Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skolepædagog med støttefunktion til Skolen på Islands Brygge

Vi søger en erfaren og dygtig pædagog, som kan varetage støttefunktioner for en elev. Vi har brug for en pædagog med kompetencer indenfor autismepædagogik.

Dine arbejdsopgaver bliver at støtte eleven gennem skoledagen, i undervisningen og i frikvartererne. Du skal bl.a. udarbejde handleplaner for eleven med støttebehov, arbejde efter dem og evaluere dem i samarbejde med lærer- og pædagogteam. Desuden tager du del i det udvidede skole/hjemsamarbejde omkring eleven.

Vi arbejder med at styrke og lære eleverne nye strategier, som bidrager til deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Du skal som pædagog med støttefunktion ligeledes indgå i denne opgave.

Ud over støttetimer kan der på sigt være tale om, at du skal varetage understøttende undervisning og to-voksentid i basisskolen fra 0.-5. klasse. Dette fastlægges som regel i forbindelse med planlægningen for et nyt skoleår.

Vi søger en pædagog, der

 • har eller er i gang med relevant uddannelse inden for området
 • kan arbejde selvstændigt mht. både planlægning og koordinering af støtteindsatser
 • er dygtig til at danne relationer til elever, forældre og kolleger
 • har erfaring med og kan samarbejde tæt med både team- og forældre
 • kan udarbejde, følge og evaluere handleplaner for den enkelte elev
 • har viden om og erfaring med elever, der fx har opmærksomhedsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og autisme
 • har kendskab til at støtte elever i en almen skoleramme
 • kan indgå i et tværfagligt samarbejde med både lærere, pædagoger og eksterne resursepersoner

Skolen på Islands Brygge er i en rivende udvikling
Vi er i gang med en ambitiøs udvikling af vores skole i forbindelse med udbygning over de kommende år. Skolen er i fortsat vækst og skal udbygges til en skole med syv spor, på to matrikler frem mod 2021. Du skal derfor være indstillet på bidrage til det pædagogiske udviklingsarbejde på skolen. I de kommende år har vi fokus på at udvikle den fleksible planlægning i teamene, og vi arbejder systematisk med at opbygge vores strukturer og traditioner hen imod den todelte skole.

Fællesskab, tillid, respekt, mestring og glæde
Skolen på Islands Brygge er en velfungerende skole med ca. 1.350 elever. Vi har et fælles pædagogisk grundlag, som har dannet grundlag for den igangværende udbygning af skolen. Vi lægger vægt på at udvikle børnenes kompetencer gennem tværfaglighed og projektorientering, elevinddragelse og formidling som en del af evalueringskulturen. Vi ser inklusion som en indsats for alle børn gennem udvikling af et inkluderende læringsmiljø, og vi samarbejder med kommunens kompetencecentre for at kvalificere dette arbejde både på individniveau og for grupper og klasser.

Det lille fællesskab i det store
For at understøtte skolens pædagogiske profil har vi de seneste tre år arbejdet med at omlægge vores struktur fra årgangsteam til et lodret samarbejde, som danner rammen om de mindre fællesskaber i dagligdagen. Skolen er organiseret i tre lodrette afdelinger, hvor vi skaber tryghed og overskuelighed samtidig med, at vi udnytter fordelene ved at være en stor skole. 

Indskolingsteamene har til huse i lokaler sammen med KKFO Skibet. Vi har påbegyndt fuldt lokalefællesskab og skal også på dette område arbejde videre med en fælles udvikling.
3.-5. klasse har til huse i en fælles bygning, hvor også KKFO for 3. klasser har lokaler.
Udskolingen rummer fra næste skoleår 6.-9. klassetrin og har til huse i pavilloner, indtil den nye udskolingsbygning står færdig i 2021.

Vi tilbyder

 • en ambitiøs medarbejdergruppe med et højt engagement
 • godt samarbejde i søjleteam og afdelingsteam
 • elever, der trives og vil lære
 • en forældrekreds med engagement og interesse i skolen
 • gode fysiske rammer med mulighed for en varieret undervisning

Ansættelsesforhold
Vi ønsker, at du kan starte snarest muligt. Der er tale om en fast stilling på 30 timer om ugen, som er omfattet af ”Overenskomst for pædagogisk personale i folkeskolen og Københavns Kommune” samt ”Lokal arbejdstidsaftale mellem LFS og Københavns Kommune”. Aflønning sker efter gældende aftaler mellem Københavns Kommune og LFS. Arbejdstiden består af ca. 20 ugentlige timer med børn. Den resterende arbejdstid anvendes til møder, forberedelse, forældresamarbejde m.m.

Yderligere information om stillingen
Du kan få yderligere oplysninger om skolen og stillingen hos afdelingsleder Lena Sø Rocha på 3366 4200. Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest søndag den 17. januar 2021
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 3.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.