Socialrådgiver til Ungeenheden i Ungecenter

Vi søger en dygtig og engageret socialrådgiver til varetagelse af myndighedsopgaver ift. unge mellem 18 og 30 år, der modtager uddannelseshjælp. Gruppen af unge er vurderet åbenlys uddannelsesparate eller øvrig uddannelsesparate.

Vores fælles opgave i ungecentret er, at unge hjælpes til et liv med uddannelse eller job og samtidig har stærke relationer i deres netværk og handlekompetencer til at agere. Vi er en del af en organisation, hvor der kan være mange professionelle i den unges liv. Vores samarbejde med andre aktører har en meget høj prioritet hos os, og vi ønsker, at der via dette kommer én fælles plan for den unge.

Vi har en forpligtelse til at bidrage til indfrielsen af de lovgivningssatte mål, beskæftigelsesplan, udviklingsaftalen og Skanderborg kommunes værdier og vision.

Vi tror på, at de unge kan og vil, og at alle ønsker at være en del af et fællesskab. Vi møder de unge med nysgerrighed, forståelse og med forventninger. Tillid er en grundlæggende kerneværdi hos os, fordi vi tror på, at det er grundlaget for at skabe forandring sammen.

Med den fælles politiske aftale "Bedre veje til job og uddannelse" er der sat fokus på ungeområdet. Det betyder bl.a., at vi pr. den 1. august er den kommunale ungeindsats - vi får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse. Dermed vil der kunne forekommende ændringer ift. opgaveløsningen inden for Ungeenhedens løsning af myndighedsopgaverne.

Opgaver
De primære arbejdsopgaver vil være afholdelse af opfølgningssamtaler med borgerne, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af "Min plan", sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med udvikling af arbejdsevne, endvidere give råd og vejledning i forhold til en tilbagevenden til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b i Skanderborg. Her vil du arbejde tæt sammen med de unge samt samarbejdspartnere, der kan være ind over den unges plan.

Du skal koordinere og samarbejde på tværs af fagsekretariater og sikre en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren er i fokus. Koordineringsarbejdet er ligeledes ift. eksterne samarbejdspartnere f.eks. uddannelsestilbud, regionspsykiatrien, kriminalforsorgen m.fl.

Der er ligeledes opgaver i vores ungevisitation, som er placeret på Campus, Højvangens torv 2, Skanderborg. Disse opgaver indebærer bl.a. at afholde visitationssamtaler, herunder foretage vurdering og afklaring af målgruppe, af om den unge stiller sig til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tiltag samt at yde råd og vejleding.

Vi søger en kollega, som

 • evner at møde de unge med en tro på, at de unge både kan og vil - og du kan hjælpe de unge med at stille de rammer op, som gør, at målet nås
 • har lyst til at arbejde med målgruppen og kan stille krav til den unge omkring afklaring af uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder
 • har relevant uddannelse som f.eks. socialrådgiver
 • har kendskab til relevant lovgivning og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplan
 • er robust og kan have travlt uden at miste overblikket
 • har en god datadisciplin, en god skriftlighed (vi anvender Momentum) og gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • er god til at samarbejde på tværs med både interne og eksterne kollegaer fra forskellige faglige områder.

Vi tilbyder
 • en fremsynet og målrettet organisation med masser af udviklingspotentiale
 • gode engagerede kolleger med en positiv tilgang til arbejdet
 • et spændende og udfordrende arbejdsområde med fokus på faglighed og mulighed for løbende sparring
 • et arbejdsmiljø, der lægger vægt på samarbejde, udvikling og faglig sparring
 • en god og respektfuld omgangstone og en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle.

Organisering
Myndighedsområdet i Beskæftigelse og Sundhed er organiseret med myndighedsfunktioner i henholdsvis Jobcenteret og Ungecenteret. Teamet omkring målgruppen er organiseret i Ungecenteret, hvor der er etableret en Ungeenhed. UU Odder Skanderborg er ligeledes en del af Ungecenteret. Ungeenheden varetager myndighedsopgaver omkring såvel de unge åbenlyst uddannelsesparate, øvrige uddannelsesparate samt de unge aktivitetsparate. Derforuden unge der er ledige selvforsørgende og unge der overgår fra Børn og Unge til en indsats på uddannelseshjælp. Desuden varetager vi myndighedsopgaver inden for serviceloven.

Løn og arbejdstid
Stillingen er en fast stilling

Arbejdstidenen er på 37 timer ugentligt.

Ansættelsesdato er seneste den 1. oktober 2019

Arbejdsstedets adresse: Skanderborg Kommune, Ungecenter, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b, 8660 Skanderborg samt Campus, Højvangens torv 2, 8660 Skanderborg.

Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny løn.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ungeenheden, Stine Würtz på tlf. 87 94 76 11 eller stine.wurtz@skanderborg.dk
Grundet ferie i uge 29, 30 og 31 er du velkommen til i denne periode til at kontakte socialrådgiver Line Lausten på tlf. 87 94 76 21 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. august 2019.

Samtaler afholdes mandag den 26. august 2019.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330051477Phoenix-f9d2242312019-07-01T00:00:00Socialrådgiver til Ungeenheden i UngecenterVi søger en dygtig og engageret socialrådgiver til varetagelse af myndighedsopgaver ift. unge mellem 18 og 30 år, der modtager uddannelseshjælp. Gruppen af unge er vurderet åbenlys uddannelsesparate eller øvrig uddannelsesparate.

Vores fælles opgave i ungecentret er, at unge hjælpes til et liv med uddannelse eller job og samtidig har stærke relationer i deres netværk og handlekompetencer til at agere. Vi er en del af en organisation, hvor der kan være mange professionelle i den unges liv. Vores samarbejde med andre aktører har en meget høj prioritet hos os, og vi ønsker, at der via dette kommer én fælles plan for den unge.

Vi har en forpligtelse til at bidrage til indfrielsen af de lovgivningssatte mål, beskæftigelsesplan, udviklingsaftalen og Skanderborg kommunes værdier og vision.

Vi tror på, at de unge kan og vil, og at alle ønsker at være en del af et fællesskab. Vi møder de unge med nysgerrighed, forståelse og med forventninger. Tillid er en grundlæggende kerneværdi hos os, fordi vi tror på, at det er grundlaget for at skabe forandring sammen.

