Socialrådgiver til det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen

Har du lyst til at være med til at påvirke og udvikle arbejdet med anbragte unge og gøre en forskel for borgere, der har behov for en særlig indsats? Så har du nu muligheden for at sætte dit professionelle aftryk og være med til at skabe en bærende kultur i det største socialpædagogiske tilbud til unge i Københavns Kommune. 
 
Det socialpædagogiske tilbud til unge, Hybelinstitutionen, søger en erfaren socialrådgiver, der kan sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og indgå i udviklingen af tilbuddet som helhed. 
 
Om os  
Hybelinstitutionen er en del af Center for Fleksible Indsatser og Boformer (FIBO) i Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune. Det er et socialpædagogisk tilbud til udsatte unge mellem 15 og 23 år med behov for anbringelse eller efterværn samt yngre voksne mellem 18 og 25 år, der visiteres til et § 107 tilbud.
 
Hybelinstitutionen rummer mere end 100 pladser fordelt på flere forskellige boformer spredt ud over København; fra døgntilbud og bofællesskaber til selvstændige lejligheder, deleboliger og opgangsfællesskaber. Alle er de placeret i almensamfundet – i almene boligforeninger, andelsforeninger og kollegiebyggeri. De forskellige boformer kombineres med en individuelt tilrettelagt indsats, afhængigt af den enkelte unges ressourcer og behov. 
 
Det overordnede formål er, i samarbejde med den unge og forældrene og netværket, at drage omsorg for den unges trivsel, udvikling og læring med henblik på at styrke den unges tilværelseskompetencer og muligheder for at leve et selvstændigt voksenliv på lige fod med de jævnaldrende. 
 
Vores arbejde tager udgangspunkt i vores faglige grundlag, der baserer sig på systemisk og løsningsfokuseret teori, og vi har et stort fokus på samarbejdet med almensamfundet og udvikling og implementering af inddragende metoder.
 
Vi vil gerne have dig, fordi du 
... har lyst til at løse dine opgaver sammen med andre, tæt på almensamfundets ressourcer og muligheder og med stor inddragelse af den unge, forældrene og netværket. Dine primære arbejdsopgaver vil være at understøtte og sikre indsatsen i tilbuddet i samarbejde med dine kolleger og afdelingsleder. Det indebærer blandt andet, at du: 
  • har en bred viden og erfaring inden for det sociale område, og blik for områdets kompleksitet 
  • kan sikre kontinuitet og sammenhæng i de konkrete indsatser og samarbejdet med den enkelte unge, familien og netværket (udviklingsplaner, statusskrivelser, journalføring) 
  • kan sikre en kvalificeret socialfaglig indsats (lovmedhold, møder, samtaler og understøttelse af den daglige dokumentation) 
  • arbejder systematisk og har flair for dokumentation – gerne med kendskab til CSC 
  • i en faglig kontekst kan analysere og vurdere komplicerede problemstillinger og bidrage til løsningsfokuserede tiltag og sparre med dine kolleger 
  • er ansvarsbevidst og fleksibel i samarbejdet med mange forskellige aktører 
  • er fagligt, skriftligt og juridisk velfunderet
  • kan være med til at tegne institutionen udadtil og indgå i centrets tværgående arbejde 
  • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 
Vi tilbyder 
En arbejdsplads med kompetente og engagerede kolleger, og hvor der er rum til nye tanker og kreative løsninger. Vi lægger vægt på det tætte samarbejde med hinanden og med den unge, forældre og netværk og de ressourcer og tilbud, der er i de almene lokale miljøer, hvor den unge bor. 
 
Hverdagen er afvekslende med gode muligheder for udvikling såvel fagligt som ansvarsmæssigt, og vi efterstræber hele tiden den sammenhængende indsats for den unge, hvor de enkelte dele af indsatsen spiller sammen på tværs af sektorer og med direkte kobling til almensamfundets fællesskaber.
 
Du vil i det daglige indgå i et teamsamarbejde med din afdelingsleder om ansvaret for den fælles faglige indsats, daglige drift og et udviklende og dynamisk læringsmiljø. Derudover vil du komme til at indgå i Center FIBOs tværfaglige gruppe og bidrage til centrets faglige udvikling og tværgående opgaveløsning. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er på 37 timer om ugen og forventes besat den 1. april 2018 eller hurtigst muligt.  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter rammer for Ny Løn med udgangspunkt i stillingens funktion og ansøgers kvalifikationer.  
Forud for endelig ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest.  
 
Yderligere oplysninger 
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lene Margrethe Nielsen på 2033 6973 torsdag den 15. februar. 
Du kan læse mere om Hybelinstitutionen på https://fibo.kk.dk/ 
Kan du genkende dig selv i ovenstående, så send os din ansøgning vedlagt uddannelsesbevis og relevante bilag. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 21. februar 2018
Ansættelsessamtaler holdes fredag den 23. og mandag den 26. februar 2018. De udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale pr. telefon med efterfølgende skriftlig indkaldelse. 
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Sagsbehandlere til ungeområdet i Borgercenter Handicap

Ungeområdet

Borgercenter Handicaps ungeområde søger to dygtige sagsbehandlere Ungeområdet i Borgercenter Handicap søger dygtige sagsbehandlere på et myndighedsområde, hvor vi har fokus på, at unge med handicap får den rådgivning og hjælp, de har behov for og re...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:20. februar 2018

IO-Medarbejdere KiF København

Kriminalforsorgen Hovedstaden

København
Kriminalforsorgen Hovedstaden, KiF København, Intensiv Overvågning (IO) søger flere IO-medarbejdere til 1 fast stilling samt 3 vikariater på minimum 6 måneder. Kriminalforsorgen Hovedstaden søger flere medarbejdere til afdelingen for Intensiv Overvå...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:22. februar 2018

Kombineret socialrådgiver, sagsbehandler og skolesocialrådgiver til Borgercenter Børn og Unge Amager

BBU Amager - Undersøgere MY

København
Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) er én ud af seks børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge. Vi er optaget af at sætte rammen for et insisterende samarbejde med børn og unge, deres familier og netværk. Vi arbejder med udgangspunkt...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

Teamleder (psykolog, socialpædagog eller socialrådgiver) til familieafdelingen i Børne-og Familiehuset Arild

Arildsgård

København
Kan du bringe din faglighed og kompetencer i spil i en stilling, der både indeholder ledelsesopgaver og deltagelse i praksis i samarbejde med dygtige og erfarne familiebehandlere? Vi søger en teamleder familiebehandler, der har lyst og kompetence ti...
Indrykket:9. februar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

Socialrådgivere til Undersøgelsesgruppen i Borgercenter Børn og Unge - Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

BBU Valby-Vesterbro-Kgs.Enghave

Vi søger nye kolleger til at indgå i råd- og vejledningsarbejdet (jf. Lov om social service § 11) til at vurdere underretninger og på baggrund af dette evt. iværksætte og udarbejde undersøgelser jf. Lov om social service § 50. Vi søger både til et b...