Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sikkerhedschefer til tre af kriminalforsorgens områder i Ringsted, Kolding og Hobro

Er du en dygtig leder, som kan understøtte og udvikle et højt sikkerhedsniveau og være proaktiv i forhold til risici, der kan true personalets sikkerhed eller sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner? Så skal du måske overveje at blive sikkerhedschef i et af kriminalforsorgens tre områder i henholdsvis Ringsted, Kolding og Hobro.Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: At fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler, arrester samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive et udlændingecenter for frihedsberøvede udlændinge samt drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.I kriminalforsorgen er der fire regionale områder (Kriminalforsorgen Hovedstaden, Kriminalforsorgen Sjælland, Kriminalforsorgen Syddanmark og Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland), og hvert område ledes af en regional områdedirektør, som har det overordnede ansvar for driften af området.På baggrund af kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021 er sikkerheds- og efterretningsarbejdet i kriminalforsorgen ved at blive moderniseret og styrket med bl.a. en ny organisering af sikkerhedsarbejdet. Med den nye organisering implementeres der tillige en ny sikkerhedstilgang, hvor kriminalforsorgen skal blive bedre i stand til at forudse sikkerhedsrisici og sikre en proaktiv håndtering heraf, og hvor sikkerhedsindsatsen skal fokuseres og standardiseres. Målsætningerne skal forankres i en ny sikkerhedsstrategi, der vil blive udarbejdet inden udgangen af 2019.Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation er således i gang med en stor udviklingsopgave, hvor der f.eks. i forhold til efterretningsarbejdet skal indføres helt nye arbejdsgange og procedurer, herunder for indhentningen af efterretninger og ved udarbejdelse af efterretningsanalyser. En mere systematisk indhentning af viden og efterretninger skal understøtte den nye proaktive sikkerhedstilgang, hvor er også vil komme yderligere fokus på sikkerhedsrisici relateret til f.eks. organiseret kriminalitet og voldelig ekstremisme, hvor der i samspil med efterretningsindsatsen vil skulle implementeres nye standarder for håndteringen af enkeltpersoner, grupper af personer samt standarder for forebyggende indsatser og sikkerhedsindsatser. Der vil endvidere ske en fokusering af samarbejdet med andre myndigheder, så viden om sikkerhedsrisici deles i rette tid med relevante myndigheder. Der vil yderligere blive indført nye sikkerhedsstandarder for det generelle sikkerhedsniveau i de forskellige typer af institutioner og sikkerhedsklasser. Flerårsaftalen indebærer desuden implementering af ny sikringsteknik og nye sikkerhedsprocedurer.Som sikkerhedschef i et af kriminalforsorgsområderne har du ansvaret for udviklingen, styringen og koordineringen af sikkerhedsopgaverne på kriminalforsorgens institutioner i området. Du skal stå i spidsen for områdets sikkerhedsindsats, og du får ansvaret for implementering af de nye sikkerhedstiltag i områdets fængsler og arrester mv. Du skal i den forbindelse bidrage til et tæt samarbejde på tværs af området, kriminalforsorgen i øvrigt og med politiet.Sammen med chefen for Koncern Sikkerhed og de tre andre områders sikkerhedschefer indgår du i et særligt sikkerhedspartnerskab under kriminalforsorgens koncernledelse. Partnerskabet udarbejder bl.a. strategier, analyser og konkrete tiltag på sikkerhedsområdet til koncernledelsen. Herudover indgår du i den styregruppe, som er etableret for at styre implementeringen af den nye sikkerhedsorganisation.Som sikkerhedschef refererer du til områdedirektøren og indgår i områdeledelsen sammen med områdedirektøren, områdecheferne og institutionscheferne. Du vil få ansvaret for områdets sikkerhedsenhed, der kommer til at bestå af et sikringsteam og et efterretningsteam. Sikkerhedsenheden i hvert område har aktuelt ca. 3-5 medarbejdere, men vi forventer at ansætte yderligere medarbejdere med erfaring med efterretningsanalyse.Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Personaleledelse af medarbejderne i sikkerhedsenheden

 • Implementering af nye sikkerhedstiltag i områdets institutioner

 • Bidrage til udvikling og evaluering af nye sikkerhedstiltag

 • Udarbejdelse af analyseprodukter i tilfælde af sikkerhedshændelser

 • Udarbejdelse af analyseprodukter på baggrund af centrale styringsredskaber og -behov

 • Implementering af nye efterretningsprincipper, herunder understøttelse af indhentnings- og bearbejdningsplaner og udarbejdelse af efterretningsrapporter

 • Udarbejdelse af skriftlige beslutningsoplæg til områdedirektøren eller til brug for udarbejdelse af centrale indsatser

 • Gennemførelse af målrettede forebyggende og sikkerhedsmæssige indsatser mod radikalisering og organiseret kriminalitet – f.eks. vedrørende bandeexit

 • Ansvar for anvendelsen af områdets sikringstekniske løsninger og sikkerhedsudstyr

 • Gennemførelse af sikkerhedsinspektioner med henblik på kontrol af institutionernes efterlevelse af sikkerhedsstandarder

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og konkret erfaring med ledelse, sikkerhed og efterretningsarbejde. Du formår at styre en markant forandringsproces med et nyt sikkerhedsfokus, og formår at arbejde strategisk med sikkerhed og samtidig styre komplekse opgaver, hvor samarbejdet med andre aktører er afgørende for, at det lykkes.Vi forventer, at du:

 • er en dygtig leder, der kan sætte tydelige mål og rammer for udviklingen af sikkerhedsarbejdet i området,

 • er i stand til at lede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, herunder både AC-medarbejdere og uniformerede medarbejdere,

 • leder anerkendende og skaber tillidsfulde relationer til kollegaer og medarbejdere i områdets institutioner, i områdeledelsen og på tværs af kriminalforsorgen,

 • har veludviklede skriftlige og analytiske kompetencer, og er i stand til præsentere komplicerede problemstillinger for forskellige organisatoriske niveauer, og

 • skaber resultater og sikrer målopfyldelse i enheden gennem prioritering af opgaver og ressourceforbrug.

Derudover skal du evne at tilegne dig viden om og forståelse for kriminalforsorgens problemstillinger, regelsæt og funktion i den samlede straffesagskæde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst. Indplacering efter AC-overenskomsten vil ske som chefkonsulent. Hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Stillingerne vil kunne besættes på åremål.Arbejdsstedet er i enten Ringsted, Kolding eller Hobro.Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt.Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

 • Områdedirektør Rasmus Andersen på telefon 72 55 41 40 ved stillingen som sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Sjælland

 • Områdedirektør Anne Marie Heckscher på telefon 72 55 41 30 ved stillingen som sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Syddanmark

 • Områdedirektør Una Jensen på telefon 72 55 41 10 ved stillingen som sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

 • Koncernsikkerhedschef Lars Rau Brysting på telefon 72 55 49 01 vedrørende alle stillinger

Ansøgningen

Stillingerne søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”. Du bedes ved ansøgning i rekrutteringssystemet angive hvilket eller hvilke arbejdssteder, du søger.Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 20. oktober 2019.For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Dronningen.Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 og 44.Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.