Gem job

Sikkerhedskonsulenter (2) til Kriminalforsorgen Sjællands sikkerhedsorganisation

Har du lyst til at indgå i arbejdet med at sikre tryghed og sikkerhed for Kriminalforsorgens medarbejdere, sikkerheden i fængsler og arrester, samt spille en rolle i den generelle kriminalitetsbekæmpelse i samfundet? Så er du måske én af de to sikkerhedskonsulenter, som Kriminalforsorgen Sjælland søger.

Som sikkerhedskonsulent inden for sikringsteknik og sikkerhedsstandarder vil du komme til at spille en central rolle i tilblivelsen af projektbeskrivelser, beslutningsoplæg, teknisk kvalificering af sikkerhedstiltag og teknik, samt udbudsprocesser inden for Kriminalforsorgens sikringstekniske porteføjle. Derudover skal du bidrage til at sikkerhedsarbejdet i endnu højere grad bliver proaktivt, videns- og efterretningsbaseret, og at beslutninger træffes på et fagligt velfunderet grundlag.

Vi løser dagligt en række opgaver, som samlet set bidrager til at øge sikkerheden og trygheden for Kriminalforsorgens medarbejdere, indsatte og for samfundet generelt. Opgaverne tager i vid udstrækning udgangspunkt i fagområderne efterretningsanalyse, radikalisering/voldelig ekstremisme, organiseret kriminalitet og sikkerhedsstandarder og sikringsteknik og kan blandt andet bestå af

 • Rådgivning, sparring og tilsyn med områdets institutioner, samt deltagelse i tværgående arbejdsgrupper
 • Understøttelse af implementeringen af nye fængselsfaglige procedurer i fængsler og arresthuse
 • Monitorering af konkrete indsatte og grupper af indsatte, der giver anledning til særligt sikkerhedsfokus
 • Undersøgelse af sikkerhedshændelser
 • Udarbejdelse af analyser, notater og handleplaner til centrale og decentrale beslutningstagere
Om dig:

 • Indgangen til jobbet er bred. Måske har du en baggrund i Kriminalforsorgen, måske er du akademiker, fra politiet eller noget helt tredje.
 • Vi har dog en forhåbning om, at du kan spejle dig i en række (ikke nødvendigvis alle) af nedenstående kriterier:
 • Du har kendskab til Kriminalforsorgens institutioner og indsigt i personalets praksis og daglige udfordringer. Måske har du erfaring som tjenestegørende i Kriminalforsorgen, fra en samarbejdende myndighed eller anden samarbejdspartner med indblik i Kriminalforsorgen
 • Du besidder viden om og har betydelig erfaring inden for fysisk sikkerhed og sikringsteknik via en faglig eller teoretisk uddannelse
 • Du har kendskab til og evt. erfaring med udbuds- og kontraktforhold
 • Du er serviceminded og ønsker at bidrage til sammenhængskraften i Området
 • Du har en tillidsvækkende personlighed og evner at kommunikere mundtligt og skriftligt på alle niveauer og kan følge struktureret op på aftaler
 • Du har personlig autoritet, er målsøgende og kan levere resultater i samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Du har analytiske kompetencer og en solid skriftlighed
Vi tilbyder dig et job i en organisation med meget dedikerede medarbejdere, der hver dag løfter en vigtig samfundsmæssig opgave. Du vil blive ansat i Område Sikkerhed, som er en del af Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation. Denne er med flerårsaftalen for 2018 – 2021 blevet styrket markant. Målsætningen er bl.a. at Kriminalforsorgen skal blive bedre i stand til at forudse sikkerhedsrisici og sikre en proaktiv håndtering heraf, ligesom sikkerhedsindsatsen skal fokuseres og standardiseres. Målsætningerne er forankret i en sikkerhedsstrategi, der løber til udgangen af 2021 – en strategi som du vil blive en aktiv del af at udmønte.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil eventuelt kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

For ansøgere med uniformeret fængselsfaglig baggrund sker ansættelse i henhold til tjenestemandsloven. Lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark, provinssats og principperne om Ny løn. Stillingerne er indplaceret i løngruppe 5.

Stillingerne er med tiltrædelse 1. september 2021. Stillingerne er faste fuldtidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer med mulighed for flekstid.

Du skal deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN).

Det er en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem din ansættelse. Sagsbehandlingstiden for sikkerhedsgodkendelse er typisk 1 – 2 måneder.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen Sjælland, Områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, Ringsted.

Hvem er vi?

Områdekontoret i Ringsted er en del af Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, herunder 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke), 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Områdekontoret har ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 40 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads på Områdekontoret. Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021 kl. 12.00.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 20 og 21, 2021.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at Områdechef for sikkerhed Kresten Koch, tlf. 7255 4560.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 7255 5599.


Gem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.