Søværnets Center for Taktik søger elementleder til materiel- og systemelementet

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du våben- og elektronikofficer eller teknisk officer, og ønsker du landtjeneste med både ledelses- og systemansvar, så har vi drømmejobbet til dig.

Om os

Søværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter tilknyttet N7 i Søværnskommandoen.

Materiel- og systemelementet indgår i TAC udviklingssektion og beskæftiger sig med drift og vedligehold af TAC IT-systemer og TAC simulationsmiljø, forsyningstjeneste og bygningsvedligehold.

Vi lægger stor vægt på udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. I elementet prioriterer vi kompetenceudvikling, og der er i høj grad mulighed for selv at være med til at planlægge sin videre karriere.

Elementet består af dig, en seniorsergent, og ni menige af henholdsvis konstabel- og mekanikergruppen. For meniggruppens vedkommende er stillingerne fordelt på fire træneroperatører, tre elektronikfagteknikere, en forsyningsgast og en etablissementsgast.

TAC er geografisk placeret i Frederikshavn, hvor du som udgangspunkt vil have fast tjenestested.

Om stillingen

Som elementleder for materiel- og systemelementet er du ansvarlig over for Chefen for udviklingssektion for tilsyn med drift og vedligeholdelse af materiel og tekniske systemer ved TAC.

Som elementleder for materiel og systemelementet bliver du chef for 9 medarbejdere. Dermed får du ansvar for medarbejdernes udvikling, trivsel og planlægning. Elementets ansvarsområder fordeler sig over systemer, materiel og etablissement.

Systemområdet omfatter drift, vedligehold og udvikling af TAC trænerkompleks. Herunder teknisk assistance under gennemførelse af øvelser. Systemområdet omfatter alle Centrets IT-systemer og du er som elementleder, TAC IT sikkerhedsofficer. Du vil komme til at arbejde med udvikling af både hardware og software. Til at varetage den praktiske udførelse af systemområdet har du én SSG og seks medarbejdere fra meniggruppen.

Materielområdet: Som elementleder for materiel- og systemelementet er du endvidere materielbeholdningsansvarlig for materiel på TAC, og du er således over for chefen beholdningskontrolansvarlig. Til at assistere dig med myndighedsbeholdningen har du en forsyningsgast.

Etablissement: Du vil endvidere blive ansvarlig for koordination af drift og vedligeholdelsen af TAC bygningsmasse og inventar. Du vil med hjælp fra én medarbejder have ansvaret for i samarbejde med Forsvarsministeriet Etablissementsstyrelse at koordinere driften af TAC bygningsmasse.

Søværnets Center for Taktik kan tilbyde dig en stilling, hvor du er med til at udvikle på det taktiske trænermiljø, som er essentielt for uddannelsen af søværnets personel. Den taktiske træner står over for en stor udvidelse eftersom implementeringen af SM-2 missiler og Towed Array Sonar er nært forestående. Du vil få direkte ledelsesansvar over en stor sektion med en masse dygtige og erfarne kolleger.

Søværnets Center for Taktik har også en praktisk tilgang til det at ”møde ind” på kontoret hver dag. COVID-19 har medført, at vi har fået udviklet os inden for hjemmearbejde, således at det ikke er et ubetinget krav, at du møder ind hver dag. Der vil i perioder være mulighed for at arbejde hjemmefra.

TAC prioriterer work-life balance højt. Der vil også være mulighed for efteruddannelse. Ønsker du at læse MMS, eller er du allerede optaget, vil vi selvfølgelig hjælpe dig med at få lagt en plan.

Om dig

Som person er du selvstændig og initiativrig.

Vi ser helst du har sejladserfaring, enten som våben- og elektronikofficer eller teknisk officer og gerne fra en helikopterbærende enhed, men det er ikke et absolut krav.

Stillingen er klassificeret til kaptajnløjtnant/kaptajn, men kan også besættes af en erfaren premierløjtnant. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad. I dette tilfælde vil vi i forbindelse med ansættelsen lave en uddannelseskontrakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant/kaptajn.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med IT-sikkerhed og har varetaget funktionen som IT-sikkerhedsofficer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er som udgangspunkt i Frederikshavn, men dette kan forhandles.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at chefen for udviklingssektionen KL Morten Steenberg Dastrup på tlf.: 7285 5390.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022.

