Speciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, ”Patienten er alt”, med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024.

Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet.

Medicinsk Afdeling:

Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge – og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit.

Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Det infektionsmedicinske speciale

Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum.

De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere.

Arbejdsopgaver

Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet.

Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet.

Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit – og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19

17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330089556Phoenix-cdd9f63c12019-09-13T00:00:00Speciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, ”Patienten er alt”, med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024.

Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet.

Medicinsk Afdeling:

Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge – og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit.

Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Det infektionsmedicinske speciale

Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum.

De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere.

Arbejdsopgaver

Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet.

Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet.

Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit – og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19

17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, Patienten er alt , med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024. Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller. Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet. Medicinsk Afdeling: Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit. Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer. Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster. Det infektionsmedicinske speciale Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse. Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum. De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere. Arbejdsopgaver Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet. Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet. Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer. Undervisning Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH. Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i Introstillinger Uddannelse i almen medicin Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil. Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19 17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt både med kolleger og på tværs af faggrænser. Der lægges vægt på Stærke faglige kvalifikationer Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer Videnskabeligt curriculum Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11jobnetcdd9f63c100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-10-20T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=154170EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde3607489Region Sjælland11Sygehusvej 104000RoskildeDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent823352JobNet5044383504438310013-09-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgSpeciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde12008001Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed362694894noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330092121Introduktionslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital RoskildeRobot Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde. Stillingen er 1-årig - 3800A90-22-i-1. Gerne start 1. december 2019 I stillingen indgår specialespecifikke og generelle kurser til introduktionsstillinger. Når du søger stillingerne, får du: Arbejde i en afdeling, hvor patienten er alt Kolleger med høj arbejdsmoral En arbejdsplads, som sætter tværfagligt samarbejde, dygtigt patientkommunikation og understøttende palliativ behandling højt Glæde ved at arbejde i en dynamisk afdeling med godt arbejdsmiljø På Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder sætter vi patienten og det gode patientforløb i centrum for avancerede og veltilrettelagte patientforløb, der spænder fra intensive kræftbehandlingsforløb med kurativt øjemed til dygtig terminalomsorg. Vi arbejder i teams med høj grad af tværfaglig indsats og i tæt samarbejde med andre specialer, både regionalt og interregionalt. Arbejdet på afdelingen i Roskilde består dels af ambulatoriefunktion i t eller flere af afdelingens diagnoseteams, lunge, gynækologi og GI, dels af stuegang og dels af vagtfunktion. Ud over introduktionslæger uddanner afdelingen også yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i onkologi, og vi har et dynamisk miljø af yngre læger på flere forskellige niveauer. Klinisk Onkologisk Afdeling Sjællands Universitetshospital i Roskilde er en del af den fusionerede Klinisk Onkologisk afdeling og Palliative Enhed i Region Sjælland. Den opslåede stilling angår funktion på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Dog indgår 3 ugers fokuseret ophold i stråleterapien i Næstved i stillingen. Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til faglige udfordringer og engagement. Undervisning Der er ved faste morgenmøder fokus på akademisk faglighed ved undervisning og journalclub for hele lægegruppen, hvor der på skift fremlægges artikler. Under dit ophold har du mulighed for at blive introduceret til forskning og evt. udarbejde forskningsprojekt. Kurser Der vil i forløbet være deltagelse i de almene kurser i Ledelse og Administration og Vejledning i klinikken, samt flere specialespecifikke kurser inden for onkologi og stråleterapi. Arbejdstilrettelæggelse På Klinisk Onkologisk afdeling, Roskilde, indgår reservelæger i dækning af forvagt i dagstid 8-17 og weekend 9 - 15. Der er ikke aften- nattevagter. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL. Ansøgningsfrist: 14. oktober 2019 Der planlægges ansættelsessamtaler: Mandag 21. oktober i Roskilde. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen tlf. 4141 1801. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh

Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde.

Stillingen er 1-årig - 3800A90-22-i-1. Gerne start 1. december 2019

I stillingen indgår specialespecifikke og generelle kurser til introduktionsstillinger.

Når du søger stillingerne, får du:

 • Arbejde i en afdeling, hvor ”patienten er alt”
 • Kolleger med høj arbejdsmoral
 • En arbejdsplads, som sætter tværfagligt samarbejde, dygtigt patientkommunikation og understøttende palliativ behandling højt
 • Glæde ved at arbejde i en dynamisk afdeling med godt arbejdsmiljø


På Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder sætter vi patienten og det gode patientforløb i centrum for avancerede og veltilrettelagte patientforløb, der spænder fra intensive kræftbehandlingsforløb med kurativt øjemed til dygtig terminalomsorg.
Vi arbejder i teams med høj grad af tværfaglig indsats og i tæt samarbejde med andre specialer, både regionalt og interregionalt.

