Speciallæge i radiologi ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

En stilling som speciallæge/afdelingslæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.
 
Det forventes, at speciallægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi.
 
Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge.
 
Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/centrets mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. 
 
Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.
 
Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse.
 • Stort klinisk arbejdspres.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger.
 Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle.
Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.
 
Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs' æreslegat”.
 
Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed).
 • Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer.
 • Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat to professorer og to adjungerede professorer.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter. MR afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og GE Optima 1,5T ekstremitetsskanner.
 • Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specieler, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø."
 
Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med:
 • Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center – bl.a. en "Ja/Nej-klinik" kaldet ”Open Access” til accelereret udredning for RA.
 • Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center – bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier, inkl. tilbud til praksislæger om lavdosis CT i stedet for røntgen thorax.
 • Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar.
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af "Ja/Nej-klinik" for DVT.
 • Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen.
 Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til – og medinddragelse af – patienterne i deres behandling og undersøgelser.
Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og det betyder, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning.
 
I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 15 overlæger og flere yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger. Der er endvidere ansat beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf og sonograf.

Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 
  
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
  
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 6170 3232
Overlæge Sven C. Nielsen, daglig leder, tlf. 3118 6070
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk torsdag den 23. maj 2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330015224Phoenix-a9b2a56512019-05-02T13:00:32.787Speciallæge i radiologi ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet SilkeborgEn stilling som speciallæge/afdelingslæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.
 
Det forventes, at speciallægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi.
 
Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge.
 
Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/centrets mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. 
 
Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.
 
Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse.
 • Stort klinisk arbejdspres.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger.
 Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle.
Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.
 
Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs' æreslegat”.
 
Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed).
 • Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer.
 • Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat to professorer og to adjungerede professorer.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter. MR afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og GE Optima 1,5T ekstremitetsskanner.
 • Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specieler, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø."
 
Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med:
 • Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center – bl.a. en "Ja/Nej-klinik" kaldet ”Open Access” til accelereret udredning for RA.
 • Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center – bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier, inkl. tilbud til praksislæger om lavdosis CT i stedet for røntgen thorax.
 • Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar.
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af "Ja/Nej-klinik" for DVT.
 • Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen.
 Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til – og medinddragelse af – patienterne i deres behandling og undersøgelser.
Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og det betyder, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning.
 
I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 15 overlæger og flere yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger. Der er endvidere ansat beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf og sonograf.

Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 
  
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
  
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 6170 3232
Overlæge Sven C. Nielsen, daglig leder, tlf. 3118 6070
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk torsdag den 23. maj 2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

