Specialbørnehaven Væksthuset søger pædagog til et barselsvikariat på 37 timer den 01.02.23

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

”Uden andre, er vi ingenting”

Det er vores pejlemærke og hvis du kan genkende dig selv i det, så er du måske vores kommende kollega.
Specialbørnehaven Væksthuset er organiseret i Børn & Unge og er en del af et fællesskab med de øvrige specialbørnehaver (Birken, Marte Meo, Barnets hus og Stampe). Specialbørnehaven Væksthuset er et kommunedækkende specialbørnehavetilbud og børnene visiteres dertil gennem Centralt Visitationsudvalg
Målgruppen i Specialbørnehaven Væksthuset er børn i alderen 2- 5 år med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret og/eller ADHD eller beskrevet med forstyrrelser/vanskeligheder indenfor disse områder.

Om specialbørnehaven:
Tilgangen til det pædagogiske arbejde i Specialbørnehaven Væksthuset er anerkendende, positivt og ressourceorienteret. Det er gennem et højt engagement og en veldefineret faglighed, at vi kan støtte det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring bedst muligt, sådan at barnet udvikler mestringsstartegier til gavn for fremtidslivet.
Hverdagens pædagogfaglige miljø i Specialbørnehaven Væksthuset planlægges ud fra viden om relationskompetence, Teacch, Neuropædagogik/psykologi, narrativ teori, ”mind mime”, at adfærd ses som invitationer, samt central kohærens og kontekstforståelser. Fokus er at give sikkerhed og kontinuitet samt udviklingsmuligheder for det enkelte barn.
I Specialbørnehaven Væksthuset har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med et udvidet forældresamarbejde. Dette forældresamarbejde handler om at tilbyde en tidlig indsats til forældre med små børn med særlige behov og grundtanken er, at det er i samarbejdet mellem institution og forældre, at der skabes grundlag for en positiv trivsel og udvikling hos barnet.
Derudover er vi særlig optaget af den ”gode overgang”, både ved start og slut i specialbørnehaven Væksthuset.
Specialbørnehaven Væksthuset er, i samarbejde med de andre specialbørnehaver, en del af en ”udgående funktion”. Det handler om at give råd og vejledning omkring hvordan special pædagogik kan tænkes ind i almenområdet.

Vi tilbyder:
 • Et teoretisk og fagligt miljø hvor faglig refleksion og ”meningsskabelse” er i fokus.
 • Et miljø hvor der planlægges ud fra viden om forudsigelighed, struktur, anerkendelse, glæde og respekt for det enkelte barns udviklingsniveau.
 • Et team, hvor der er fokus på ”det gode arbejdsmiljø”. Bl.a. ved at være opmærksom på at hjælpe hinanden og være nysgerrig på intentionerne bag en handling. Hvor alle glædes over den enkeltes succes og hvor vi alle arbejder ud fra aftalte mål.
 • Et fagligt fokus på ”det udvidede forældresamarbejde” og de udgående funktioner.
 • En ledelse, som er tydelig, anerkendende og har tæt kontakt til den pædagogiske praksis.
Vi søger en pædagog, som:
 • Er stabil og fysisk og psykisk robust
 • Omsorgsfuld, rolig og deltagende, som kollega/medarbejder.
 • Formår at arbejde som en del af et fællesskab, men også at arbejde selvstændigt. 
 • Forstår grundtanken i det at skabe udviklingsmuligheder gennem forudsigelighed og meningsskabelse.
 • Møder barnet positivt og anerkendende og forstår at barnet gør det bedste det kan, i den givne situation.
 •  Har viden og erfaring indenfor både almenpædagogik og special pædagogik. Her ønskes særligt viden indenfor autismespektrum forstyrrelserne.
 • Kan sikre/understøtte en mangfoldighed i læringsmiljøer. Herunder, at betragte udelivet som et af mange læringsmiljøer.
 • Er reflekterende i det pædagogiske arbejde og er i stand til at opstille faglige mål, arbejde systematisk med dem samt evaluere på dem.
 • Reflekterer over egen praksis og handlemønstre og ser kollegial sparring som en styrke.   
 • Arbejder målrettet og loyal i henhold til de beslutninger, som tages ledelsesmæssigt og i teamet.
 • Har gode kommunikationskompetencer, både skriftligt og mundtligt.
 • Mestrer og vægter et udvidet forældresamarbejde – inddrager forældrene i at finde meningsfulde løsninger.
 • Har interesse i at udbrede den specialpædagogiske viden til almenområdet.
 • Forstår betydningen af, og kan se det spændende i, at være ansat i en politisk ledet organisation. 

Yderligere information om stillingen kan du få hos pædagogisk leder Susanne Gude (Sus) på 99823383. Bedst mellem kl. 10 og kl.11.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der referencer og børne- og straffeattest.

