Gem job

Sikkerhedskonsulent - analytiker til Kriminalforsorgen Syddanmark

Sikkerhedskonsulent søges til kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation.

Har du lyst til at indgå i arbejdet med at sikre tryghed og sikkerhed for kriminalforsorgens medarbejdere, sikkerheden i fængsler og arrester samt spille en rolle i den generelle kriminalitetsbekæmpelse i samfundet? Så er du måske den sikkerhedskonsulent, som Kriminalforsorgen Syddanmark søger.

Stillingerne i Område Sikkerhed
Vi søger en sikkerhedskonsulent med funktion som analytiker til sikkerhedsenheden i Kriminalforsorgen Syddanmark. Som analytiker skal du bl.a. bidrage til, at sikkerhedsarbejdet i endnu højere grad bliver proaktivt, videns- og efterretningsbaseret, og at beslutninger træffes på et fagligt velfunderet grundlag. Derudover vil du komme til at spille en central rolle i implementeringen af en række strategiske udviklingsinitiativer i blandt andet fængsler og arrester.

Om opgaverne og dig
Vi løser dagligt en lang række opgaver, som samlet set bidrager til at øge sikkerheden og trygheden for Kriminalforsorgens medarbejdere, indsatte og for samfundet generelt. Opgaverne tager i vid udstrækning udgangspunkt i fagområderne efterretning/analyse, radikalisering/voldelig ekstremisme, organiseret kriminalitet/bander og sikkerhedsstandarder og sikringsteknik og kan blandt andet bestå af:

 • Strategisk og taktisk efterretningsarbejde, herunder indhentning og bearbejdning af kildemateriale
 • Monitorering af konkrete indsatte og grupper af indsatte, der giver anledning til særligt sikkerhedsfokus
 • Rådgivning og sparring til områdets institutioner samt deltagelse i tværgående arbejdsgrupper
 • Udarbejdelse af analyser, notater og handleplaner til centrale og decentrale beslutningstagere
 • Undersøgelse af sikkerhedshændelser
Sikkerhedsarbejdet i Kriminalforsorgen er i gang med at gennemgå en rivende udvikling. Vi har brug for både akademiske og analytiske kompetencer samt specialister med mere operativt orienterede kompetencer for at løfte ambitionerne til fremtidens sikkerhedsorganisation. Du kan besidde en kombination af førnævnte kompetencer, men du kan også være mere specialiseret i den ene eller den anden retning. Måske er du akademiker, eller måske har du en baggrund i Kriminalforsorgen, politiet eller noget helt tredje.

Dit arbejdsområde vil som udgangspunkt være inden for fagområdet radikalisering/voldelig ekstremise, men det forventes, at du assisterer/samarbejder med andre fagområder efter behov.

Vi har en forhåbning om, at du kan spejle dig i en række af nedenstående kriterier:

 • har en akademisk baggrund eller har opbygget rette kvalifikationer og erfaringer på anden vis
 • har erfaring med analytisk efterretningsarbejde fra en offentlig myndighed, eller har anden relevant erfaring med at arbejde i en sikkerhedsorganisation
 • er analytisk skarp og evner at se sammenhænge, som få andre ser
 • har en solid skriftlighed og evner at kommunikere på alle niveauer og samarbejde på tværs af faggrupper
 • er engageret, nysgerrig og fleksibel og formår at skabe tillidsfulde relationer
 • kan skabe overblik, prioritere og arbejde struktureret - også under pres
Din arbejdsplads
Vi tilbyder dig et job i en organisation med meget dedikerede medarbejdere, der hver dag løfter en vigtig samfundsmæssig opgave. Du vil blive ansat med arbejdsområde inden for Område Sikkerhed, som er en del af Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation. Denne er med flerårsaftalen for 2018-2021 blevet styrket markant. Målsætningen er bl.a., at Kriminalforsorgen skal blive bedre i stand til at forudse sikkerhedsrisici og sikre en proaktiv håndtering heraf, ligesom sikkerhedsindsatsen skal fokuseres og standardiseres. Målsætningerne er forankret i en sikkerhedsstrategi, der løber til udgangen af 2021 – en strategi som du vil blive en aktiv del af at udmønte.

Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet og består af Direktoratet for Kriminalforsorgen med fire kriminalforsorgsområder – Midt- og Nordjylland, Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland. I hvert område ligger en række institutioner, hvortil de enkelte fængsler, arrester, tilsynskontorer (KiF) og pensioner hører. I Kriminalforsorgen Syddanmark er der 6 institutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til relevant gældende overenskomst, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Der vil eventuelt kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. For allerede ansatte tjenestemænd i Kriminalforsorgen sker ansættelsen i henhold til aftale mellem Kriminalforsorgen og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid.

Ansættelsesområdet er for allerede ansatte tjenestemænd Justitsministeriet med tilhørende institutioner. For overenskomstansatte er ansættelsesområdet Kriminalforsorgen.
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. september 2021.

Ansættelsesstedet er Kriminalforsorgen Syddanmark, Områdekontoret i Kolding, Domhusgade 24 ,6000 Kolding.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk via linket ”Søg stillingen”. Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 16. maj 2021.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i ugerne 20 og 21.

Tjenestemænd i Kriminalforsorgen skal tillige medsende en bedømmelse/udtalelse fra deres enhedschef. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe bedømmelsen inden stillingsopslagets udløb, skal den uploades senest den 20. maj 2021 i rekrutteringssystemet eller fremsendes pr. mail.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.
Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos områdechef for sikkerhed Anders Frederiksen, tlf. 7255 7217.

Du kan i øvrigt læse mere om os på www.kriminalforsorgen.dk.Gem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.