En stilling som speciallæge afdelingslæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Om stillingenSpeciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse. Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk organisatorisk karakter ved afdelingen. Det forventes, at speciallægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser. KvalifikationerStillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi. Der lægges vægt på sociale kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise i denne prioriterede rækkefølge. Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets centrets mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her. Om Diagnostisk CenterOverordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved: Særdeles godt kollegialt miljø. Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse. Stort klinisk arbejdspres. Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer. Høj (tvær)faglighed. Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger. Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle.Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24 7 365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for nye initiativer inden for radiologien i Europa samt i 2017 Professor Carl Krebs& 39 æreslegat . Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed). Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer. Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat to professorer og to adjungerede professorer. I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser. Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere hvoraf n er installeret på Hammel Neurocenter. MR afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og GE Optima 1,5T ekstremitetsskanner. Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specieler, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø. Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med: Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren. Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center bl.a. en Ja Nej-klinik kaldet Open Access til accelereret udredning for RA. Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser. Klinik for Medicinsk Udredning med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer). Klinik for Lungesygdomme tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier, inkl. tilbud til praksislæger om lavdosis CT i stedet for røntgen thorax. Klinik for Mave- og Tarmsygdomme fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar. Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna. Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af Ja Nej-klinik for DVT. Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen. Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til og medinddragelse af patienterne i deres behandling og undersøgelser.Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og det betyder, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning. I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 15 overlæger og flere yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger. Der er endvidere ansat beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf og sonograf.Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Ansættelse og organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center. Yderligere informationYderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til: Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 6170 3232Overlæge Sven C. Nielsen, daglig leder, tlf. 3118 6070 AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde elektronisk torsdag den 23. maj 2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Ansættelsessamtale forventes afholdt den 27. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenixa9b2a565101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-23T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=529c6210-66e3-4f22-9a9c-b3552cba2d900EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3518270Diagnostisk Center11Falkevej 18600SilkeborgDKDanmarkORS/a9b2a565_logo.gifORS/Small/a9b2a565_logo.gif0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent752603EmplyMinimum pakken - 35 dage16423828-de2c-4ebf-bf17-00a556c2dca5_11113500002-05-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a9b2a565https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=a9b2a565https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a9b2a565&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a9b2a565&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/1.jpgØnsker du et spændende job med varierende arbejdsopgaver? Hos Diagnostisk Center er dette netop hvad du bliver mødt af.12007991Dansk3Læse/ tale222113Speciallæge10Sundhed361658748susanne.skovlund.petersen@midt.rm.dkDanmarkDanmark330015176Speciallæge i radiologi ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet SilkeborgBasic En stilling som speciallæge overlæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Om stillingenSpeciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse. Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk organisatorisk karakter ved afdelingen. Det forventes, at speciallægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser. KvalifikationerStillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi. Der lægges vægt på sociale kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise i denne prioriterede rækkefølge. Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets centrets mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her. Om Diagnostisk CenterOverordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved: Særdeles godt kollegialt miljø. Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse. Stort klinisk arbejdspres. Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer. Høj (tvær)faglighed. Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger. Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle.Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24 7 365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for nye initiativer inden for radiologien i Europa samt i 2017 Professor Carl Krebs& 39 æreslegat . Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed). Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer. Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat to professorer og to adjungerede professorer. I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser. Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere hvoraf n er installeret på Hammel Neurocenter. MR afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og GE Optima 1,5T ekstremitetsskanner. Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specieler, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø. Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med: Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren. Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center bl.a. en Ja Nej-klinik kaldet Open Access til accelereret udredning for RA. Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser. Klinik for Medicinsk Udredning med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer). Klinik for Lungesygdomme tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier, inkl. tilbud til praksislæger om lavdosis CT i stedet for røntgen thorax. Klinik for Mave- og Tarmsygdomme fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar. Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna. Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af Ja Nej-klinik for DVT. Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen. Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til og medinddragelse af patienterne i deres behandling og undersøgelser.Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og det betyder, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning. I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 15 overlæger og flere yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger. Der er endvidere ansat beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf og sonograf.Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Ansættelse og organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center. Yderligere informationYderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til: Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 6170 3232Overlæge Sven C. Nielsen, daglig leder, tlf. 3118 6070 AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde elektronisk torsdag den 23. maj 2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Ansættelsessamtale forventes afholdt den 27. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleEn stilling som speciallæge/overlæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens radiologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.
 
Det forventes, at speciallægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi.
 
Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge.
 
Endvidere vægtes initiativ, uddannelse af yngre læger, radiografer og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgeren har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/centrets mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. 
 
Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.
 
Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse.
 • Stort klinisk arbejdspres.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger.
 
Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle.
Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.
 
Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs' æreslegat”.
 
Røntgen og Skanning har patienter til billeddiagnostiske undersøgelser fra kl. 7.30-23.00 med tilstedeværelsesvagt indtil kl. 23.00, hvorefter vagten varetages af FBE (Fælles Beskriver Enhed).
 •  Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og Forskningsenheden for Sygemeldte og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer.
 • Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig fysioterapeut, forskningsansvarlig kiropraktor, en videnskabelig assistent og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat to professorer og to adjungerede professorer.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT skannere hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter. MR afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og GE Optima 1,5T ekstremitetsskanner.
 • Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specieler, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø."
Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med:
 • Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center – bl.a. en "Ja/Nej-klinik" kaldet ”Open Access” til accelereret udredning for RA.
 • Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center – bl.a. MR-skanninger af rygge også med stående MR-undersøgelser.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier, inkl. tilbud til praksislæger om lavdosis CT i stedet for røntgen thorax.
 • Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar.
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af "Ja/Nej-klinik" for DVT.
 • Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS, dedikerede neuroradiologiske konferencer. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen.
Her ud over arbejdes der meget med tilgængelighed, ikke alene for de hospitalsansatte læger, men også for praktiserende læger og mod en større kontakt til – og medinddragelse af – patienterne i deres behandling og undersøgelser.
Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og det betyder, at der er et konstant fokus på nytænkning omkring patientforløb, involvering af patienter og involvering af primærsektoren, ligesom der er fokus på at deltage i og initiere forskning.
 
I Røntgen og Skannings lægestab er der udover den ledende overlæge, 15 overlæger og flere yngre læger i HU-forløb, Introduktions- og uklassificerede stillinger. Der er endvidere ansat beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf og sonograf.

Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 
  
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
  
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 6170 3232
Overlæge Sven C. Nielsen, daglig leder, tlf. 3118 6070
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk torsdag den 23. maj 2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/0815f341_logo.gifDiagnostisk CenterSilkeborg2019-05-02T12:00:08.4672019-05-23T00:00:00
330029443Speciallæge, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart SygehusBasic Speciallæge interesseret i mammaradiologi og almen radiologi søges til en stilling på Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling Hvor patienten sættes først Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø Hvor vi gerne vil grine hver dag Hvor sparring med kollegaer er prioriteret Hvor du er med i et godt team af gode kolleger Hvor der er ryddede lister hver dag Hvor du kan være med til at definere dine interesse- og arbejdsområder Er Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart måske noget for dig. Vi søger en radiolog til en speciallægestilling i radiologi (afdelings- eller overlæge). På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi griber bolden som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen. Lidt om afdelingen Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Der er et mammacenter på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed. Matriklen i Vejle har som en del af specialesygehuset i Vejle en stor onkoradiologisk produktion af fortrinsvis CT. I Vejle er der desuden afdelinger inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, ØNH- og øjenafdelinger. Der foregår et udstrakt samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for Vejle-Middelfart bl.a. med brug af åbne ambulatorier inden for muskuloskeletal røntgen, røntgen af thorax og UL af abdomen. Afsnittet i Middelfart samarbejder tæt med Rygcenter Syddanmark om udredning af rygpatienter i hele Region Syddanmark, og har en stor MR-produktion. Der er et godt samarbejde med de kliniske afdelinger både mht. at bedrive klinisk radiologi af høj faglig kvalitet, høj patientoplevet kvalitet samt forskning af høj international standard. Afdelingen har en professor i gastrointestinal radiolgi. Afdelingens produktion (2018): 46.500 CT-scanninger, 24.000 MR-scanninger, 33.300 UL-scanninger, 28.000 Mammografier og mamma-UL, 17.000 Mamma-screeninger, 64.000 Skeletundersøgelser, 25.000 røntgen af thorax. Forventninger til en radiolog på afdelingen Du skal være interesseret i en stilling i den mammaradiologiske sektion, hvor du gerne vil beherske alle modaliteter, som anvendes inden for dette subspeciale. Du vil gerne deltage i udredning af mammacancerpatienter og deltage på højt niveau i de dertil knyttede MDT-konferencer og indgå i en kvalificerende sparring med mammakirurgerne om disse patienter. Det forventes også, at du kan indgå i afdelingen mht. at lave andet radiologisk arbejde for basale undersøgelser, og at du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider. Der er muligheder for formaliserede oplæringsprogrammer i ovenstående subspecialer. Der er mulighed for fleksibel arbejdsplanlægning for at forene arbejds- og privatlivet. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV med referencer, som vi kan kontakte, skriv venligst at du giver samtykke til dette. Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere , som du finder på: http: videreuddannelsen-syd.dk wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag. Stillingen forventes besat pr. 01.08.2019 eller efter nærmere aftale Ansøgningsfrist er mandag d. 17.06.2018. Ansættelsessamtale forventer vi at holde mandag d. 01.07.2019.

 

Speciallæge interesseret i mammaradiologi og almen radiologi søges til en stilling på Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart

 • Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling
 • Hvor patienten sættes først
 • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø
 • Hvor vi gerne vil grine hver dag
 • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
 • Hvor du er med i et godt team af gode kolleger
 • Hvor der er ryddede lister hver dag
 • Hvor du kan være med til at definere dine interesse- og arbejdsområder

Er Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart måske noget for dig.

Vi søger en radiolog til en speciallægestilling i radiologi (afdelings- eller overlæge).

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen.

Lidt om afdelingen
Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Der er et mammacenter på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed.

Matriklen i Vejle har som en del af specialesygehuset i Vejle en stor onkoradiologisk produktion af fortrinsvis CT. I Vejle er der desuden afdelinger inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, ØNH- og øjenafdelinger. Der foregår et udstrakt samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for Vejle-Middelfart – bl.a. med brug af åbne ambulatorier inden for muskuloskeletal røntgen, røntgen af thorax og UL af abdomen. Afsnittet i Middelfart samarbejder tæt med Rygcenter Syddanmark om udredning af rygpatienter i hele Region Syddanmark, og har en stor MR-produktion.

Der er et godt samarbejde med de kliniske afdelinger både mht. at bedrive klinisk radiologi af høj faglig kvalitet, høj patientoplevet kvalitet samt forskning af høj international standard. Afdelingen har en professor i gastrointestinal radiolgi.

