Specialeansvarlig Ergoterapeut til sengeafsnit 5, Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

En stilling som specialeansvarlig ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra den 1. maj 2020.
 
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og inkluderer aften-, weekend- og helligdagsvagter. Du vil primært varetage dagvagter på hverdage.
 
Om stillingen
Som specialeansvarlig vil du i tæt samspil med øvrige specialeansvarlige og ledende ergoterapeut/ledelsen på afsnittet, skulle understøtte den neurorehabiliterende indsats. Du skal kunne varetage et mono- som tværfagligt neurorehabiliterende fokus og får et ansvar i, at understøtte og kompetenceudvikle afsnittets personale mod kerneopgaven.
 
Som specialeansvarlig ergoterapeut ser vi gerne at du;

  • Har erfaring inden for neurorehabilitering.
  • Tager et ansvar i at udvikle neurorehabiliterende ergoterapi, herunder undersøgelse og behandling, samt er medansvarlig for implementering af evidensbaseret viden i den kliniske praksis.
  • Medvirker i afdækning af og prioritering af områder med behov for kvalitetsudvikling og forskningsaktivitet i samarbejde med klinikerne, faglige ledere, kliniske kvalitetsudviklere, forsknings- og udviklingspersoner. 
  • Tager medansvar i at ”sætte retning” for de kliniske medarbejdere.
  • Understøtter en organisationsforståelse med bæredygtighed i fokus. 
  • Er medansvarlig i at skabe sammenhæng for de kliniske medarbejdere i forhold til mission, vision, strategi og værdier på RHN
  • Formidler neurorehabiliterende ergoterapi, både nationalt og internationalt
  • Medvirker til at udvikle den mono- og tværfaglige dokumentation på RHN. 
  • Bidrager til et godt arbejdsmiljø.
  • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde.
  • Har gode kommunikative og relationelle kompetencer.
  • Har erfaring med mødeledelse og kan fungere faciliterende.
  • Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
 Om afdelingen
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire områder: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, subspeciale for mentale funktionsnedsættelser, subspeciale for sensomotoriske funktionsnedsættelser og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet klinikker med ambulant virksomhed.
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.
 
Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, modtager patienter umiddelbart efter den akutte hjerneskade er stabiliseret. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles samtidig med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.
Udover arbejdet på klinikken her, dækker en gruppe af ergoterapeuter og fysioterapeuter dagligt, patientbehandlingen på neurorehabiliteringssenge i Silkeborg – NISA sengene. De har på den måde vagter både på vores klinik og i Silkeborg. NISA sengene er lokaliseret i intensivt regi. Du skal se dig selv som del af denne opgaveløsning – vagtmæssigt i mindre omfang men med et medansvar for den neurorehabiliterende indsats også der.
 
Væsentlige ergoterapeutiske arbejdsopgaver på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering tager til enhver tid sit afsæt i et aktivitetsbaseret fokus. - ADL-træning, udarbejdelse af neuropædagogiske strategier, afdækning og behandling af kommunikationsvanskeligheder og ikke mindst fastholdelse af fokus på motiverende aktivitet og deltagelse.
En kerneindsats er dysfagi udredning og behandling med henblik på etablering af en sikker spise- og synkefunktion. I mange tilfælde er patienterne her indlagt med cuffede trachealtuber. Som ergoterapeut bliver du efter oplæring, bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af tubeplaner.
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til ”lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ledende Ergoterapeut Mette Skjærbæk Svane på tlf. 78 41 93 09.
 
Din ansøgning
Din ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID, skal sendes elektronisk og være os i hænde elektronisk senest den 24. februar 2020.
 
Samtaler forventes at finde sted 6. marts. 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330165905Phoenix-4b601b1c12020-01-28T11:09:32.880Specialeansvarlig Ergoterapeut til sengeafsnit 5, Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel NeurocenterEn stilling som specialeansvarlig ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra den 1. maj 2020.
 
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og inkluderer aften-, weekend- og helligdagsvagter. Du vil primært varetage dagvagter på hverdage.
 
Om stillingen
Som specialeansvarlig vil du i tæt samspil med øvrige specialeansvarlige og ledende ergoterapeut/ledelsen på afsnittet, skulle understøtte den neurorehabiliterende indsats. Du skal kunne varetage et mono- som tværfagligt neurorehabiliterende fokus og får et ansvar i, at understøtte og kompetenceudvikle afsnittets personale mod kerneopgaven.
 
Som specialeansvarlig ergoterapeut ser vi gerne at du;
  • Har erfaring inden for neurorehabilitering.
  • Tager et ansvar i at udvikle neurorehabiliterende ergoterapi, herunder undersøgelse og behandling, samt er medansvarlig for implementering af evidensbaseret viden i den kliniske praksis.
  • Medvirker i afdækning af og prioritering af områder med behov for kvalitetsudvikling og forskningsaktivitet i samarbejde med klinikerne, faglige ledere, kliniske kvalitetsudviklere, forsknings- og udviklingspersoner. 
  • Tager medansvar i at ”sætte retning” for de kliniske medarbejdere.
  • Understøtter en organisationsforståelse med bæredygtighed i fokus. 
  • Er medansvarlig i at skabe sammenhæng for de kliniske medarbejdere i forhold til mission, vision, strategi og værdier på RHN
  • Formidler neurorehabiliterende ergoterapi, både nationalt og internationalt
  • Medvirker til at udvikle den mono- og tværfaglige dokumentation på RHN. 
  • Bidrager til et godt arbejdsmiljø.
  • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde.
  • Har gode kommunikative og relationelle kompetencer.
  • Har erfaring med mødeledelse og kan fungere faciliterende.
  • Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
 Om afdelingen
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire områder: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, subspeciale for mentale funktionsnedsættelser, subspeciale for sensomotoriske funktionsnedsættelser og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet klinikker med ambulant virksomhed.
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.
 
Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, modtager patienter umiddelbart efter den akutte hjerneskade er stabiliseret. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles samtidig med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.
Udover arbejdet på klinikken her, dækker en gruppe af ergoterapeuter og fysioterapeuter dagligt, patientbehandlingen på neurorehabiliteringssenge i Silkeborg – NISA sengene. De har på den måde vagter både på vores klinik og i Silkeborg. NISA sengene er lokaliseret i intensivt regi. Du skal se dig selv som del af denne opgaveløsning – vagtmæssigt i mindre omfang men med et medansvar for den neurorehabiliterende indsats også der.
 
Væsentlige ergoterapeutiske arbejdsopgaver på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering tager til enhver tid sit afsæt i et aktivitetsbaseret fokus. - ADL-træning, udarbejdelse af neuropædagogiske strategier, afdækning og behandling af kommunikationsvanskeligheder og ikke mindst fastholdelse af fokus på motiverende aktivitet og deltagelse.
En kerneindsats er dysfagi udredning og behandling med henblik på etablering af en sikker spise- og synkefunktion. I mange tilfælde er patienterne her indlagt med cuffede trachealtuber. Som ergoterapeut bliver du efter oplæring, bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af tubeplaner.
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til ”lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ledende Ergoterapeut Mette Skjærbæk Svane på tlf. 78 41 93 09.
 
Din ansøgning
Din ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID, skal sendes elektronisk og være os i hænde elektronisk senest den 24. februar 2020.
 
Samtaler forventes at finde sted 6. marts. 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