Ansøgningsfristen er den 25. september og vi forventer at holde samtaler i uge 39 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Søværnets Center for Taktik
Søværnets Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning inden for hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
http://www.facebook.com/centerfortaktik/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Søværnets Center for Taktik søger elementleder til materiel- og systemelementet

Er du våben- og elektronikofficer eller teknisk officer, og ønsker du landtjeneste med både ledelses- og systemansvar, så har vi drømmejobbet til dig.

Om os

Søværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter tilknyttet N7 i Søværnskommandoen.

Materiel- og systemelementet indgår i TAC udviklingssektion og beskæftiger sig med drift og vedligehold af TAC IT-systemer og TAC simulationsmiljø, forsyningstjeneste og bygningsvedligehold.

Vi lægger stor vægt på udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. I elementet prioriterer vi kompetenceudvikling, og der er i høj grad mulighed for selv at være med til at planlægge sin videre karriere.

Elementet består af dig, en seniorsergent, og ni menige af henholdsvis konstabel- og mekanikergruppen. For meniggruppens vedkommende er stillingerne fordelt på fire træneroperatører, tre elektronikfagteknikere, en forsyningsgast og en etablissementsgast.

TAC er geografisk placeret i Frederikshavn, hvor du som udgangspunkt vil have fast tjenestested.

Om stillingen

Som elementleder for materiel- og systemelementet er du ansvarlig over for Chefen for udviklingssektion for tilsyn med drift og vedligeholdelse af materiel og tekniske systemer ved TAC.

Som elementleder for materiel og systemelementet bliver du chef for 9 medarbejdere. Dermed får du ansvar for medarbejdernes udvikling, trivsel og planlægning. Elementets ansvarsområder fordeler sig over systemer, materiel og etablissement.

Systemområdet omfatter drift, vedligehold og udvikling af TAC trænerkompleks. Herunder teknisk assistance under gennemførelse af øvelser. Systemområdet omfatter alle Centrets IT-systemer og du er som elementleder, TAC IT sikkerhedsofficer. Du vil komme til at arbejde med udvikling af både hardware og software. Til at varetage den praktiske udførelse af systemområdet har du én SSG og seks medarbejdere fra meniggruppen.

Materielområdet: Som elementleder for materiel- og systemelementet er du endvidere materielbeholdningsansvarlig for materiel på TAC, og du er således over for chefen beholdningskontrolansvarlig. Til at assistere dig med myndighedsbeholdningen har du en forsyningsgast.

Etablissement: Du vil endvidere blive ansvarlig for koordination af drift og vedligeholdelsen af TAC bygningsmasse og inventar. Du vil med hjælp fra én medarbejder have ansvaret for i samarbejde med Forsvarsministeriet Etablissementsstyrelse at koordinere driften af TAC bygningsmasse.

Søværnets Center for Taktik kan tilbyde dig en stilling, hvor du er med til at udvikle på det taktiske trænermiljø, som er essentielt for uddannelsen af søværnets personel. Den taktiske træner står over for en stor udvidelse eftersom implementeringen af SM-2 missiler og Towed Array Sonar er nært forestående. Du vil få direkte ledelsesansvar over en stor sektion med en masse dygtige og erfarne kolleger.

Søværnets Center for Taktik har også en praktisk tilgang til det at ”møde ind” på kontoret hver dag. COVID-19 har medført, at vi har fået udviklet os inden for hjemmearbejde, således at det ikke er et ubetinget krav, at du møder ind hver dag. Der vil i perioder være mulighed for at arbejde hjemmefra.

TAC prioriterer work-life balance højt. Der vil også være mulighed for efteruddannelse. Ønsker du at læse MMS, eller er du allerede optaget, vil vi selvfølgelig hjælpe dig med at få lagt en plan.

Om dig

Som person er du selvstændig og initiativrig.

Vi ser helst du har sejladserfaring, enten som våben- og elektronikofficer eller teknisk officer og gerne fra en helikopterbærende enhed, men det er ikke et absolut krav.

Stillingen er klassificeret til kaptajnløjtnant/kaptajn, men kan også besættes af en erfaren premierløjtnant. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad. I dette tilfælde vil vi i forbindelse med ansættelsen lave en uddannelseskontrakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant/kaptajn.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med IT-sikkerhed og har varetaget funktionen som IT-sikkerhedsofficer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er som udgangspunkt i Frederikshavn, men dette kan forhandles.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at chefen for udviklingssektionen KL Morten Steenberg Dastrup på tlf.: 7285 5390.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022.

Ansøgningsfristen er den 25. september og vi forventer at holde samtaler i uge 39 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Søværnets Center for Taktik
Søværnets Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning inden for hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
http://www.facebook.com/centerfortaktik/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.