Med den fælles politiske aftale "Bedre veje til job og uddannelse" er der sat fokus på ungeområdet. Det betyder bl.a., at vi pr. den 1. august er den kommunale ungeindsats - vi får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse. Dermed vil der kunne forekommende ændringer ift. opgaveløsningen inden for Ungeenhedens løsning af myndighedsopgaverne.

Opgaver
De primære arbejdsopgaver vil være afholdelse af opfølgningssamtaler med borgerne, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af "Min plan", sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med udvikling af arbejdsevne, endvidere give råd og vejledning i forhold til en tilbagevenden til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b i Skanderborg. Her vil du arbejde tæt sammen med de unge samt samarbejdspartnere, der kan være ind over den unges plan.

Du skal koordinere og samarbejde på tværs af fagsekretariater og sikre en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren er i fokus. Koordineringsarbejdet er ligeledes ift. eksterne samarbejdspartnere f.eks. uddannelsestilbud, regionspsykiatrien, kriminalforsorgen m.fl.

Der er ligeledes opgaver i vores ungevisitation, som er placeret på Campus, Højvangens torv 2, Skanderborg. Disse opgaver indebærer bl.a. at afholde visitationssamtaler, herunder foretage vurdering og afklaring af målgruppe, af om den unge stiller sig til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tiltag samt at yde råd og vejleding.

Vi søger en kollega, som
 • evner at møde de unge med en tro på, at de unge både kan og vil - og du kan hjælpe de unge med at stille de rammer op, som gør, at målet nås
 • har lyst til at arbejde med målgruppen og kan stille krav til den unge omkring afklaring af uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder
 • har relevant uddannelse som f.eks. socialrådgiver
 • har kendskab til relevant lovgivning og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplan
 • er robust og kan have travlt uden at miste overblikket
 • har en god datadisciplin, en god skriftlighed (vi anvender Momentum) og gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • er god til at samarbejde på tværs med både interne og eksterne kollegaer fra forskellige faglige områder.

Vi tilbyder
 • en fremsynet og målrettet organisation med masser af udviklingspotentiale
 • gode engagerede kolleger med en positiv tilgang til arbejdet
 • et spændende og udfordrende arbejdsområde med fokus på faglighed og mulighed for løbende sparring
 • et arbejdsmiljø, der lægger vægt på samarbejde, udvikling og faglig sparring
 • en god og respektfuld omgangstone og en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle.

Organisering
Myndighedsområdet i Beskæftigelse og Sundhed er organiseret med myndighedsfunktioner i henholdsvis Jobcenteret og Ungecenteret. Teamet omkring målgruppen er organiseret i Ungecenteret, hvor der er etableret en Ungeenhed. UU Odder Skanderborg er ligeledes en del af Ungecenteret. Ungeenheden varetager myndighedsopgaver omkring såvel de unge åbenlyst uddannelsesparate, øvrige uddannelsesparate samt de unge aktivitetsparate. Derforuden unge der er ledige selvforsørgende og unge der overgår fra Børn og Unge til en indsats på uddannelseshjælp. Desuden varetager vi myndighedsopgaver inden for serviceloven.

Løn og arbejdstid
Stillingen er en fast stilling

Arbejdstidenen er på 37 timer ugentligt.

Ansættelsesdato er seneste den 1. oktober 2019

Arbejdsstedets adresse: Skanderborg Kommune, Ungecenter, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b, 8660 Skanderborg samt Campus, Højvangens torv 2, 8660 Skanderborg.

Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny løn.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ungeenheden, Stine Würtz på tlf. 87 94 76 11 eller stine.wurtz@skanderborg.dk
Grundet ferie i uge 29, 30 og 31 er du velkommen til i denne periode til at kontakte socialrådgiver Line Lausten på tlf. 87 94 76 21 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. august 2019.

Samtaler afholdes mandag den 26. august 2019.

 

