Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune søger ambitiøse støttemedarbejdere til hjemmeboende borgere (bostøtter)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger medarbejdere med specifik erfaring med og teoretisk viden om voksne borgere med udfordringer inden for AUTISMESPEKTRET og/eller PSYKIATRI og UDVIKLINGSHÆMNING

Jobbet består af støtte til borgere i eget hjem i form af vejledning og guidning med det formål, at de mestrer et selvstændigt og aktivt hverdagsliv i egen bolig

Socialpædagogisk Støtteteam (Bostøtten) i Brønderslev Kommune søger  støttemedarbejdere til faste og tidsbegrænsede 37-timers stillinger.

Socialpædagogisk Støtteteam er en afdeling i Socialpsykiatrien, der yder recoveryorienteret og rehabiliterende støtte til hjemmeboende, voksne borgere efter Servicelovens §85, §82a og §82b samt mentorstøtte efter LAB-loven.
Vi oplever, at flere borgere har udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri, hvorfor vi nu søger medarbejdere med specifik erfaring og viden inden for disse områder.

Støtten udmøntes som telefonisk støtte, sms-støtte, visuel støtte via Teams, støtte på vores kontoradresse samt støtte i borgers eget hjem.

Du bliver en del af et tværfagligt team med base i enten Brønderslev eller Dronninglund.

I Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune arbejder vi efter følgende vision, mission, værdisæt, borgersyn og kerneopgave, som du skal kunne se dig selv i og være i stand til at omsætte til handling sammen med borgere, kollegaer og øvrige samarbejdsparter:
VisionSammen sætter vi fokus på livskvalitet og fremmer sundhed og uafhængighed.
MissionVi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp.
VærdierVærdigrundlaget består af følgende 3 værdier:

at være nysgerrig:

 • Vi undersøger nye muligheder, når vi skal lave vores arbejde
 • Vi løser opgaverne sammen med borgerne
 • Vi fokuserer på løsninger og resultater
 at være fællesskabende:
 • Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse opgaven
 • Vi arbejder tværfagligt
 • Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles ansvar
 og at være modig:
 • Vi tør tage chancer
 • Vi gør op med 0-fejlskulturen
 • Vi løser vores opgaver kreativt
Borgersyn: På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. 
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Kerneopgave: Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.

Vi arbejder ligeledes ud fra indsatsområderne i vores Virksomhedsplan. Det betyder, at vi arbejder rehabiliterende og habiliterende med et skarpt recovery- og progressionsperspektiv.
Vi har fokus på at støtte den enkelte i at øge sin mestring, sin selvstændighed og aktive liv samt at blive inkluderet mest muligt i civilsamfundet.

Vi tilbyder en arbejdsplads:
 • som er under stor udvikling
 • hvor der er et stort flow i borgeropgaver
 • hvor du som medarbejder har indflydelse på egen arbejdssituation, tilrettelæggelse af arbejdet samt udvikling af området
 • med fokus på faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen
 • med adgang til ekstern supervision, kollegial sparring og godt samarbejde
 • med tværfagligt sammensat personalegruppe
Vi forventer at du:
 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • har specifik erfaring inden for arbejdet med borgere med udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri og udviklingshæmning, og kan dele ud af denne erfaring til dine kollegaer
 • kan lide at arbejde selvstændigt og ligeledes er god til at indgå i et team
 • er engageret i faglig udvikling
 • kan arbejde struktureret og målrettet efter progressionsmål i §141-handleplan
 • har kompetencer ift. at indgå i et samarbejde med borgerne omkring delmål og handlinger
 • har kompetencer ift. at inddrage borger i eget og fælles arbejde med indsatsmål samt evne til fagligt at dokumentere og evaluere dette
 • har kompetencer til at praktisere nysgerrighed på borgers oplevelse af egen situation og jeres samarbejde
 • er refleksiv, kan udtrykke og dele faglig viden og erfaring såvel mundtligt som skriftligt
 • er god til at finde muligheder inden for den organisatoriske vilkårsramme
 • har erfaring med at støtte borgerne online og har forståelse for mulighederne ved denne metode
Du skal være indstillet på weekend- og aftenarbejde, dog ligger de fleste arbejdstider på hverdage mellem kl. 7 og 17.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved telefonisk henvendelse til afdelingsleder
Inger Thorup Jensen, tlf: 5087 5248 på følgende tidspunkter:
 
 • Tirsdag 26. juli 14.30-15.30 (uge 30)
 • Tirsdag 2. august 14.30 -15.30 (uge 31)
 • Tirsdag 9. august 14.30 -15.30 (uge 32)
Ansøgningsfrist torsdag 11. august 2022 kl. 12
Ansættelsessamtaler mandag 15. august 2022
Afdelingsleder, medarbejderrepræsentanter fra Socialpædagogisk Støtteteam, TR samt borgerrepræsentant vil deltage i samtalerne.

Dokumentation for grunduddannelse skal vedlægges. Desuden kan dokumentation for relevant efteruddannelse samt relevante udtalelser vedhæftes.
 
