Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialeansvarlig overlæge søges til reorganisering af endokrinologien på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital reorganiserer aktuelt dele af det medicinske område. Der er herunder truffet beslutning om at opprioritere den endokrinologiske virksomhed. Vi søger en specialeansvarlig overlæge til at stå i spidsen for udviklingen af det endokrinologiske speciale på hospitalet. 
 
Om afdelingen 
 
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling varetager områdespecialefunktioner indenfor medicinsk kardiologi, nefrologi og endokrinologi og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse. Afdelingens funktion er centreret omkring Hillerød matriklen med lokale tilbud i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. Alle funktioner forventes i 2022 at blive samlet i Nyt Nordsjællands Hospital i Hillerød. Kardiologien forventes udskilt som selvstændig afdeling pr 1. april 2018.
 
Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 3 specialeansvarlige overlæger, 2 professorer, 2 kliniske lektorer, én klinisk forskningslektor, samt 30 overlægestillinger (heraf 6 besatte og 3 ubesatte endokrinologiske stillinger), samt 31 reservelæger. Den kardiologiske speciallægegruppe er aktuelt under udskilning fra afdelingen. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for alle tre specialer. 
 
Om endokrinologien 
 
Den ambulante endokrinologiske speciallægefunktion er primært henlagt til Hillerød med understøttende aktivitet på de 2 øvrige matrikler. Ambulatorieaktiviteten omfatter ca. 15.000 besøg årligt og varetager behandling af ca. 5000 patienter. I Hillerød er der et fælles nefrologisk/endokrinologisk/internmedicinsk sengeafsnit med 19 senge. 
 
Specialet er i fortsat faglig udvikling og omfatter udover traditionelle endokrinologiske ambulatorier en række særlige funktioner og tilbud. Der er således specialambulatorier for diabetesteknologi, gravide med endokrine sygdomme og adolescensklinik. Herudover udvikles aktuelt et frakturopsporingstilbud under osteoporosefunktionen, og der er etableret ultralydsfunktion i stofskifteklinikken. Afdelingen er partner med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og samarbejder i denne sammenhæng om supplerende behandlingstilbud inden for bl.a. diabetisk nefropati, hjertesygdomme og fodsår.
 
Der findes en større endokrinologisk forskningsenhed med to professorater, et forskningslektorat, en deltidsseniorforsker, 3 forskningssygeplejersker samt et vekslende antal PhD-forløb. Forskningsmiljøerne inden for insulinbehandling/diabetesteknologi/hypoglykæmi og osteoporose har internationalt niveau. Der er en voksende videnskabelig interesse for akut diabetologi, herunder håndtering af diabetes i akutmodtagelsen og hos indlagte patienter. 
 
Om stillingen 
 
Stillingen ønskes besat pr 1. 4 2018 eller snarest derefter.  
 
Den specialeansvarlige overlæge har det overordnede faglige og driftsmæssige ansvar for det endokrinologiske speciale og skal stå i spidsen for reorganiseringen af endokrinologien både indadtil blandt vores velfungerende gruppe af endokrinologiske speciallæger, udadtil på hospitalet, og i forhold til vores samarbejdspartnere, herunder SDCC. 
 
Den specialeansvarlige overlæge har det ledelsesmæssige ansvar for at sikre, at den endokrinologiske lægegruppe arbejder efter afdelingens mål og værdier, således at afdelingens driftsmål og kvalitetsmål indfris. Dette udmøntes ved, at den specialeansvarlige overlæge er nærmeste reference for afdelingens øvrige endokrinologiske overlæger. Med personaleansvaret følger både forpligtigelse og råderum til at disponere over funktions- og ansvarsområder. Som udgangspunkt drives og træffes beslutninger i forhold til den personalemæssige administration i dialog med afdelingsledelsen.  
 
Den specialeansvarlige overlæge forventes at deltage i afdelingens endokrinologiske aktiviteter under hensyntagen til mulighed for at løfte den ledelsesmæssige opgave. Heri indgår vejledning og undervisning af yngre læger og medicinstuderende.  
Endvidere vil der de næste 4 år være en særlig opgave med at forberede endokrinologien til Nyt Nordsjællands Hospital. Brugerprocesser og detailplanlægning er allerede i fuld gang. 
 