Arbejdet på afdelingen i Roskilde består dels af ambulatoriefunktion i ét eller flere af afdelingens diagnoseteams, lunge, gynækologi og GI, dels af stuegang og dels af vagtfunktion.

Ud over introduktionslæger uddanner afdelingen også yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i onkologi, og vi har et dynamisk miljø af yngre læger på flere forskellige niveauer.

Klinisk Onkologisk Afdeling – Sjællands Universitetshospital i Roskilde er en del af den fusionerede Klinisk Onkologisk afdeling og Palliative Enhed i Region Sjælland. Den opslåede stilling angår funktion på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Dog indgår 3 ugers fokuseret ophold i stråleterapien i Næstved i stillingen.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til faglige udfordringer og engagement.

Undervisning
Der er ved faste morgenmøder fokus på akademisk faglighed ved undervisning og journalclub for hele lægegruppen, hvor der på skift fremlægges artikler.

Under dit ophold har du mulighed for at blive introduceret til forskning og evt. udarbejde forskningsprojekt.

Kurser
Der vil i forløbet være deltagelse i de almene kurser i Ledelse og Administration og Vejledning i klinikken, samt flere specialespecifikke kurser inden for onkologi og stråleterapi.


Arbejdstilrettelæggelse
På Klinisk Onkologisk afdeling, Roskilde, indgår reservelæger i dækning af forvagt i dagstid 8-17 og weekend 9 - 15. Der er ikke aften-/nattevagter.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL.

Ansøgningsfrist:
14. oktober 2019

Der planlægges ansættelsessamtaler:
Mandag 21. oktober i Roskilde.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen
tlf. 4141 1801.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandRoskilde2019-09-18T00:00:002019-10-14T00:00:00
330091797Overlæge, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, RoskildeRobot Overlægestillingen ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.01.20 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer. Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi. Sjællands Universitetshospital Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2024 til regionens hovedsygehus. Sjællands Universitetshospital er over de seneste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere samt en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Ledelse På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver. Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar. Urologisk Afdeling Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde. Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge. Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: radikal prostatektomi, nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme. Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling. Urologisk Afdeling disponerer over 17 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et leje per uge i Roskilde. Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler. Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses- behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses behandlingsrum. Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler. Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde. Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi. Siden efteråret 2012 har afdelingen på Roskilde-matriklen foretaget robotassisteret urinvejskirurgi. Afdelingens lægelige stab pr. 01.11.19 Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af: 1 ledende overlæge 16 overlæger 9 afdelingslæger 10 1.- reservelæger hovedforløb i urologi 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger Samlet lægelige stab er på 52. Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne overlægerne Overlægerne deltager i beredskabsvagt tilkaldevagt bag hoveduddannelseslægerne Afdelingslægerne indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne To-skiftet forvagt med to forvagter i fremmøde Der er ikke vagt på matriklen i Næstved Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer Overlægestillingen ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi. Overlægen skal indgå som speciallæge i afdelingens Stenteam og Børneteam . Det forventes at overlægen har speciallægekvalifikationer til at udrede og behandle komplicerede stenpatienter. Det forventes ligeledes at ansøgeren er indstillet på at fungere som skemalægger for HU-læger, afdelingslæger og overlæger. Undervisning Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i: Klinisk basislægeuddannelse, 6 stillinger Introduktionsstilling i urologi, 8 stillinger Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet Herlev Hospital Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne. Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling. Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed. Forskning Afdelingen er forskningsaktiv, Urologisk Klinisk Forskningsenhed startede i 2017, der er tilknyttet et forskningslektorat, to Ph.d.-studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt. I 2018 var ansatte på afdelingen (med)forfattere på 15 peer-reviewed artikler. Ansøgning Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulige dokumentation forholde sig konkret til de syv lægefaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender vurdering af de syv kompetencer i den faglige bedømmelse. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overlæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest, som indhentes før ansættelsen. Ansøgningsfrist: 15.10.19 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh

Overlægestillingen ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.01.20 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi.

Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2024 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er over de seneste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere samt en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: radikal prostatektomi, nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Urologisk Afdeling disponerer over 17 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum.

Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi. Siden efteråret 2012 har afdelingen på Roskilde-matriklen foretaget robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.11.19

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af:

 • 1 ledende overlæge
 • 16 overlæger
 • 9 afdelingslæger
 • 10 1.- reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger

Samlet lægelige stab er på 52.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

 1. I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne
 2. Overlægerne deltager i beredskabsvagt/tilkaldevagt bag hoveduddannelseslægerne
 3. Afdelingslægerne indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne
 4. To-skiftet forvagt med to forvagter i fremmøde
 5. Der er ikke vagt på matriklen i Næstved

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Overlægestillingen ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi. Overlægen skal indgå som speciallæge i afdelingens "Stenteam" og "Børneteam". Det forventes at overlægen har speciallægekvalifikationer til at udrede og behandle komplicerede stenpatienter. Det forventes ligeledes at ansøgeren er indstillet på at fungere som skemalægger for HU-læger, afdelingslæger og overlæger.

Undervisning

Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i:

 • Klinisk basislægeuddannelse, 6 stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, 8 stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv, Urologisk Klinisk Forskningsenhed startede i 2017, der er tilknyttet et forskningslektorat, to Ph.d.-studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt. I 2018 var ansatte på afdelingen (med)forfattere på 15 peer-reviewed artikler.

Ansøgning

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulige dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægefaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender vurdering af de syv kompetencer i den faglige bedømmelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overlæger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest, som indhentes før ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 15.10.19

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandRoskilde2019-09-18T00:00:002019-10-15T00:00:00
330098100Reservelæge i vikariat, Øjenafdelingen Roskilde, Sjællands UniversitetshospitalRobot Ved Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, er en et årig uklassificeret stilling som reservelæge ledig med tiltrædelse 1. januar 2020. Arbejdsområdet vil helt overvejende bestå i injektioner intravitrealt med VEGF-hæmmer på operationsgangen efter grundig oplæring. Arbejdet foregår i dagtid kl. 8-15.24. Denne funktion vil bestå af injektioner ca. 4 dage pr. uge. Den øvrige arbejdstid på op til 1 dag per uge skal bruges til medvirken til forskningsprojekter, superviseret ambulatoriearbejde efter kompetencer eller relevant indføring i fagets undersøgelsesteknikker. Patienter med behov for anti-VEGF behandling (våd AMD, DME og RVO) i Region Sjælland behandles overvejende på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, og i mindre omfang på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Næstved. Stillingen vedrører alene Roskilde, hvor 3 reservelæge og 3 sygeplejersker samarbejder om injektionerne. Kolleger med erfaring i intravitreale injektioner samt gennemført KBU foretrækkes. Du har eventuelt gennem din studietid og efterfølgende udvist interesse for specialet Oftalmologi. Medicinstuderende kan også komme i betragtning efter 8. semester. Ansøgningen skal være motiveret med henblik på dit fremtidige virke inden for specialet Oftalmologi. Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog. Afhængig af opnåede kompetencer i ansættelsen kan arbejdsområdet tilpasses med ambulant arbejde i øvrigt. Aktuelt er ansat 8 overlæger, en professor, fire afdelingslæger, to 1. reservelæger, tre reservelæger og fire reservelæger som klinisk assistent (ph.d.-ansættelse). I alt er der ansat ca. 50 medarbejdere på Øjenafdelingen i Roskilde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen i Roskilde På Øjenafdelingen i Roskilde modtages mere end 30.000 patienter om året, og der gennemføres ca. 17.000 kirurgiske indgreb i operationsenheden, hvoraf de ca. 16.000 er intravitreale injektioner (anti-VEGF behandling varetages af sygeplejersker og læger). Der udføres primært elektiv linsekirurgi, strabismus-, glaucom- og eksternaoperationer. Øjenafdelingen råder over 5 operationsstuer samt et tilknyttet ambulatorium med bl.a. 6 Heidelberg Spectralis systemer inklusiv Multicolor HRA-OCT med WF, Pentacam, funduskameraer, Octopus og Goldmann perimetri, PDT-, SLT- og multispotlaser m.m. fordelt i ca. 25 klinikker. Sjællands Universitetshospitals Øjenafdeling varetager døgnvagt hele ugen, forvagten er delt imellem Roskilde og Næstved, mens bagvagten alene varetages af overlæger i Næstved. Øjenafdelingerne I Næstved og Roskilde er organisatorisk sammenlagt 01.01.16 og hører under Sjællands Universitetshospital. Reservelægen har hovedtjenestested med dagtjeneste på Øjenafdelingen i Roskilde. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalerne en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I 2017 implementeres Sundhedsplatformen, som er et nyt elektronisk patientadministrativt system, der indføres sammen med Region Hovedstaden. Efter den organisatoriske sammenlægning af Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved fortsætter afdelingernes funktioner på de to nuværende geografier i Roskilde og Næstved indtil fysisk sammenlægning og indflytning på Sjællands Universitetshospital i Køge. I den mellemliggende periode intensiveres og harmoniseres samarbejdet imellem personalerne i Roskilde og Næstved, herunder lægefagligt samarbejde, ensretning og harmonisering af retningslinjer, arbejdsgange, procedurer med videre Kvalifikationer Gennemgået KB-uddannelse og erfaring med intravitreale injektioner foretrækkes, dog mulighed for ansættelse uden gennemført KBU og evt. stud.med. på minimum 9. semester. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Ditte Erngaard, der@regionsjaelland.dk. Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk og mere om Øjenafdelingen på her. For Sjællands Universitetshospital er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, som skal indgå i Sjællands Universitetshospital i Køge. Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved er i høj grad involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som finder sted på Sjællands Universitetshospital. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 850 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge på her. Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale. Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh

Ved Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, er en et årig uklassificeret stilling som reservelæge ledig med tiltrædelse 1. januar 2020.

Arbejdsområdet vil helt overvejende bestå i injektioner intravitrealt med VEGF-hæmmer på operationsgangen efter grundig oplæring. Arbejdet foregår i dagtid kl. 8-15.24. Denne funktion vil bestå af injektioner ca. 4 dage pr. uge. Den øvrige arbejdstid på op til 1 dag per uge skal bruges til medvirken til forskningsprojekter, superviseret ambulatoriearbejde efter kompetencer eller relevant indføring i fagets undersøgelsesteknikker.

Patienter med behov for anti-VEGF behandling (våd AMD, DME og RVO) i Region Sjælland behandles overvejende på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, og i mindre omfang på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Næstved. Stillingen vedrører alene Roskilde, hvor 3 reservelæge og 3 sygeplejersker samarbejder om injektionerne.

Kolleger med erfaring i intravitreale injektioner samt gennemført KBU foretrækkes. Du har eventuelt gennem din studietid og efterfølgende udvist interesse for specialet Oftalmologi. Medicinstuderende kan også komme i betragtning efter 8. semester. Ansøgningen skal være motiveret med henblik på dit fremtidige virke inden for specialet Oftalmologi. Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.

Afhængig af opnåede kompetencer i ansættelsen kan arbejdsområdet tilpasses med ambulant arbejde i øvrigt.

Aktuelt er ansat 8 overlæger, en professor, fire afdelingslæger, to 1. reservelæger, tre reservelæger og fire reservelæger som klinisk assistent (ph.d.-ansættelse).

I alt er der ansat ca. 50 medarbejdere på Øjenafdelingen i Roskilde.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen i Roskilde

På Øjenafdelingen i Roskilde modtages mere end 30.000 patienter om året, og der gennemføres ca. 17.000 kirurgiske indgreb i operationsenheden, hvoraf de ca. 16.000 er intravitreale injektioner (anti-VEGF behandling varetages af sygeplejersker og læger). Der udføres primært elektiv linsekirurgi, strabismus-, glaucom- og eksternaoperationer. Øjenafdelingen råder over 5 operationsstuer samt et tilknyttet ambulatorium med bl.a. 6 Heidelberg Spectralis systemer inklusiv Multicolor HRA-OCT med WF, Pentacam, funduskameraer, Octopus og Goldmann perimetri, PDT-, SLT- og multispotlaser m.m. fordelt i ca. 25 klinikker. Sjællands Universitetshospitals Øjenafdeling varetager døgnvagt hele ugen, forvagten er delt imellem Roskilde og Næstved, mens bagvagten alene varetages af overlæger i Næstved.

Øjenafdelingerne I Næstved og Roskilde er organisatorisk sammenlagt 01.01.16 og hører under Sjællands Universitetshospital. Reservelægen har hovedtjenestested med dagtjeneste på Øjenafdelingen i Roskilde.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalerne en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I 2017 implementeres Sundhedsplatformen, som er et nyt elektronisk patientadministrativt system, der indføres sammen med Region Hovedstaden.

Efter den organisatoriske sammenlægning af Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved fortsætter afdelingernes funktioner på de to nuværende geografier i Roskilde og Næstved indtil fysisk sammenlægning og indflytning på Sjællands Universitetshospital i Køge. I den mellemliggende periode intensiveres og harmoniseres samarbejdet imellem personalerne i Roskilde og Næstved, herunder lægefagligt samarbejde, ensretning og harmonisering af retningslinjer, arbejdsgange, procedurer med videre

Kvalifikationer

Gennemgået KB-uddannelse og erfaring med intravitreale injektioner foretrækkes, dog mulighed for ansættelse uden gennemført KBU og evt. stud.med. på minimum 9. semester.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Ditte Erngaard, der@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk og mere om Øjenafdelingen på her.

For Sjællands Universitetshospital er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, som skal indgå i Sjællands Universitetshospital i Køge. Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved er i høj grad involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som finder sted på Sjællands Universitetshospital. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 850 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge på her.

Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandRoskilde2019-09-30T00:00:002019-10-20T00:00:00
330098750Overlæger til karintervention ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællandsuniversitetshospital, RoskildeRobot Overlæger til karintervention, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Fra januar 2020 får Billeddiagnostisk Afdeling, SUH en helt ny funktion idet karkirurgien flytter fra Slagelse Sygehus til Roskilde. Derfor søges 2 overlæger med erfaring inden for karintervention og endovaskulære procedurer på underekstremitetskarrene til ansættelse snarest muligt. På sigt kan det komme på tale at opdyrke andre former for intervention, herunder emboliseringer. Ud over et tæt samarbejde med karkirurgerne, vil der være mulighed for at opdyrke et samarbejde med de kardiologiske inteventionister på hospitalet. Der er tanker om på sigt at opbygge et vaskulært center med et udvidet fagligt fællesskab. Da funktionen er ny, vil du være med fra starten og dermed kunne sætte dit præg på struktur, opbygning og fremtidig udvikling. Afdelingen: Billeddiagnostisk Afdeling er en hastigt voksende afdeling med mange spændende funktioner og høj faglighed. Vi er beliggende på to matrikler i Køge og Roskilde med forskellige opgaver tilpasset de kliniske specialer. Køge er et akutsygehus med blandt andet akutafdeling, ortopædkirurgisk, organkirurgisk og medicinsk afdeling. Roskilde er specialsygehus og huser blandt andet kardiologi, urologi, onkologi og neurologi, foruden flere medicinske subspecialer. Ud over flytningen af karradiologien per januar 2020, vil der også ske flytning at mammaradiologien fra Ringsted til Roskilde i april 2020. Afdelingen er p.t. normeret med 24 speciallægestillinger og 6-7 uddannelsesstillinger. Vi har fælles vagtfunktion med fremmøde i Køge. Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR. Stillingerne: Det nuværende aktivitetsbehov er 2-3 elektive endovaskulære behandlinger om dagen, 4 dage om ugen. Stillingerne kan tilpasses med konferencer, CT-beskrivelser eller andre typer undersøgelser i forhold til opgaver, interesser og kvalifikationer. På afdelingen foretages blandt andet andre typer intervention, som man vil kunne medvirke til, hvis det ønskes. Det drejer sig blandt andet om A-V fistler, JJ-kathetre og CT-vejledte biopsier. Kryobehandling af nyretumorer vil formentlig også komme til inden for nærmeste fremtid. Det drejer sig som udgangspunkt om vagtfrie stillinger, men hvis der er ønske om deltagelse i vagtfunktion kan dette aftales. På samme måde kan eventuelle ønsker om dedikeret forskningstid også indgå i stillingsindholdet. Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer. Stillingerne er, som for alle speciallæger med ansættelse ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde. Kvalifikationer: Vi søger erfarne karinterventionister, som har lyst til at være med til at etablere den karradiologiske funktion i nye omgivelser i Roskilde. Du skal være speciallæge i radiologi, karkirurgi eller tilsvarende speciale. Stillingsindhold kan tilpasses afhængig af din baggrund og kvalifikationer. Overvejer du at søge stillingerne, men er du endnu ikke overlægekvalificeret eller mangler tilstrækkelig erfaring til at kunne varetage funktionen fuldt ud, vil vi gerne gå i dialog om, hvordan vi kan sikre at du kan opnå de tilstrækkelige kvalifikationer. Transport: Roskilde Sygehus ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8. For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Som led i SUH s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling. Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf. 45 47 32 53 01 24 98 13 43. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http: sundhedsstyrelsen.dk publ Publ2013 05maj De7laegeroller2udg.pdf Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh

Overlæger til karintervention, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Fra januar 2020 får Billeddiagnostisk Afdeling, SUH en helt ny funktion idet karkirurgien flytter fra Slagelse Sygehus til Roskilde. Derfor søges 2 overlæger med erfaring inden for karintervention og endovaskulære procedurer på underekstremitetskarrene til ansættelse snarest muligt.

På sigt kan det komme på tale at opdyrke andre former for intervention, herunder emboliseringer.

Ud over et tæt samarbejde med karkirurgerne, vil der være mulighed for at opdyrke et samarbejde med de kardiologiske inteventionister på hospitalet. Der er tanker om på sigt at opbygge et vaskulært center med et udvidet fagligt fællesskab.

Da funktionen er ny, vil du være med fra starten og dermed kunne sætte dit præg på struktur, opbygning og fremtidig udvikling.