En stilling som specialeansvarlig ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra den 1. maj 2020. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og inkluderer aften-, weekend- og helligdagsvagter. Du vil primært varetage dagvagter på hverdage. Om stillingenSom specialeansvarlig vil du i tæt samspil med øvrige specialeansvarlige og ledende ergoterapeut ledelsen på afsnittet, skulle understøtte den neurorehabiliterende indsats. Du skal kunne varetage et mono- som tværfagligt neurorehabiliterende fokus og får et ansvar i, at understøtte og kompetenceudvikle afsnittets personale mod kerneopgaven. Som specialeansvarlig ergoterapeut ser vi gerne at du Har erfaring inden for neurorehabilitering. Tager et ansvar i at udvikle neurorehabiliterende ergoterapi, herunder undersøgelse og behandling, samt er medansvarlig for implementering af evidensbaseret viden i den kliniske praksis. Medvirker i afdækning af og prioritering af områder med behov for kvalitetsudvikling og forskningsaktivitet i samarbejde med klinikerne, faglige ledere, kliniske kvalitetsudviklere, forsknings- og udviklingspersoner. Tager medansvar i at sætte retning for de kliniske medarbejdere. Understøtter en organisationsforståelse med bæredygtighed i fokus. Er medansvarlig i at skabe sammenhæng for de kliniske medarbejdere i forhold til mission, vision, strategi og værdier på RHN Formidler neurorehabiliterende ergoterapi, både nationalt og internationalt Medvirker til at udvikle den mono- og tværfaglige dokumentation på RHN. Bidrager til et godt arbejdsmiljø. Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde. Har gode kommunikative og relationelle kompetencer. Har erfaring med mødeledelse og kan fungere faciliterende. Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven Om afdelingenRegionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.Neurorehabiliteringen er organiseret i fire områder: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, subspeciale for mentale funktionsnedsættelser, subspeciale for sensomotoriske funktionsnedsættelser og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet klinikker med ambulant virksomhed. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter. Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, modtager patienter umiddelbart efter den akutte hjerneskade er stabiliseret. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles samtidig med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes. Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.Udover arbejdet på klinikken her, dækker en gruppe af ergoterapeuter og fysioterapeuter dagligt, patientbehandlingen på neurorehabiliteringssenge i Silkeborg NISA sengene. De har på den måde vagter både på vores klinik og i Silkeborg. NISA sengene er lokaliseret i intensivt regi. Du skal se dig selv som del af denne opgaveløsning vagtmæssigt i mindre omfang men med et medansvar for den neurorehabiliterende indsats også der. Væsentlige ergoterapeutiske arbejdsopgaver på Klinik for Tidlig Neurorehabilitering tager til enhver tid sit afsæt i et aktivitetsbaseret fokus. - ADL-træning, udarbejdelse af neuropædagogiske strategier, afdækning og behandling af kommunikationsvanskeligheder og ikke mindst fastholdelse af fokus på motiverende aktivitet og deltagelse.En kerneindsats er dysfagi udredning og behandling med henblik på etablering af en sikker spise- og synkefunktion. I mange tilfælde er patienterne her indlagt med cuffede trachealtuber. Som ergoterapeut bliver du efter oplæring, bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af tubeplaner.Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:Ledende Ergoterapeut Mette Skjærbæk Svane på tlf. 78 41 93 09. Din ansøgningDin ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID, skal sendes elektronisk og være os i hænde elektronisk senest den 24. februar 2020. Samtaler forventes at finde sted 6. marts. 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenix4b601b1c101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-24T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=1f7ac15b-ecf3-4477-b148-091ca24052e70EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3699756Regionshospitalet Hammel Neurocenter11Voldbyvej 158450HammelDKDanmarkORS/4b601b1c_logo.gifORS/Small/4b601b1c_logo.gif0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent10001892578EmplyGrund Jobannonceb7506533-00d6-4fc2-abd1-80f65140dd95_13088500028-01-2020001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4b601b1chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=4b601b1chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4b601b1c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4b601b1c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/jobtitle/322905-319-1.jpgSpecialeansvarlig Ergoterapeut til sengeafsnit 5, Subspeciale for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter12008011Dansk3Læse/ tale322905Ergoterapeut10Sundhed364027758karina.sorensen@midt.rm.dkDanmarkDanmark330183818Specialcenter for mennesker med demens i Favrskov søger ergoterapeutRobot Brænder du for at gøre en forskel for borgere med demenssygdom?Er du parat til udfordre dig selv også når det bliver komplekst? Vil du tage medansvar for en meningsfuld og værdig hverdag for vores beboere?Plejecenter Tinghøj i Hammel søger pr. 1. april 2020 eller snarest muligt herefter en ergoterapeut på 30 timer pr. uge.Hvem er vi?Plejecenter Tinghøj er et særligt bosted kun for mennesker med demens i Favrskov Kommune. Der bor 40 beboere på plejecentret, der alle er diagnosticeret med en demenssygdom i moderat til svær grad, eller som har demenslignende symptomer. Tinghøj er opdelt i 6 mindre huse, hvor vi sammen med beboerne og de pårørende forsøger at skabe et hjemligt miljø. Omgivelserne og medarbejdernes indsats er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv.Personalet arbejder på et højt fagligt niveau, og de bruger deres erfaring og viden til at yde den bedste indsats for den enkelte beboer med afsæt i en socialpædagogisk tilgang. Hver eneste beboer er unik og kommer med en unik og interessant livshistorie, som personalet bruger i deres arbejde for at kunne tilbyde meningsfulde aktiviteter og dermed en meningsfuld hverdag for den enkelte.Alle som én i personalegruppen er vigtige i forhold til at bidrage til løsningen af vores fælles opgave, og det fordrer, at der i dagligdagen er en tæt sparring og anerkendende dialog kollegerne imellem for at få alle kompetencer i spil. Som en del af den faglige udvikling har personalet supervision med en ekstern supervisor og undervisning af en praktiserende læge.Overordnet bygger samarbejdet på arbejdsfællesskab, anerkendelse, respekt og dialog.Der arbejdes i høj grad med decentralisering i de forskellige teams, hvor mange beslutninger træffes af den enkelte medarbejder tæt på beboeren. Medarbejderne varetager og fordeler de daglige funktioner opgaver i teamet, så kommunikation og dialog er et nøgleord.Særlige fokusområder i jobbetAnsvarlig for og tovholder på meningsfulde aktiviteter for den enkelte beboer og fællesskabet blandt beboerne.Fokus på samtaler med beboerne ved indflytning og løbende ved ændringer.Træning og rehabilitering ofte ud fra skæve vinkler f.eks. Erindringsdans.Ansvarlig for velfærdsteknologiske løsninger, der gør en forskel for beboerne.Være sparringspartner for kolleger, elever og studerende.Ansvarlig for det gode samarbejde med vores frivillige fra bl.a. Ældresagen og brugerpårørenderådet.Tovholder på vores samarbejdspartnere som f.eks. børnehaven, dagplejen m.m.Aktivitetsprogrammer, der giver synlighed og muligheder for den enkelte.Arrangere og være ansvarlig for plejecentrets fælles fester og arrangementer.Tovholder for aktiviteter på tværs af ældreområdet i samarbejde med ergoterapeuterne på de øvrige plejecentre i kommunen.Facebook: Plejecenter TinghøjVi tilbyderEn attraktiv arbejdsplads med fokus på de borgere, vi er her for.Et højt fagligt niveau.Et alsidigt og selvstændigt job.Samarbejdspartnere og kolleger med stor viden og erfaring inden for demensspecialet med et dagligt fokus på rehabilitering og nye perspektiver.Erfaringsudveksling med ergoterapeuter på tværs i kommunen.Tværfaglig sparring med både interne og eksterne samarbejdspartnere.Godt arbejdsmiljø.Forventninger til digDu er uddannet ergoterapeut og har evt. erfaring med borgere med demenssygdom.Du har lyst til en meget afvekslende hverdag, der kræver kreativ tilgang til arbejdet.Du skal kunne arbejde forebyggende og rehabiliterende.Du har erfaring med ADL-vurderinger.Du tager altid et individuelt udgangspunkt i den enkelte beboer.Du er god til at samarbejde tværfagligt både med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.Du er humoristisk, kreativ og ser skæve vinkler i opgaveløsningen.Du er engageret, nærværende og vil medvirke til at opretholde og udvikle et højt fagligt niveau.Du har lyst til både at være inde og udfolde kreativitet og at være ude og bruge natur og sanser i samværet med beboerne.Du er stabil i dit fremmøde og tager ansvar på arbejdspladsen.Du har stærke kommunikative færdigheder.Du har kørekort til bil bus m. lille kørekort.Yderligere oplysningerVil du høre mere om stillingen eller komme og få en rundvisning, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jannie Buhl Jensen på jabj@favrskov.dk tlf. 20 53 75 70 eller gruppeleder Mette Louise Graversen på mlgr@favrskov.dk tlf. 30 45 85 78.Der er mulighed for rundvisning på centeret den 20. februar 2020 mellem kl. 14.00-16.00.Ansøgningsfrist og samtalerAnsøgningsfrist den 24. februar 2020.Vi forventer at afholde to ansættelsesrunder. Den første samtale afholdes den 26. februar 2020 og evt. anden samtale den 27. februar 2020.Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektroniskBrænder du for at gøre en forskel for borgere med demenssygdom?
Er du parat til udfordre dig selv – også når det bliver komplekst?
Vil du tage medansvar for en meningsfuld og værdig hverdag for vores beboere?


Plejecenter Tinghøj i Hammel søger pr. 1. april 2020 eller snarest muligt herefter en ergoterapeut på 30 timer pr. uge.

Hvem er vi?
Plejecenter Tinghøj er et særligt bosted kun for mennesker med demens i Favrskov Kommune. Der bor 40 beboere på plejecentret, der alle er diagnosticeret med en demenssygdom i moderat til svær grad, eller som har demenslignende symptomer. Tinghøj er opdelt i 6 mindre huse, hvor vi sammen med beboerne og de pårørende forsøger at skabe et hjemligt miljø. Omgivelserne og medarbejdernes indsats er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv.