Vi søger en dygtig og engageret socialrådgiver til varetagelse af myndighedsopgaver ift. unge mellem 18 og 30 år, der modtager uddannelseshjælp. Gruppen af unge er vurderet åbenlys uddannelsesparate eller øvrig uddannelsesparate.Vores fælles opgave i ungecentret er, at unge hjælpes til et liv med uddannelse eller job og samtidig har stærke relationer i deres netværk og handlekompetencer til at agere. Vi er en del af en organisation, hvor der kan være mange professionelle i den unges liv. Vores samarbejde med andre aktører har en meget høj prioritet hos os, og vi ønsker, at der via dette kommer én fælles plan for den unge.Vi har en forpligtelse til at bidrage til indfrielsen af de lovgivningssatte mål, beskæftigelsesplan, udviklingsaftalen og Skanderborg kommunes værdier og vision.Vi tror på, at de unge kan og vil, og at alle ønsker at være en del af et fællesskab. Vi møder de unge med nysgerrighed, forståelse og med forventninger. Tillid er en grundlæggende kerneværdi hos os, fordi vi tror på, at det er grundlaget for at skabe forandring sammen.Med den fælles politiske aftale Bedre veje til job og uddannelse er der sat fokus på ungeområdet. Det betyder bl.a., at vi pr. den 1. august er den kommunale ungeindsats - vi får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse. Dermed vil der kunne forekommende ændringer ift. opgaveløsningen inden for Ungeenhedens løsning af myndighedsopgaverne.OpgaverDe primære arbejdsopgaver vil være afholdelse af opfølgningssamtaler med borgerne, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af Min plan , sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med udvikling af arbejdsevne, endvidere give råd og vejledning i forhold til en tilbagevenden til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b i Skanderborg. Her vil du arbejde tæt sammen med de unge samt samarbejdspartnere, der kan være ind over den unges plan.Du skal koordinere og samarbejde på tværs af fagsekretariater og sikre en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren er i fokus. Koordineringsarbejdet er ligeledes ift. eksterne samarbejdspartnere f.eks. uddannelsestilbud, regionspsykiatrien, kriminalforsorgen m.fl.Der er ligeledes opgaver i vores ungevisitation, som er placeret på Campus, Højvangens torv 2, Skanderborg. Disse opgaver indebærer bl.a. at afholde visitationssamtaler, herunder foretage vurdering og afklaring af målgruppe, af om den unge stiller sig til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tiltag samt at yde råd og vejleding.Vi søger en kollega, somevner at møde de unge med en tro på, at de unge både kan og vil - og du kan hjælpe de unge med at stille de rammer op, som gør, at målet nåshar lyst til at arbejde med målgruppen og kan stille krav til den unge omkring afklaring af uddannelses- og arbejdsmarkedsmulighederhar relevant uddannelse som f.eks. socialrådgiverhar kendskab til relevant lovgivning og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplaner robust og kan have travlt uden at miste overblikkethar en god datadisciplin, en god skriftlighed (vi anvender Momentum) og gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligter god til at samarbejde på tværs med både interne og eksterne kollegaer fra forskellige faglige områder.Vi tilbyderen fremsynet og målrettet organisation med masser af udviklingspotentialegode engagerede kolleger med en positiv tilgang til arbejdetet spændende og udfordrende arbejdsområde med fokus på faglighed og mulighed for løbende sparringet arbejdsmiljø, der lægger vægt på samarbejde, udvikling og faglig sparringen god og respektfuld omgangstone og en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle.OrganiseringMyndighedsområdet i Beskæftigelse og Sundhed er organiseret med myndighedsfunktioner i henholdsvis Jobcenteret og Ungecenteret. Teamet omkring målgruppen er organiseret i Ungecenteret, hvor der er etableret en Ungeenhed. UU Odder Skanderborg er ligeledes en del af Ungecenteret. Ungeenheden varetager myndighedsopgaver omkring såvel de unge åbenlyst uddannelsesparate, øvrige uddannelsesparate samt de unge aktivitetsparate. Derforuden unge der er ledige selvforsørgende og unge der overgår fra Børn og Unge til en indsats på uddannelseshjælp. Desuden varetager vi myndighedsopgaver inden for serviceloven.Løn og arbejdstidStillingen er en fast stillingArbejdstidenen er på 37 timer ugentligt.Ansættelsesdato er seneste den 1. oktober 2019Arbejdsstedets adresse: Skanderborg Kommune, Ungecenter, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Du vil primært have din daglige arbejdsdag på Asylgade 18b, 8660 Skanderborg samt Campus, Højvangens torv 2, 8660 Skanderborg.Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny løn.Yderligere oplysningerHar du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ungeenheden, Stine Würtz på tlf. 87 94 76 11 eller stine.wurtz@skanderborg.dkGrundet ferie i uge 29, 30 og 31 er du velkommen til i denne periode til at kontakte socialrådgiver Line Lausten på tlf. 87 94 76 21 for yderligere oplysninger om stillingen.AnsøgningsfristVi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. august 2019.Samtaler afholdes mandag den 26. august 2019.11jobnetf9d22423100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-15T00:00:000000https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1524&ERId=361280EuropaDanmarkJyllandØstjyllandOdder3555059Skanderborg Kommune11Skanderborg Fælled 18660SkanderborgDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent785481JobNet5011647501164710028-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f9d22423https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=f9d22423https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f9d22423&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f9d22423&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Socialvaesen/2.jpgSom Socialrådgiver hos Skanderborg Kommune bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12008001Dansk3Læse/ tale346013Socialrådgiver10Sundhed11Socialvæsen362162121noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330060673Socialrådgiver til handicapteam i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Børn og UngeRobot Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega frem til 31. januar 2020. Vi har brug for en ny kollega til vores handicapteam i Specialrådgivningen. Stillingen er et vikariat på 37 timer uge til besættelse hurtigst muligt og foreløbigt til og med 31. januar 2020. Om Specialrådgivningen Specialrådgivningen er en del af Fagsekretariatet Børn og Unge, der varetager opgaver relateret til hele området for de 0-18 årige og er én af 3 afdelinger under Myndighedsområdet. Den primære målgruppe i Specialrådgivningen er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I Specialrådgivningen har vi fokus på netværksinddragelse, og alle medarbejdere er uddannede i Signs of safety-metoden. Vi er optaget af kerneydelsen og et godt samspil mellem myndighed og foranstaltninger, samt øvrige samarbejdspartnere. Om stillingen Opgaverne i Specialrådgivningens handicapteam tager udgangspunkt i børnefamilier med særlig behov for støtte, som beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Det omhandler bl.a.:Forvaltning af de handicapkompenserende ydelser jf. Servicelovens § 41 42, samt § 44, jf. 86 herunder behandling af ansøgninger og løbende opfølgninger på glatte sager Udarbejdelse af målgruppevurderinger iht. Servicelovens § 41Vurderinger af behov for særlig støtte, jf. Servicelovens § 50 i sager, hvor der foruden nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse ses sociale udfordringerDeltagelse i tværfagligt samarbejde - internt i kommunen, såvel som eksternt Vi tilbyderEt travlt og spændende job med stor bredde og variation i opgaverneEngagerede og kompetente kollegaerEn god og omsorgsfuld samarbejdskulturSupervisions- og refleksionsrumEn afdeling med konstant fokus på udvikling og nytænkning aktuelt Signs of Safety Din kompetence- og personprofil Vi forventer, at du:Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring i arbejdet med børn og unge på forvaltningsniveauHar særlig interesse for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familierKan lide at have travlt og ser en udfordring i konstant at udvikle dit arbejdeKan arbejde selvstændigt og har en naturlig systematik i løsningen af de administrative, såvel som borgerrettede dele af sagsbehandlingenVægter høj faglighed og god forvaltningsskikKan samarbejde med familierne og netværket som aktiv og kreativ medspiller i problemløsningenHar kendskab til DUBU Skanderborg Kommune har stort fokus på inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen og det forventes, at du har fokus på nært samarbejde, åbenhed og dialog i organisationen, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er et vikariat på 37 timer uge til besættelse hurtigst muligt og foreløbigt til og med 31. januar 2020. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn. Ansættelsessted Specialrådgivningen er placeret i det nye fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Hvis du vil vide mere Evt. nærmere oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til Afdelingsleder i Specialrådgivningen Mette Thomsen på tlf. nr. 24 97 38 66. Ansøgning Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest torsdag den 8. august 2019. Ansættelsessamtaler Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 16. august 2019. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale tirsdag den 13. august 2019. Om Fagsekretariatet Børn og Unge Fagsekretariatet Børn Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega frem til 31. januar 2020.

Vi har brug for en ny kollega til vores handicapteam i Specialrådgivningen. Stillingen er et vikariat på 37 timer/uge til besættelse hurtigst muligt og foreløbigt til og med 31. januar 2020.

