Social og sundhedsassistent til Afsnit H3, Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

1 fast stilling og 1 vikariat som social og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Afsnit H3, er ledige til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Vikariatet er til den 31.oktober 2018.
Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge og med blandede vagter.
 
Om stillingen
Vi lægger vægt på:
At du har erfaring som social og sundhedsassistent og meget gerne indenfor neurorehabilitering eller psykiatri, men det er ingen forudsætning.
 
Vi forventer:
At du har lyst og interesse samt faglige ambitioner indenfor specialet.
At du som person er rolig og robust
At du - efter en introduktions og oplæringsperiode - professionelt kan håndtere komplekse patientforløb med svært kognitivt skadede patienter, hvor svær konfusion og agitation ofte er meget fremtrædende symptomer særligt i den første tid af indlæggelsen.
At du kan indgå i et ofte krævende samarbejde med kriseramte pårørende.
At du fagligt er godt funderet og kan byde ind i et tæt tværfagligt teamarbejde omkring den enkelte patient.
 
Vi tilbyder
Introduktion og oplæring i afsnittet samt relevante introduktionsdage i uddannelsesafdelingen
Et meget engageret personale med højt fagligt niveau
Et godt og støttende kollegialt miljø
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter, 60 ergoterapeuter.   
 
Kognitiv Klinik, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlige læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.
 
Neurosygeplejen i kognitiv klinik har fokus på forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til hjerneskaden. I den daglige neurorehabiliterende sygepleje er fokus på at øge patientens evne til at engagere sig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter med henblik på optimering af funktionsevne og livskvalitet. Dette foregår i tæt samarbejde med patient og pårørende.
 
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Afsnit H3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske på afsnit H3, Tove Mosegaard 78 41 92 60
 
Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk .

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 29. april 2018
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Afløsere / vikarer søges til §85 bostedet Landlyst

Landlyst

Er du under uddannelse til SOSU-assistent, pædagog eller lignende eller har du tidligere erfaringer fra området, søger vi et antal personer som kan indkaldes når vi skal afvikle ferie, eller der er sygdom eller ønsker fra personalet om afspadsering....
Indrykket:10. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Social- og sundhedsassistenter

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Houlkær

Distrikt Houlkær Genopslag: Vi søger social og sundhedsassistenter pr. 01. juni 2018. Vi er en udekørende gruppe, som søger nye kollegaer til dag- og aftenvagter. Du vil være medvirkende til at udvikle den rehabiliterende tankegang. Vi er netop i ga...
Indrykket:17. april 2018
Udløbsdato:26. april 2018

Social- og sundhedsassistent, Specialområde Hjerneskade

Tagdækkervej Bostøtte 2

Silkeborg
TagdækkervejBo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbuddet Tagdækkervej i Hammel består af etdagtilbud, to døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og er en del af SpecialområdeHjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. SpecialområdeHjern...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Social- og sundhedsassistent til Sensomotorisk Klinik, Afsnit H2, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Silkeborg
Et sommerferievikariat som social- og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Sensomotorisk Klinik, Afsnit H2, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse i perioden 1 juni til 31. august 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling ...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:26. april 2018

Social og sundhedsassistent

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Vesterparken/Nat

Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Viborg Kommune HJEMMEPLEJEN VESTERPARKEN Trives du med udfordringer og og faglig udvikling af dine kompetencer? Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem? Så tilbyder ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:7. maj 2018