Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til Sengeafsnit for psykotiske lidelser (P0)

Regionspsykiatrien Midt
 
Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til vikariat på afsnit for psykotiske lidelser (P0)
 
Ved Regionspsykiatrien Midt, Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser (P0) søges 1 social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til et barselsvikariat fra den 1. september 2018 til den 31. juli 2019.
Den ugentlige arbejdstid er 32 eller 37 timer. Der arbejdes i blandede vagter og hver anden weekend.
 
Afsnittet har plads til 18 patienter i alderen 18 år og derover. De 4 pladser erlavintensive senge i underetagen. Patienterne indlægges til observation, udredning og behandling primært for skizofreni og akutte psykoser. Patientstyrede indlæggelser er også en del af afsnittets aktiviteter
 
I afsnittet arbejder vi med kontaktpersonsordning, miljøterapi, kognitive behandlingsformer, skærmning, psykoedukation, deeskalering, medikamentel behandling og KRAM med udgangspunkt i den enkelte patient og i samarbejde med patient og pårørende.
Vi vægter kvaliteten af plejen og sikkerheden for patienter højt og arbejder målrettet med forbedringsarbejde og implementering af SAFEWARD- interventioner.
 
Vi samarbejder tværfagligt og tværsektorielt med de øvrige sengeafsnit og klinikker i regionspsykiatrien Midt og med en bred vifte af samarbejdspartnere i kommunerne.
 
Vi har gode kompetenceudviklings muligheder, tilbud om intern/ekstern undervisning og supervision i afsnittet 1 x mdr. Vi prioriterer sikkerhed for patienter og personale, hvorfor vi har konflikthåndteringstræning internt og på tværs af afsnittene.
 
Vi søger en medarbejder med erfaring indenfor specialet. Vi forventer, at du er aktivt reflekterende og vil arbejde positivt med i udviklingen af afsnittets værdier, holdninger og sygepleje.
 
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, håndtere pressede situationer og bevare
fokus på faglighed kombineret med engagement, humor og fleksibilitet. At du aktivt medvirker i implementering af nye tiltag i afsnittet og kan påtage dig opgaver med tovholderfunktion. Derudover søger vi en kollega som kan indgå i alarmtilkald og som bidrager til at bevare et godt arbejdsmiljø.
 
Løn efter gældende overenskomst.
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Yderligere oplysninger kan du få hos afdelingssygeplejerske Inge S. Middelhede på tlf. 78474103 eller INGMID@ps.rm.dk
 
Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest torsdag den 26. april 2018.
 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 30. april 2018.
Der indkaldes via mail.

 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. marts 2018 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

OMRÅDE VEST - Udekørende assistent med funktion som vagtplanlægger til fast stilling

Randers Kommune

Viborg
OMRÅDE VEST - Udekørende assistent med funktion som vagtplanlægger til fast stillingUdegruppen på Kollektivhuset søger en assistent med funktion som vagtplanlægger. Vagtplanlægningen vil ca. bestå af 1 dag ugentlig og flere dage op til hovedferie. D...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:23. april 2018

Social- og sundhedsassistent/hjælper

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Nord (Møldrup/Skals)

Viborg
Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem? Ønsker du en arbejdsplads med plads til faglig og personlig udvikling? Trives du i en afvekslende hverdag, som kræver stor selvstændighed og tæt teamsamarbejde? Så tilbyd...
Indrykket:11. april 2018
Udløbsdato:24. april 2018

Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Stoholm

Viborg
Hjemmeplejen Stoholm søger 1 social- og sundhedsassistent sygeplejerske i fast stilling på 28-37 timer pr. uge fortrinsvis i dag- og aftenvagter med tiltrædelse 1. juni 2018 eller snarest. I Stoholm hjemmepleje og hverdagsrehabilitering arbejder vi ...
Indrykket:11. april 2018
Udløbsdato:7. maj 2018

Social- og sundhedsassistenter

Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - Distrikt Houlkær

Viborg
Distrikt Houlkær Genopslag: Vi søger social og sundhedsassistenter pr. 01. juni 2018. Vi er en udekørende gruppe, som søger nye kollegaer til dag- og aftenvagter. Du vil være medvirkende til at udvikle den rehabiliterende tankegang. Vi er netop i ga...
Indrykket:17. april 2018
Udløbsdato:26. april 2018

Social- og sundhedsassistent

mmepleje- og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Bjerringbro

Viborg
Fast aftenvagt Social- og sundhedsassistent Til hjemmeplejen i Bjerringbro søger vi i en 1 social- og sundhedsassistent der vil være vores nye aftenvagtskollega, evt. med mulighed for at blive ansat i blandede vagter. Stillingen ønskes besat fra den...
Indrykket:20. april 2018
Udløbsdato:17. maj 2018