Sektionschef til udviklingssektionen til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at tegne fremtidens forsvar og have en indflydelse på fremtidens funktionsvilkår for de operative enheder? Har du flair for at navigere i spændet mellem politiske, strategiske og operationelle planer og ambitioner, så er du muligvis den rette til jobbet.

Er du en resultatorienteret chef med stærk helhedsorientering, der kan tilsikre udviklingen af Forsvarets etablissementsløsninger til de operative enheder? Kan du motivere og udvikle dine medarbejdere, så de præsterer deres bedste? Kan du skabe gode relationer til koncernens myndigheder?

Vi søger en sektionschef til et spændende og afvekslende job med strategisk planlægning som chef for vores Udviklingssektion, der består af såvel militære som civile medarbejdere.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget.

Vi er ansvarlige for den interne koordinering af den samlede udvikling af etablissements-området, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder kapacitetsplan etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Udviklingssektionen indgår som en af tre sektioner i Planlægningsafdelingen og består af i alt elleve medarbejdere bestående af civile og militære kollegaer.

På baggrund af Planlægningsafdelingens organisationsændring pr. 1. juni 2022, pågår der et arbejde med fortsat implementering af porteføljestyring samt en ny projektmodel for gennemførelse af Ejendomsstyrelsens projekter, hvilket giver mulighed for at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer.

Udviklingssektionen skaber grundlag for og danner synergi mellem porteføljestyring og generel planlægning, på både bygge- og anlægsområdet samt vedligeholdelsesområdet. Et væsentligt element i sektionen varetager NATO Security Investment Program og generel sagsbehandling på NATO-området og det øvrige internationale samarbejde.

Opgaverne skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og
teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.

Om stillingen

Vi kan tilbyde et værnfælles miljø i en organisation med såvel militære og civilt ansatte. Dagligdagen er præget af et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og kort afstand til direktionen. Alle medarbejderne er meget engagerede og dedikerede til opgaverne, og derfor gives der garanti for at udvikle din personlige ledelseserfaring til nye højder.

Den strategiske planlægning, koordinationen med koncernens myndigheder og den store berøringsflade internt i styrelsen giver en god indsigt i koncernens udvikling samt en unik mulighed for at få bibragt viden og erfaring på strategisk niveau. Sektionen vil således bidrage til forligsarbejder, strategiske udviklingsplaner såsom den arktiske kapacitetspakker m.v.

Du får fast tjenestested i Hjørring.
En række af styrelsens afdelinger bidrager til den samlede løsning, så en væsentlig del af dit virke er koordination og samarbejde med øvrige afdelinger. Ligeledes er en god dialog med Forsvarets myndigheder, herunder særligt Forsvarskommandoen og Departementet, en nødvendighed for at lykkes i jobbet.

Implementeringen af indeværende forsvarsforlig og planlægningen af det kommende, har medført en væsentlig forøget bygge- og anlægsportefølje, hvorfor der er stor fokus på levering af resultater, der understøtter forsvarets opbygning. Sektionen er derfor styrket til at varetage denne forøgede opgave i perioden.

Som chef for sektionen er du ansvarlig for at lede og fordele de daglige arbejdsopgaver, og aktuelt omfatter opgaverne flg.:
-Ansvarlig for strategisk synkronisering af etablissementsrelaterede projekter på tværs af NIV I og II.

-Udarbejdelse af analyser og anbefalinger vedr. bygge- og anlægs-/ vedligeholdelsesporteføljen.

-Medvirke til udvikling og planlægning af Forsvarets byggeprojekter, herunder implementering af porteføljestyring og ny projektmodel.

-Udarbejdelse af strategiske etablissementsanalyser og bidrag til business cases vedr. etablissementsforhold, herunder deltagelse i diverse styre- og arbejdsgrupper.

-Varetager de personelrelaterede opgaver vedrørende direkte underlagt personel, herunder personelbedømmelser, bedømmelses- og udviklingssamtaler for direkte underlagt personel, samt personeladministrative opgaver.

Af øvrige opgaver kan du forvente følgende:
-Tilsikre at personalet opretholder et overordnet kendskab til udviklingen inden for sektionens beslægtede fagområder.

-Bidrage til større analysearbejder og større koordineringsopgaver på tværs af styrelsens afdelinger.

-Være ansvarlig for Ejendomsstyrelsens bidrag til den nationale forsvarsplanlægning.

Der er stor fleksibilitet i hverdagen, så balancen mellem arbejde og familie kan opretholdes. Der er ligeledes stor frihed i udførelsen så længe de opstillede mål nås.

Om dig

Du er major (M331) og har gennemført Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse. Du har dokumenteret ledelseserfaring, og det er ønskeligt, at du allerede har
erfaring på majorniveauet. Det er ligeledes ønskeligt, at du har erfaring som sagsbehandler fra NIV I eller NIV II.

For at få succes i jobbet skal du have en stærk vilje til at lykkes med ledelse af og løsning af sektionens opgaver gennem dine medarbejdere. Du besidder stærke kompetencer inden for
kommunikation, samarbejde, helhedsorientering, og du evner at være både udviklings- og resultatorienteret på samme tid.

Du er robust med en naturlig gennemslagskraft samtidig med, at du har den tålmodighed og vedholdenhed, som en ledelsesopgave indeholder. Du evner at holde mange bolde i luften og navigere i en kompleks og til tider hektisk hverdag. Samlet set er du en kompetent leder, hvor dine planlægnings- og koordinationsevner er centrale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Anders Binderup på tlf.: 72813120/25578716.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 33. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sektionschef til udviklingssektionen til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du være med til at tegne fremtidens forsvar og have en indflydelse på fremtidens funktionsvilkår for de operative enheder? Har du flair for at navigere i spændet mellem politiske, strategiske og operationelle planer og ambitioner, så er du muligvis den rette til jobbet.