Om Specialrådgivningen
Specialrådgivningen er en del af Fagsekretariatet Børn og Unge, der varetager opgaver relateret til hele området for de 0-18 årige og er én af 3 afdelinger under Myndighedsområdet. Den primære målgruppe i Specialrådgivningen er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I Specialrådgivningen har vi fokus på netværksinddragelse, og alle medarbejdere er uddannede i Signs of safety-metoden. Vi er optaget af kerneydelsen og et godt samspil mellem myndighed og foranstaltninger, samt øvrige samarbejdspartnere.

Om stillingen
Opgaverne i Specialrådgivningens handicapteam tager udgangspunkt i børnefamilier med særlig behov for støtte, som beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Det omhandler bl.a.:
 • Forvaltning af de handicapkompenserende ydelser jf. Servicelovens § 41 & 42, samt § 44, jf. 86 – herunder behandling af ansøgninger og løbende opfølgninger på ”glatte sager”
 • Udarbejdelse af målgruppevurderinger iht. Servicelovens § 41
 • Vurderinger af behov for særlig støtte, jf. Servicelovens § 50 i sager, hvor der foruden nedsat funktionsevne eller en indgribende/kronisk lidelse ses sociale udfordringer
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde - internt i kommunen, såvel som eksternt

Vi tilbyder
 • Et travlt og spændende job med stor bredde og variation i opgaverne
 • Engagerede og kompetente kollegaer
 • En god og omsorgsfuld samarbejdskultur
 • Supervisions- og refleksionsrum
 • En afdeling med konstant fokus på udvikling og nytænkning – aktuelt ”Signs of Safety”

Din kompetence- og personprofil
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring i arbejdet med børn og unge på forvaltningsniveau
 • Har særlig interesse for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier
 • Kan lide at have travlt og ser en udfordring i konstant at udvikle dit arbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og har en naturlig systematik i løsningen af de administrative, såvel som borgerrettede dele af sagsbehandlingen
 • Vægter høj faglighed og god forvaltningsskik
 • Kan samarbejde med familierne og netværket som aktiv og kreativ medspiller i problemløsningen
 • Har kendskab til DUBU

Skanderborg Kommune har stort fokus på inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen og det forventes, at du har fokus på nært samarbejde, åbenhed og dialog i organisationen, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er et vikariat på 37 timer/uge til besættelse hurtigst muligt og foreløbigt til og med 31. januar 2020. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

Ansættelsessted
Specialrådgivningen er placeret i det nye fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Hvis du vil vide mere
Evt. nærmere oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til Afdelingsleder i Specialrådgivningen Mette Thomsen på tlf. nr. 24 97 38 66.

Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest torsdag den 8. august 2019.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 16. august 2019.
Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale tirsdag den 13. august 2019.

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 

Skanderborg KommuneSkanderborg2019-07-16T00:00:002019-08-08T00:00:00
330060691Socialrådgiver til Foranstaltningsteam i Specialrådgivningen, Fagsekretariatet Børn og UngeRobot Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega.Vi har brug for en ny kollega til vores Foranstaltningsteam i Specialrådgivningen. Stillingen er på 37 timer uge til besættelse hurtigst muligt.Om SpecialrådgivningenSpecialrådgivningen er en del af Fagsekretariatet Børn og Unge, der varetager opgaver relateret til hele området for de 0-18 årige og er én af 3 afdelinger under Myndighedsområdet. Den primære målgruppe i Specialrådgivningen er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.I Specialrådgivningen har vi fokus på netværksinddragelse og alle medarbejdere er uddannede i Signs of safety-metoden. Vi er optaget af kerneydelsen og et godt samspil mellem myndighed og foranstaltninger, samt øvrige samarbejdspartnere.Om stillingenOpgaverne i Specialrådgivningens Foranstaltningsteam tager udgangspunkt i børnefamilier med særlig behov for støtte, som beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Det omhandler bl.a.:Vurderinger af behov for særlig støtte, jf. Servicelovens § 50 i sager, hvor der foruden nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse ses sociale udfordringerUdarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner, samt opfølgning herpåDeltagelse i tværfagligt samarbejde - internt i kommunen, såvel som eksterntVi tilbyderEt travlt og spændende job med stor bredde og variation i opgaverneEngagerede og kompetente kollegaerEn god og omsorgsfuld samarbejdskulturSupervisions- og refleksionsrumEn afdeling med konstant fokus på udvikling og nytænkning aktuelt Signs of Safety Din kompetence- og personprofilVi forventer, at du:Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring i arbejdet med børn og unge på forvaltningsniveauHar særlig interesse for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familierKan lide at have travlt og ser en udfordring i konstant at udvikle dit arbejdeKan arbejde selvstændigt og har en naturlig systematik i løsningen af de administrative, såvel som borgerettede dele af sagsbehandlingenVægter høj faglighed og god forvaltningsskikKan samarbejde med familierne og netværket som aktiv og kreativ medspiller i problemløsningenHar kendskab til DUBUSkanderborg Kommune har stort fokus på inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen og det forventes, at du har fokus på nært samarbejde, åbenhed og dialog i organisationen, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen.Løn og ansættelsesvilkårStillingen er på 37 timer uge. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.AnsættelsesstedSpecialrådgivningen er placeret i det nye fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.Hvis du vil vide mereEvt. nærmere oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til Afdelingsleder i Specialrådgivningen Mette Thomsen på tlf. nr. 24 97 38 66.AnsøgningDin motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest torsdag den 8. august 2019. Stillingen søges via www.skanderborg.dk jobAnsættelsessamtalerAnsættelsessamtaler afholdes fredag den 16. august 2019.Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale tirsdag den 13. august 2019.Om Fagsekretariatet Børn og UngeFagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega.

Vi har brug for en ny kollega til vores Foranstaltningsteam i Specialrådgivningen. Stillingen er på 37 timer/uge til besættelse hurtigst muligt.

Om Specialrådgivningen
Specialrådgivningen er en del af Fagsekretariatet Børn og Unge, der varetager opgaver relateret til hele området for de 0-18 årige og er én af 3 afdelinger under Myndighedsområdet. Den primære målgruppe i Specialrådgivningen er børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I Specialrådgivningen har vi fokus på netværksinddragelse og alle medarbejdere er uddannede i Signs of safety-metoden. Vi er optaget af kerneydelsen og et godt samspil mellem myndighed og foranstaltninger, samt øvrige samarbejdspartnere.