Kvalifikationer 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og endokrinologi eller i intern medicin: endokrinologi. Der lægges vægt på en høj endokrinologisk faglighed, gode leder- og samarbejdsevner og ikke mindst en personlighed med naturlig energi og autoritet.  
 
Ansættelsesvilkår 
 
Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er Nordsjællands Hospital, Hillerød, der er akuthospital i Planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Da afdelingen har funktioner på både matriklerne Hillerød, Frederikssund og Helsingør kan man få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3. 
 
Overlægen indgår i en for tiden 8-skiftet beredskabsvagt uden for tjenestestedet samt for tiden 16-skiftet weekendtjeneste i akutafdelingen. 
 
Der er mulighed for at tilgodese særlige interesser (herunder forskning og udvikling) i arbejdsfunktion og -tilrettelæggelse. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, dr. med, MHM,  Lisbet Brandi på 4829 5993/2054 2458, eller professor, overlæge, dr. med. Ulrik Pedersen-Bjergaard på 4829 4810/2082 3632. Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk
 
Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Ansøgningen vil blive faglig bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.
 
Ansøgningsfristen er den 12. februar 2018 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 21. februar 2018 fra kl. 12 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329748334Phoenix-8fe32e8b12018-01-26T15:04:05.047Specialeansvarlig overlæge søges til reorganisering af endokrinologien på Nordsjællands HospitalNordsjællands Hospital reorganiserer aktuelt dele af det medicinske område. Der er herunder truffet beslutning om at opprioritere den endokrinologiske virksomhed. Vi søger en specialeansvarlig overlæge til at stå i spidsen for udviklingen af det endokrinologiske speciale på hospitalet. 
 
Om afdelingen 
 
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling varetager områdespecialefunktioner indenfor medicinsk kardiologi, nefrologi og endokrinologi og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse. Afdelingens funktion er centreret omkring Hillerød matriklen med lokale tilbud i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. Alle funktioner forventes i 2022 at blive samlet i Nyt Nordsjællands Hospital i Hillerød. Kardiologien forventes udskilt som selvstændig afdeling pr 1. april 2018.
 
Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 3 specialeansvarlige overlæger, 2 professorer, 2 kliniske lektorer, én klinisk forskningslektor, samt 30 overlægestillinger (heraf 6 besatte og 3 ubesatte endokrinologiske stillinger), samt 31 reservelæger. Den kardiologiske speciallægegruppe er aktuelt under udskilning fra afdelingen. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for alle tre specialer. 
 
Om endokrinologien 
 
Den ambulante endokrinologiske speciallægefunktion er primært henlagt til Hillerød med understøttende aktivitet på de 2 øvrige matrikler. Ambulatorieaktiviteten omfatter ca. 15.000 besøg årligt og varetager behandling af ca. 5000 patienter. I Hillerød er der et fælles nefrologisk/endokrinologisk/internmedicinsk sengeafsnit med 19 senge. 
 
Specialet er i fortsat faglig udvikling og omfatter udover traditionelle endokrinologiske ambulatorier en række særlige funktioner og tilbud. Der er således specialambulatorier for diabetesteknologi, gravide med endokrine sygdomme og adolescensklinik. Herudover udvikles aktuelt et frakturopsporingstilbud under osteoporosefunktionen, og der er etableret ultralydsfunktion i stofskifteklinikken. Afdelingen er partner med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og samarbejder i denne sammenhæng om supplerende behandlingstilbud inden for bl.a. diabetisk nefropati, hjertesygdomme og fodsår.
 
Der findes en større endokrinologisk forskningsenhed med to professorater, et forskningslektorat, en deltidsseniorforsker, 3 forskningssygeplejersker samt et vekslende antal PhD-forløb. Forskningsmiljøerne inden for insulinbehandling/diabetesteknologi/hypoglykæmi og osteoporose har internationalt niveau. Der er en voksende videnskabelig interesse for akut diabetologi, herunder håndtering af diabetes i akutmodtagelsen og hos indlagte patienter. 
 
Om stillingen 
 
Stillingen ønskes besat pr 1. 4 2018 eller snarest derefter.  
 
