Seniorforsker/forsker søges til Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at udvikle og afprøve nye tilgange til at øge sundhed og trivsel hos populationer i risiko for at udvikle type 2 diabetes? - og har du lyst til at igangsætte, lede og indgå i forskningsprojekter om udvikling, afprøvning og implementering af nye interventioner og tilgange til forebyggelse?

Steno Diabetes Center Copenhagen søger en seniorforsker/forsker til Børn og Unge-teamet i forskningsgruppen Diabetesforebyggelse i enheden for Sundhedsfremmeforskning. Vi forventer tiltrædelse 1. januar 2022.

Om afdelingen og forskningsgruppen
Enheden for Sundhedsfremmeforskning, på SDCC, består af grupperne Diabetes Managementforskning og Diabetesforebyggelsesforskning. Vi arbejder for bedre sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og populationer i risiko. Det gør vi ved at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. Vi anvender kvalitative og kvantitative metoder samt en bred teoriramme.

I Diabetesforebyggelse forsker vi med udgangspunkt i en sundhedsfremmende tilgang. Vi søger at fremme sundhed og trivsel i bred forstand og har et særligt fokus på populationer og settings, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale i forhold til diabetes og andre kroniske sygdomme. Vi bidrager med ny viden, metoder og tilgange til at udvikle, implementere og evaluere komplekse, praksisnære interventioner. Vi arbejder tæt sammen med beslutningstagere, fagprofessionelle på tværs af organisationer og sektorer og målgruppen, og vi er optagede af at dokumentere implementering og virkninger på både individ og organisationsniveau.

Forskningsgruppen består af ca. 30 ansatte, bl.a. 1 forskningsleder, 2 professorer, 3 seniorforskere, 3 forskere, 4 postdocs, 8 ph.d.-studerende samt videnskabelige assistenter, studentermedhjælpere, praktikanter og studerende. Tilsammen repræsenterer vi et bredt fagligt område, herunder folkesundhedsvidenskab, sociologi, psykologi, pædagogik, idræt, kommunikation og antropologi. Gruppen er opdelt i 3 teams: Børn og Unge (som stillingen hører til), Familier og Livsforløb og Borgere og Bæredygtige Byer.

Stillingen
Stillingen er forankret i teamet, som arbejder med børn og unge. Vi er et team på 14 medarbejdere med både mindre og større projekter. Dine opgaver vil bestå i egen forskning med både igangværende og nye projekter og med forpligtelse til at publicere og sikre bred videnskabelig formidling. Du kan læse mere om teamet og vores igangværende projekter på sdcc.dk. Du vil løbende skulle indgå i udvikling af nye forskningsprojekter og samarbejder, og på sigt forventes du at lede hele eller dele af projekter. Du vil komme til at deltage i tværfaglige samarbejder, herunder forestå dataindsamling, analysere data og skrive artikler og ansøgninger samt formidle resultaterne. Du vil bidrage med vejledning og sparring på forskellige niveauer alt efter dine kompetencer, fx til andre forskere i teamet, postdocs, ph.d.-studerende og specialestuderende og generelt understøtte (frem)driften i teamet. Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, en uformel omgangstone og hvor kreativitet og nytænkning bliver budt velkommen.

Du kommer til at referere til teamleder, seniorforsker Charlotte Demant Klinker.

Din profil

 • Du har en ph.d.-grad samt gennemført postdoc-forløb eller har anden dokumenteret forskererfaring inden for et relevant fagområde – fx (folke)sundhedsvidenskab, sundhedsfremme, sociologi eller idræt.
 • Du har erfaring med tværfaglig interventionsforskning, gerne med fokus på børn og unge, participatoriske metoder og system-/helhedsorienterede tilgange.
 • Du er analytisk stærk med en hovedkompetence indenfor kvantitative analyser og metoder, såsom spørgeskemaer, og det er en fordel hvis du også har kendskab eller erfaring med kvalitative metoder.
 • Du har erfaring med praksisnær forskning og evaluering af komplekse indsatser – og en kreativ, proaktiv tilgang til at samarbejde med praksis om at udvikle og tilpasse både indsatser og evalueringsmetoder.
 • Du er fagligt og menneskeligt moden og kan arbejde både selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe – og du finder det naturligt at løfte og sparre med de mere juniore medarbejdere.
 • Det er et plus hvis du har erfaring med at lede større projekter med flere medarbejdere.
 • Du er engageret med et stærkt personligt drive, og du har et solidt netværk med nøglepersoner på tværs af forskning og praksis indenfor sundhedsfremme og forebyggelse – og evt. også fonde.
 • Du har stor erfaring med at skrive ansøgninger og finder dig generelt tilpas med at skulle tilpasse og formidle fagligt stof til forskellige målgrupper.
 • Du har en anerkendende og inkluderende tilgang til og omgang med dine kollegaer og du er en teamplayer, der naturligt deler ud af din viden og netværk.
 • Du mestrer til fulde dansk og engelsk i tale og skrift.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er 5-årig med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst og indplacering på seniorforsker- eller forskerniveau efter kvalifikationer.

Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Charlotte Demant Klinker 27 29 06 80 eller sundhedsfremmechef Morten Hulvej Rod tlf. 28 51 51 21.

Ansøgning
Din motiverede ansøgning, på dansk eller engelsk skal indeholde: kort motivation og baggrund for at søge stillingen (max 1 side), CV, publikationsliste, pasfoto, dokumentation for kvalifikationer og uddannelser og to relevante videnskabelige artikler, som du har skrevet. CV’et bedes opbygget med følgende afsnit: A) Forskning B) Uddannelse, undervisning og formidling, C) Ekstern finansiering D) Forskningsorganisering og samarbejde C) Gennemslagskraft (outreach og impact). Du bedes vedlægge et forslag til en forskningsplan (max 3-5 sider), hvor du skitserer dine visioner og planer for forskningen i forbindelse med stillingen.

Ansøgningsfristen er den 11.10.2021.

Første samtale finder sted onsdag d. 3.11, mens anden samtale finder sted d. 19.11 2021. Ansøgere der går videre til anden samtale vil blive fagfællebedømt. Kandidater, der går videre til anden samtale, vil blive bedt om at løse en mindre opgave forud for anden samtale. Bemærk at datoerne for samtalerne ligger fast.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital med en patientgrundlag på ca. 9000 personer med diabetes. I november 2021 flytter SDCC ind i en ny bygning ved siden af Herlev Hospital og bliver behandlingssted for 11.000 børn og voksne med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Seniorforsker/forsker søges til Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen

Vil du være med til at udvikle og afprøve nye tilgange til at øge sundhed og trivsel hos populationer i risiko for at udvikle type 2 diabetes? - og har du lyst til at igangsætte, lede og indgå i forskningsprojekter om udvikling, afprøvning og implementering af nye interventioner og tilgange til forebyggelse?

Steno Diabetes Center Copenhagen søger en seniorforsker/forsker til Børn og Unge-teamet i forskningsgruppen Diabetesforebyggelse i enheden for Sundhedsfremmeforskning. Vi forventer tiltrædelse 1. januar 2022.

Om afdelingen og forskningsgruppen
Enheden for Sundhedsfremmeforskning, på SDCC, består af grupperne Diabetes Managementforskning og Diabetesforebyggelsesforskning. Vi arbejder for bedre sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og populationer i risiko. Det gør vi ved at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. Vi anvender kvalitative og kvantitative metoder samt en bred teoriramme.

I Diabetesforebyggelse forsker vi med udgangspunkt i en sundhedsfremmende tilgang. Vi søger at fremme sundhed og trivsel i bred forstand og har et særligt fokus på populationer og settings, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale i forhold til diabetes og andre kroniske sygdomme. Vi bidrager med ny viden, metoder og tilgange til at udvikle, implementere og evaluere komplekse, praksisnære interventioner. Vi arbejder tæt sammen med beslutningstagere, fagprofessionelle på tværs af organisationer og sektorer og målgruppen, og vi er optagede af at dokumentere implementering og virkninger på både individ og organisationsniveau.

Forskningsgruppen består af ca. 30 ansatte, bl.a. 1 forskningsleder, 2 professorer, 3 seniorforskere, 3 forskere, 4 postdocs, 8 ph.d.-studerende samt videnskabelige assistenter, studentermedhjælpere, praktikanter og studerende. Tilsammen repræsenterer vi et bredt fagligt område, herunder folkesundhedsvidenskab, sociologi, psykologi, pædagogik, idræt, kommunikation og antropologi. Gruppen er opdelt i 3 teams: Børn og Unge (som stillingen hører til), Familier og Livsforløb og Borgere og Bæredygtige Byer.

