Skoleleder til Ordblindeinstituttet

Vores vision: ”Skole med vilje” og vores børne-ungestrategi ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab” udgør tilsammen den politiske ramme, hvorunder alle børn i Ballerup Kommune lærer, trives og udvikler sig.
 
Ballerup er en ambitiøs kommune, der arbejder ud fra en børne- og ungepolitik om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0–25 år. Det betyder, at der skal være sammenhæng i barnets liv, og at dette sker i forpligtende samarbejder med fokus på alle børns læring, udvikling og trivsel.
 
Ballerup Kommune lægger afgørende vægt på god ledelse. Du skal kunne spille dine medarbejdere på skolen gode, både som individuelle medarbejdere og som samlet gruppe.
 
Det betyder, at du skaber de afgørende og vigtige relationer på skolen, der sikrer følgeskab, så du i samarbejde med medarbejderne kan identificere væsentlige udfordringer og problemer på alle niveauer uden dog selv at løse dem alle. Det er dit ansvar at sikre, at alle skolens opgaver bliver løst tilfredsstillende.
 
Du ved, hvad det indebærer at stå i spidsen for stærke fagprofessionelle vidensmedarbejdere, der kan være fagligt dygtigere end dig, og som byder ind med stor faglighed og stort engagement i skolens virke.
 
Du skal have indgående kendskab til skoledrift og se værdien i at skabe en veldrevet og attraktiv skole, der er et relevant tilvalg for sin målgruppe.
 
Du skal som skoleleder være en stærk kommunikator og en troværdig formidler, der med en positiv gennemslagskraft og på en ordentlig og respektfuld måde skaber resultater i samarbejde med skolens børn, ansatte, forældre og øvrige vigtige samarbejdsparter.
 
I Ballerup Kommune har vi et ønske om en høj grad af medinddragelse. Vi bruger MED-systemet aktivt, og social kapital er et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med kerneopgaven.
 
OM DIG

  • Du har en grunduddannelse som lærer, gerne suppleret med en lederuddannelse på diplomniveau.
  • Du har skoleledererfaring, gerne fra specialundervisningsområdet.
  • Du har et anerkendende og tillidsskabende livssyn, der konkret kommer til udtryk i den måde, du skaber relationer og samarbejde på.
  • Som skoleleder er en af dine spidskompetencer at arbejde visionært, struktureret og rammesættende, både indadtil og udadtil. Du kan skabe de ydre rammer og et overblik, der sikrer, at beslutninger bliver truffet, og opgaver følges til dørs.
  • Du nyder personaleledelse, og du har udprægede samarbejdsevner og empati overfor alle vigtige og relevante samarbejdsparter. Du kan skabe samarbejder uden selv at overtage alle opgaver.
  • Du er nysgerrig, lyttende og systemisk anerkendende, og dit ledelsesrum er åbent. Du inddrager andres ideer uden dog at miste grebet om den overordnede retning.
  • Du er nærværende, såvel fysisk som mentalt over for børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere. Din ledelsesstil er inddragende og transparent.
 
OM ORDBLINDEINSTITUTTET
Ordblindeinstituttet er Ballerup Kommunes specialskole for børn med dysleksi.
 
Ordblindeinstituttet er en skole for normalt begavede børn, hvor den primære udfordring er ordblindhed. På Ordblindeinstituttet kan eleverne spejle sig i deres klassekammerater, og de oplever at være inkluderet i et læringsfællesskab.
 
Skolens mission er at skabe en skole, hvor børn udvikler sig fagligt og socialt til livsduelige mennesker. Det er vores mål, at eleverne opnår forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og at eleverne bliver i stand til at klare sig i informationssamfundet, samt bliver fortrolige fleksible brugere af IT-hjælpemidler. Vi har fokus på relationsarbejdet, da læring opstår i den gode relation.
 
Det samlede elevtal på Ordblindeinstituttet er på ca. 85 elever. Eleverne kommer fra skoler i hele hovedstadsområdet og i et vist omfang også fra resten af Sjælland.
 
Du bliver leder for knap 30 lærere samt en administrativ medarbejder.
 
Skolen har lokalefællesskab med Skovlunde Skole Nord i den sydøstlige del af Ballerup Kommune.
 
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
 
YDERLIGERE INFORMATION
Du kan finde yderligere information i den uddybende jobprofil samt via links til relevante dokumenter. Du er også velkommen til at kontakte centerchef Ulla Blom Kristensen på mail ubk@balk.dk eller på telefon 2516 9406 eller konstitueret skoleleder på Ordblindeinstituttet Per Kjær på mail prk@balk.dk eller på telefon 2133 6311.
 
ANSØGNINGSFRIST: 1. MARTS 2018
Første samtalerunde afholdes:
Mandag d. 12. marts i tidsrummet kl. 16.00 – 22.00.
 
Der gennemføres personanalyse og tilbagemeldingssamtaler med ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, mellem de to samtaler.
 
Anden samtalerunde afholdes:
Onsdag d. 21. marts i tidsrummet kl. 16.00 – 22.00.

Forventet tiltrædelse: 1. maj 2018.

LINKS
Kvalitetsrapport - Ordblindeinstituttet 2016
Jobprofil
Ledelsesgrundlag 2018
MED-aftale
Budgetaftale 2018


Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Ballerup Kommune

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:2. marts 2018

Skoleleder til specialskolen Gl. Hjortespringskole

Gl. Hjortespringskole

Herlev
Gl. Hjortespringskole er en specialskole i udvikling, hvor elever, lærere og familier arbejder tæt sammen om det enkelte barns hele udvikling. Vores udgangspunkt er derfor, at vi kender børnene i hver sin sammenhæng og mødes i et ligeværdigt samspil...
Indrykket:14. februar 2018
Udløbsdato:27. februar 2018

Uddannelsesleder

NEXT - Uddannelse København

Frederiksberg
På NEXT - Uddannelse København har vi en vision om at være det bedste sted at være og lære. Vi ønsker at skabe en fremtid for vores skole og for vores uddannelser, der gør en forskel for mange. Derfor søger vi nu en uddannelsesleder, som kan hjælpe ...
Indrykket:23. februar 2018
Udløbsdato:14. marts 2018

Skoleleder til Avedøre Skole

Hvidovre Kommune

Brøndby
Vil du stå i spidsen for en energifyldt skole med stort potentiale? Avedøre Skole er en skole i Hvidovre Kommune, hvor barren sættes højt, og hvor et godt og inddragende samarbejde med forældrene er i centrum. Skolen har en mangfoldig elevsammensætn...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:5. april 2018

Leder af udviklingsafdelingen i Skoleområdet

Rudersdal Kommune

Om jobbet Udviklingsafdelingens formål er at understøtte kvalitativ udvikling af kommunens skoler samt føre tilsyn med skolernes opgavevaretagelse i henhold til Folkeskoleloven. Afdelingen består af 6 konsulenter og i perioder medarbejdere fra skole...