Afdelingen:

Billeddiagnostisk Afdeling er en hastigt voksende afdeling med mange spændende funktioner og høj faglighed. Vi er beliggende på to matrikler i Køge og Roskilde med forskellige opgaver tilpasset de kliniske specialer. Køge er et akutsygehus med blandt andet akutafdeling, ortopædkirurgisk, organkirurgisk og medicinsk afdeling. Roskilde er specialsygehus og huser blandt andet kardiologi, urologi, onkologi og neurologi, foruden flere medicinske subspecialer.

Ud over flytningen af karradiologien per januar 2020, vil der også ske flytning at mammaradiologien fra Ringsted til Roskilde i april 2020.

Afdelingen er p.t. normeret med 24 speciallægestillinger og 6-7 uddannelsesstillinger. Vi har fælles vagtfunktion med fremmøde i Køge.

Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR.

Stillingerne:

Det nuværende aktivitetsbehov er 2-3 elektive endovaskulære behandlinger om dagen, 4 dage om ugen. Stillingerne kan tilpasses med konferencer, CT-beskrivelser eller andre typer undersøgelser i forhold til opgaver, interesser og kvalifikationer. På afdelingen foretages blandt andet andre typer intervention, som man vil kunne medvirke til, hvis det ønskes. Det drejer sig blandt andet om A-V fistler, JJ-kathetre og CT-vejledte biopsier. Kryobehandling af nyretumorer vil formentlig også komme til inden for nærmeste fremtid.

Det drejer sig som udgangspunkt om vagtfrie stillinger, men hvis der er ønske om deltagelse i vagtfunktion kan dette aftales. På samme måde kan eventuelle ønsker om dedikeret forskningstid også indgå i stillingsindholdet.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer. Stillingerne er, som for alle speciallæger med ansættelse ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde.

Kvalifikationer:

Vi søger erfarne karinterventionister, som har lyst til at være med til at etablere den karradiologiske funktion i nye omgivelser i Roskilde. Du skal være speciallæge i radiologi, karkirurgi eller tilsvarende speciale. Stillingsindhold kan tilpasses afhængig af din baggrund og kvalifikationer.

Overvejer du at søge stillingerne, men er du endnu ikke overlægekvalificeret eller mangler tilstrækkelig erfaring til at kunne varetage funktionen fuldt ud, vil vi gerne gå i dialog om, hvordan vi kan sikre at du kan opnå de tilstrækkelige kvalifikationer.

Transport:

