Skoleleder til Skolen på Herredsåsen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skoleleder til Skolen på Herredsåsen
 
Jobnummer 326.0081962803731
Arbejdssted Kalundborg
Jobkategori Ledelse
Kontrakttype Fastansættelse
Arbejdstid Fuldtid
Ansøgningsfrist 11/01/2023
Ansættelsesdato 01/03/2023
 
Om jobbet
Skoleleder med ledelseserfaring og blik for udvikling
Vores skoleleder har søgt og fået nyt job på en anden folkeskole i kommunen og vi søger derfor efter en kompetent og erfaren skoleleder til at overtage ledelsen af én af kommunens største folkeskoler.
 
Skolen på Herredsåsen er ikke bare Kalundborg Kommunes største folkeskole, den er også en ud af kun fire LEAPS-skoler i Danmark, så det er en skole der på mange måder skiller sig ud. Det er derfor vigtigt for os, at du kan se dig selv som en markant del af LEAPS og du skal have lyst til at fortsætte en tydelig fælles retning med netop LEAPS. Hvis du ikke har nogen direkte erfaring med det, er det afgørende, at du er drevet af en helhjertet nysgerrighed for LEAPS, som står for: Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
 
Vi søger en leder, der gerne har flere års erfaring med ledelse indenfor folkeskoleområdet, enten som skoleleder eller afdelingsleder samt har en solid faglig og pædagogisk indsigt og erfaring – og som er pædagogisk og didaktisk modig i hverdagen. Derudover skal du være i stand til at gennemføre beslutninger og færdiggøre indsatser – altså kunne omsætte ord til handling samt sikre at alle opgaver bliver løst.
 
For at få succes i jobbet er det vigtigt, at du bliver oplevet som en synlig og engageret leder, der kan kommunikere i øjenhøjde med elever, forældre, personale og samarbejdspartnere.
 
Det betyder også, at du skal være i stand til at ”stikke en finger i jorden” og samtidig kunne forstå og navigere i flere perspektiver.
 
Du skal kunne fastholde den langsigtede skoleudvikling, hvor både ledelse og personale har opmærksomhed på ”det at være elev”. Derudover er det vigtigt for os, at du kan sætte en faglig og pædagogisk ramme for samarbejdet på en ambitiøs skole, som har en stor bredde i elev- og forældrebaggrund.
 
Vi er en stor folkeskole sammensat af en personalegruppe med forskellig baggrund, erfaring og kompetencer. Fælles for os er, at vi har en god humor og værdsætter et godt grin med hinanden. Vi er bevidste om det faglige niveau vi leverer, og som forventes af os, og vi går foran ved at være gode rollemodeller. Du vil derfor passe godt ind, hvis det betyder noget for dig, at du og resten af skolen leverer et højt niveau, hvis du har en positiv tilgang til dine kolleger, og – ikke mindst – hvis du har humor og er i stand til at grine lidt af dig selv.
 
Se den fulde job- og personprofil her: Jobprofil
 
Din profil
Vi søger en skoleleder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.
 
Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:
 • Kunne finde balancen mellem drift, administration og faglig ledelse tæt på.
 • Have evnen til at bevare det store overblik i komplekse situationer.
 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for.
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter.
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en folkeskole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling.
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende.
 • Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelse.
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet.
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer.
 • Have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber.
 • Kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • Være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • Have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau.
 • Være en tydelig leder af ledere.
 • Have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik.
 
Derfor skal du vælge os
Vi kan tilbyde en spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på enheder med gode faciliteter. Området er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.
 
Samtidig tilbyder vi muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, direktøren for børn og ungeområdet samt kompetente kolleger i fagforvaltningen. Samtidig tilbydes et tværfagligt samarbejde med skolesocialrådgivere, ungdomsuddannelser, SSP, virksomheder og mange flere. Vi har en flad organisation, hvor skolelederne indgår i direkte reference til direktøren. Det giver både muligheder for at indgå i et strategiske samarbejde i hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde – og forudsætter samtidig en evne til at lede opad med forståelse for vilkårene i en politisk styret organisation.
 
Vi kan også tilbyde et skolevæsen i udvikling
Vi har stadigvæk udfordringer – men vi har også en folkeskole, som faktisk flytter eleverne i en positiv retning.
 
Vi har en folkeskole, som har tydelig retning, kompetente lærere, professionel kapital, dygtige skoleledere, tværfagligt samarbejde, lokalt råderum, en fælles lokalaftale, plads til professionel dømmekraft, et varieret folkeskoletilbud, gode forberedelsesmuligheder, skolesocialrådgivere, en særlig ordblindeindsats, fælles inklusionsvejledere, mentor til nye kolleger, udvidet 2-lærerordning i indskolingen, faciliterede vejledernetværk, brug af reduceret skoletid, seniorordning, samarbejde med lærere om udvikling af undervisningsforløb med fokus på STEM fag/bioteknologi og så videre.
 