Det forventes, at der afholdes samtaler den 20.12.22

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Specialbørnehaven Væksthuset søger pædagog til et barselsvikariat på 37 timer den 01.02.23

”Uden andre, er vi ingenting”

Det er vores pejlemærke og hvis du kan genkende dig selv i det, så er du måske vores kommende kollega.
Specialbørnehaven Væksthuset er organiseret i Børn & Unge og er en del af et fællesskab med de øvrige specialbørnehaver (Birken, Marte Meo, Barnets hus og Stampe). Specialbørnehaven Væksthuset er et kommunedækkende specialbørnehavetilbud og børnene visiteres dertil gennem Centralt Visitationsudvalg
Målgruppen i Specialbørnehaven Væksthuset er børn i alderen 2- 5 år med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret og/eller ADHD eller beskrevet med forstyrrelser/vanskeligheder indenfor disse områder.

Om specialbørnehaven:
Tilgangen til det pædagogiske arbejde i Specialbørnehaven Væksthuset er anerkendende, positivt og ressourceorienteret. Det er gennem et højt engagement og en veldefineret faglighed, at vi kan støtte det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring bedst muligt, sådan at barnet udvikler mestringsstartegier til gavn for fremtidslivet.
Hverdagens pædagogfaglige miljø i Specialbørnehaven Væksthuset planlægges ud fra viden om relationskompetence, Teacch, Neuropædagogik/psykologi, narrativ teori, ”mind mime”, at adfærd ses som invitationer, samt central kohærens og kontekstforståelser. Fokus er at give sikkerhed og kontinuitet samt udviklingsmuligheder for det enkelte barn.
I Specialbørnehaven Væksthuset har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med et udvidet forældresamarbejde. Dette forældresamarbejde handler om at tilbyde en tidlig indsats til forældre med små børn med særlige behov og grundtanken er, at det er i samarbejdet mellem institution og forældre, at der skabes grundlag for en positiv trivsel og udvikling hos barnet.
Derudover er vi særlig optaget af den ”gode overgang”, både ved start og slut i specialbørnehaven Væksthuset.
Specialbørnehaven Væksthuset er, i samarbejde med de andre specialbørnehaver, en del af en ”udgående funktion”. Det handler om at give råd og vejledning omkring hvordan special pædagogik kan tænkes ind i almenområdet.

Vi tilbyder:
 • Et teoretisk og fagligt miljø hvor faglig refleksion og ”meningsskabelse” er i fokus.
 • Et miljø hvor der planlægges ud fra viden om forudsigelighed, struktur, anerkendelse, glæde og respekt for det enkelte barns udviklingsniveau.
 • Et team, hvor der er fokus på ”det gode arbejdsmiljø”. Bl.a. ved at være opmærksom på at hjælpe hinanden og være nysgerrig på intentionerne bag en handling. Hvor alle glædes over den enkeltes succes og hvor vi alle arbejder ud fra aftalte mål.
 • Et fagligt fokus på ”det udvidede forældresamarbejde” og de udgående funktioner.
 • En ledelse, som er tydelig, anerkendende og har tæt kontakt til den pædagogiske praksis.
Vi søger en pædagog, som:
 • Er stabil og fysisk og psykisk robust
 • Omsorgsfuld, rolig og deltagende, som kollega/medarbejder.
 • Formår at arbejde som en del af et fællesskab, men også at arbejde selvstændigt. 
 • Forstår grundtanken i det at skabe udviklingsmuligheder gennem forudsigelighed og meningsskabelse.
 • Møder barnet positivt og anerkendende og forstår at barnet gør det bedste det kan, i den givne situation.
 •  Har viden og erfaring indenfor både almenpædagogik og special pædagogik. Her ønskes særligt viden indenfor autismespektrum forstyrrelserne.
 • Kan sikre/understøtte en mangfoldighed i læringsmiljøer. Herunder, at betragte udelivet som et af mange læringsmiljøer.
 • Er reflekterende i det pædagogiske arbejde og er i stand til at opstille faglige mål, arbejde systematisk med dem samt evaluere på dem.
 • Reflekterer over egen praksis og handlemønstre og ser kollegial sparring som en styrke.   
 • Arbejder målrettet og loyal i henhold til de beslutninger, som tages ledelsesmæssigt og i teamet.
 • Har gode kommunikationskompetencer, både skriftligt og mundtligt.
 • Mestrer og vægter et udvidet forældresamarbejde – inddrager forældrene i at finde meningsfulde løsninger.
 • Har interesse i at udbrede den specialpædagogiske viden til almenområdet.
 • Forstår betydningen af, og kan se det spændende i, at være ansat i en politisk ledet organisation. 

Yderligere information om stillingen kan du få hos pædagogisk leder Susanne Gude (Sus) på 99823383. Bedst mellem kl. 10 og kl.11.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der referencer og børne- og straffeattest.

Det forventes, at der afholdes samtaler den 20.12.22

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.