Roskilde Sygehus ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandRoskilde2019-10-01T00:00:002019-10-20T00:00:00
330098761CT overlæger til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/KøgeRobot CT overlæger til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Køge Er du en erfaren CT radiolog, og har du lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling, er dette måske noget for dig? Stillingerne: Vi har to ledige stillinger til besættelse snarest. Stillingsindholdet er med hovedvægt på CT, men der vil være rig mulighed for at kombinere denne funktion med eventuelle andre interesseområder, og etablering af en delestilling mellem CT funktionen og et andet interesseområde er absolut en mulighed. Til stillingerne søger vi overlægekvalificerede speciallæger i radiologi med interesse og kompetencer bredt inden for CT, men gerne med fokus på det thorakoabdominale område. Hvis du ansættes som overlæge vil der til stillingen være tilknyttet et ansvarsområde, som kan tilpasses afhængig af interesse. Er du ikke overlægekvalificeret, kan der eventuelt være mulighed for ansættelse i en afdelingslægestilling. Der udføres i Roskilde talrige CT scanninger inden for områderne uroradiologi, thoraxradiologi og onkoradiologi samt udredningsundersøgelser fra både primær- og sekundær sektor, som led i kræftpakkeforløb. Desuden udføres CT-vejledte lunge- og knoglebiopsier. I Køge er der hovedsageligt fokus på abdominal og akut CT samt kræftpakkeudredninger. Der vil være mulighed for at indgå i teamet omkring PET-CT. Afdelingen har et bredt udbud af spændende undersøgelser, med en god blanding af primære udredninger og kontrolscanninger. Der er velfungerende MDT med mange afdelinger, som man vil kunne deltage i varetagelsen af. Vagten på afdelingen er en fællesvagt med tilstedeværelse fra vagtværelse. Der arbejdes på at få telemedicinsk aflastning af nattevagten. Afdelingen har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man ansættes ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i enten Roskilde eller Køge, efter aftale. Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling med VPN forbindelse. Der er gode muligheder for at komme på fagligt relevante kurser. Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer. Afdelingen: Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et specialsygehus og rummer blandt andet lungemedicinsk, urologisk, onkologisk og hæmatologisk afdeling og flere andre kliniske afdelinger med cancerbehandling og -udredning. Fra januar 2020 vil afdelingen overtage den regionale varetagelse af karinterventionen, og fra april 2020, vil også mammaradiologien flytte til Roskilde. Afdelingen i Roskilde er bestykket med en ny high-end spektralscanner, en 256- slice scanner, og en 64-slice CT scanner, som er planlagt udskiftet. Sjællands Universitetshospital, Køge er et akutsygehus og rummer, foruden akutafdeling, specialer som organkirurgi inklusive den colorectale kirurgi, ortopædkirurgi, ØNH, Klin. Fys. og medicinsk afdeling. Foruden betjening af de derboende specialer, scannes i Køge et antal onkologiske og lungemedicinske undersøgelser, samt talrige diagnostisk pakke patienter fra primær sektor. Matriklen i Køge er bestykket med to 64-slice CT- scannere, hvoraf den ene er en mid-range spektralscanner. I Roskilde råder afdelingen desuden over tre high-end UL rum samt en 3T og to 1.5T MR-scannere. I Køge har vi to high-end UL rum og to 1.5T MR scannere. På begge matrikler desuden flere DR rum og gennemlysnings rum. Lægelig bemanding: Afdelingen er normeret med 1 professor, 15 overlæger, 8 afdelingslæger og 6-7 uddannelsessøgende læger på forskellige niveauer, ligeligt fordelt på de to matrikler. Flere af lægerne har efter eget ønske fremmøde på begge matrikler og der beskrives på tværs, ud fra interesseområder og kompetencer. Der er en teamdannelse under udbygning og der er fælles vagtfunktion med fremmøde i Køge. Der arbejdes efter fælles retningslinjer og protokoller. Vi lægger mange kræfter i at være en afdeling med en høj faglig kvalitet og et godt uddannelses- og arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Der er et godt samarbejde på tværs af faggrupper og vi har gode relationer til vores kliniske samarbejdspartnere. Forskning: Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc, alle med hovedinteresse inden for MR. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR. Hvis man har interesse, vil der være mulighed for at deltage i forskningsprojekter eventuelt i samarbejde med kliniske afdelinger, hvoraf mange er meget aktive. Transport: Roskilde Sygehus ligger lige ved stationen, hvortil der er mange togafgange fra København hver time, en tur der tager 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid kl. 8. Køge Sygehus ligger tæt ved motorvejen og der er gode parkeringsmuligheder. Der er S-tog til Ølby station, som ligger i gåafstand fra sygehuset. Desuden IC regionaltog til Køge Nord station, hvorfra der er S-tog til Ølby station. For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Som led i SUH s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling. Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf. 45 47 32 53 01 24 98 13 43. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http: sundhedsstyrelsen.dk publ Publ2013 05maj De7laegeroller2udg.pdf Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suhCT overlæger til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/Køge

Er du en erfaren CT radiolog, og har du lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling, er dette måske noget for dig?

Stillingerne:

Vi har to ledige stillinger til besættelse snarest. Stillingsindholdet er med hovedvægt på CT, men der vil være rig mulighed for at kombinere denne funktion med eventuelle andre interesseområder, og etablering af en delestilling mellem CT funktionen og et andet interesseområde er absolut en mulighed.

Til stillingerne søger vi overlægekvalificerede speciallæger i radiologi med interesse og kompetencer bredt inden for CT, men gerne med fokus på det thorakoabdominale område.

Hvis du ansættes som overlæge vil der til stillingen være tilknyttet et ansvarsområde, som kan tilpasses afhængig af interesse. Er du ikke overlægekvalificeret, kan der eventuelt være mulighed for ansættelse i en afdelingslægestilling.

Der udføres i Roskilde talrige CT scanninger inden for områderne uroradiologi, thoraxradiologi og onkoradiologi samt udredningsundersøgelser fra både primær- og sekundær sektor, som led i kræftpakkeforløb. Desuden udføres CT-vejledte lunge- og knoglebiopsier. I Køge er der hovedsageligt fokus på abdominal og akut CT samt kræftpakkeudredninger. Der vil være mulighed for at indgå i teamet omkring PET-CT. Afdelingen har et bredt udbud af spændende undersøgelser, med en god blanding af primære udredninger og kontrolscanninger.

Der er velfungerende MDT med mange afdelinger, som man vil kunne deltage i varetagelsen af.

Vagten på afdelingen er en fællesvagt med tilstedeværelse fra vagtværelse. Der arbejdes på at få telemedicinsk aflastning af nattevagten.

Afdelingen har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man ansættes ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i enten Roskilde eller Køge, efter aftale.