Om stillingen
Opgaverne i Specialrådgivningens Foranstaltningsteam tager udgangspunkt i børnefamilier med særlig behov for støtte, som beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Det omhandler bl.a.:
 • Vurderinger af behov for særlig støtte, jf. Servicelovens § 50 i sager, hvor der foruden nedsat funktionsevne eller en indgribende/kronisk lidelse ses sociale udfordringer
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner, samt opfølgning herpå
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde - internt i kommunen, såvel som eksternt

Vi tilbyder
 • Et travlt og spændende job med stor bredde og variation i opgaverne
 • Engagerede og kompetente kollegaer
 • En god og omsorgsfuld samarbejdskultur
 • Supervisions- og refleksionsrum
 • En afdeling med konstant fokus på udvikling og nytænkning – aktuelt ”Signs of Safety”

Din kompetence- og personprofil
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring i arbejdet med børn og unge på forvaltningsniveau
 • Har særlig interesse for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier
 • Kan lide at have travlt og ser en udfordring i konstant at udvikle dit arbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og har en naturlig systematik i løsningen af de administrative, såvel som borgerettede dele af sagsbehandlingen
 • Vægter høj faglighed og god forvaltningsskik
 • Kan samarbejde med familierne og netværket som aktiv og kreativ medspiller i problemløsningen
 • Har kendskab til DUBU

Skanderborg Kommune har stort fokus på inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen og det forventes, at du har fokus på nært samarbejde, åbenhed og dialog i organisationen, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer/uge. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

Ansættelsessted
Specialrådgivningen er placeret i det nye fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Hvis du vil vide mere
Evt. nærmere oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til Afdelingsleder i Specialrådgivningen Mette Thomsen på tlf. nr. 24 97 38 66.

Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest torsdag den 8. august 2019. Stillingen søges via www.skanderborg.dk/job

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 16. august 2019.
Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale tirsdag den 13. august 2019.

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 

Skanderborg KommuneSkanderborg2019-07-16T00:00:002019-08-08T00:00:00
330055627Beskæftigelseskonsulent til UngeguidenRobot I beskæftigelsesafdelingen gør vi ord til handling, når vi siger, at vi tror på den unge og på fællesskabet. Vi er konsekvente og lader tillidsdagsordenen gennemsyre alt vores arbejde. Vi er på forkant med udviklingen, og vi har tillid til, at vi lykkes, når vi vil det sammen. Derfor er der et stort engagement om opgaven blandt både medarbejdere og ledere, og derfor lykkes vi rigtig godt med mange af vores indsatser. Vi har netop afsluttet en længere proces i Ungeguiden, som er mundet ud i en ny organisering, der sætter vores faglighed bedre i spil for at skabe bedre sammenhæng for den unge. Som beskæftigelseskonsulent vil du sammen med uddannelsesvejledere blive en del af almenteamet i Ungeguiden på Papirfabrikken. Ungeguiden rummer et opgavefællesskab, hvor koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, mentorer, fastholdelsesmentorer, uddannelsesvejledere og beskæftigelseskonsulenter arbejder sammen om vores fælles kerneopgave: I Ungeguiden vil vi ved hjælp af en samskabende og empowerment-orienteret tilgang, forankret i høj faglighed, støtte de unge mellem 15-30 år - uden en erhvervskompetencegivende uddannelse - i at blive eller forblive selvforsørgende eller komme på den rette forsørgelse. Vi arbejder hele tiden med at tilpasse vores indsatser efter de unges behov, og det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde i en organisation, hvor forandringer er en del af hverdagen. Samlet set er der ca. 65 medarbejdere i Ungeguiden heriblandt fem teamkoordinatorer og to funktionsledere. Den nye organisering skal gøre os bedre rustede til, at vi pr. 1. august står klar med den Kommunale Ungeindsats som beskrevet i reformen Bedre Veje til Uddannelse og Job. Dette sker i et tæt samspil med de øvrige afdelinger i kommunen, byens uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og ikke mindst de unge selv. Vi søger en beskæftigelseskonsulent pr. 1. august eller snarest derefter, som skal arbejde med målgruppen uddannelsesparate unge, hvor den virksomhedsrettede indsats er omdrejningspunktet i forhold til afklaring til uddannelse. Vi tager altid udgangspunkt i hver enkelt ung og tilrettelægger indsatsen derefter. I efteråret genoptager vi forløbet Gør hjernen til medspiller , hvor de unge på holdet får undervisning om hjernens spilleregler - udviklet af Anette Prehn. De unge får her viden om, hvad de kan påvirke, og hvad de ikke kan påvirke og hvordan selv små ændringer kan gøre en stor forskel. Som vores nye beskæftigelseskonsulent skal du være en del af set-up et med hjernesmarte metoder. Vi søger en beskæftigelseskonsulent, der:er uddannet socialrådgiver socialformidler eller har en anden relevant socialfaglig baggrund.har erfaring med målgruppen gerne fra en stilling med myndighedsansvar.kan omsætte gældende lovgivning i til daglig praksis.har erfaring med at etablere virksomhedspraktikker og følge på herpå.forstår at bruge den coachende samtaleform, så ansvaret bliver hos den unge.kan arbejde systematisk og prioritere opgaverne.er punktlig i forhold til samtaler og tør tage ansvar for egen faglige vurdering.er målrettet og resultatorienteret i forhold til, at de unge kommer i uddannelse.har gode IT-kompetencer og har flair for administrativt arbejde.kan arbejde selvstændigt og er god til at prioritere, planlægge og strukturere sit arbejde i en kompliceret hverdag med højt tempo og mange deadlines.har en anerkendende tilgang til de unge og kollegerne med fokus på det, der fungerer.er udpræget teamplayer med fokus på et godt og trygt internt samarbejde, hvor der er plads til refleksion, deprivatisering og sparring.Vi tilbyder:at du kan blive del af en ny organisation, hvor det gode arbejdsmiljø og medindflydelse er med til at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen.opkvalificering i form af et diplommodul i den virksomhedsrettede indsats dygtige, engagerede og fagligt kompetente kolleger.et kontinuerligt fokus på, at omsætte det, vi kan se virker, til drift.en uhøjtidelig omgangstone, hvor der er plads til et godt grin.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du kan læse mere om Silkeborg Kommune og Beskæftigelsesafdelingen på: www.silkeborg.dk og om Ungeguiden på www.uusilkeborg.dk Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder i Ungeguiden Rikke Skjoldan Kjær på tlf. 23 37 51 81. Ansøgningsfrist søndag 28. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 30. juli. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.I beskæftigelsesafdelingen gør vi ord til handling, når vi siger, at vi tror på den unge og på fællesskabet. Vi er konsekvente og lader tillidsdagsordenen gennemsyre alt vores arbejde. Vi er på forkant med udviklingen, og vi har tillid til, at vi lykkes, når vi vil det sammen. Derfor er der et stort engagement om opgaven blandt både medarbejdere og ledere, og derfor lykkes vi rigtig godt med mange af vores indsatser.
 
