Souschef med en stærk konkurrencejuridisk profil

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS) har som sin primære opgave at sikre velfungerende markeder og vækst inden for centerets områder. Det gør vi bl.a. ved håndhævelse af konkurrenceloven, via markedsanalyser, dialog med markedets aktører og gennem samarbejde med andre konkurrencemyndigheder. Derudover er vi beskæftiget med sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening og deltagelse i tværministerielle arbejdsgrupper. Centerets souschef har takket ja til et nyt job som kontorchef i huset, og vi er derfor på udkig efter hendes afløser.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du er solidt funderet inden for konkurrenceret. Du skal have beskæftiget dig med konkurrenceret i minimum fem til otte år og have lyst til fortsat at dygtiggøre dig inden for feltet. Samtidig skal du, i kraft af din funktion som souschef, have en fagligt koordinerende rolle og være sparringspartner for centerets øvrige medarbejdere. Desuden vil du være en nær sparringspartner for centerets kontorchef, både i forhold til sager og ledelsesmæssige overvejelser.

Kan du sætte kryds ved følgende tre punkter, er du et godt match til stillingen:

1. Du har flere års erfaring med konkurrenceret

Du har flere års arbejde med konkurrenceret og har lyst til at bruge dine kompetencer i en (ny) rolle, hvor du skal håndhæve konkurrencereglerne inden for centerets brancher, herunder opdage, efterforske og gribe ind overfor ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (fx karteller) og over for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling.

2. Du har lyst til at påvirke - og er parat til at tage ansvar for prioritering

Du er parat til at tage ansvar for prioritering af opgaver og har lyst til at sparre med dine kolleger i centeret. Du vil som souschef være go-to person i det daglige, og du skal have lige så meget lyst til at rådgive dine kolleger i deres opgaver, som du har lyst til at fordybe dig i sagerne selv. Samtidig skal du være med til at sikre effektivitet i opgaveløsningen og ikke mindst kvalitet og fremdrift i opgaverne.

3. Du har flair for at skabe gode relationer og har lyst til og evner for uformel ledelse

Du har lyst til og evner for uformel ledelse. Vi har et godt og stabilt samarbejdsklima i centeret, som vi alle værner om. Der er ingen spidse albuer, og respekten for hinandens fagligheder er stor. Du skal som souschef evne at motivere og inspirere dine kolleger og derigennem bidrage til at udvikle deres faglige og personlige kompetencer. Dine kommunikative evner er vigtige for os, og vi forventer, at du formulerer dig konstruktivt på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad du mener. Du vil i løbet af en arbejdsdag samarbejde med mange forskellige personer, herunder styrelsens øvrige medarbejdere og direktion samt eksterne samarbejdspartnere.

Derudover forestiller vi os, at du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.

I centeret bruger vi bl.a. vores dag på, at:

  • Håndhævelse af konkurrencereglerne inden for centrets brancher, fx ift. ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (fx karteller) og virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
  • Dialog med virksomheder og andre interessenter om konkurrencereglerne og virksomhedernes kommercielle råderum - Arbejde for at mindske omfanget og effekterne af konkurrencebegrænsende regulering i tæt samarbejde med de ansvarlige ministerier
  • Vurdere anmeldelsespligtige fusioner i samarbejde med vores fusionsenhed
  • Samarbejde med Europa-Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder om konkrete sager samt deltage i Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN)
  • Håndhævelse af fødevarehandelsloven
Bliv en del af DIPS

Du bliver en del af et center på 15 medarbejdere herunder én kontorchef, 12 AC-medarbejdere og to studentermedhjælpere. Vi arbejder med varierede opgaver, der er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet og andre myndigheder. Vi arbejder i et højt tempo og med selvstændighed og initiativ. Vores hverdag er præget af humor og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vores kommunikation er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt. Større opgaver løser vi primært i tværfaglige teams, hvor jurister og økonomer arbejder sammen. Du får 295 engagerede kollegaer i hele KFST, der ligesom dig brænder for at gøre en forskel.

Styrelsens medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de lovområder, som styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi indført et specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister inden for et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og uden for styrelsen kan blive udnævnt til eksperter.

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk og du kan se en kort film om det at være ansat i Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen her. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?