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling med VPN forbindelse. Der er gode muligheder for at komme på fagligt relevante kurser.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Afdelingen:

Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et specialsygehus og rummer blandt andet lungemedicinsk, urologisk, onkologisk og hæmatologisk afdeling og flere andre kliniske afdelinger med cancerbehandling og -udredning. Fra januar 2020 vil afdelingen overtage den regionale varetagelse af karinterventionen, og fra april 2020, vil også mammaradiologien flytte til Roskilde. Afdelingen i Roskilde er bestykket med en ny high-end spektralscanner, en 256- slice scanner, og en 64-slice CT scanner, som er planlagt udskiftet.

Sjællands Universitetshospital, Køge er et akutsygehus og rummer, foruden akutafdeling, specialer som organkirurgi inklusive den colorectale kirurgi, ortopædkirurgi, ØNH, Klin. Fys. og medicinsk afdeling. Foruden betjening af de derboende specialer, scannes i Køge et antal onkologiske og lungemedicinske undersøgelser, samt talrige diagnostisk pakke patienter fra primær sektor. Matriklen i Køge er bestykket med to 64-slice CT- scannere, hvoraf den ene er en mid-range spektralscanner.

I Roskilde råder afdelingen desuden over tre high-end UL rum samt en 3T og to 1.5T MR-scannere. I Køge har vi to high-end UL rum og to 1.5T MR scannere. På begge matrikler desuden flere DR rum og gennemlysnings rum.

Lægelig bemanding:

Afdelingen er normeret med 1 professor, 15 overlæger, 8 afdelingslæger og 6-7 uddannelsessøgende læger på forskellige niveauer, ligeligt fordelt på de to matrikler. Flere af lægerne har efter eget ønske fremmøde på begge matrikler og der beskrives på tværs, ud fra interesseområder og kompetencer. Der er en teamdannelse under udbygning og der er fælles vagtfunktion med fremmøde i Køge. Der arbejdes efter fælles retningslinjer og protokoller.

Vi lægger mange kræfter i at være en afdeling med en høj faglig kvalitet og et godt uddannelses- og arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Der er et godt samarbejde på tværs af faggrupper og vi har gode relationer til vores kliniske samarbejdspartnere.

Forskning:

Afdelingen har en forskningsenhed, der ud over en professor også har tilknyttet en forskningsingeniør og en post doc, alle med hovedinteresse inden for MR. Afdelingen har samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger og universiteter, hovedsageligt med udgangspunkt i MR. Hvis man har interesse, vil der være mulighed for at deltage i forskningsprojekter eventuelt i samarbejde med kliniske afdelinger, hvoraf mange er meget aktive.

Transport:

Roskilde Sygehus ligger lige ved stationen, hvortil der er mange togafgange fra København hver time, en tur der tager 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid kl. 8.

Køge Sygehus ligger tæt ved motorvejen og der er gode parkeringsmuligheder. Der er S-tog til Ølby station, som ligger i gåafstand fra sygehuset. Desuden IC/regionaltog til Køge Nord station, hvorfra der er S-tog til Ølby station.

For at kunne ansættes i en overlægestilling, skal ansøger have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Region SjællandRoskilde2019-10-01T00:00:002019-10-20T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Introduktionslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde

Region Sjælland

Roskilde
Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde. Stillingen er 1-årig - 3800A90-22-i-1. Gerne start 1. december 2019 I stillingen indgår specialespecifikke og generelle kurser til introduktionsstill...
Indrykket:18. september 2019
Udløbsdato:14. oktober 2019

Overlæge, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Roskilde
Overlægestillingen ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.01.20 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer. Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med ...
Indrykket:18. september 2019
Udløbsdato:15. oktober 2019

Reservelæge i vikariat, Øjenafdelingen Roskilde, Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland

Roskilde
Ved Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, er en et årig uklassificeret stilling som reservelæge ledig med tiltrædelse 1. januar 2020. Arbejdsområdet vil helt overvejende bestå i injektioner intravitrealt med VEGF-hæmmer på operati...
Indrykket:30. september 2019
Udløbsdato:20. oktober 2019

Overlæger til karintervention ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællandsuniversitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Roskilde
Overlæger til karintervention, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Fra januar 2020 får Billeddiagnostisk Afdeling, SUH en helt ny funktion idet karkirurgien flytter fra Slagelse Sygehus til Roskilde. Derfor søges 2 o...
Indrykket:1. oktober 2019
Udløbsdato:20. oktober 2019

CT overlæger til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde/Køge

Region Sjælland

Roskilde
CT overlæger til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Køge Er du en erfaren CT radiolog, og har du lyst til at arbejde på en afdeling i vækst og med mange muligheder for personlig og faglig udvikling, er dette måske n...
Indrykket:1. oktober 2019
Udløbsdato:20. oktober 2019