Socialsygeplejerske ved Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Socialsygeplejerske ved Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers søges pr. 1. marts 2021

Med udgangspunkt i Region Midtjyllands ”Sociale Strategi” er der bevilliget midler til at ansætte en socialsygeplejersker på Regionshospitalet Randers (RRA)  
Formålet med socialsygepleje er at understøtte socialt udsatte patienter i at gennemføre og afslutte det planlagte sundhedsfaglige behandlingsforløb, og dermed øge lighed i sundhed.   
Socialsygeplejerskeordningen skal retter sig mod socialt udsatte patienter og deres forløb fra indlæggelse til afsluttet behandlingsforløb. Socialt udsatte har ofte samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter såsom hjemløshed, forbrug af rusmidler og/eller psykisk sygdom samt oplevelse af stigmatisering og marginalisering.

Akutafdelingen:
Socialsygeplejersken bliver ansat i Akutafdelingen med funktion på hele hospitalet.
Akutafdelingen på RRA er en af fem akutafdelinger i Region Midt og modtager akutte patienter fra et optageområde på ca. 220.000 borgere.
Vores vision er at yder akut og elektiv patientbehandling af høj kvalitet på patientens præmisser. Vores patienter oplever en sammenhængende behandling i et helhedsorienteret og tæt integreret sundhedsvæsen.
Hospitalet er et højt respekteret og attraktivt hospital for patienter, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Der kommer dagligt fremskudt rusmiddelbehandlere på akutafdelingen for at styrke brobygningen af patienter til rusmiddelcentre i Randersklyngen.
Akutafdelingen modtager akut syge og tilskadekomne patienter på RRA. Akutafdelingen i Grenå Sundhedshus er også en del af Akutafdelingen.  

Stillingen som socialsygeplejerske:
Socialsygepleje tager afsæt i en skadesreducerende tilgang. Sygeplejen til socialt udsatte patienter er kendetegnet af en anerkendende tilgang baseret på nyeste viden om socialt udsatte patienters komplekse sundhedsmæssige og sociale problemstillinger, samt indsigten i kompleksiteten af at have et forbrug af et eller flere rusmidler.

Ansvarsområderne er at:

 • Understøtte socialt udsatte patienter i at gennemføre og afslutte det sundhedsfaglige behandlingsforløb
 • Koordinere forløb for socialt udsatte, eksempelvis fra akut modtagelse til indlæggelse i somatiske afdelinger, overgange til psykiatri, ambulante forløb eller forløb i kommunalt regi, med fokus på kontinuitet og medinddragelse af patienten
 • Sætte sig ind i behandlingstiltag og tilbud på udsatte- og misbrugsområdet og anvende dette i sygeplejen til socialt udsatte patienter
 • Varetage faglig sparring og vejledning til kollegaer om mødet med den socialt udsatte patient, baseret på nyeste viden, anerkendelse, integritet, værdighed, respekt og rummelighed over for patientens livsførelse
 • Vejlede øvrigt sundhedspersonale i abstinensbehandling, rusmidler og substitutionsbehandling i bl.a. smerteproblematikker
Din opgave som socialsygeplejerske vil være at:
 • etablere en god og tillidsfuld relation til socialt udsatte patienter
 • identificere behov for abstinensbehandling og substitutionsbehandling
 • vejlede omkring smerteproblematikker ved patienter i substitutionsbehandling 
 • yde sygeplejefaglig omsorg mhp. at støtte patientens mulighed for at få mest muligt udbytte af indlæggelsesforløbet
 • fungere som patientens kontaktperson mhp. at bygge bro mellem patient og øvrige sundhedspersonaler, herunder at forebygge og løse konflikter
 • være rollemodel med en anerkendende og pragmatisk tilgang baseret på respekt, rummelighed og faglig specialistviden
 • give personalet redskaber og faglig viden til at forstå, rumme og håndtere denne patientgruppe
 • vejlede øvrigt sundhedspersonale i abstinensbehandling, rusmidler og substitutionsbehandling
 • holde dig ajour med de indsatser og tilbud, der findes til socialt udsatte patienter
 • planlægge og koordinere hensigtsmæssige udskrivningsforløb
 • skabe sammenhængende patientforløb og understøtte samarbejdet både internt og på tværs af sektorer i samarbejde med fremskudte rusmiddelbehandlere fra Randersklyngen.  
Kvalifikationer og kompetencer:
 • Autorisation som sygeplejerske
 • Klinisk erfaring med socialt udsatte borgere/patienter. Det er en fordel at have viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale problemer færdes.
 • Har viden om sammenhæng mellem somatisk sygdom og brug af rusmidler, abstinensbehandling, substitutionsbehandling og psykisk sygdom
 • Har viden og forståelse for, hvordan socialt udsatte patienter kan opleve mødet med hospitalets rutiner, arbejdsgange og terminologi i forbindelse med et behandlingsforløb
 • Har interesse i den skadesreducerende tilgang og dens potentiale i forhold til øget sundhed
 • Har med fordel kendskab til regionale og kommunale tilbud til personer med rusmiddelforbrug, hjemløshed og / eller psykisk sygdom
 • Har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • Kan arbejde selvstændigt og kan prioritere opgaver i en travl hverdag
 • Evner at tænke kreativt, finder pragmatiske løsninger og ser en styrke i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Erfaring med eller lyst til at undervise og vejlede kollegaer på hospitalet er en fordel
Vi tilbyder:
 • Et udfordrende og spændende felt, da socialsygepleje i Region Midtjylland er i en rivende udvikling 
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • En afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde 

Organisatorisk placering:
Stillingerne som socialsygeplejerske er tilknyttet Akutafdelingen og refererer til en afdelingssygeplejerske.
 
