bispebjerg Hospital inden for få år.

Ansøgningsprocedure

Stillingen ønskes besat per 1. juni 2021 eller efter aftale. Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning, der gerne beskriver dine visioner for ledelse og forskning i sektionen inklusiv din egen forskning
  • CV, publikationsliste og dokumentation for akademiske grader
Spørgsmål kan adresseres til centerchef, professor Allan Linneberg (allan.linneberg@regionh.dk). Første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. april og evt. anden runde den 5. maj.

Der er naturligvis fuld fortrolighed omkring ansøgernes identitet.

Ansøgningsfrist: 13. april 2021.

Om Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF)

CKKF et forskningscenter med ca. 100 medarbejdere. Vores overordnede vision er en sundere og bedre behandlet befolkning – det arbejder vi for gennem forskning på højt internationalt niveau. Vi arbejder efter en translationel tilgang og spænder bredt fra forskning i årsager til sygdomme til implementering af denne viden i forebyggelse og behandling. Centeret er bygget op af fem velfungerende og samarbejdende sektioner, der hver ledes af en sektionsleder. Ledelsen af centeret varetages af centerledelsen (to centerchefer) i et tæt samarbejde med sektionslederne, der tilsammen udgør ledergruppen. Medarbejderne i CKFF er faglige kapaciteter, der er dybt engagerede i centerets vision og i at udføre praksisnær og tværvidenskabelig forskning på et højt videnskabeligt niveau. Medarbejdere har forskellige faglige baggrunde, og tværfaglighed ses som en af centerets styrker. Centerets forskningsfelt spænder over klinisk og befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk forskning, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og implementeringsforskning. Der er et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger i Region Hovedstaden og Københavns Universitet, ligesom forskerne har en række samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Læs mere om centeret her: https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Sider/CKFF.aspx


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.