Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Speciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, ”Patienten er alt”, med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024.

Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet.

Medicinsk Afdeling:

Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge – og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit.

Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Det infektionsmedicinske speciale

Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum.

De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere.

Arbejdsopgaver

Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet.

Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet.

Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit – og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19

17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330089556Phoenix-cdd9f63c12019-09-13T00:00:00Speciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, ”Patienten er alt”, med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024.

Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet.

Medicinsk Afdeling:

Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge – og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit.

Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Det infektionsmedicinske speciale

Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse.

Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum.

De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere.

Arbejdsopgaver

Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet.

Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet.

Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit – og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19

17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2019-10-21T00:56:43.090 Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en speciallæge som, ud fra hospitalets overordnede strategi, Patienten er alt , med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Speciallægen vil skulle medvirke til at forberede, at specialet bliver en selvstændig afdeling, når universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget i 2024. Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af konkret vurdering af kvalifikationer inden for de 7 lægeroller. Tilbud om ansættelse som overlæge kræver som udgangspunkt 5 års anciennitet som speciallæge inden for det infektionsmedicinske speciale. Under særlige omstændigheder er der mulighed for at søge dispensation fra anciennitetskravet. Medicinsk Afdeling: Medicinsk Afdeling modtager akutte og elektive patienter i nefrologi, lunge og infektionsmedicin samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke specialiserede medicinske lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har aktuelt to sengeafsnit med i alt 40 senge, men påregner at åbne yderligere et sengeafsnit i slutningen af 2019 således, at hvert speciale får eget specialiseret sengeafsnit. Afdelingen har en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer. Under Medicinsk Afdeling hører også Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster. Det infektionsmedicinske speciale Varetages aktuelt af 3 fastansatte overlæger, en afdelingslæge og en ekstern overlæge ansat som konsulent 2 dage om måneden. Afdelingen modtager herudover årligt to hoveduddannelsesforløb midtvejs i deres speciallægeuddannelse. Det ene af afdelingens to sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra akutmodtagelse ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har regionsfunktion inden for infektionsmedicin og dækker fraset højt specialiserede funktioner hele det infektionsmedicinske spektrum. De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital, Køge samt en enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere. Arbejdsopgaver Speciallægen vil have funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit og forventes at deltage i de administrative funktioner, som er knyttet til specialet. Speciallægen indgår i den intern medicinske bagvagt og den infektionsmedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. 6 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som rådighedsvagt uden for hjemmet. Ved tilbud om en stilling som overlæge, er stillingen forbundet med ansvar for fagområder og tilknyttet ledelsesmæssige opgaver inden for forskellige aspekter af drift og udvikling af sengeafsnit og ambulatorium. Ansvar for fagområde og ledelsesmæssige opgaver aftales konkret efter ansøgers interesse og kvalifikationer. Undervisning Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen er gang med at besætte et infektionsmedicinsk forskningslektorat og har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet, et forskningslektorat i lungemedicin under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse samt to forskningslektorater i nefrologi. Herudover har afdelingen tre kliniske lektorater et i hvert af afdelingens specialer, hvor antallet forventes at øges i takt med udviklingen af det nye kandidatspor på SUH. Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i Introstillinger Uddannelse i almen medicin Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil. Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.19 17 overlæger og 8 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover 4 1. reservelæger og 13 reservelæger. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet og afdelingen. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt både med kolleger og på tværs af faggrænser. Der lægges vægt på Stærke faglige kvalifikationer Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer Videnskabeligt curriculum Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11jobnetcdd9f63c100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-10-20T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=154170EuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde3607489Region Sjælland11Sygehusvej 104000RoskildeDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent823352JobNet5044383504438310013-09-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=cdd9f63c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgSpeciallæge i infektionsmedicin søges til fast stilling til Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde12008001Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed362694894noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK