Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skov- og naturtekniker til Naturstyrelsen Fyn

Har du lyst til at arbejde med Naturstyrelsens mange spændende og storslåede naturområder på Fyn, og har du stærke kompetencer inden for naturforvaltning? Kan du se dig selv i en hverdag med stort ansvar og mange forskellige arbejdsopgaver? Så tilbyder Naturstyrelsen Fyn en spændende stilling.

Opgaver og organisering
Vi søger en skov- og naturtekniker, som i samarbejde med gode kollegaer bl.a. skal forestå den daglige drift samt udviklingen af de mange fine naturområder på Fyn, bestående af skov, overdrev, enge og vådområder. Du vil også skulle deltage i at understøtte friluftslivet og balancere dette med andre interesser. Desuden kommer du til at deltage i en række andre opgaver, f.eks. græsningsdrift, naturgenopretning, skovrejsning mv.

Du vil blive en del af en enhed, som p.t. består af en medarbejderstab på 11 funktionærer, 4 skov- og naturteknikere og en elev. I dit lokalområde vil du indgå i et team på ca. 3 personer, som samarbejder i det daglige. Du skal dog forvente, at en betydelig del af opgaverne løses selvstændigt. Du kan læse mere om os på www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn/.

Tiltrædelse sker den 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Kerneopgaver
Du vil primært få ansvar for følgende opgaver:

 • Udførelse af en bred vifte af praktiske opgaver relateret til skovdrift og naturpleje.
 • Småreparationer og vedligehold af friluftslivsfaciliteter.
 • Igangsætning og opfølgning på entreprenører.
 • Bidrage til planlægning og udvikling af naturforvaltningen i samarbejde med kollegaerne på enheden.

Profil
Det er vigtigt for os, at du har en stor interesse for natur og friluftsliv i bred forstand. Vi forventer, at du er uddannet skov- og naturtekniker eller har en anden relevant uddannelse. Du har stærke kompetencer inden for naturforvaltning, samtidig kan du dit håndværk og kan derigennem løse en lang række praktiske opgaver. Det er vigtigt, at du søger det gode samarbejde med dine kollegaer.

Kvalifikationer:
 • Du skal være en loyal og god repræsentant for Naturstyrelsen, og være parat til at navigere mellem ret forskelligrettede signaler fra brugerne. Du skal kunne forklare brugerne baggrunden for Naturstyrelsens arealadministration.
 • Du skal være god til at formulere dig i et let forståeligt sprog, positivt og konkret.
 • Du er glad, positiv og engageret. En god holdspiller.
 • Du skal være effektiv og struktureret i forhold til at planlægge din arbejdsdag, og du skal synes om at arbejde selvstændigt.
 • Du skal have grundlæggende IT-kompetencer og have lyst til at bruge IT i dagligdagen.
 • Du skal have mindst B-kørekort, gerne trailerkørekort og have erfaring med at bruge motorsav og kratrydder samt at føre traktor og andre små maskiner.
 • Du har en god fysik.

Vi tilbyder
En spændende stilling, hvor du har mulighed for at udvikle og bringe dine kompetencer i spil, og hvor du kommer til at arbejde med engagerede, fagligt dygtige og hjælpsomme kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen.
Ansættelsesområdet er Naturstyrelsen Fyn.

Flere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personaleleder Søren Strandgaard, tlf. 2149 0027. Søren kan ikke kontaktes i uge 13.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 11. april 2021, kl. 24.00.

Vi forventer at holde samtaler d. 19. april 2021. Samtalerne vil evt. blive afholdt online grundet Covid-19 restriktionerne.

Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 


ellerDownload