Personalet arbejder på et højt fagligt niveau, og de bruger deres erfaring og viden til at yde den bedste indsats for den enkelte beboer med afsæt i en socialpædagogisk tilgang. Hver eneste beboer er unik og kommer med en unik og interessant livshistorie, som personalet bruger i deres arbejde for at kunne tilbyde meningsfulde aktiviteter og dermed en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Alle som én i personalegruppen er vigtige i forhold til at bidrage til løsningen af vores fælles opgave, og det fordrer, at der i dagligdagen er en tæt sparring og anerkendende dialog kollegerne imellem – for at få alle kompetencer i spil. Som en del af den faglige udvikling har personalet supervision med en ekstern supervisor og undervisning af en praktiserende læge.

Overordnet bygger samarbejdet på arbejdsfællesskab, anerkendelse, respekt og dialog.
Der arbejdes i høj grad med decentralisering i de forskellige teams, hvor mange beslutninger træffes af den enkelte medarbejder tæt på beboeren. Medarbejderne varetager og fordeler de daglige funktioner/opgaver i teamet, så kommunikation og dialog er et nøgleord.

Særlige fokusområder i jobbet
 • Ansvarlig for og tovholder på meningsfulde aktiviteter for den enkelte beboer og fællesskabet blandt beboerne.
 • Fokus på samtaler med beboerne ved indflytning og løbende ved ændringer.
 • Træning og rehabilitering – ofte ud fra ”skæve vinkler” – f.eks. Erindringsdans.
 • Ansvarlig for velfærdsteknologiske løsninger, der gør en forskel for beboerne.
 • Være sparringspartner for kolleger, elever og studerende.
 • Ansvarlig for det gode samarbejde med vores frivillige fra bl.a. Ældresagen og brugerpårørenderådet.
 • Tovholder på vores samarbejdspartnere som f.eks. børnehaven, dagplejen m.m.
 • Aktivitetsprogrammer, der giver synlighed og muligheder for den enkelte.
 • Arrangere og være ansvarlig for plejecentrets fælles fester og arrangementer.
 • Tovholder for aktiviteter på tværs af ældreområdet i samarbejde med ergoterapeuterne på de øvrige plejecentre i kommunen.

Facebook: Plejecenter Tinghøj

Vi tilbyder
 • En attraktiv arbejdsplads med fokus på de borgere, vi er her for.
 • Et højt fagligt niveau.
 • Et alsidigt og selvstændigt job.
 • Samarbejdspartnere og kolleger med stor viden og erfaring inden for demensspecialet – med et dagligt fokus på rehabilitering og nye perspektiver.
 • Erfaringsudveksling med ergoterapeuter på tværs i kommunen.
 • Tværfaglig sparring med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Godt arbejdsmiljø.

Forventninger til dig
 • Du er uddannet ergoterapeut og har evt. erfaring med borgere med demenssygdom.
 • Du har lyst til en meget afvekslende hverdag, der kræver kreativ tilgang til arbejdet.
 • Du skal kunne arbejde forebyggende og rehabiliterende.
 • Du har erfaring med ADL-vurderinger.
 • Du tager altid et individuelt udgangspunkt i den enkelte beboer.
 • Du er god til at samarbejde tværfagligt både med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du er humoristisk, kreativ og ser skæve vinkler i opgaveløsningen.
 • Du er engageret, nærværende og vil medvirke til at opretholde og udvikle et højt fagligt niveau.
 • Du har lyst til både at være inde og udfolde kreativitet og at være ude og bruge natur og sanser i samværet med beboerne.
 • Du er stabil i dit fremmøde og tager ansvar på arbejdspladsen.
 • Du har stærke kommunikative færdigheder.
 • Du har kørekort til bil/bus m. lille kørekort.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen eller komme og få en rundvisning, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jannie Buhl Jensen på jabj@favrskov.dk tlf. 20 53 75 70 eller gruppeleder Mette Louise Graversen på mlgr@favrskov.dk tlf. 30 45 85 78.

Der er mulighed for rundvisning på centeret den 20. februar 2020 mellem kl. 14.00-16.00.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist den 24. februar 2020.

Vi forventer at afholde to ansættelsesrunder. Den første samtale afholdes den 26. februar 2020 og evt. anden samtale den 27. februar 2020.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