Er du en resultatorienteret chef med stærk helhedsorientering, der kan tilsikre udviklingen af Forsvarets etablissementsløsninger til de operative enheder? Kan du motivere og udvikle dine medarbejdere, så de præsterer deres bedste? Kan du skabe gode relationer til koncernens myndigheder?

Vi søger en sektionschef til et spændende og afvekslende job med strategisk planlægning som chef for vores Udviklingssektion, der består af såvel militære som civile medarbejdere.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget.

Vi er ansvarlige for den interne koordinering af den samlede udvikling af etablissements-området, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder kapacitetsplan etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Udviklingssektionen indgår som en af tre sektioner i Planlægningsafdelingen og består af i alt elleve medarbejdere bestående af civile og militære kollegaer.

På baggrund af Planlægningsafdelingens organisationsændring pr. 1. juni 2022, pågår der et arbejde med fortsat implementering af porteføljestyring samt en ny projektmodel for gennemførelse af Ejendomsstyrelsens projekter, hvilket giver mulighed for at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer.

Udviklingssektionen skaber grundlag for og danner synergi mellem porteføljestyring og generel planlægning, på både bygge- og anlægsområdet samt vedligeholdelsesområdet. Et væsentligt element i sektionen varetager NATO Security Investment Program og generel sagsbehandling på NATO-området og det øvrige internationale samarbejde.

Opgaverne skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og
teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.

Om stillingen

Vi kan tilbyde et værnfælles miljø i en organisation med såvel militære og civilt ansatte. Dagligdagen er præget af et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og kort afstand til direktionen. Alle medarbejderne er meget engagerede og dedikerede til opgaverne, og derfor gives der garanti for at udvikle din personlige ledelseserfaring til nye højder.

Den strategiske planlægning, koordinationen med koncernens myndigheder og den store berøringsflade internt i styrelsen giver en god indsigt i koncernens udvikling samt en unik mulighed for at få bibragt viden og erfaring på strategisk niveau. Sektionen vil således bidrage til forligsarbejder, strategiske udviklingsplaner såsom den arktiske kapacitetspakker m.v.

Du får fast tjenestested i Hjørring.
En række af styrelsens afdelinger bidrager til den samlede løsning, så en væsentlig del af dit virke er koordination og samarbejde med øvrige afdelinger. Ligeledes er en god dialog med Forsvarets myndigheder, herunder særligt Forsvarskommandoen og Departementet, en nødvendighed for at lykkes i jobbet.

Implementeringen af indeværende forsvarsforlig og planlægningen af det kommende, har medført en væsentlig forøget bygge- og anlægsportefølje, hvorfor der er stor fokus på levering af resultater, der understøtter forsvarets opbygning. Sektionen er derfor styrket til at varetage denne forøgede opgave i perioden.

Som chef for sektionen er du ansvarlig for at lede og fordele de daglige arbejdsopgaver, og aktuelt omfatter opgaverne flg.:
-Ansvarlig for strategisk synkronisering af etablissementsrelaterede projekter på tværs af NIV I og II.

-Udarbejdelse af analyser og anbefalinger vedr. bygge- og anlægs-/ vedligeholdelsesporteføljen.

-Medvirke til udvikling og planlægning af Forsvarets byggeprojekter, herunder implementering af porteføljestyring og ny projektmodel.

-Udarbejdelse af strategiske etablissementsanalyser og bidrag til business cases vedr. etablissementsforhold, herunder deltagelse i diverse styre- og arbejdsgrupper.

-Varetager de personelrelaterede opgaver vedrørende direkte underlagt personel, herunder personelbedømmelser, bedømmelses- og udviklingssamtaler for direkte underlagt personel, samt personeladministrative opgaver.

Af øvrige opgaver kan du forvente følgende:
-Tilsikre at personalet opretholder et overordnet kendskab til udviklingen inden for sektionens beslægtede fagområder.

-Bidrage til større analysearbejder og større koordineringsopgaver på tværs af styrelsens afdelinger.

-Være ansvarlig for Ejendomsstyrelsens bidrag til den nationale forsvarsplanlægning.

Der er stor fleksibilitet i hverdagen, så balancen mellem arbejde og familie kan opretholdes. Der er ligeledes stor frihed i udførelsen så længe de opstillede mål nås.

Om dig

Du er major (M331) og har gennemført Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse. Du har dokumenteret ledelseserfaring, og det er ønskeligt, at du allerede har
erfaring på majorniveauet. Det er ligeledes ønskeligt, at du har erfaring som sagsbehandler fra NIV I eller NIV II.

For at få succes i jobbet skal du have en stærk vilje til at lykkes med ledelse af og løsning af sektionens opgaver gennem dine medarbejdere. Du besidder stærke kompetencer inden for
kommunikation, samarbejde, helhedsorientering, og du evner at være både udviklings- og resultatorienteret på samme tid.

Du er robust med en naturlig gennemslagskraft samtidig med, at du har den tålmodighed og vedholdenhed, som en ledelsesopgave indeholder. Du evner at holde mange bolde i luften og navigere i en kompleks og til tider hektisk hverdag. Samlet set er du en kompetent leder, hvor dine planlægnings- og koordinationsevner er centrale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Anders Binderup på tlf.: 72813120/25578716.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 33. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.