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her. I samspil med borgerne - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune søger ambitiøse støttemedarbejdere til hjemmeboende borgere (bostøtter)

Vi søger medarbejdere med specifik erfaring med og teoretisk viden om voksne borgere med udfordringer inden for AUTISMESPEKTRET og/eller PSYKIATRI og UDVIKLINGSHÆMNING

Jobbet består af støtte til borgere i eget hjem i form af vejledning og guidning med det formål, at de mestrer et selvstændigt og aktivt hverdagsliv i egen bolig

Socialpædagogisk Støtteteam (Bostøtten) i Brønderslev Kommune søger  støttemedarbejdere til faste og tidsbegrænsede 37-timers stillinger.

Socialpædagogisk Støtteteam er en afdeling i Socialpsykiatrien, der yder recoveryorienteret og rehabiliterende støtte til hjemmeboende, voksne borgere efter Servicelovens §85, §82a og §82b samt mentorstøtte efter LAB-loven.
Vi oplever, at flere borgere har udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri, hvorfor vi nu søger medarbejdere med specifik erfaring og viden inden for disse områder.

Støtten udmøntes som telefonisk støtte, sms-støtte, visuel støtte via Teams, støtte på vores kontoradresse samt støtte i borgers eget hjem.

Du bliver en del af et tværfagligt team med base i enten Brønderslev eller Dronninglund.

I Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune arbejder vi efter følgende vision, mission, værdisæt, borgersyn og kerneopgave, som du skal kunne se dig selv i og være i stand til at omsætte til handling sammen med borgere, kollegaer og øvrige samarbejdsparter:
VisionSammen sætter vi fokus på livskvalitet og fremmer sundhed og uafhængighed.
MissionVi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp.
VærdierVærdigrundlaget består af følgende 3 værdier:

at være nysgerrig:

 • Vi undersøger nye muligheder, når vi skal lave vores arbejde
 • Vi løser opgaverne sammen med borgerne
 • Vi fokuserer på løsninger og resultater
 at være fællesskabende:
 • Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse opgaven
 • Vi arbejder tværfagligt
 • Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles ansvar
 og at være modig:
 • Vi tør tage chancer
 • Vi gør op med 0-fejlskulturen
 • Vi løser vores opgaver kreativt
Borgersyn: På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. 
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Kerneopgave: Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.

Vi arbejder ligeledes ud fra indsatsområderne i vores Virksomhedsplan. Det betyder, at vi arbejder rehabiliterende og habiliterende med et skarpt recovery- og progressionsperspektiv.
Vi har fokus på at støtte den enkelte i at øge sin mestring, sin selvstændighed og aktive liv samt at blive inkluderet mest muligt i civilsamfundet.

Vi tilbyder en arbejdsplads:
 • som er under stor udvikling
 • hvor der er et stort flow i borgeropgaver
 • hvor du som medarbejder har indflydelse på egen arbejdssituation, tilrettelæggelse af arbejdet samt udvikling af området
 • med fokus på faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen
 • med adgang til ekstern supervision, kollegial sparring og godt samarbejde
 • med tværfagligt sammensat personalegruppe
Vi forventer at du:
 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • har specifik erfaring inden for arbejdet med borgere med udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri og udviklingshæmning, og kan dele ud af denne erfaring til dine kollegaer
 • kan lide at arbejde selvstændigt og ligeledes er god til at indgå i et team
 • er engageret i faglig udvikling
 • kan arbejde struktureret og målrettet efter progressionsmål i §141-handleplan
 • har kompetencer ift. at indgå i et samarbejde med borgerne omkring delmål og handlinger
 • har kompetencer ift. at inddrage borger i eget og fælles arbejde med indsatsmål samt evne til fagligt at dokumentere og evaluere dette
 • har kompetencer til at praktisere nysgerrighed på borgers oplevelse af egen situation og jeres samarbejde
 • er refleksiv, kan udtrykke og dele faglig viden og erfaring såvel mundtligt som skriftligt
 • er god til at finde muligheder inden for den organisatoriske vilkårsramme
 • har erfaring med at støtte borgerne online og har forståelse for mulighederne ved denne metode
Du skal være indstillet på weekend- og aftenarbejde, dog ligger de fleste arbejdstider på hverdage mellem kl. 7 og 17.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved telefonisk henvendelse til afdelingsleder
Inger Thorup Jensen, tlf: 5087 5248 på følgende tidspunkter:
 
 • Tirsdag 26. juli 14.30-15.30 (uge 30)
 • Tirsdag 2. august 14.30 -15.30 (uge 31)
 • Tirsdag 9. august 14.30 -15.30 (uge 32)
Ansøgningsfrist torsdag 11. august 2022 kl. 12
Ansættelsessamtaler mandag 15. august 2022
Afdelingsleder, medarbejderrepræsentanter fra Socialpædagogisk Støtteteam, TR samt borgerrepræsentant vil deltage i samtalerne.

Dokumentation for grunduddannelse skal vedlægges. Desuden kan dokumentation for relevant efteruddannelse samt relevante udtalelser vedhæftes.
 
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her. I samspil med borgerne - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.