Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Socialrådgiver/-formidler til Forebyggelse- og undersøgelsesteamet

Om jobbet

Socialrådgiver/socialformidler - til Fagcenter Børn og Familie i Kalundborg kommune.

Forebyggelse- og undersøgelsesteamet søger en ny kollega til 0-6 års teamet pr. 1.3.2021.

Fagcenter Børn og Familie er en tværprofessionelt sammensat organisation og indeholder udover Myndighed og PPR også en udførerenhed med blandt andet familiebehandlere, specialpædagoger, psykologer og familierådgivning.

Vi lægger vægt på, at du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet, at du er udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation under forandring. Du skal være nysgerrig og kunne tænke kreativt og utraditionelt omkring løsninger for børnene/de unge og deres familier. Som sagsbehandler skal du afdække og sætte barnets familie og netværk i spil. Det stiller krav til dig om, at du både skal kunne inddrage familierne og også kunne insistere på samarbejdet.

Du skal kunne se dig selv som facilitator for forandring for familierne og som myndighedsudøver. Funktionen som socialrådgiver/formidler kræver, at du kan arbejde både selvstændigt og kunne indgå i tæt samarbejde med dine kolleger i gruppen, på tværs i Fagcenter Børn og Familie og med eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder faglig opkvalificering løbende i tråd med kerneopgaven, samt supervision og andre indsatser i bestræbelserne på at yde så optimale indsatser for borgerne som muligt og for at skabe en arbejdsplads, som alle trives på.

 

Din profil

Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler med erfaring med myndighedsarbejdet og lovgivningen på området. Du skal kunne arbejde systematisk og finde dokumentationsarbejdet både spændende og nødvendigt. Det stiller krav til dig om, at du er en stærk skriftlig formidler, og at du kan arbejde struktureret og – ikke mindst – bevare overblikket i en travl hverdag.

Vi søger en ny kollega der:

 • Er fagligt, skriftligt og juridisk velfunderet og har tiltro til egne evner.
 • Arbejder med inddragende metoder med fokus på børn og familiers kompetencer og ressourcer.
 • Er engageret i socialt arbejde og gerne vil udvikle både sig selv og faget.
 • Har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt, og som vægter dialog højt.
 • Har kendskab til ICS og DUBU.
 • Arbejder systematisk og kan skabe overblik og planlægning.
 • Er samarbejdsvillig og har stærke anerkendende tilgange til det tværprofessionelle samarbejde og som ser det værdifulde i flerfaglighed.
 • Er en god og loyal kollega der bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø.

 

Derfor skal du vælge os

Vores arbejde I Fagcenter Børn og Familie handler om at:

 • Understøtte dagtilbud og skoler med henblik på at fremme og understøtte inklusion.
 • Sætte det tværprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde højt i sagsbehandlingen og i hele Fagcentret.
 • Tænke i løsninger hvor barnet bliver i nærområdet og i det almene system, så længe det er udviklende for barnet.
 • Have kontinuerligt fokus på udvikling og implementering af inddragende metodikker.
 • Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, med gode grin og et godt sammenhold.
 • Værne om den faglige kvalitet i vores arbejde og sikre balance med vores økonomiske ramme.

Om opgaven i Forebyggelse-og undersøgelsesteamet:

Forebyggelse- og undersøgelsesteamet har et tæt samarbejde med almenområdet, om at opspore og forebygge sociale udfordringer hos de mindste borgere i Kalundborg kommune. Opgaven som rådgiver er at yde en fremskudt rådgivning og vejledning til daginstitutioner samt partshøre børn/unge og deres forældre i underretninger og iværksætte tilbud efter §11 eller udarbejde børnefaglige undersøgelser jf. Serviceloven § 50.

Vi er optaget af at udvikle og dygtiggøre os i inddragelse – både i forhold til hvordan man kan inddrage barnet/den unge mest hensigtsmæssigt i egen sag, og hvordan vi inddrager familierne og deres netværk bedst muligt undervejs i sagsforløbet. Vi ser derfor undersøgelsesforløbet som et dynamisk forløb, hvor vi sammen med barnet/den unge og familien er nysgerrige på, hvilke løsninger de selv har, så de selv bliver aktører i eget liv. Vi prioriterer netværksmøder og samarbejdsmøder, hvor det private og det professionelle netværk bidrager til løsninger for barnet/børnene.

Vi har blandt andet været en del af projekt: ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”, som vi har haft i samarbejde med Børns vilkår og Socialstyrelsen, der nu er evalueret og vi er i gang med, at få de gode erfaringer implementeret i vores myndighedsarbejde.

Herudover er vi i afklaringsarbejdet optaget af, hvordan vi ved hurtig indsats og rådgivning kan skabe positiv forandring og konstruktive samarbejdsforløb mellem familier, netværk og det almene/specialiserede system til gavn for børnenes trivsel og udvikling. Vi har særligt fokus på de gravide/ufødte børn og afholder faste samarbejdsmøder med jordemødre, sundhedsplejerske og fødeafdelingen allerede under graviditeten.

I Forebyggelse- og undersøgelsesteamet er dine hovedopgaver:

 • Udarbejdelse af § 50 undersøgelser
 • Iværksættelse og opfølgning af § 11 forløb
 • Råd og vejledning til børn, forældre og andre netværkspersoner
 • Råd og vejledning til daginstitutioner og sundhedsfagligt personale.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.

 

Hvis du vil vide mere

Såfremt du måtte have spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Leder af Børn og Unge Afdelingen Christina Thomsen på 2932 1726

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist d. 24.1.2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26.1.2021 og/eller den 27.1.2021

 

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/

 

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.