Speciallæge i neurologi til apopleksi

State-of-the-art behandling af apopleksipatienter i Region Sjælland

Vi samler akut apopleksi på Sjællands Universitetshospital. Derfor søger vi flere gode kolleger til en stærk tværfaglig indsats.

Vi skal være helt i front, når det gælder patienter med akut apopleksi. Derfor samler vi indsatsen på Sjællands Universitetshospital og styrker samtidig området med flere ansatte. Her arbejder Neurologisk, Billeddiagnostisk, Klinisk Biokemisk og Reumatologisk Afdeling tæt sammen om at levere den bedste behandling og det bedste patientforløb.

Kan du lide at arbejde i et dynamisk miljø, hvor tid er kritisk for indsatsen? Har du lyst til at få stor indflydelse på en afdeling i vækst? Fungerer du godt i en flad struktur med gensidig respekt, inddragelse, godt humør og højt engagement? Er du enig i, at vi opnår det optimale patientforløb ved at kombinere et højt monofagligt niveau, avanceret billeddannelse, et stærkt tværfagligt samarbejde med et godt arbejdsmiljø – og at alle faggruppers kompetencer er vigtige for et godt resultat? Har du lyst til at indgå i Region Sjællands styrkede indsats på apopleksi-området? Så er du måske vores nye kollega, og vi glæder os til at høre fra dig.

Vi søger en engageret kollega, med humør, energi og højt fagligt niveau til vores apopleksiteam.

I budaftale for 2020 er vedtaget, at borgere i Region Sjælland skal tilbydes behandlinger af højeste kvalitet. Det betyder, at Sjællands Universitetshospital, Roskilde, skal udvide kapaciteten inden for intravenøs trombolysebehandling (IVT), og i forlængelse heraf henvise flere patienter til endovaskulær terapi/trombektomi (EVT) på Rigshospitalet. Der er en enstrenget, præhospital visitation af alle apopleksipatienter i Region Sjælland.

Der er tale om en specialiseret og ressourcekrævende indsats, som med udvidelsen af patientgruppen kræver øget vagtdækning. Derfor søger vi speciallæger til vores meget velfungerende og strømlinede Neurovaskulære Center N80, hvor du kommer til at sætte dit præg på den udvidede funktion i en tid præget af pionerånd. Subspeciale i akut apopleksi er en fordel men ikke en forudsætning. Vi arbejder i et anerkendende miljø, lige fra sygehusledelsen til kernemedarbejderne, og det er vigtigt, at du har lyst til at være en del af og bidrage til vores gode arbejdsmiljø og konstruktive omgangstone.

Alt efter kvalifikationer vil der være tale om ansættelse som afdelingslæge eller overlæge. Ansættelsestidspunktet er fra vinter 2020-2021 eller foråret 2021, men kan aftales nærmere.

Du vil som speciallæge i Neurovaskulært Center N80 indgå i stuegang, TIA-klinik, apopleksiambulatorium og trombolysevagt. Der er fast knyttet 8 speciallæger til det Neurovaskulære Center. I trombolysevagter indgår ud over speciallægerne med tilknytning til den neurovaskulære funktion også afdelingens hoveduddannelseslæger. Som trombolysevagt er du visitator for 840.00 borgere. I sengeafsnittet udfører vi akut udredning og behandling af patienter med apopleksi.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsgrundlaget er ca. 840.000 borgere. Afdelingen varetager udredning og behandling af stort set alle de specialiserede neurologiske funktioner. Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6200 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge

  • Et akut neurologisk afsnit for almen neurologi med 3 EMU senge

  • Det Neurovaskulære Center med trombolysefunktion, ultralydsfunktion, holterfunktion og TIA-klinik med tæt samarbejde med neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger dedikeret til apopleksi funktionen. Der er ikke indlagte patienter til rehabilitering.

 • Neurologisk ambulatorium med behandler-afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuroonkologi, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme

 • Regionalt Videnscenter for Demens

 • Klinisk Forsknings Enhed

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver

 • Neurofysiologisk Center, hvor vi varetager alle undersøgelser

Neurologisk Afdelings stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover har vi lægevikarer, KBU-læger, uklassificerede læger, I-læger, HU-læger fra psykiatrien og neurologien.

Samlet tæller afdelingen ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 faggrupper.

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 professor og 1 klinisk forskningslektor. Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske og 5 læger).

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Ansvars- og kompetenceområder

Som speciallæge refererer du til afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling.

Som overlæge og afdelingslæge skal du kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau

 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver

 • Indgå i afdelingens vagter (2-skiftet trombolysevagt)

 • Påtage dig ansvaret som patientansvarlig læge

 • Involvere dig i subspecialet

 • Rådgive og give sparring til andre læger

 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne

 • Påtage dig ansvaret for særlige områder for at understøtte og videreudvikle funktioner, f.eks. indenfor UL-doppler, hjerterytmeudredning, kvalitet, forskning, uddannelse, projekter. mm.