Ønsker du at vide mere om stillingerne som socialsygeplejerske, er du velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Andreas Sand Nørregaard på tlf.: 21 76 44 47 eller oversygeplejerske Marianne Renberg tlf.:30 63 82 60

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der vil blive indhentet reference og indhentet børneattest som en forudsætning for ansættelsen.

Ansøgningsfrist: D. 24. januar
 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 27. Januar

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Brænder du for den palliative sygepleje og har lyst til at være bindeled ?

Medicinsk sengeafsnit B

Randers NØ
Medicinsk sengeafsnit B (MSB) og Enhed for lindrende behandling (ELB) søger en sygeplejerske. Der er tale om en nyoprettet stilling. Da vi har mange fælles patienter vil vi gerne styrke vores samarbejde og derfor mangler vi dig som bindeled.Hvem er ...
Indrykket:23. december 2020

Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk klinik, Regionshospitalet Randers.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Randers NØ
Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk klinik, Regionshospitalet Randers. Ønsker du at arbejde med ortopædkirurgiske patienter i samarbejde med gode kolleger, så er det nu du skal søge. Ortopædkirurgisk Klinik søger sygeplejerske til fast stilling hurti...
Indrykket:8. januar 2021

Daglig leder til Vaccinationscenter Randers, Regionshospitalet Randers

Vaccinationscenter Randers

Randers NØ
Nye Tider Nye udfordringer Vaccinationscenteret ved Regionshospitalet Randers søger sygeplejerske eller person med anden sundhedsfaglig uddannelse, til daglig ledelse 37 t ugentligt snarest eller pr 1 3- 2021 til 30 11 2021, muligvis længere tid.Vac...
Indrykket:13. januar 2021

Sygeplejersker søges til Mave - og tarmkirurgisk Sengeafsnit

Kirurgiske Mave og tarm Kikkertundersøgelser

Randers NØ
Vi søger to sygeplejersker til Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit.Der er tale om En fast stilling som sygeplejerske med start 1. marts 2021 Et barselsvikariat for sygeplejerske i perioden fra 1. marts 2021 til 31. januar 2022 Du kan selv få indflyde...
Indrykket:13. januar 2021

Akutafdelingen i Randers søger 2 Sygeplejersker

Akutafdelingen

Randers NØ
Vi søger to sygeplejersker, med lyst til at være en del af Akutafdelingen i Randers. Er det mon dig, som skal være vores nye kollega?Du kommer til at være en del af en velfungerende og dedikeret personalegruppe på ca. 110 sygeplejersker, som varetag...
Indrykket:18. januar 2021

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Brænder du for den palliative sygepleje og har lyst til at være bindeled ?

Medicinsk sengeafsnit B

Randers NØ
Medicinsk sengeafsnit B (MSB) og Enhed for lindrende behandling (ELB) søger en sygeplejerske. Der er tale om en nyoprettet stilling. Da vi har mange fælles patienter vil vi gerne styrke vores samarbejde og derfor mangler vi dig som bindeled.Hvem er ...
Indrykket:23. december 2020

Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk klinik, Regionshospitalet Randers.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Randers NØ
Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk klinik, Regionshospitalet Randers. Ønsker du at arbejde med ortopædkirurgiske patienter i samarbejde med gode kolleger, så er det nu du skal søge. Ortopædkirurgisk Klinik søger sygeplejerske til fast stilling hurti...
Indrykket:8. januar 2021

Daglig leder til Vaccinationscenter Randers, Regionshospitalet Randers

Vaccinationscenter Randers

Randers NØ
Nye Tider Nye udfordringer Vaccinationscenteret ved Regionshospitalet Randers søger sygeplejerske eller person med anden sundhedsfaglig uddannelse, til daglig ledelse 37 t ugentligt snarest eller pr 1 3- 2021 til 30 11 2021, muligvis længere tid.Vac...
Indrykket:13. januar 2021

Sygeplejersker søges til Mave - og tarmkirurgisk Sengeafsnit

Kirurgiske Mave og tarm Kikkertundersøgelser

Randers NØ
Vi søger to sygeplejersker til Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit.Der er tale om En fast stilling som sygeplejerske med start 1. marts 2021 Et barselsvikariat for sygeplejerske i perioden fra 1. marts 2021 til 31. januar 2022 Du kan selv få indflyde...
Indrykket:13. januar 2021

Akutafdelingen i Randers søger 2 Sygeplejersker

Akutafdelingen

Randers NØ
Vi søger to sygeplejersker, med lyst til at være en del af Akutafdelingen i Randers. Er det mon dig, som skal være vores nye kollega?Du kommer til at være en del af en velfungerende og dedikeret personalegruppe på ca. 110 sygeplejersker, som varetag...
Indrykket:18. januar 2021