Vi forbereder eleverne til en blomstrende uddannelses- og erhvervsudvikling i Kalundborg. Folkeskolerne samarbejder med de 2 lokale gymnasier samt en bred vifte af erhvervsuddannelsesmuligheder ved EUC Nordvestsjælland. Derudover har Kalundborg Kommune mange lokale videreuddannelsestilbud indenfor biomanufacturing og industrielt design, biotek og maskinteknologi, arkitektur og byplanlægning og mange andre spændende uddannelsestilbud til de unge mennesker.
 
Igennem de sidste år har der som sagt været arbejdet målrettet med at øge trivslen, højne karaktergennemsnittet og reducere elevfraværet på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. En indsats der ser ud til at virke!
 
Vi kan bla. nævne følgende positive udvikling:
 • Dansk- og matematikkarakkerne er steget fra hhv. 6,1 og 5,3 i 2016/2017 til 7,1 og 6,7 i 2021/2022.
 • Andelen af elever der får minimum 02 i dansk og matematik er steget fra 75,9 i 2016/2017 til 92,1 i 2021/2022.
 
Løn og ansættelsesvilkår
De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, betyder at vi kan tilbyde en tjenestemandsansættelse på et forventet lønniveau på 650.000 kr. om året, som også omfatter tillæg for personlige og/eller faglige kvalifikationer. Derudover er der mulighed for individuelle tillæg afhængig af kandidatens eventuelle særlige kompetencer. Der vil også være mulighed for kontraktansættelse med 15% kontrakttillæg.
 
Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19
 
Ansøgning
Ansøgning uploades senest den 11. januar 2023 via knappen 'Send ansøgning'.
 
Den 13. januar 2023 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.
 
1. samtalerunde afvikles den 18. januar 2023 i tidsrummet kl. 10.30 - 17.00.
 
Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 4. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.
 
2. samtalerunde afvikles den 24. januar 2023 kl. 10.30 – 16.30.
 
Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. marts 2023.
 
Om os
Kalundborg er en kommune i vækst
Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.
 
Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.
 
Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.
 
Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.
 
 
Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.
 
I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.
Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Skoleleder til Skolen på Herredsåsen

Skoleleder til Skolen på Herredsåsen
 
Jobnummer 326.0081962803731
Arbejdssted Kalundborg
Jobkategori Ledelse
Kontrakttype Fastansættelse
Arbejdstid Fuldtid
Ansøgningsfrist 11/01/2023
Ansættelsesdato 01/03/2023
 
Om jobbet
Skoleleder med ledelseserfaring og blik for udvikling
Vores skoleleder har søgt og fået nyt job på en anden folkeskole i kommunen og vi søger derfor efter en kompetent og erfaren skoleleder til at overtage ledelsen af én af kommunens største folkeskoler.
 
Skolen på Herredsåsen er ikke bare Kalundborg Kommunes største folkeskole, den er også en ud af kun fire LEAPS-skoler i Danmark, så det er en skole der på mange måder skiller sig ud. Det er derfor vigtigt for os, at du kan se dig selv som en markant del af LEAPS og du skal have lyst til at fortsætte en tydelig fælles retning med netop LEAPS. Hvis du ikke har nogen direkte erfaring med det, er det afgørende, at du er drevet af en helhjertet nysgerrighed for LEAPS, som står for: Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
 
Vi søger en leder, der gerne har flere års erfaring med ledelse indenfor folkeskoleområdet, enten som skoleleder eller afdelingsleder samt har en solid faglig og pædagogisk indsigt og erfaring – og som er pædagogisk og didaktisk modig i hverdagen. Derudover skal du være i stand til at gennemføre beslutninger og færdiggøre indsatser – altså kunne omsætte ord til handling samt sikre at alle opgaver bliver løst.
 
For at få succes i jobbet er det vigtigt, at du bliver oplevet som en synlig og engageret leder, der kan kommunikere i øjenhøjde med elever, forældre, personale og samarbejdspartnere.
 
Det betyder også, at du skal være i stand til at ”stikke en finger i jorden” og samtidig kunne forstå og navigere i flere perspektiver.
 
Du skal kunne fastholde den langsigtede skoleudvikling, hvor både ledelse og personale har opmærksomhed på ”det at være elev”. Derudover er det vigtigt for os, at du kan sætte en faglig og pædagogisk ramme for samarbejdet på en ambitiøs skole, som har en stor bredde i elev- og forældrebaggrund.
 
