Souschef og sagsbehandler til Styringssektion 3 i Forsvarsstaben

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du medvirke til at designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område og specialoperationsområdet? Er du selvstændig, analytisk skarp, helhedsorienteret og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den souschef og sagsbehandler, vi søger til Styringssektion 3 ved Udviklings- og Planlægningsstaben.

Om os

Styringssektion 3 er en del af den værnsfælles Styringsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af 23 medarbejdere fordelt på fire elementer, der varetager udviklings- og implementeringsopgaver. Derudover bidrager sektionen til tværgående landmilitære og specialoperations relaterede udviklingsopgaver.
Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), fire elementledere (major) samt 17 sagsbehandlere fordelt på fire elementer primært på kaptajn- og majorniveauet.
Sektionen har ansvaret for operationaliseringen af kapacitetsudviklingen og implementering af programmer og projekter relateret til landmilitære kapaciteter og specialoperationskapaciteter samt en række værnsfælles kapaciteter. Sektionen har ansvaret for processen fra et udviklingsprojekt er besluttet til implementering, herunder den tværgående koordination mellem styrelser og myndigheder. Derudover indgår sektionen i faglige (tværgående) fællesskaber i Udviklings- og Planlægningsstaben for at bidrage til strategier og forligsrelaterede produkter.
Sektionen behandler enkeltsager og udarbejder sagsoplæg og notater, der relaterer sig til kapacitetsudviklingen og implementeringen af landmilitære kapaciteter og specialoperationskapaciteter på kort og mellemlang sigt. Da sektionen håndterer en række værnsfælles projekter vil der være en bred berøringsflade til alle kommandoer, støttende styrelser samt andre dele af Forsvaret.
Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.

Om stillingen

Der søges en souschef og sagsbehandler, der har et godt kendskab til Hæren. Du er nysgerrig, analytisk stærk, helhedsorienteret og har modet og interessen for at tage ansvar for tværgående koordination i sektionen samt operationaliseringen af komplekse projekter og programmer.

Du vil skulle tage ejerskab for såvel processer som produkter, der er relateret til de projekter, som du får ansvaret for. Herunder løbende koordination primært med Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men også med øvrige kommandoer og styrelser. Du vil have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt styrelser under Forsvarsministeriet, hvilket kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.

Du vil som souschef være en del af den daglige ledelse i sektionen og referere til sektionschefen. Du bistår med den tværgående koordination og opgaver mellem elementerne i sektionen og samler typisk input, der efterfølgende præsenteres for sektionschefen.

Du vil sammen med sektionschefen deltage i en række møder vedr. programmer og projekter i koncernen sammen med ledelsen fra Udviklings- og Planlægningsstaben, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse.

Du vil i stillingen få ansvaret for forskellige projekter og vil derudover få ansvaret for at genere faglighed inden for prioriterede sagsområder, med fokus på hvorledes operative krav designer projekterne, og hvorledes beslutninger implementeres. Du vil blive formand for en eller flere arbejdsgrupper vedr. implementering af projekter i Hæren, men også koncernfælles projekter.

Du vil blive en del af et kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret.
Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret som helhed og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for helhedsorientering, projektledelse og samarbejde.

I stillingen vil der være begrænset rejseaktivitet. Arbejdet er fleksibelt og hjemmearbejde anvendes som et aktiv i forøgelsen af sektionens effektivitet.

Om dig

Du er en erfaren major med interesse for at udvikle sig i bred forstand og du har haft en eller flere stillinger på niveauet. Det er en fordel, hvis du har stabserfaring på styringsniveau 1 eller 2.

Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.
Det er væsentligt, at du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer og et godt arbejdsmiljø.

Du er helhedsorienteret og analytisk tænkende, hvor du formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og identificere de afgørende elementer. Din skriftlige formidlingsevne er præget af klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.
Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger.

Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Karup. Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen (sektionschef) på telefon 9133 5077. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.
Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. oktober 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Souschef og sagsbehandler til Styringssektion 3 i Forsvarsstaben

Vil du medvirke til at designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område og specialoperationsområdet? Er du selvstændig, analytisk skarp, helhedsorienteret og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den souschef og sagsbehandler, vi søger til Styringssektion 3 ved Udviklings- og Planlægningsstaben.

Om os

Styringssektion 3 er en del af den værnsfælles Styringsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af 23 medarbejdere fordelt på fire elementer, der varetager udviklings- og implementeringsopgaver. Derudover bidrager sektionen til tværgående landmilitære og specialoperations relaterede udviklingsopgaver.
Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), fire elementledere (major) samt 17 sagsbehandlere fordelt på fire elementer primært på kaptajn- og majorniveauet.
Sektionen har ansvaret for operationaliseringen af kapacitetsudviklingen og implementering af programmer og projekter relateret til landmilitære kapaciteter og specialoperationskapaciteter samt en række værnsfælles kapaciteter. Sektionen har ansvaret for processen fra et udviklingsprojekt er besluttet til implementering, herunder den tværgående koordination mellem styrelser og myndigheder. Derudover indgår sektionen i faglige (tværgående) fællesskaber i Udviklings- og Planlægningsstaben for at bidrage til strategier og forligsrelaterede produkter.
Sektionen behandler enkeltsager og udarbejder sagsoplæg og notater, der relaterer sig til kapacitetsudviklingen og implementeringen af landmilitære kapaciteter og specialoperationskapaciteter på kort og mellemlang sigt. Da sektionen håndterer en række værnsfælles projekter vil der være en bred berøringsflade til alle kommandoer, støttende styrelser samt andre dele af Forsvaret.
Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.

Om stillingen

Der søges en souschef og sagsbehandler, der har et godt kendskab til Hæren. Du er nysgerrig, analytisk stærk, helhedsorienteret og har modet og interessen for at tage ansvar for tværgående koordination i sektionen samt operationaliseringen af komplekse projekter og programmer.

Du vil skulle tage ejerskab for såvel processer som produkter, der er relateret til de projekter, som du får ansvaret for. Herunder løbende koordination primært med Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men også med øvrige kommandoer og styrelser. Du vil have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt styrelser under Forsvarsministeriet, hvilket kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.

Du vil som souschef være en del af den daglige ledelse i sektionen og referere til sektionschefen. Du bistår med den tværgående koordination og opgaver mellem elementerne i sektionen og samler typisk input, der efterfølgende præsenteres for sektionschefen.

Du vil sammen med sektionschefen deltage i en række møder vedr. programmer og projekter i koncernen sammen med ledelsen fra Udviklings- og Planlægningsstaben, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse.

Du vil i stillingen få ansvaret for forskellige projekter og vil derudover få ansvaret for at genere faglighed inden for prioriterede sagsområder, med fokus på hvorledes operative krav designer projekterne, og hvorledes beslutninger implementeres. Du vil blive formand for en eller flere arbejdsgrupper vedr. implementering af projekter i Hæren, men også koncernfælles projekter.

Du vil blive en del af et kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret.
Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret som helhed og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for helhedsorientering, projektledelse og samarbejde.

I stillingen vil der være begrænset rejseaktivitet. Arbejdet er fleksibelt og hjemmearbejde anvendes som et aktiv i forøgelsen af sektionens effektivitet.

Om dig

Du er en erfaren major med interesse for at udvikle sig i bred forstand og du har haft en eller flere stillinger på niveauet. Det er en fordel, hvis du har stabserfaring på styringsniveau 1 eller 2.

Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.
Det er væsentligt, at du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer og et godt arbejdsmiljø.

Du er helhedsorienteret og analytisk tænkende, hvor du formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og identificere de afgørende elementer. Din skriftlige formidlingsevne er præget af klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.
Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger.

Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Karup. Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen (sektionschef) på telefon 9133 5077. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.
Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. oktober 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.