Vi har netop afsluttet en længere proces i Ungeguiden, som er mundet ud i en ny organisering, der sætter vores faglighed bedre i spil for at skabe bedre sammenhæng for den unge. Som beskæftigelseskonsulent vil du sammen med uddannelsesvejledere blive en del af almenteamet i Ungeguiden på Papirfabrikken. Ungeguiden rummer et opgavefællesskab, hvor koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, mentorer, fastholdelsesmentorer, uddannelsesvejledere og beskæftigelseskonsulenter arbejder sammen om vores fælles kerneopgave:
 
I Ungeguiden vil vi ved hjælp af en samskabende og empowerment-orienteret tilgang, forankret i høj faglighed, støtte de unge mellem 15-30 år - uden en erhvervskompetencegivende uddannelse - i at blive eller forblive selvforsørgende eller komme på den rette forsørgelse.
 
Vi arbejder hele tiden med at tilpasse vores indsatser efter de unges behov, og det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde i en organisation, hvor forandringer er en del af hverdagen.
 
Samlet set er der ca. 65 medarbejdere i Ungeguiden – heriblandt fem teamkoordinatorer og to funktionsledere.
 
Den nye organisering skal gøre os bedre rustede til, at vi pr. 1. august står klar med den Kommunale Ungeindsats som beskrevet i reformen Bedre Veje til Uddannelse og Job. Dette sker i et tæt samspil med de øvrige afdelinger i kommunen, byens uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og ikke mindst de unge selv.
 
Vi søger en beskæftigelseskonsulent pr. 1. august eller snarest derefter, som skal arbejde med målgruppen uddannelsesparate unge, hvor den virksomhedsrettede indsats er omdrejningspunktet i forhold til afklaring til uddannelse. Vi tager altid udgangspunkt i hver enkelt ung og tilrettelægger indsatsen derefter. 
 
I efteråret genoptager vi forløbet ”Gør hjernen til medspiller”, hvor de unge på holdet får undervisning om hjernens ”spilleregler” - udviklet af Anette Prehn. De unge får her viden om, hvad de kan påvirke, og hvad de ikke kan påvirke – og hvordan selv små ændringer kan gøre en stor forskel. Som vores nye beskæftigelseskonsulent skal du være en del af set-up’et med hjernesmarte metoder.
 
Vi søger en beskæftigelseskonsulent, der:
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har en anden relevant socialfaglig baggrund.
 • har erfaring med målgruppen – gerne fra en stilling med myndighedsansvar.
 • kan omsætte gældende lovgivning i til daglig praksis.
 • har erfaring med at etablere virksomhedspraktikker og følge på herpå.
 • forstår at bruge den coachende samtaleform, så ansvaret bliver hos den unge.
 • kan arbejde systematisk og prioritere opgaverne.
 • er punktlig i forhold til samtaler og tør tage ansvar for egen faglige vurdering.
 • er målrettet og resultatorienteret i forhold til, at de unge kommer i uddannelse.
 • har gode IT-kompetencer og har flair for administrativt arbejde.
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at prioritere, planlægge og strukturere sit arbejde i en kompliceret hverdag med højt tempo og mange deadlines.
 • har en anerkendende tilgang til de unge og kollegerne med fokus på det, der fungerer.
 • er udpræget teamplayer med fokus på et godt og trygt internt samarbejde, hvor der er plads til refleksion, deprivatisering og sparring.
Vi tilbyder:
 • at du kan blive del af en ny organisation, hvor det gode arbejdsmiljø og medindflydelse er med til at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen.
 • opkvalificering i form af et diplommodul i den virksomhedsrettede indsats  
 • dygtige, engagerede og fagligt kompetente kolleger.
 • et kontinuerligt fokus på, at omsætte det, vi kan se virker, til drift.
 • en uhøjtidelig omgangstone, hvor der er plads til et godt grin.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
 
Du kan læse mere om Silkeborg Kommune og Beskæftigelsesafdelingen på:
www.silkeborg.dk og om Ungeguiden på  www.uusilkeborg.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder i Ungeguiden Rikke Skjoldan Kjær på tlf. 23 37 51 81.
 
Ansøgningsfrist søndag 28. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 30. juli.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