Favrskov KommuneHammel2020-02-18T00:00:002020-02-24T00:00:00
330173177Stærkt fagligt funderet ergoterapeut til Specialområde Hjerneskades afdeling i AssentoftBasic Vil du være med til at gå forrest og sikre, at vi er stærke på det rehabiliterende og sundhedsfremmende område? Kom med på holdet i Specialområde Hjerneskade, hvor vi opnormerer vores faste stab af medarbejdere. Vi tager afsæt i den nyeste viden på området og er i proces med at kvalificere vores tilbud og vores arbejdsplads. Vi har rammerne, potentialet og personalet til at forsætte en super spændende udvikling vi mangler blot dig! Svalevej består af 5 afdelinger med 34 pladser i alt, fordelt på 2 huse. Målgruppen er kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, som f.eks. risikobetonet og udadreagerende adfærd, psykiatriske diagnoser m.m. Borgene har på forskellig vis alle behov for pleje omsorg samt hjælp til praktiske gøremål. Svalevej er opdelt i 5 afdelinger, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens 85 og samvær- og aktivitetstilbud efter Servicelovens 104. Svalevej tilbyder: Et levende og spændende arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling. En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling. Engagerede og ansvarlige kollegaer, konsulenter og ledelse med en bred erfaring inden for området. Intern Fagpilot-uddannelse i Neuropædagogik: Intro, Modul I, Modul II og Modul III (diplomniveau). Arbejdstid i dag- og aftenvagter samt hver 2. eller hver 3. weekend. Årets ferier og helligdage er rammesat således, at man har 1. prioritet for sine ønsker på rul. Stillingen er på 30-35 timer pr. uge. Dine arbejdsopgaver vil være at: Tage afsæt i vores interne Fagpilot-uddannelse og arbejde i den neuropædagogiske proces med at afdække behov, definere mål og delmål samt dokumentere den individuelt tilpassede indsats. Tage del i det tværfaglige arbejde omkring borgeren i hverdagen, hvor der ydes individuelt tilpasset bostøtte samt integreret samværs- og aktivitetstilbud. Tage del i Svalevejs monofaglige fora, hvor der arbejdes med at styrke og udvikle den rehabiliterende og sundhedsfremmende indsats. Udarbejde revidere forflytnings- og ergonomivejledninger, samt sikre tilpassede personlige hjælpemidler til de enkelte borgere. Forflytningsvejledning, videndeling og sidemandsoplæring. Afdække behov, definere og beskrive indsats samt formidle og videndele det faglige perspektiv. Vi forventer at du: Er uddannet ergoterapeut. Har en stærk grundfaglighed og har lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt såvel som personligt. Har stærke kommunikative evner og lyst til formidling, læring og samarbejde. Har gode IT-kompetencer. Er systematisk og målrettet i opgavevaretagelsen. Kan bevare overblik og fokus i en travl hverdag. Seneste ansøgningsfrist: søndag den 1. marts 2020. Vedlæg venligst uddannelsesbevis samt anden relevant dokumentation.Ansættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.Svalevej består af 5 teams og er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk. Du er ligeledes velkommen til at kontakte Afdelingsleder Marian Engdal på tlf. 30 71 44 75 eller Afdelingsleder Søren Holt Jensen på tlf. 92 43 70 42. Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Vil du være med til at gå forrest og sikre, at vi er stærke på det rehabiliterende og sundhedsfremmende område?
 
Kom med på holdet i Specialområde Hjerneskade, hvor vi opnormerer vores faste stab af medarbejdere. Vi tager afsæt i den nyeste viden på området og er i proces med at kvalificere vores tilbud og vores arbejdsplads.
 
Vi har rammerne, potentialet og personalet til at forsætte en super spændende udvikling – vi mangler blot dig!
 
Svalevej består af 5 afdelinger med 34 pladser i alt, fordelt på 2 huse. Målgruppen er kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, som f.eks. risikobetonet og udadreagerende adfærd, psykiatriske diagnoser m.m. Borgene har på forskellig vis alle behov for pleje/omsorg samt hjælp til praktiske gøremål.
 
Svalevej er opdelt i 5 afdelinger, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens § 85 og samvær- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104.
 
Svalevej tilbyder:
 • Et levende og spændende arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling.
 • Engagerede og ansvarlige kollegaer, konsulenter og ledelse med en bred erfaring inden for området.
 • Intern Fagpilot-uddannelse i Neuropædagogik: Intro, Modul I, Modul II og Modul III (diplomniveau).
 • Arbejdstid i dag- og aftenvagter samt hver 2. eller hver 3. weekend. Årets ferier og helligdage er rammesat således, at man har 1. prioritet for sine ønsker på rul. Stillingen er på 30-35 timer pr. uge.
Dine arbejdsopgaver vil være at:
 • Tage afsæt i vores interne Fagpilot-uddannelse og arbejde i den neuropædagogiske proces med at afdække behov, definere mål og delmål samt dokumentere den individuelt tilpassede indsats.
 • Tage del i det tværfaglige arbejde omkring borgeren i hverdagen, hvor der ydes individuelt tilpasset bostøtte samt integreret samværs- og aktivitetstilbud.
 • Tage del i Svalevejs monofaglige fora, hvor der arbejdes med at styrke og udvikle den rehabiliterende og sundhedsfremmende indsats.
 • Udarbejde/revidere forflytnings- og ergonomivejledninger, samt sikre tilpassede personlige hjælpemidler til de enkelte borgere.
 • Forflytningsvejledning, videndeling og sidemandsoplæring.
 • Afdække behov, definere og beskrive indsats samt formidle og videndele det faglige perspektiv.
Vi forventer at du:
 • Er uddannet ergoterapeut.
 • Har en stærk grundfaglighed og har lyst til at lære nyt og udvikle dig fagligt såvel som personligt.
 • Har stærke kommunikative evner og lyst til formidling, læring og samarbejde.
 • Har gode IT-kompetencer.
 • Er systematisk og målrettet i opgavevaretagelsen.
 • Kan bevare overblik og fokus i en travl hverdag.
Seneste ansøgningsfrist: søndag den 1. marts 2020. Vedlæg venligst uddannelsesbevis samt anden relevant dokumentation.

Ansættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

Svalevej består af 5 teams og er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk.  Du er ligeledes velkommen til at kontakte Afdelingsleder Marian Engdal på tlf. 30 71 44 75 eller Afdelingsleder Søren Holt Jensen på tlf. 92 43 70 42.
 
Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/9870cb74_logo.gifSvalevej Team 4Randers SØ2020-02-06T17:48:31.1502020-03-01T00:00:00
330171476Specialområde Autisme søger pædagoger og ergoterapeuter til Bækketoften i HedenstedBasic Er du pædagog eller ergoterapeut, og har du lyst til at samarbejde med borgere med autisme? Og har du lyst til, sammen med os, at skabe forbedringer, der giver mere trivsel for vores borgere?Vores afdelinger Bækketoften og Rugmarken står overfor en række forbedringer og forandringer - en spændende opgave som involverer mange kompetencer og erfaringer. Er du en af vores nye kollegaer, som i samarbejde med dygtige engagerede kollegaer, vil være med til at bygge et nyt Bækketoften op?Brænder du for samarbejdet med borgeren, samtidig med at du ser det positive i noget nyt og og bedre?Og har du den rette indstilling og tror på, at du og dine kollegaer sammen kan skabe noget godt?Så har vi måske et job til dig. Arbejdsopgaverne Individuel 1:1 bostøtte i borgerens lejlighed og støtte til aktivitetsopgaver Dokumentation i Sensum Teamsamarbejde med udgangspunkt i borgerens handleplan Samarbejde med pårørende, sundhedsprofessionelle og borgerens hjemkommune Det kan vi tilbyde dig Du bliver del af et stærkt fagligt miljø med gode kolleger En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, vi kan sammen Kurser i fx konflikthåndtering og resultatdokumentation Du får uddannelsen Autismepilot - hvis du ikke allerede har den Løbende vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling Hvem er du? Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut og har måske allerede erfaring med at samarbejde med borgere med autisme Du ser værdien i de små sejre for borgerne Du bevarer overblikket og træffer beslutninger også i pressede situationer Du kan lide at arbejde ud fra faktuel viden, og du bruger denne viden systematisk Du har sans for at balancere mellem faglighed, medmenneskelig omsorg og etiske hensyn og arbejder struktureret Vores målgruppeBækketoften og Rugmarkene er afdelinger under Specialområde Autisme, Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.På Bækketoften og Rugmarken bor borgerne i egen lejlighed, og de er i alderen 18-70. Alle er mobile, men mange har et begrænset eller intet verbalt sprog og de kan kun i et begrænset tidsrum beskæftige sig selv.Derfor arbejder vi meget gennem TEACCH med struktur på hverdagen og genkendelighed i opgaverne, så de kan være så selvstændige som muligt i deres hverdag. Nogle af borgerne har også behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration.Alle dage gennem året er for borgerne meget ens, men du har som medarbejder f.eks. mulighed for selv at planlægge hvilke helligdage du vil arbejde, samt om det er jul eller nytår du vil tilbringe på din arbejdsplads. Det aftaler du i samarbejde med det team, som du kommer til at høre til. Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Daglig leder Pia Kjeldal på tlf. 50 99 49 10 Få mere at vide her: www.sau.rm.dkLøn- og ansættelsesvilkårDer er tale om faste stillinger med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland. AnsøgningsfristDa vi har flere ledige stillinger og gerne vil have stillingerne besat hurtigst muligt, indkalder vi til samtaler løbende.Send din ansøgning hurtigst muligt - måske er det lige dig der kan være med til at gøre en forskel.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Er du pædagog eller ergoterapeut, og har du lyst til at samarbejde med borgere med autisme? Og har du lyst til, sammen med os, at skabe forbedringer, der giver mere trivsel for vores borgere?

Vores afdelinger Bækketoften og Rugmarken står overfor en række forbedringer og forandringer - en spændende opgave som involverer mange kompetencer og erfaringer. 

Er du en af vores nye kollegaer, som i samarbejde med dygtige engagerede kollegaer, vil være med til at bygge et nyt Bækketoften op?
Brænder du for samarbejdet med borgeren, samtidig med at du ser det positive i noget nyt og og bedre?
Og har du den rette indstilling og tror på, at du og dine kollegaer sammen kan skabe noget godt?
Så har vi måske et job til dig.  

Arbejdsopgaverne
 • Individuel 1:1 bostøtte i borgerens lejlighed og støtte til aktivitetsopgaver
 • Dokumentation i Sensum
 • Teamsamarbejde med udgangspunkt i borgerens handleplan
 • Samarbejde med pårørende, sundhedsprofessionelle og borgerens hjemkommune
Det kan vi tilbyde dig
 • Du bliver del af et stærkt fagligt miljø med gode kolleger
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det, vi kan sammen
 • Kurser i fx konflikthåndtering og resultatdokumentation  
 • Du får uddannelsen "Autismepilot" - hvis du ikke allerede har den  
 • Løbende vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling   
Hvem er du?
 • Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut – og har måske allerede erfaring med at samarbejde med borgere med autisme
 • Du ser værdien i de små sejre for borgerne
 • Du bevarer overblikket og træffer beslutninger – også i pressede situationer
 • Du kan lide at arbejde ud fra faktuel viden, og du bruger denne viden systematisk
 • Du har sans for at balancere mellem faglighed, medmenneskelig omsorg og etiske hensyn og arbejder struktureret    
Vores målgruppe
Bækketoften og Rugmarkene er afdelinger under Specialområde Autisme, Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

På Bækketoften og Rugmarken bor borgerne i egen lejlighed, og de er i alderen 18-70. Alle er mobile, men mange har et begrænset eller intet verbalt sprog og de kan kun i et begrænset tidsrum beskæftige sig selv.

Derfor arbejder vi meget gennem TEACCH med struktur på hverdagen og genkendelighed i opgaverne, så de kan være så selvstændige som muligt i deres hverdag. Nogle af borgerne har også behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration.

Alle dage gennem året er for borgerne meget ens, men du har som medarbejder f.eks. mulighed for selv at planlægge hvilke helligdage du vil arbejde, samt om det er jul eller nytår du vil tilbringe på din arbejdsplads. Det aftaler du i samarbejde med det team, som du kommer til at høre til.
 
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Daglig leder Pia Kjeldal på tlf. 50 99 49 10 
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om faste stillinger med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland. 