Den specialeansvarlige overlæge har det overordnede faglige og driftsmæssige ansvar for det endokrinologiske speciale og skal stå i spidsen for reorganiseringen af endokrinologien både indadtil blandt vores velfungerende gruppe af endokrinologiske speciallæger, udadtil på hospitalet, og i forhold til vores samarbejdspartnere, herunder SDCC. 
 
Den specialeansvarlige overlæge har det ledelsesmæssige ansvar for at sikre, at den endokrinologiske lægegruppe arbejder efter afdelingens mål og værdier, således at afdelingens driftsmål og kvalitetsmål indfris. Dette udmøntes ved, at den specialeansvarlige overlæge er nærmeste reference for afdelingens øvrige endokrinologiske overlæger. Med personaleansvaret følger både forpligtigelse og råderum til at disponere over funktions- og ansvarsområder. Som udgangspunkt drives og træffes beslutninger i forhold til den personalemæssige administration i dialog med afdelingsledelsen.  
 
Den specialeansvarlige overlæge forventes at deltage i afdelingens endokrinologiske aktiviteter under hensyntagen til mulighed for at løfte den ledelsesmæssige opgave. Heri indgår vejledning og undervisning af yngre læger og medicinstuderende.  
Endvidere vil der de næste 4 år være en særlig opgave med at forberede endokrinologien til Nyt Nordsjællands Hospital. Brugerprocesser og detailplanlægning er allerede i fuld gang. 
 
Kvalifikationer 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og endokrinologi eller i intern medicin: endokrinologi. Der lægges vægt på en høj endokrinologisk faglighed, gode leder- og samarbejdsevner og ikke mindst en personlighed med naturlig energi og autoritet.  
 
Ansættelsesvilkår 
 
Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er Nordsjællands Hospital, Hillerød, der er akuthospital i Planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Da afdelingen har funktioner på både matriklerne Hillerød, Frederikssund og Helsingør kan man få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3. 
 
Overlægen indgår i en for tiden 8-skiftet beredskabsvagt uden for tjenestestedet samt for tiden 16-skiftet weekendtjeneste i akutafdelingen. 
 
Der er mulighed for at tilgodese særlige interesser (herunder forskning og udvikling) i arbejdsfunktion og -tilrettelæggelse. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, dr. med, MHM,  Lisbet Brandi på 4829 5993/2054 2458, eller professor, overlæge, dr. med. Ulrik Pedersen-Bjergaard på 4829 4810/2082 3632. Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk
 
Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Ansøgningen vil blive faglig bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.
 