Silkeborg KommuneSilkeborg2019-07-05T00:00:002019-07-28T00:00:00
330053473IO-medarbejder (socialrådgiver) til KiF, Intensiv Overvågning (IO) i AarhusRobot Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har til primær opgave at fuldbyrde straf som følge af domsafsigelser og prøveløsladelser. Vi er en arbejdsplads med 59 ansatte, fordelt på tre kontorer (Aarhus, Horsens og Randers), bestående af socialrådgivere, fængselsbetjente og administrative medarbejdere. Vi dækker Østjyllands og en del af Sydøstjyllands politikreds, i alt 10 kommuner (Favrskov, Odder, Samsø, Aarhus, Horsens, Hedensted, Skanderborg, Randers, Norddjurs og Syddjurs). Intensiv Overvågning fodlænketeamet består af 11 medarbejdere. Ansvarsområdet er afsoning i eget hjem med fodlænke. Du må påregne at skulle arbejde dag, eftermiddag aften samt weekend helligdage. Arbejdet er tilrettelagt efter en månedsplan. Rådighedsvagt med telefonpasning uden for kontorets åbningstid, i forhold til vagtplanen, er også indeholdt i stillingen. Dine opgaver socialfagligt arbejde omkring klientens problemstillinger under afsoning drifts- og administrative opgaver, samt basisarbejde som fx telefonpasning egnethedsvurdering af klienters mulighed for afsoning i eget hjem iværksættelse af afsoning kontrol under afsoning løsladelser lænkepåsætning Hvem er du? er socialrådgiver eller lignende med erfaring fra det socialfaglige område har erfaring med klientgruppen, og gerne med kendskab til Kriminalforsorgen har interesse for at arbejde med dømte, deres problemstillinger og lovgivning har kørekort til bil (B) og holder af at køre meget vi dækker et stort område er psykisk robust har lyst og evne til at indgå aktivt i teamet med respekt for fælles beslutninger, og som ser fordele i teamarbejde har lyst og evne til også at arbejde alene og selvstændigt er fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver trives med en varieret arbejdsdag finder både klientkontakt og administrative opgaver interessant har kendskab til og interesse for it er struktureret og har ordenssans er hjælpsom og har situationsfornemmelse udviser glæde og engagement for arbejdet har fokus på forskelligheder, forskellige behov og anerkendelse både i teamet og hos klienterne Vi tilbyder stor medbestemmelse i arbejdstilrettelæggelsen gode, dygtige og engagerede kollegaer arbejdsmiljø og trivsel i højsædet et arbejdsområde i konstant udvikling og forandring en spændende og udfordrende hverdag med en god og fri omgangstone et fagligt og udviklende miljø med klienten i centrum og plads til forskellighed Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. KIF Aarhus, Intensiv Overvågning er beliggende Åboulevarden 70, 8000 Århus C. Stillingen er på 37 timer, og er ledig fra den 1. oktober. Du søger stillingen via linket Søg stillingen . Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 29. juli. Vi forventer at holde samtaler i ugerne 33 og 34. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte personalet på telefon 7255 7488.Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har til primær opgave at fuldbyrde straf som følge af domsafsigelser og prøveløsladelser. Vi er en arbejdsplads med 59 ansatte, fordelt på tre kontorer (Aarhus, Horsens og Randers), bestående af socialrådgivere, fængselsbetjente og administrative medarbejdere. Vi dækker Østjyllands – og en del af Sydøstjyllands politikreds, i alt 10 kommuner (Favrskov, Odder, Samsø, Aarhus, Horsens, Hedensted, Skanderborg, Randers, Norddjurs og Syddjurs).Intensiv Overvågning/fodlænketeamet består af 11 medarbejdere. Ansvarsområdet er afsoning i eget hjem med fodlænke. Du må påregne at skulle arbejde dag, eftermiddag/aften samt weekend/helligdage. Arbejdet er tilrettelagt efter en månedsplan. Rådighedsvagt med telefonpasning uden for kontorets åbningstid, i forhold til vagtplanen, er også indeholdt i stillingen.Dine opgaver

 • socialfagligt arbejde omkring klientens problemstillinger under afsoning
 • drifts- og administrative opgaver, samt basisarbejde som fx telefonpasning
 • egnethedsvurdering af klienters mulighed for afsoning i eget hjem
 • iværksættelse af afsoning
 • kontrol under afsoning
 • løsladelser
 • lænkepåsætning


Hvem er du?

 • er socialrådgiver eller lignende med erfaring fra det socialfaglige område
 • har erfaring med klientgruppen, og gerne med kendskab til Kriminalforsorgen
 • har interesse for at arbejde med dømte, deres problemstillinger og lovgivning
 • har kørekort til bil (B) og holder af at køre meget – vi dækker et stort område
 • er psykisk robust
 • har lyst og evne til at indgå aktivt i teamet med respekt for fælles beslutninger, og som ser fordele i teamarbejde
 • har lyst og evne til også at arbejde alene og selvstændigt
 • er fleksibel i forhold til arbejdstider og –opgaver
 • trives med en varieret arbejdsdag
 • finder både klientkontakt og administrative opgaver interessant
 • har kendskab til og interesse for it
 • er struktureret og har ordenssans
 • er hjælpsom og har situationsfornemmelse
 • udviser glæde og engagement for arbejdet
 • har fokus på forskelligheder, forskellige behov og anerkendelse – både i teamet og hos klienterne


Vi tilbyder

 • stor medbestemmelse i arbejdstilrettelæggelsen
 • gode, dygtige og engagerede kollegaer
 • arbejdsmiljø og trivsel i højsædet
 • et arbejdsområde i konstant udvikling og forandring
 • en spændende og udfordrende hverdag med en god og fri omgangstone
 • et fagligt og udviklende miljø med klienten i centrum og plads til forskellighed
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.KIF Aarhus, Intensiv Overvågning er beliggende Åboulevarden 70, 8000 Århus C.Stillingen er på 37 timer, og er ledig fra den 1. oktober.Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 29. juli.Vi forventer at holde samtaler i ugerne 33 og 34.Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte personalet på telefon 7255 7488.KiF AarhusAarhus C2019-07-03T00:00:002019-07-29T00:00:00
330052413RandersBolig søger boligsocial medarbejder til økonomisk rådgivning for beboereRobot RandersBolig har besluttet at styrke indsatsen omkring forebyggelse af udsættelser for alle lejemål der administreres af RandersBolig. Udsættelser har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem det rammer. Derfor søger vi en medarbejder der har erfaring med økonomisk rådgivning og som samtidig formår at skabe en god relation til beboerne. For beboerne handler det ofte om andet end kun økonomi, du skal derfor arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang til den enkelte beboer eller familie og afhjælpe eventuelle sociale problemstillinger. Stillingen er indtil videre omfattet af et projekt, derfor er det vigtigt at du har fokus på at skabe resultater og er indstillet på at projektet bliver fulgt tæt gennem målinger. Du vil få en kollega, der arbejder 20 timer om ugen i projektet. Dine arbejdsopgaver bliver at være opsøgende for at skabe kontakt og en god relation til den enkelte beboer, der har behov for økonomisk rådgivning for at forebygge en evt. udsættelse. I samarbejde med beboeren foretages en vurdering af den økonomiske situation, budgetlægning, etablering af aftaler med betalingsservice, hjælp med ansøgning om offentlige ydelser, kontakt til kreditorer og ansøgning om gældssanering mv. Herudover er du også i samarbejde med din kollega - tovholder for hele projektet og skal kunne reflektere over anvendte metoder og kunne beskrive disse. Dette knyttes i øvrigt an til følgende arbejdsopgaver: Opsamling af viden og registreringer af indsatsens resultater Formidle disse resultater i status- og årsrapporter Fortsætte og udbygge samarbejdet med de involverede kommuner Dine kvalifikationer Du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende, og har økonomisk forståelse Du kan være opsøgende og skabe kontakt til beboerne måske hjemme hos beboeren Du har erfaring med vejledning rådgivning af gældsspørgsmål mv. Du er i stand til at sætte dig ind i lovgivningen, særligt omkring offentlige tilskud mv. Du kan veksle mellem de beboerrettede relations-opbyggende aktiviteter og de mere strukturelle og strategiske aktiviteter i projektet Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. september eller snarest herefter. Der er tale om en tidsbegrænset stilling i 1 år, med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem HK og BL. Aftenarbejde må påregnes. Du ansættes i RandersBolig men tilknyttes den boligsociale indsats i Bysekretariatet. Ansøgningen sendes pr. e-mail til job@randersbolig.dk senest søndag den 11. august 2019. Ansættelsessamtalerne forventes at afholdes i uge 34. For eventuelle yderligere om stillingen kontaktes Sekretariatsleder Louise Hou Kragh tlf. 4214 8600 (kan kontaktes i uge 27-28) eller Direktør for RandersBolig Kenneth Hansen (kan kontaktes i uge 31-32) tlf. 7026 0076.