Herudover skal man som overlæge:

 • Have ca. 5 års ansættelse som speciallæge på CV’et

 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer

 • Have stor faglig indsigt og rutine

 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet

 • Forstå sit ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen

 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

Kvalifikationer

Herudover forventer vi, at du:

 • Har fokus på kvalitet og faglig styrke

 • Ser patienten og pårørende som ’partner’ i udrednings- og behandlingsforløbet

 • Har dokumenterede kompetencer indenfor de 7 lægeroller

 • Indgår aktivt i undervisning af medicinstuderende, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelse i neurologi/psykiatri

SUH, Roskilde, på sigt Køge

Hospitalet er beliggende tæt på skov, strand, fjord og byliv. Nærområdet indeholder villakvarterer, lejlighedskomplekser, gode skoler og indkøbsmuligheder. Hospitalet er beliggende tæt på stationen og pendlertiden fra København er 25-30 min. Se i øvrigt link nedenfor om lægeliv i Region Sjælland. Indenfor cirka 4-5 år flytter hele funktionen til det nyopførte Sjællands Universitetshospital, Køge.

https://www.regionsjaelland.dk/kampagner/detgodelaegeliv/Sider/Det-gode-laegeliv.aspx

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen omfatter vagtforpligtigelser i Neurologisk Afdeling. Vi gør hvad vi kan for balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fx ved at man selv har mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i det omfang, det er muligt.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte ledende overlæge Steven Haugbøl, shaugb@regionsjaelland.dk eller telefon +45 4252 4290.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Speciallæge til Center for Funktionelle lidelser, Neurologisk Afdeling, SUH, Region Sjælland

Region Sjælland

Sorø
Vi er i gang med at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvad angår udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af patienter med funktionelle lidelser. Center for Funktionelle lidelser (CFL) er blevet opnormeret og er admini...
Indrykket:25. september 2020

Uddannelsesansvarlig overlæge - Reumatologi

Region Sjælland

Sorø
Er uddannelse af fremtidens dygtige reumatologer også vigtig for dig, kunne du tænke dig, at arbejde i en afdeling, hvor uddannelse er højt prioriteret, og er du speciallæge i reumatologi så har vi jobbet til dig! Uddannelse af hoveduddannelseslæger...
Indrykket:23. september 2020

Specialeansvarlig overlæge til reumatologi, Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Specialeansvarlig overlæge til reumatologi, Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus Vi har en tværfaglig reumatologisk enhed på Slagelse Sygehus. Vi har besluttet at vil være mere ambitiøse vi vil være intet mindre end den bedste reumatologiske afdel...
Indrykket:23. september 2020

Uddannelsesansvarlig overlæge

Region Sjælland

Sorø
Brænder du for uddannelse af fremtidens dygtige speciallæger. Kunne du tænke dig, at arbejde i en afdeling, hvor uddannelse er højt prioriteret, og er du speciallæge i lungemedicin, medicinsk gastroentrologi eller infektionmedicin så har vi jobbet t...
Indrykket:23. september 2020

Introduktionsstilling til Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Vi søger læge til introduktionsstilling i specialet akutmedicin til Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, med start 01.01.2021 eller efter aftale. Vi har fokus på godt arbejdsmiljø, uddannelse for både yngre læger og akutlæger, og det gode patientf...
Indrykket:5. oktober 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Speciallæge til Center for Funktionelle lidelser, Neurologisk Afdeling, SUH, Region Sjælland

Region Sjælland

Sorø
Vi er i gang med at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvad angår udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af patienter med funktionelle lidelser. Center for Funktionelle lidelser (CFL) er blevet opnormeret og er admini...
Indrykket:25. september 2020

Uddannelsesansvarlig overlæge - Reumatologi

Region Sjælland

Sorø
Er uddannelse af fremtidens dygtige reumatologer også vigtig for dig, kunne du tænke dig, at arbejde i en afdeling, hvor uddannelse er højt prioriteret, og er du speciallæge i reumatologi så har vi jobbet til dig! Uddannelse af hoveduddannelseslæger...
Indrykket:23. september 2020

Specialeansvarlig overlæge til reumatologi, Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Specialeansvarlig overlæge til reumatologi, Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus Vi har en tværfaglig reumatologisk enhed på Slagelse Sygehus. Vi har besluttet at vil være mere ambitiøse vi vil være intet mindre end den bedste reumatologiske afdel...
Indrykket:23. september 2020

Uddannelsesansvarlig overlæge

Region Sjælland

Sorø
Brænder du for uddannelse af fremtidens dygtige speciallæger. Kunne du tænke dig, at arbejde i en afdeling, hvor uddannelse er højt prioriteret, og er du speciallæge i lungemedicin, medicinsk gastroentrologi eller infektionmedicin så har vi jobbet t...
Indrykket:23. september 2020

Introduktionsstilling til Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Sorø
Vi søger læge til introduktionsstilling i specialet akutmedicin til Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, med start 01.01.2021 eller efter aftale. Vi har fokus på godt arbejdsmiljø, uddannelse for både yngre læger og akutlæger, og det gode patientf...
Indrykket:5. oktober 2020