Stillingen
Stillingen er forankret i teamet, som arbejder med børn og unge. Vi er et team på 14 medarbejdere med både mindre og større projekter. Dine opgaver vil bestå i egen forskning med både igangværende og nye projekter og med forpligtelse til at publicere og sikre bred videnskabelig formidling. Du kan læse mere om teamet og vores igangværende projekter på sdcc.dk. Du vil løbende skulle indgå i udvikling af nye forskningsprojekter og samarbejder, og på sigt forventes du at lede hele eller dele af projekter. Du vil komme til at deltage i tværfaglige samarbejder, herunder forestå dataindsamling, analysere data og skrive artikler og ansøgninger samt formidle resultaterne. Du vil bidrage med vejledning og sparring på forskellige niveauer alt efter dine kompetencer, fx til andre forskere i teamet, postdocs, ph.d.-studerende og specialestuderende og generelt understøtte (frem)driften i teamet. Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, en uformel omgangstone og hvor kreativitet og nytænkning bliver budt velkommen.

Du kommer til at referere til teamleder, seniorforsker Charlotte Demant Klinker.

Din profil

 • Du har en ph.d.-grad samt gennemført postdoc-forløb eller har anden dokumenteret forskererfaring inden for et relevant fagområde – fx (folke)sundhedsvidenskab, sundhedsfremme, sociologi eller idræt.
 • Du har erfaring med tværfaglig interventionsforskning, gerne med fokus på børn og unge, participatoriske metoder og system-/helhedsorienterede tilgange.
 • Du er analytisk stærk med en hovedkompetence indenfor kvantitative analyser og metoder, såsom spørgeskemaer, og det er en fordel hvis du også har kendskab eller erfaring med kvalitative metoder.
 • Du har erfaring med praksisnær forskning og evaluering af komplekse indsatser – og en kreativ, proaktiv tilgang til at samarbejde med praksis om at udvikle og tilpasse både indsatser og evalueringsmetoder.
 • Du er fagligt og menneskeligt moden og kan arbejde både selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe – og du finder det naturligt at løfte og sparre med de mere juniore medarbejdere.
 • Det er et plus hvis du har erfaring med at lede større projekter med flere medarbejdere.
 • Du er engageret med et stærkt personligt drive, og du har et solidt netværk med nøglepersoner på tværs af forskning og praksis indenfor sundhedsfremme og forebyggelse – og evt. også fonde.
 • Du har stor erfaring med at skrive ansøgninger og finder dig generelt tilpas med at skulle tilpasse og formidle fagligt stof til forskellige målgrupper.
 • Du har en anerkendende og inkluderende tilgang til og omgang med dine kollegaer og du er en teamplayer, der naturligt deler ud af din viden og netværk.
 • Du mestrer til fulde dansk og engelsk i tale og skrift.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er 5-årig med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst og indplacering på seniorforsker- eller forskerniveau efter kvalifikationer.

Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Charlotte Demant Klinker 27 29 06 80 eller sundhedsfremmechef Morten Hulvej Rod tlf. 28 51 51 21.

Ansøgning
Din motiverede ansøgning, på dansk eller engelsk skal indeholde: kort motivation og baggrund for at søge stillingen (max 1 side), CV, publikationsliste, pasfoto, dokumentation for kvalifikationer og uddannelser og to relevante videnskabelige artikler, som du har skrevet. CV’et bedes opbygget med følgende afsnit: A) Forskning B) Uddannelse, undervisning og formidling, C) Ekstern finansiering D) Forskningsorganisering og samarbejde C) Gennemslagskraft (outreach og impact). Du bedes vedlægge et forslag til en forskningsplan (max 3-5 sider), hvor du skitserer dine visioner og planer for forskningen i forbindelse med stillingen.

Ansøgningsfristen er den 11.10.2021.

Første samtale finder sted onsdag d. 3.11, mens anden samtale finder sted d. 19.11 2021. Ansøgere der går videre til anden samtale vil blive fagfællebedømt. Kandidater, der går videre til anden samtale, vil blive bedt om at løse en mindre opgave forud for anden samtale. Bemærk at datoerne for samtalerne ligger fast.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital med en patientgrundlag på ca. 9000 personer med diabetes. I november 2021 flytter SDCC ind i en ny bygning ved siden af Herlev Hospital og bliver behandlingssted for 11.000 børn og voksne med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.