Du vil blive ansat som chefkonsulent efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg. Derudover vil du indgå i centerets resultatlønsordning.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på kfst.dk senest den 8. august 2022. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Louise Kastfelt på tlf. 41 71 51 80.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Nada Alkerdi på tlf. 91 39 94 30.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Souschef med en stærk konkurrencejuridisk profil

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS) har som sin primære opgave at sikre velfungerende markeder og vækst inden for centerets områder. Det gør vi bl.a. ved håndhævelse af konkurrenceloven, via markedsanalyser, dialog med markedets aktører og gennem samarbejde med andre konkurrencemyndigheder. Derudover er vi beskæftiget med sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening og deltagelse i tværministerielle arbejdsgrupper. Centerets souschef har takket ja til et nyt job som kontorchef i huset, og vi er derfor på udkig efter hendes afløser.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du er solidt funderet inden for konkurrenceret. Du skal have beskæftiget dig med konkurrenceret i minimum fem til otte år og have lyst til fortsat at dygtiggøre dig inden for feltet. Samtidig skal du, i kraft af din funktion som souschef, have en fagligt koordinerende rolle og være sparringspartner for centerets øvrige medarbejdere. Desuden vil du være en nær sparringspartner for centerets kontorchef, både i forhold til sager og ledelsesmæssige overvejelser.

Kan du sætte kryds ved følgende tre punkter, er du et godt match til stillingen:

1. Du har flere års erfaring med konkurrenceret

Du har flere års arbejde med konkurrenceret og har lyst til at bruge dine kompetencer i en (ny) rolle, hvor du skal håndhæve konkurrencereglerne inden for centerets brancher, herunder opdage, efterforske og gribe ind overfor ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (fx karteller) og over for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling.

2. Du har lyst til at påvirke - og er parat til at tage ansvar for prioritering

Du er parat til at tage ansvar for prioritering af opgaver og har lyst til at sparre med dine kolleger i centeret. Du vil som souschef være go-to person i det daglige, og du skal have lige så meget lyst til at rådgive dine kolleger i deres opgaver, som du har lyst til at fordybe dig i sagerne selv. Samtidig skal du være med til at sikre effektivitet i opgaveløsningen og ikke mindst kvalitet og fremdrift i opgaverne.

3. Du har flair for at skabe gode relationer og har lyst til og evner for uformel ledelse

Du har lyst til og evner for uformel ledelse. Vi har et godt og stabilt samarbejdsklima i centeret, som vi alle værner om. Der er ingen spidse albuer, og respekten for hinandens fagligheder er stor. Du skal som souschef evne at motivere og inspirere dine kolleger og derigennem bidrage til at udvikle deres faglige og personlige kompetencer. Dine kommunikative evner er vigtige for os, og vi forventer, at du formulerer dig konstruktivt på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad du mener. Du vil i løbet af en arbejdsdag samarbejde med mange forskellige personer, herunder styrelsens øvrige medarbejdere og direktion samt eksterne samarbejdspartnere.

Derudover forestiller vi os, at du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.

I centeret bruger vi bl.a. vores dag på, at:

  • Håndhævelse af konkurrencereglerne inden for centrets brancher, fx ift. ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (fx karteller) og virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
  • Dialog med virksomheder og andre interessenter om konkurrencereglerne og virksomhedernes kommercielle råderum - Arbejde for at mindske omfanget og effekterne af konkurrencebegrænsende regulering i tæt samarbejde med de ansvarlige ministerier
  • Vurdere anmeldelsespligtige fusioner i samarbejde med vores fusionsenhed
  • Samarbejde med Europa-Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder om konkrete sager samt deltage i Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN)
  • Håndhævelse af fødevarehandelsloven
Bliv en del af DIPS

Du bliver en del af et center på 15 medarbejdere herunder én kontorchef, 12 AC-medarbejdere og to studentermedhjælpere. Vi arbejder med varierede opgaver, der er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet og andre myndigheder. Vi arbejder i et højt tempo og med selvstændighed og initiativ. Vores hverdag er præget af humor og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vores kommunikation er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt. Større opgaver løser vi primært i tværfaglige teams, hvor jurister og økonomer arbejder sammen. Du får 295 engagerede kollegaer i hele KFST, der ligesom dig brænder for at gøre en forskel.

Styrelsens medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de lovområder, som styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi indført et specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister inden for et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og uden for styrelsen kan blive udnævnt til eksperter.

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk og du kan se en kort film om det at være ansat i Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen her. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?

Du vil blive ansat som chefkonsulent efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg. Derudover vil du indgå i centerets resultatlønsordning.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på kfst.dk senest den 8. august 2022. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Louise Kastfelt på tlf. 41 71 51 80.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Nada Alkerdi på tlf. 91 39 94 30.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.