Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog søges til Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej pr. 1. maj 2021.

Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune søger medarbejder til Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 
Er du uddannet social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog og søger nye og spændende udfordringer, kan det være, at Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej er noget for dig

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt i blandende vagter dag og aften og med weekendvagter ca. hver 2.-3. weekend.

Vi prioriterer, at den socialfaglige og rehabiliterende viden og erfaring i høj grad indgår i det daglige samarbejde med beboere, kollegaer, ledelse og andre samarbejdspartnere. Vi er i forvejen 4 pædagoger, der alle vil være med til at sikre dig en god introduktion til vores arbejdsplads.

Hvad er Thorvaldsensvej?:
Thorvaldsensvej er opgangsfællesskab med plads til 11 borgere i egen bolig jævnfør Almenboliglovens §105 med støtte jævnfør Servicelovens §85. Lejlighederne er fordelt i to opgange, og i den ene opgang er vores fælleslejlighed, hvor medarbejderne også har kontor.
Borgermålgruppen i opgangsfællesskabet er bred, da der både er borgere tilknyttet socialpsykiatri og handicap.
Der er medarbejdere i opgangsfællesskabet alle dage hele året i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00.

Målgrupperne 
Målgruppen på psykiatriområdet er voksne i aldersgruppen 18-85 år med betydelig psykisk funktionsnedsættelse og med psykiatriske problemstillinger, som eksempelvis skizofreni, bipolare lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser mm.
Der kan være tale om voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som har alvorlige problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt.
Målgruppen for borgere på handicapområdet er unge/voksne borgere i aldersgruppen 18-85 år, som er sent udviklet både socialt, psykisk og følelsesmæssigt. Borgerne har behov for socialpædagogisk bistand for at mestre tilværelsen på det personlige, kognitive, praktiske og sociale plan.
På begge områder gælder det, at målgruppen er borgere der er udredt og afklaret ift. funktionsniveau.
Uanset målgruppe arbejder vi sammen med den enkelte borger målrettet og rehabiliterende med det formål, at fremme trivsel og selvstændighed for den enkelte borger.

Vi har indenfor Handicap- og Psykiatri i Brønderslev Kommune defineret kerneopgaven som "Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre sit liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde".
Vi arbejder ud fra devisen ”I samspil med borgerne” og værdierne nysgerrig, fællesskabende og modig, hvilket du kan læse mere om i følgende link: I samspil med borgerne - Ansat i Brønderslev Kommune (bronderslev.dk)

Vi insisterer på at opgangsfællesskabet skal være et godt sted at bo, hvor borgerne trives og får hjælp og støtte til at mestre livet.
Vi arbejder derfor ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi forventer at du:
 • er uddannet social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog.
 • har lyst til at arbejde i det specialiserede voksenområde, hvor der er plads til forskelligheder.
 • er i stand til at arbejde Recovery-orienteret, med fokus på at borgeren kan komme sig og at den enkelte bliver i stand til at mestre eget liv. 
 • er nysgerrig på og har lyst til at blive ekspert i konfliktforebyggelse, da det øger alles trivsel.
 • besidder psykisk robusthed og modenhed samt har vilje og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret. Vi forventer. at du hen ad vejen lærer at bevare overblikket også i pressede situationer.
 • er modig, opsøgende og brobyggende i forhold til beboere og samarbejdspartnere, samt har vilje og evne til at samarbejde på tværs af socialpsykiatriens tilbud og Kommunens øvrige sektorer.
 • bestrider gode samarbejdsevner og har interesse i at indgå i forskelligartede opgaver, samt er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god drøftelse med kollegaer og ledelse.
 • har gode og tydelige kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt samt bestrider IT på ordinært brugerniveau og er i stand til at dokumentere egen indsats i samarbejdet med beboerne.
 • er god til teamsamarbejde og trives med at skulle indgå i et forpligtende dagligt samarbejde med andre.
 • vægter dokumentation højt og er i stand til at være rollemodel og tydelig aktør ved sparring med kollegaer.
Vi tilbyder et alsidigt og spændende job på en dynamisk arbejdsplads i en organisation i udvikling:
 • Hvor tværfagligt samarbejde anses som en ressource, der medvirker til positivt at nuancere de faglige perspektiver omkring og indsatsen i samarbejdet med beboerne.
 • hvor borgernes medinddragelse og medbestemmelse vægtes som en afgørende ressource.
 • hvor der er fokus på at arbejde ”fra beskyttet til støttet” med det formål at skabe rammer, der understøtter beboernes muligheder for at være aktører i eget liv.
 • hvor samarbejdslyst og - evner, trivsel og gensidig respekt vægtes højt.
 • hvor vi arbejder med en anerkendende og recovery-baseret tilgang til beboerne.
 • hvor du kan få mulighed for at sætte dit præg på organisationen.
 • hvor du vil masser af mulighed for daglige sparring ved kollegaer og ledelse, samt supervision ved behov
Vi betegner opgangsfællesskabet som et godt sted at leve og bo, og som en god arbejdsplads for medarbejdere. Vi har en tryg men aktiv og foranderlig hverdag, hvor vi har dygtiggjort os indenfor blandt andet recovery. Både det og fokus på kerneopgaven, er med til at skabe de bedste forudsætninger for borgerne og et godt arbejdsmiljø og en høj grad af trivsel. Vi har fokus på både mental og fysisk sundhed, og vi har f.eks. har en sundhedsgruppe iblandt nogle af borgerne.
Det aktuelle team er udelukkende bestående af pædagoger.

Hvis du er blevet nysgerrig eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tanja J. M. Møller på tlf. 24916541 eller mail: tanm@99454545.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 3.marts kl. 8.00. Medsend eksamensbeviser med ansøgningen.
Der ansøges via stillingsopslaget på kommunens hjemmeside her
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 9.marts 2021.
Ansættelsesudvalget vil bestå af områdeleder Inga Eriksen, en tillidsrepræsentant, en medarbejder, en beboer fra opgangsfællesskabet samt afdelingsleder Tanja J. M. Møller.
Samtalerne vil blive afholdt jævnfør Brønderslev Kommunes gældende retningslinjer i forhold til Covid-19 situationen.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstberettigede organisation.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest/straffeattest, som indhentes inden ansættelsen. 


I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.