Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialeansvarlig overlæge, Regionalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vil du være med til at videreudvikle Region Sjællands udrednings- og benhandlingstilbud til demensramte?

Vi søger til Neurologisk Afdeling en fagligt velfunderet og visionær specialeansvarlig overlæge inden for demens.

Region Sjælland har i 2018 arbejdet med samling af de demens udredende enheder, og der er nu etableret 2 enheder, hvoraf den ene er beliggende på Sjællands Universitetshospital, Roskilde under Neurologisk Afdeling. Her varetages tværspecialiseret udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau samt på neurologisk regionsfunktionsniveau. Der er etableret satellit funktion på Nykøbing Falster Sygehus.

Region Sjællands anden udredende enhed er beliggende på Slagelse Sygehus og varetager udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau samt på psykiatrisk regionsfunktionsniveau. Denne enhed har satellit funktion på Holbæk Sygehus.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland henhold til specialeplanen.

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6500 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge;

 • Neurologisk ambulatorium med behandler-afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme;

 • Regionalt Videnscenter for Demens;

 • Klinisk Forsknings Enhed;

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver;

 • Neurofysiologisk Center.

Regionalt Videnscenter for Demens (RVD)

Er etableret som et af subspecialeambulatorierne under neurologisk afdeling. RVD leverer udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau for ca. halvdelen af Region Sjælland samt på neurologisk regionsfunktionsniveau for hele regionen. Der er aktuelt tilknyttet

 • 3 speciallæger (2 neurologer og 1 psykiater);

 • Yngre læger i hoveduddannelse (neurologi) eller sideuddannelse (psykiatri);

 • 4 specialistsygeplejersker;

 • 2 neuropsykologer;

 • Socialrådgiver og logpæd ad hoc;

 • Geriatri er tilknyttet via satellit enheden i Nykøbing Falster.

Udover de kliniske opgaver indgår RVD i varetagelsen af Neurologisk Afdelings forsknings- og uddannelsesopgaver.

RVD har samarbejde med de øvrige subspecialer i Neurologisk Afdeling om de neurodegenerative tilstande, hvor demens indgår som en del af det samlede symptombillede. Endvidere arbejdes aktivt med udvikling af det tværsektorielle samarbejde herunder sikring af vidensdeling både mellem sygehusafdelinger og primærsektoren.

Neurologisk Afdelings stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover tæller afdelingens lægelige stab 20 yngre læger, aktuelt 8 hoveduddannelseslæger, 9 introduktionslæger, 1-4 psykiatri sideuddannelsesstillinger og 2 KBU reservelæge stillinger.

Samlet tæller afdelingen ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 faggrupper.

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 professor og 1 klinisk forskningslektor. Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske og 5 læger).

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Ansvars- og kompetenceområder

Som specialeansvarlig overlæge i demens

 • Refererer du til afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling.

 • Forventes det, at du løfter det overordnede lægefaglige ansvar for Regionalt Videnscenter for demens, herunder:

  • Sikrer fastholdelse og udvikling af de faglige kompetencer i RVD.

  • Sammen med afdelingens øvrige overlæger bidrager til udvikling af samarbejdet omkring Parkinson, ALS eller Lewy-Body patienter med demens tilknyttet neurologisk ambulatorium eller sengeafsnit.

  • I samarbejde med afdelingsledelsen tilrettelægger planlægningen i RVD så der skabes optimale patientforløb og bedst mulig anvendelse af afdelingens ressourcer.

 • Forventes det, at du er med til at udvikle afsnit Regionalt Videnscenter for Demens, så afsnittet matcher de fremtidige krav til udredning og behandling samt til samarbejdet med primærsektoren.

 • Skal du have fokus på suveræn faglig kvalitet i udredning og behandling af afsnittets patienter, prioritere opgaver og løbende kvalitetssikre afsnittets kliniske indsats og opgaveløsning.

 • Vil du have ansvar for den daglige drift og vil skulle varetage daglige kliniske opgaver i RVD.

 • Vil du have ansvar for afvikling af de tværspecialiserede lærings- og vidensdelings konferencer baseret på ECHO® modellen, som afvikles hver 2. uge.

 • Indgår du i Neurologisk Visitationsenhed, som varetager den regionale demens visitation.

Kvalifikationer

Du er speciallæge i neurologi, psykiatri eller geriatri med dokumenteret bred interesse og erfaring indenfor demens, og har mere end 5 års ansættelse som speciallæge på dit CV.

Herudover forventer vi:

 • Du har fokus på suveræn kvalitet og faglig styrke.

 • Du ser patient og pårørende som ’partner’ i udrednings og behandlingsforløbet.

 • Du er synlig og klar til at indgå et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige subspecialer i Neurologisk Afdeling, omkring patienter hvor demens er en del af symptom billedet.

 • Du kan understøtte og udvikle demens samarbejdet med primærsektoren og på tværs af sygehus matrikler.

 • Du har god bredde og tyngde indenfor de 7 lægeroller, og har i særdeleshed gode kompetencer i rollerne som kommunikator og samarbejder.

 • At du udøver ’klar kommunikation’, du har en god arbejdskapacitet, gennemslagskraft, overblik og engagement – og trives med et selvstændigt ansvar.

 • Du indgår aktivt i undervisning af medicinstuderende, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelse i neurologi/psykiatri.

 • Du har forskningsmæssig erfaring, så du kan understøtte de forskningsaktiviteter, der pågår i RVD.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer. Stillingen er vagtfri. Der må påregnes 1-2 fremmødedage pr. måned på satellit enheden i Nykøbing Falster.

Ansøgningsfrist:

Fredag den 30. august 2019. Samtaler gennemføres i uge 37.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen eller ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

Som led i hospitalets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk/suh

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.