Ansøgningsfrist
Da vi har flere ledige stillinger og gerne vil have stillingerne besat hurtigst muligt, indkalder vi til samtaler løbende.
Send din ansøgning hurtigst muligt - måske er det lige dig der kan være med til at gøre en forskel.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/fcbb7a65_logo.gifSAU Botilbud Bækketoften 2B VestHedensted2020-02-04T21:00:42.6072020-02-29T00:00:00
330192943Ergoterapeut til Vedligeholdende træning, åbne aktiviteterRobot Ergoterapeut til Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed, Randers Kommune Randers Kommune, Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed søger en ergoterapeut i et vikariat i perioden den 15. maj til 31. december, 2020. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Arbejdsstedet vil være Ældrecenter Rosenvænget. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af vedligeholdende fysisk, kognitiv og social, træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Du vil få et tæt samarbejde med fysioterapeuten og aktivitetsmedarbejderne om holdtræningen. Vores pejlemærke er den rehabiliterende tilgang, så vi forventer, at du altid har øje for, hvordan den enkelte borger kan øge sin funktionsevne og opnå eller bibeholde et aktivt og selvstændigt liv. Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer og erfaring indenfor generel ergoterapeutisk udredning og træning, særligt træning af kognitive funktioner. Endelig vil det være en fordel, hvis du har erfaring inden for aktivitetstræning og rehabilitering. Du vil få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, terapeuter og plejepersonale. Derfor søger vi en person, som Er fagligt dygtig og ambitiøsHar et positivt menneskesyn, har en god energi og godt humør.Er god til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerneKan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luftenEr analytisk og har øje for den enkelte borgers behovKan arbejde selvstændigt og som en del af et teamKan arbejde skriftligt og dokumenterer i praksis, gerne i KMD Nexus.I det daglige bliver du del af en gruppe bestående af Rosenvængets vedligeholdende træningsteam 2 fysioterapeuter, 5 aktivitetsmedarbejdere og 1 ergoterapeut. Du er samtidig del af en gruppe ergoterapeuter på 5-6 personer, som har deres arbejdsplads på forskellige matrikler, men som mødes til faglig sparring. Samarbejde og faglig sparring med teamets fysioterapeuter indgår som en naturlig del af hverdagen. Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende. Da der kan forekomme hjemmebesøg er det en fordel, hvis du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel. Yderligere oplysninger kan indhentes hos leder af Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 12. marts, for at du kan komme i betragtning. Samtaler forventes afholdt den 25. marts. Løn efter gældende overenskomst. Hvis du indstilles til stillingen, vil du blive bedt om at indhente straffeattest. Ansættelsesforhold Tidsbegrænset stilling - 30 timer om ugen Tiltrædelse 15-05-2020 Ansøgningsfrist 12-03-2020 23:59 Virksomhedens oplysninger Omr VEST Træning og aktivitet Kontaktperson Charlotte Carøe BorchErgoterapeut til Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed, Randers Kommune

Randers Kommune, Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed søger en ergoterapeut i et vikariat i perioden den 15. maj til 31. december, 2020.

Stillingen er på 30 timer pr. uge. Arbejdsstedet vil være Ældrecenter Rosenvænget.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af vedligeholdende fysisk, kognitiv og social, træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Du vil få et tæt samarbejde med fysioterapeuten og aktivitetsmedarbejderne om holdtræningen.

Vores pejlemærke er den rehabiliterende tilgang, så vi forventer, at du altid har øje for, hvordan den enkelte borger kan øge sin funktionsevne og opnå eller bibeholde et aktivt og selvstændigt liv.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer og erfaring indenfor generel ergoterapeutisk udredning og træning, særligt træning af kognitive funktioner. Endelig vil det være en fordel, hvis du har erfaring inden for aktivitetstræning og rehabilitering.

Du vil få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, terapeuter og plejepersonale.

Derfor søger vi en person, som
 • Er fagligt dygtig og ambitiøs
 • Har et positivt menneskesyn, har en god energi og godt humør.
 • Er god til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne
 • Kan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luften
 • Er analytisk og har øje for den enkelte borgers behov
 • Kan arbejde selvstændigt og som en del af et team
 • Kan arbejde skriftligt og dokumenterer i praksis, gerne i KMD Nexus.
I det daglige bliver du del af en gruppe bestående af Rosenvængets vedligeholdende træningsteam 2 fysioterapeuter, 5 aktivitetsmedarbejdere og 1 ergoterapeut. Du er samtidig del af en gruppe ergoterapeuter på 5-6 personer, som har deres arbejdsplads på forskellige matrikler, men som mødes til faglig sparring. Samarbejde og faglig sparring med teamets fysioterapeuter indgår som en naturlig del af hverdagen.

Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende.

Da der kan forekomme hjemmebesøg er det en fordel, hvis du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.

Yderligere oplysninger
kan indhentes hos leder af Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13.

Vi skal have modtaget din ansøgning
senest den 12. marts, for at du kan komme i betragtning. Samtaler forventes afholdt den 25. marts.

Løn
efter gældende overenskomst.

Hvis du indstilles til stillingen, vil du blive bedt om at indhente straffeattest.

Ansættelsesforhold
Tidsbegrænset stilling - 30 timer om ugen

Tiltrædelse
15-05-2020

Ansøgningsfrist
12-03-2020 23:59

Virksomhedens oplysninger
Omr VEST Træning og aktivitet

Kontaktperson
Charlotte Carøe Borch

 

