Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Søbæk Have Aktivitetscenter søger 32 timers pædaog

Kompetenceprofil – medarbejdere i aktivitetstilbud

Aktivitetscentret Søbæk Have er et tilbud for voksne med betydelig og varig
funktionsnedsættelse. Borgerne som benytter aktivitetscentret bor på Søbæk Have,
men man kan også bruge aktivitetscentret, selvom man f.eks. bor hjemme.

Afsættet for alt arbejde på Søbæk Have Aktivitetscenter er kerneopgaven Livsmestring,
som understøtter kerneopgaven Aktiv hele livet, der er en af de 6 kerneopgaver i
Holbæk Kommune. Søbæk Have Aktivitetscenter er under Aktiv Hele Livet, øst/vest,
Handicap.

Den etiske profil for Søbæk Have Aktivitetscenter beskriver en fælles etisk
referenceramme og angiver etiske retningslinjer for det daglige arbejde og har til formå
at definere en etisk ramme, som kan være ’ledestjerne’, nå medarbejderne stå i
hverdagens krydspres mellem effektivitet, borgerens ønsker og fornuftige beslutninger.
Formået med den etiske profil er at understøtte alle ansatte i at arbejde med etisk
refleksion som redskab i dagligdagen.

På Søbæk Have aktivitetscenter arbejder vi ud fra to faglige tilgange: anerkendende
tilgang og den relationsorienterende tilgang.De to faglige tilgange supplerer hinanden godt og danner tilsammen et solidt fundament for det pædagogiske arbejde, og de danner tilsammen den faglige ramme for arbejdet på Søbæk Have aktivitetscenter.

I arbejdet for og med borgeren bestræber vi os hele tiden på at møde borgeren
respektfuldt. Vi har hele tiden fokus på at forstå og anerkende borgerens signaler -
uanset hvordan de kommer til udtryk –og så arbejde ud fra disse, for at fremme
borgerens livsmestring og udvikling.

For at omsætte de faglige tilgange i praksis, arbejder vi med en række forskellige
metoder, herunder: Kommunikation –tegn til tale, billeder og boardmarker, konkreter
og kommunikationspas, Low arousal, Skærmning, Struktur i hverdagen,
Sanseintegration, Selvbestemmelse, Det fælles tredje.

Kan du se dig selv som en del af Søbæk Have aktivitetscenter og har du lyst til at
bidrage til at sikre det faglige niveau og være loyal overfor vores kerneopgave, etiske
profil, faglige tilgange og metoder, samt være en aktiv medspiller i Holbæk Kommune
så kan vi tilbyde dig:

 • Mulighed for at bruge og udvikle dine kreative evner
 • Arbejde med fokus på brugernes selvbestemmelse og inddragelse i tilrettelæggelse af aktiviteter
 • At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted
 • At arbejde systematisk med udviklingsplaner for og med borgerne
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • En del af et aktivitetscenter som er i udvikling
Vores aktivitetscenter er delt op på den måde at borgere af samme målgruppe, som
udgangspunkt er i samme del af aktivitetscenteret, men det er vigtigt at du kan se dig
selv i hele vores tilbud, da vi arbejder meget på tværs og bidrager fælles til at løse
kerneopgaven.

I aktivitetscenteret team 1 har vi følgende rum til rådighed som du skal kunne se dig
selv være en del af og kunne inspirere brugerne og kollegaer. Dette er hovedsageligt
målgruppe A.

Den store Café krop og velvære, krop og bevægelse, Krea rum, medie rum og ture ud
af huset.
Læs mere på vores hjemmeside:

https://handicap.holbaek.dk/dag-og-klubtilbud/aktivitets-og-samvaerstilbud-soebaek-have/

I aktivitetscenteret team 2 har vi følgende rum til rådighed som du skal kunne se dig
selv være en del af og kunne inspirere brugerne og kollegaer. Dette er hovedsageligt
målgruppe B og C.

Den lille Café, krop og bevægelse, det sorte rum, det hvide rum, musik rummet,
grønlandsrummet.

Vi søger medarbejder med:
 • Pædagogisk uddannelse
 • Erfaring med arbejdet med voksne udviklingshæmmede
 • Erfaring med arbejdet i aktivitetstilbud
 • Kendskab til sanseintegration
 • Kompetencer som henvender sig til ente målgruppe  B og C
 • Kreativitet, nytænkning og borgerinddragelse i alle sammenhænge
 • Motivation og engagement
 • Kan og vil arbejde med IT og elektronisk dokumentation
 • Kan arbejde med statusbeskrivelser, udviklingsplaner og måleredskaber
 • Gode kommunikationsevner båe i skrift og tale
 • God til at aflæse kropssprog
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Kan og vil arbejde tværfagligt, både i aktivitetscenteret og mellem bo-delene.
 • Evnen til at planlægge aktiviteter ud fra borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau
 • Kan arbejde selvstændigt og selv igangsætte aktiviteter
Kan og vil indgå i arbejdet med organisationens:
 • kerneopgave
 • værdier
 • etiske profil
 • principper for anerkendende følgeskab
 • faglige tilgange og metoder
Kan og vil arbejde i tilbuddets rammer ifht.:
 • arbejdstid
 • lønstrategi
Ansættelsesdato: 1. april 2018 eller hurtigst muligt herefter
Antal: 1 uddannet pædagog i team 2
Antal timer: 32

Ansøgningsfrist: 21. februar 2018


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her