RandersBolig har besluttet at styrke indsatsen omkring forebyggelse af udsættelser for alle lejemål der administreres af RandersBolig. Udsættelser har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem det rammer. Derfor søger vi en medarbejder der har erfaring med økonomisk rådgivning og som samtidig formår at skabe en god relation til beboerne. For beboerne handler det ofte om andet end kun økonomi, du skal derfor arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang til den enkelte beboer eller familie og afhjælpe eventuelle sociale problemstillinger. Stillingen er indtil videre omfattet af et projekt, derfor er det vigtigt at du har fokus på at skabe resultater og er indstillet på at projektet bliver fulgt tæt gennem målinger. Du vil få en kollega, der arbejder 20 timer om ugen i projektet.

Dine arbejdsopgaver bliver at være opsøgende for at skabe kontakt og en god relation til den enkelte beboer, der har behov for økonomisk rådgivning for at forebygge en evt. udsættelse.

 • I samarbejde med beboeren foretages en vurdering af den økonomiske situation, budgetlægning, etablering af aftaler med betalingsservice, hjælp med ansøgning om offentlige ydelser, kontakt til kreditorer og ansøgning om gældssanering mv.

Herudover er du også – i samarbejde med din kollega - tovholder for hele projektet og skal kunne reflektere over anvendte metoder og kunne beskrive disse. Dette knyttes i øvrigt an til følgende arbejdsopgaver:

 • Opsamling af viden og registreringer af indsatsens resultater
 • Formidle disse resultater i status- og årsrapporter
 • Fortsætte og udbygge samarbejdet med de involverede kommuner

Dine kvalifikationer

 • Du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende, og har økonomisk forståelse
 • Du kan være opsøgende og skabe kontakt til beboerne – måske hjemme hos beboeren
 • Du har erfaring med vejledning/rådgivning af gældsspørgsmål mv.
 • Du er i stand til at sætte dig ind i lovgivningen, særligt omkring offentlige tilskud mv.
 • Du kan veksle mellem de beboerrettede relations-opbyggende aktiviteter og de mere strukturelle og strategiske aktiviteter i projektet

Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. september eller snarest herefter. Der er tale om en tidsbegrænset stilling i 1 år, med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem HK og BL. Aftenarbejde må påregnes. Du ansættes i RandersBolig men tilknyttes den boligsociale indsats i Bysekretariatet.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til job@randersbolig.dk senest søndag den 11. august 2019. Ansættelsessamtalerne forventes at afholdes i uge 34. For eventuelle yderligere om stillingen kontaktes Sekretariatsleder Louise Hou Kragh tlf. 4214 8600 (kan kontaktes i uge 27-28) eller Direktør for RandersBolig Kenneth Hansen (kan kontaktes i uge 31-32) tlf. 7026 0076.

 

RandersboligRanders SØ2019-07-02T00:00:002019-08-11T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Socialrådgiver til handicapteam i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Kommune

Skanderborg
Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega frem til 31. januar 2020. Vi har brug for en ny kollega til vores ...
Indrykket:16. juli 2019
Udløbsdato:8. august 2019

Socialrådgiver til Foranstaltningsteam i Specialrådgivningen, Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Kommune

Skanderborg
Er du socialrådgiver og på jagt efter et spændende og afvekslende job, hvor du kan være med til at præge en ny faglige tilgang på myndighedsområdet? Så kan du blive vores nye kollega.Vi har brug for en ny kollega til vores Foranstaltningsteam i Spec...
Indrykket:16. juli 2019
Udløbsdato:8. august 2019

Beskæftigelseskonsulent til Ungeguiden

Silkeborg Kommune

Silkeborg
I beskæftigelsesafdelingen gør vi ord til handling, når vi siger, at vi tror på den unge og på fællesskabet. Vi er konsekvente og lader tillidsdagsordenen gennemsyre alt vores arbejde. Vi er på forkant med udviklingen, og vi har tillid til, at vi ly...
Indrykket:5. juli 2019
Udløbsdato:28. juli 2019

IO-medarbejder (socialrådgiver) til KiF, Intensiv Overvågning (IO) i Aarhus

KiF Aarhus

Aarhus C
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har til primær opgave at fuldbyrde straf som følge af domsafsigelser og prøveløsladelser. Vi er en arbejdsplads med 59 ansatte, fordelt på tre kontorer (Aarhus, Horsens og Randers), bestående af socialrådgivere, fæng...
Indrykket:3. juli 2019
Udløbsdato:29. juli 2019

RandersBolig søger boligsocial medarbejder til økonomisk rådgivning for beboere

Randersbolig

Randers SØ
RandersBolig har besluttet at styrke indsatsen omkring forebyggelse af udsættelser for alle lejemål der administreres af RandersBolig. Udsættelser har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem det rammer. Derfor søger vi en medarbejder d...
Indrykket:2. juli 2019
Udløbsdato:11. august 2019