Randers KommuneRanders NV2020-02-24T00:00:002020-03-12T00:00:00
330178606Ergoterapeut søges til Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 7.Basic Vi søger en ergoterapeut på 32 eller 37 timer fra 01.04.2020 eller efter aftale.Om S7S7 er et psykiatrisk sengeafsnit med 24 26 sengepladser.Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder med systematisk viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Du vil blive en del af patientplejen.Vi har stor fokus på non-farmakologiske tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang. Afsnittets målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser.Vi er en personalegruppe, der vægter humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden.Vi ser muligheder og afprøver metoder til at undgå bæltefixeringer. Disse erfaringer bruger vi til at fastholde opnåede resultater og udbrede succesfulde metoder.Der vil være mulighed for efteruddannelse eller relevante kurser.Vi er et døgnafsnit, så der må påregnes blandede vagter (dag aften) samt arbejde hver 2. weekend eller hver 3. henholdsvis med 8 eller 12 timers vagter..Vagtplanen administreres gennem Min Tid, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på egen vagtplan.Vi søger en kollega som har erfaring indenfor psykiatrien og som har arbejdet på et psykiatrisk sengeafsnit som har kendskab til Safewards og har arbejdet med dette som kan bevare overblikket og udvise ro i stressende og konfliktfyldte situationer arbejde med metoder inden for deeskalering og reviews Individuelle aktiviteter med vores patienter teste og lave funktionsbeskrivelser på og med vores patienter kan arbejde med EPJ og Klinisk Logistiksamarbejde med patienterne omkring fælles dokumentation samt individuelle handleplaner erfaring med sanseintegration Vi kan tilbyde: faglig sparring, herunder månedlig supervision høj grad af tværfagligt samarbejde med fysioterapeut, sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og psykologer mulighed for at arbejde i et sundhedsfagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug, og somatiske udfordringer kursus i konflikthåndtering mentorordning og introduktionsprogram. Ønsker du yderligere oplysninger kan du rette henvendelse til afdelingssygeplejerske Kirsten Bo-Kristensen.Mail. kirbok@rm.dk eller souschef Inge Okkels på mail. inanel@rm.dkHenvendelse kan også ske til sengeafsnittet på 7847 1790.Ansøgningsfrist : ansøgningen skal være os i hænde senest den 08.03.2020 og samtaler kan forventes i uge11.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleVi søger en ergoterapeut på 32 eller 37 timer fra 01.04.2020 eller efter aftale.


Om S7
S7 er et psykiatrisk sengeafsnit med 24/26 sengepladser.
Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder med systematisk viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Du vil blive en del af patientplejen.
Vi har stor fokus på non-farmakologiske tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang. Afsnittets målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser.
Vi er en personalegruppe, der vægter humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden.
Vi ser muligheder og afprøver metoder til at undgå bæltefixeringer. Disse erfaringer bruger vi til at fastholde opnåede resultater og udbrede succesfulde metoder.
Der vil være mulighed for efteruddannelse eller relevante kurser.
Vi er et døgnafsnit, så der må påregnes blandede vagter (dag/aften) samt arbejde hver 2. weekend eller hver 3. henholdsvis med 8 eller 12 timers vagter..
Vagtplanen administreres gennem Min Tid, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på egen vagtplan.

Vi søger en kollega
 • som har erfaring indenfor psykiatrien og som har arbejdet på et psykiatrisk sengeafsnit
 • som har kendskab til Safewards og har arbejdet med dette
 • som kan bevare overblikket og udvise ro i stressende og konfliktfyldte situationer
 • arbejde med metoder inden for deeskalering og reviews
 • Individuelle aktiviteter med vores patienter
 • teste og lave funktionsbeskrivelser på og med vores patienter
 • kan arbejde med EPJ og Klinisk Logistiksamarbejde med patienterne omkring fælles dokumentation samt individuelle handleplaner
 • erfaring med sanseintegration
Vi kan tilbyde:
 • faglig sparring, herunder månedlig supervision
 • høj grad af tværfagligt samarbejde med fysioterapeut, sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og psykologer
 • mulighed for at arbejde i et sundhedsfagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug, og somatiske udfordringer
 • kursus i konflikthåndtering 
 • mentorordning og introduktionsprogram.    

Ønsker du yderligere oplysninger kan du rette henvendelse til afdelingssygeplejerske Kirsten Bo-Kristensen.
Mail. kirbok@rm.dk eller souschef Inge Okkels på mail. inanel@rm.dk
Henvendelse kan også ske til sengeafsnittet på  7847 1790.Ansøgningsfrist : ansøgningen skal være os i hænde senest den 08.03.2020 og samtaler kan forventes i uge11.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

ORS/Small/5196dcb7_logo.gifAFP Sengeafsnit 7Aarhus N2020-02-17T09:00:08.9632020-03-08T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Specialcenter for mennesker med demens i Favrskov søger ergoterapeut

Favrskov Kommune

Hammel
Brænder du for at gøre en forskel for borgere med demenssygdom?Er du parat til udfordre dig selv også når det bliver komplekst? Vil du tage medansvar for en meningsfuld og værdig hverdag for vores beboere?Plejecenter Tinghøj i Hammel søger pr. 1. ap...
Indrykket:18. februar 2020

Stærkt fagligt funderet ergoterapeut til Specialområde Hjerneskades afdeling i Assentoft

Svalevej Team 4

Randers SØ
Vil du være med til at gå forrest og sikre, at vi er stærke på det rehabiliterende og sundhedsfremmende område? Kom med på holdet i Specialområde Hjerneskade, hvor vi opnormerer vores faste stab af medarbejdere. Vi tager afsæt i den nyeste viden på ...
Indrykket:6. februar 2020

Specialområde Autisme søger pædagoger og ergoterapeuter til Bækketoften i Hedensted

SAU Botilbud Bækketoften 2B Vest

Hedensted
Er du pædagog eller ergoterapeut, og har du lyst til at samarbejde med borgere med autisme? Og har du lyst til, sammen med os, at skabe forbedringer, der giver mere trivsel for vores borgere?Vores afdelinger Bækketoften og Rugmarken står overfor en ...
Indrykket:4. februar 2020

Ergoterapeut til Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter

Randers Kommune

Randers NV
Ergoterapeut til Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed, Randers Kommune Randers Kommune, Vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og frivillighed søger en ergoterapeut i et vikariat i perioden den 15. maj til 31. december, 2020....
Indrykket:24. februar 2020

Ergoterapeut søges til Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 7.

AFP Sengeafsnit 7

Aarhus N
Vi søger en ergoterapeut på 32 eller 37 timer fra 01.04.2020 eller efter aftale.Om S7S7 er et psykiatrisk sengeafsnit med 24 26 sengepladser.Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder med systematisk viden, ...
Indrykket:17. februar 2020