Ansøgningsfristen er den 12. februar 2018 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 21. februar 2018 fra kl. 12 
2018-02-13T01:00:43.670 Nordsjællands Hospital reorganiserer aktuelt dele af det medicinske område. Der er herunder truffet beslutning om at opprioritere den endokrinologiske virksomhed. Vi søger en specialeansvarlig overlæge til at stå i spidsen for udviklingen af det endokrinologiske speciale på hospitalet. Om afdelingen Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling varetager områdespecialefunktioner indenfor medicinsk kardiologi, nefrologi og endokrinologi og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse. Afdelingens funktion er centreret omkring Hillerød matriklen med lokale tilbud i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. Alle funktioner forventes i 2022 at blive samlet i Nyt Nordsjællands Hospital i Hillerød. Kardiologien forventes udskilt som selvstændig afdeling pr 1. april 2018. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 3 specialeansvarlige overlæger, 2 professorer, 2 kliniske lektorer, én klinisk forskningslektor, samt 30 overlægestillinger (heraf 6 besatte og 3 ubesatte endokrinologiske stillinger), samt 31 reservelæger. Den kardiologiske speciallægegruppe er aktuelt under udskilning fra afdelingen. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for alle tre specialer. Om endokrinologien Den ambulante endokrinologiske speciallægefunktion er primært henlagt til Hillerød med understøttende aktivitet på de 2 øvrige matrikler. Ambulatorieaktiviteten omfatter ca. 15.000 besøg årligt og varetager behandling af ca. 5000 patienter. I Hillerød er der et fælles nefrologisk endokrinologisk internmedicinsk sengeafsnit med 19 senge. Specialet er i fortsat faglig udvikling og omfatter udover traditionelle endokrinologiske ambulatorier en række særlige funktioner og tilbud. Der er således specialambulatorier for diabetesteknologi, gravide med endokrine sygdomme og adolescensklinik. Herudover udvikles aktuelt et frakturopsporingstilbud under osteoporosefunktionen, og der er etableret ultralydsfunktion i stofskifteklinikken. Afdelingen er partner med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og samarbejder i denne sammenhæng om supplerende behandlingstilbud inden for bl.a. diabetisk nefropati, hjertesygdomme og fodsår. Der findes en større endokrinologisk forskningsenhed med to professorater, et forskningslektorat, en deltidsseniorforsker, 3 forskningssygeplejersker samt et vekslende antal PhD-forløb. Forskningsmiljøerne inden for insulinbehandling diabetesteknologi hypoglykæmi og osteoporose har internationalt niveau. Der er en voksende videnskabelig interesse for akut diabetologi, herunder håndtering af diabetes i akutmodtagelsen og hos indlagte patienter. Om stillingen Stillingen ønskes besat pr 1. 4 2018 eller snarest derefter. Den specialeansvarlige overlæge har det overordnede faglige og driftsmæssige ansvar for det endokrinologiske speciale og skal stå i spidsen for reorganiseringen af endokrinologien både indadtil blandt vores velfungerende gruppe af endokrinologiske speciallæger, udadtil på hospitalet, og i forhold til vores samarbejdspartnere, herunder SDCC. Den specialeansvarlige overlæge har det ledelsesmæssige ansvar for at sikre, at den endokrinologiske lægegruppe arbejder efter afdelingens mål og værdier, således at afdelingens driftsmål og kvalitetsmål indfris. Dette udmøntes ved, at den specialeansvarlige overlæge er nærmeste reference for afdelingens øvrige endokrinologiske overlæger. Med personaleansvaret følger både forpligtigelse og råderum til at disponere over funktions- og ansvarsområder. Som udgangspunkt drives og træffes beslutninger i forhold til den personalemæssige administration i dialog med afdelingsledelsen. Den specialeansvarlige overlæge forventes at deltage i afdelingens endokrinologiske aktiviteter under hensyntagen til mulighed for at løfte den ledelsesmæssige opgave. Heri indgår vejledning og undervisning af yngre læger og medicinstuderende. Endvidere vil der de næste 4 år være en særlig opgave med at forberede endokrinologien til Nyt Nordsjællands Hospital. Brugerprocesser og detailplanlægning er allerede i fuld gang. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og endokrinologi eller i intern medicin: endokrinologi. Der lægges vægt på en høj endokrinologisk faglighed, gode leder- og samarbejdsevner og ikke mindst en personlighed med naturlig energi og autoritet. Ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er Nordsjællands Hospital, Hillerød, der er akuthospital i Planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Da afdelingen har funktioner på både matriklerne Hillerød, Frederikssund og Helsingør kan man få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3. Overlægen indgår i en for tiden 8-skiftet beredskabsvagt uden for tjenestestedet samt for tiden 16-skiftet weekendtjeneste i akutafdelingen. Der er mulighed for at tilgodese særlige interesser (herunder forskning og udvikling) i arbejdsfunktion og -tilrettelæggelse. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, dr. med, MHM, Lisbet Brandi på 4829 5993 2054 2458, eller professor, overlæge, dr. med. Ulrik Pedersen-Bjergaard på 4829 4810 2082 3632. Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Ansøgningen vil blive faglig bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er den 12. februar 2018 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 21. februar 2018 fra kl. 1211Jobnet8fe32e8b100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-12T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=209894&DepartmentId=18825&MediaId=4733&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnAllerødEuropaDanmarkSjælland & øerNordsjællandFredensborgEuropaDanmarkSjælland & øerNordsjællandHillerød3089039Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling11Dyrehavevej 293400HillerødDKDanmark155.9308868012.32609280
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent513909JobNet47521981000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=8fe32e8bhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=8fe32e8bhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=8fe32e8b&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=8fe32e8b&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale222110Overlæge10Sundhed352548021importimport_8fe32e8bDKDanmarkDKDanmarkda-DK