Gem job

Sikkerhedskonsulent til kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation, Områdekontoret i Hobro

Har du lyst til at indgå i arbejdet med at sikre tryghed og sikkerhed for kriminalforsorgens medarbejdere, sikkerheden i fængsler og arrester samt spille en rolle i den generelle kriminalitetsbekæmpelse i samfundet? Så er du måske vores nye sikkerhedskonsulent inden for Sikkerhedsstandarder og sikringsteknik.

Om stillingen

Vi søger en specialiseret praktiker/sikkerhedskonsulent til Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland inden for fagområdet sikkerhedsstandarder og sikringsteknik. Du vil komme til at spille en central rolle i implementeringen af strategiske beslutninger og projekter i fængsler, arrester og pensioner og øvrige lokationer, hvorfra kriminalforsorgen opererer. Derudover vil du bidrage til, at sikkerhedsarbejdet i endnu højere grad bliver proaktivt, videns- og efterretningsbaseret, og at beslutninger træffes på et fagligt velfunderet grundlag via bl.a. kvalificering af sikkerhedstiltag og teknik samt kvalificering af udbudsprocesser inden for kriminalforsorgens sikringstekniske portefølje.

Om opgaverne og dig

Vi løser dagligt en lang række opgaver, som samlet set bidrager til at øge sikkerheden og trygheden for kriminalforsorgens medarbejdere, indsatte og for samfundet generelt. Opgaverne i enheden tager udgangspunkt i fagområderne sikkerhedsstandarder og sikringsteknik, efterretning og analyse, radikalisering/voldelig ekstremisme samt organiseret kriminalitet. Opgaveporteføljen for den nye sikkerhedskonsulent vil primært være inden for sikkerhedsstandarder og sikringsteknik og vil hovedsageligt bestå af:

 • sikringsteknisk rådgivning og sparring
 • tilsyn med områdets institutioner i forhold til sikkerhedsstandarder og sikringsteknik
 • deltagelse i tværgående arbejdsgrupper inden for fagområdet
 • Udarbejdelse af projektforslag for indkøb og implementering af sikringsteknik incl. kravsspecifikation og indhentelse af tilbud
 • sårbarhedsanalyser på sikringsteknik
 • undersøgelse af sikkerhedshændelser med reference til sikkerhedsstandarder og retningslinjer
 • monitorering af konkrete indsatte og grupper af indsatte, der giver anledning til et særligt sikkerhedsfokus
 • udarbejdelse af analyser, notater og handleplaner til centrale og decentrale beslutningstagere inden for enhedens brede opgaveportefølje.
Vi har et ønske om, at du kan spejle dig i en række af nedenstående forventninger til vores nye kollega:

 • Du besidder viden om og har betydelig erfaring inden for fysisk sikkerhed og sikringsteknik via en faglig eller teoretisk uddannelse.
 • Du har kendskab til og evt. erfaring med udbuds og kontraktforhold.
 • Du er serviceminded og ønsker at bidrage til sammenhængskraften i området.
 • Du har en tillidsvækkende personlighed og evner at kommunikere mundtligt og skriftligt på alle niveauer og kan følge struktureret op på aftaler.
 • Du har personlig autoritet, er målsøgende og kan levere resultater i samarbejde med mange forskellige faggrupper.
 • Du har kendskab til kriminalforsorgens institutioner og indsigt i personalets praksis og daglige udfordringer, enten som tjenestegørende i kriminalforsorgen, en samarbejdende myndighed eller på anden vis.
 • Du har analytiske kompetencer og en solid skriftlighed.
Der må forventes kørsel inden for områdets geografi.

Din arbejdsplads

Vi tilbyder dig et job i en organisation med meget dedikerede medarbejdere, der hver dag løfter en vigtig samfundsmæssig opgave. Du vil blive ansat i Område Sikkerhed, som er en del af kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation. Denne er med flerårsaftalen for 2018-2021 blevet styrket markant. Målsætningen er bl.a., at kriminalforsorgen skal blive bedre i stand til at forudse sikkerhedsrisici og sikre en proaktiv håndtering heraf, ligesom sikkerhedsindsatsen skal fokuseres og standardiseres. Målsætningerne er forankret i en sikkerhedsstrategi, der løber til udgangen af 2021 – en strategi som du vil blive en aktiv del af at udmønte.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

For allerede ansatte tjenestemænd i kriminalforsorgen sker ansættelsen i henhold til aftale mellem kriminalforsorgen og den faglige organisation. Stillingen er på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat 1. september 2021.

Ansættelsessted er Kriminalforsorgen, Område Midt- og Nordjylland, Områdekontoret i Hobro, Adelgade 75, 9500 Hobro.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk via linket ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 16. maj 2021.

Der vil blive afholdt 1. og 2. ansættelsessamtale i perioden 17. – 28. maj 2021.

Tjenestemænd i kriminalforsorgen skal tillige medsende en bedømmelse/udtalelse fra deres enhedschef. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe bedømmelsen inden stillingsopslagets udløb, skal den eftersendes inden for 4 dage pr. mail.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Områdechef for sikkerhed, Allan Overgaard på tlf. 7255 3166.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Du kan i øvrigt læse om os på www.kriminalforsorgen.dk


Gem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.