Specialeansvarlig overlæge i intern medicin: Endokrinologi

Grib den unikke mulighed for at tegne den faglige udvikling af en stor endokrinologisk funktion på Patienternes Akutsygehus i Kolding. Stillingen som specialeansvarlig overlæge i endokrinologi på Kolding Sygehus er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. april 2018 eller efter aftale.  
  
Om Sygehus Lillebælt   
 
Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler:   
Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter - døgnet rundt.   
Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset. 
Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter.   
Læs mere om Sygehus Lillebælt her http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295
 
Om Medicinske Sygdomme  
 
Medicinske Sygdomme har ca. 64 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser under opbygning. Desuden er sygehusets daghospital - som benyttes af alle afdelinger på sygehuset - ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer: 
 
Generel intern medicin 
Infektionsmedicin 
Nefrologi 
Geriatri 
Endokrinologi 
Reumatologi 
Gastroenterologi 
Lungemedicin (i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus) 
 
Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer: Prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret. 
 
I alt har afdelingen cirka 30 speciallæger og 40 uddannelseslæger på forskelligt niveau. 
  
Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

 
Læs mere om afdelingen her http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166
 
Om den endokrinologiske funktion 
 
Den endokrinologiske funktion på Kolding Sygehus omfatter både et stort ambulatorium med ca. 14.000 ambulante kontakter om året samt indlagte patienter i Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen. 
Behandling af den endokrinologiske patient foregår på højt fagligt niveau med fokus på optimale velkoordinerede patientforløb.  Der er en stærk teamstruktur i ambulatoriet med tæt samarbejde faggrupperne imellem omkring patienten. 
I afdelingen varetages insulinpumpebehandling og behandling med glukose-sensorer. Afdelingen har et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes-nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetages behandling af gestationel diabetes. 
Patienter med diabetiske fodsår ses i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger i et multidiciplinært team (MDT). 
Den høje faglighed på diabetesområdet forventes yderligere styrket i det fremtidige samarbejde som Steno Partner i Steno Diabetes Center Odense (SDCO). 
Udredning af patienter med thyroidea lidelse og struma planlægges udredt i et sammedagsforløb. Der forefindes faciliteter inkl. ultralydsapparat til ultralydsscanning af thyroidea inkl. biopsi. 
Ambulatoriet har apparatur til Dexascanning. 
I Daghospitalet laves endokrinologiske tests samt gives infusionsbehandlinger. 
Der er god mulighed for forskning i afdelingens tilknyttede forskningsafsnit. 
Aktuelt har afdelingen seks speciallæger i endokrinologi og tre hoveduddannelseslæger. 
 
Vi forventer   
At du altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.   
At du er speciallæge i intern medicin: endokrinologi og som sådan har en stærk faglig profil. 
At du har en styrke og personlighed der samler og kan se en sag fra flere sider. 
At du har god organisatorisk sans. 
At du har visioner for udviklingen af en stor endokrinologisk funktion i et moderne akutsygehus. 
At du byder dig til, når dagligdagen er presset. 
At du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen.  
At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.   
At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.   
At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger. 
 
Om din arbejdsfunktion 
 
Ud over den daglige funktion som klinisk arbejdende endokrinolog med opgaver som de øvrige overlæger, får du ansvaret for at videreudvikle den endokrinologiske faglighed og samarbejdet i ambulatoriet, sengeafsnittet og for de endokrinologiske patienter i resten af sygehuset.  
 
Et specielt område de kommende år er konsolidering som Steno Partner i SDCO hvor den specialeansvarlige overlæge får en central rolle sammen med de øvrige speciallæger i afdelingen. SDCO vil ligeledes medføre et endnu tættere samarbejde med øvrige specialer på sygehuset og også her vil den specialeansvarlige overlæge få en betydende funktion. 
 
Der afsættes tid til de administrative opgaver i arbejdsplanen. 
 
Vi tilbyder 
 
En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.   

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse. 
 
For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts KarriereBoostprogram 
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948
  
Om jobansøgningen og samtalen 
 
Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller  https://www.sst.dk/da/nyheder/2013/laegers-syv-roller
Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere bedes udfyldt og sendt med ansøgningen - skemaet findes her: https://vuu.regionsyddanmark.dk/wm225726
 
Der afholdes altid samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen. 
Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.   
  
Yderligere oplysninger  
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk   
   
Samtaler afholdes 9. marts 2018   


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:16. marts 2018

Consultant in Clinical Neurophysiology

Kolding sygehus, Sygehus Lillebælt

Applications are invited for the post of Consultant in Clinical Neurophysiology, at the Department of Neurology Lillebaelt Hospital (DK), based at Kolding Hospital. This post is a replacement of a retired Consultant. The post holder will be responsi...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

The Hospital South West Jutland seeks Radiologists

Sydvestjysk Sygehus

Are you looking for new horizons and a way to balance career ambitions with a harmonious family life? Hospital South West Jutland is seeking doctors with specialization within Radiology. Esbjerg is the largest city of Denmarks westcoast. Where there...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

The Hospital South West Jutland seeks Consulting Doctors

Sydvestjysk Sygehus

Are you looking for new horizons and a way to balance career ambitions with a harmonious family life? Hospital South West Jutland is seeking doctors with specialization within urology, neurology neurophysiology, surgery (gastrointestinal surgeon wit...
Indrykket:5. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Medicinstuderende til Regionspsykiatrien Horsens

Regionspsykiatrien Horsens, Læger

Regionspsykiatrien Horsens søger flere medicinstuderende pr. 1. maj 2018 og eller midt juni til at arbejde her i sommeren 2018.Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. ...
Indrykket:30. januar 2018
Udløbsdato:22. februar 2018

Praksiskonsulent til Sundhedsområdet

Sundhedsområdet

Kolding
Vil du være med der, hvor vi udvikler fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Arbejdssted: Sundhedsområdet, Kolding Kommune Arbejdstid: Stillingen udgør 10-12 timer pr. måned med god mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstiden. Referenc...