Vi er en stor folkeskole sammensat af en personalegruppe med forskellig baggrund, erfaring og kompetencer. Fælles for os er, at vi har en god humor og værdsætter et godt grin med hinanden. Vi er bevidste om det faglige niveau vi leverer, og som forventes af os, og vi går foran ved at være gode rollemodeller. Du vil derfor passe godt ind, hvis det betyder noget for dig, at du og resten af skolen leverer et højt niveau, hvis du har en positiv tilgang til dine kolleger, og – ikke mindst – hvis du har humor og er i stand til at grine lidt af dig selv.
 
Se den fulde job- og personprofil her: Jobprofil
 
Din profil
Vi søger en skoleleder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.
 
Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:
 • Kunne finde balancen mellem drift, administration og faglig ledelse tæt på.
 • Have evnen til at bevare det store overblik i komplekse situationer.
 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for.
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter.
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en folkeskole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling.
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende.
 • Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelse.
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet.
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer.
 • Have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber.
 • Kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • Være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • Have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau.
 • Være en tydelig leder af ledere.
 • Have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik.
 
Derfor skal du vælge os
Vi kan tilbyde en spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på enheder med gode faciliteter. Området er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.
 
Samtidig tilbyder vi muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, direktøren for børn og ungeområdet samt kompetente kolleger i fagforvaltningen. Samtidig tilbydes et tværfagligt samarbejde med skolesocialrådgivere, ungdomsuddannelser, SSP, virksomheder og mange flere. Vi har en flad organisation, hvor skolelederne indgår i direkte reference til direktøren. Det giver både muligheder for at indgå i et strategiske samarbejde i hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde – og forudsætter samtidig en evne til at lede opad med forståelse for vilkårene i en politisk styret organisation.
 
Vi kan også tilbyde et skolevæsen i udvikling
Vi har stadigvæk udfordringer – men vi har også en folkeskole, som faktisk flytter eleverne i en positiv retning.
 
Vi har en folkeskole, som har tydelig retning, kompetente lærere, professionel kapital, dygtige skoleledere, tværfagligt samarbejde, lokalt råderum, en fælles lokalaftale, plads til professionel dømmekraft, et varieret folkeskoletilbud, gode forberedelsesmuligheder, skolesocialrådgivere, en særlig ordblindeindsats, fælles inklusionsvejledere, mentor til nye kolleger, udvidet 2-lærerordning i indskolingen, faciliterede vejledernetværk, brug af reduceret skoletid, seniorordning, samarbejde med lærere om udvikling af undervisningsforløb med fokus på STEM fag/bioteknologi og så videre.
 
Vi forbereder eleverne til en blomstrende uddannelses- og erhvervsudvikling i Kalundborg. Folkeskolerne samarbejder med de 2 lokale gymnasier samt en bred vifte af erhvervsuddannelsesmuligheder ved EUC Nordvestsjælland. Derudover har Kalundborg Kommune mange lokale videreuddannelsestilbud indenfor biomanufacturing og industrielt design, biotek og maskinteknologi, arkitektur og byplanlægning og mange andre spændende uddannelsestilbud til de unge mennesker.
 
Igennem de sidste år har der som sagt været arbejdet målrettet med at øge trivslen, højne karaktergennemsnittet og reducere elevfraværet på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. En indsats der ser ud til at virke!
 
Vi kan bla. nævne følgende positive udvikling:
 • Dansk- og matematikkarakkerne er steget fra hhv. 6,1 og 5,3 i 2016/2017 til 7,1 og 6,7 i 2021/2022.
 • Andelen af elever der får minimum 02 i dansk og matematik er steget fra 75,9 i 2016/2017 til 92,1 i 2021/2022.
 
Løn og ansættelsesvilkår
De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, betyder at vi kan tilbyde en tjenestemandsansættelse på et forventet lønniveau på 650.000 kr. om året, som også omfatter tillæg for personlige og/eller faglige kvalifikationer. Derudover er der mulighed for individuelle tillæg afhængig af kandidatens eventuelle særlige kompetencer. Der vil også være mulighed for kontraktansættelse med 15% kontrakttillæg.
 
Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19
 
Ansøgning
Ansøgning uploades senest den 11. januar 2023 via knappen 'Send ansøgning'.
 
Den 13. januar 2023 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.
 
1. samtalerunde afvikles den 18. januar 2023 i tidsrummet kl. 10.30 - 17.00.
 
Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 4. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.
 
2. samtalerunde afvikles den 24. januar 2023 kl. 10.30 – 16.30.
 
Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. marts 2023.
 
Om os
Kalundborg er en kommune i vækst
Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.
 
Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.
 
Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.
 
Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.
 
 
Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.
 
I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.
Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.