Afdelingens produktion (2018): 46.500 CT-scanninger, 24.000 MR-scanninger, 33.300 UL-scanninger, 28.000 Mammografier og mamma-UL, 17.000 Mamma-screeninger, 64.000 Skeletundersøgelser, 25.000 røntgen af thorax.

Forventninger til en radiolog på afdelingen
Du skal være interesseret i en stilling i den mammaradiologiske sektion, hvor du gerne vil beherske alle modaliteter, som anvendes inden for dette subspeciale. Du vil gerne deltage i udredning af mammacancerpatienter og deltage på højt niveau i de dertil knyttede MDT-konferencer og indgå i en kvalificerende sparring med mammakirurgerne om disse patienter.

Det forventes også, at du kan indgå i afdelingen mht. at lave andet radiologisk arbejde for basale undersøgelser, og at du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider.

Der er muligheder for formaliserede oplæringsprogrammer i ovenstående subspecialer.

Der er mulighed for fleksibel arbejdsplanlægning for at forene arbejds- og privatlivet.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV med referencer, som vi kan kontakte, skriv venligst at du giver samtykke til dette.

Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag.

Stillingen forventes besat pr. 01.08.2019 eller efter nærmere aftale

Ansøgningsfrist er mandag d. 17.06.2018.

Ansættelsessamtale forventer vi at holde mandag d. 01.07.2019.

ORS/Small/2ada6e0c_logo.pngRøntgenafdelingen, Vejle og Middelfart SygehuseVejle2019-05-22T17:05:17.7872019-06-17T00:00:00
330007896Afdelingslæge/1. reservelæge søges til Team for ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien MidtBasic Er du speciallæge i psykiatri eller har andet relevant speciale (f.eks. almen medicin), og vil du være med til at gøre en forskel for ældre ambulante patienter i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? - Så er du måske vores nye afdelingslæge 1. reservelæge ved Team for ldrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt.Du kan blive en del af teamet allerede fra den 1. juli 2019 eller snarest herefter.Dagens Medicin har i 2018 kåret Regionspsykiatrien Midt som n af landets bedste afdelinger til behandling af skizofreni og depression.Som vores nye afdelingslæge får du mulighed for at bruge dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer i en afdeling, der er præget af et højt fagligt niveau samt et inkluderende arbejdsmiljø.Om Klinik for Affektive LidelserTeam for ældrepsykiatri er organisatorisk forankret i Klinik for Affektive Lidelser. Vi udreder og behandler alle personer over 68 år med psykiatrisk lidelse, samt personer over 18, hvor der er mistanke om demens eller kendt demenslidelse og samtidig psykiatrisk co-morbiditet.Vores patienter er bosiddende i Viborg, Skive eller Silkeborg Kommune og ses både i ambulatoriet og deres hjem.Vi er et meget velfungerende team bestående af 3 læger, 6 distriktssygeplejersker samt lægesekretærer. Hovedarbejdsstedet er i Viborg med satellitkontorer i Skive og Silkeborg.Vi står desuden overfor en spændende fremtid med oprettelse og udvikling af tværfaglige demensudredningsenheder i samarbejde med Geriatri og Neurologi i Hospitalsenheden Midt noget som du har mulighed for at præge udviklingen af.ErfaringHar du ikke meget erfaring fra det ambulante arbejde, er det ikke en hindring for at søge stillingen. Hvis interessen er der, sørger vi for, at du bliver opkvalificeret og løbende klædt på til opgaverne. Der er flere speciallæger og uddannelseslæger i vores affektive team, så du kommer ikke til at sidde alene med opgaverne.Samarbejde og sparringGenerelt er der et solidt sammenhold både i teamet og Regionspsykiatrien Midt hvor vi hjælper hinanden. Lægegruppen i Regionspsykiatrien Midt består af en stor stabil kerne med lille udskiftning. Du har derfor gode muligheder for sparring med de erfarne, engagerede og meget hjælpsomme kolleger i RP Midt.Arbejdstid:Stillingen er vagtbærende i det omfang vi nu behøver. Der er p.t. en vagtforpligtelse som bagvagt i et 18-skiftet vagtrul, men du vil ved behov have mulighed for at blive fritaget for vagtforpligtelsen. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer uge, men der kan også ved behov være mulighed for at aftale deltid.Dine ansvarsområder bliver bl.a.: Diagnostik og behandling af patienter indenfor alle teamets diagnosegrupper. Kompetenceudvikling af øvrige afsnit i psykiatrien vedr. dit kompetencefelt. Medansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i klinikken. Supervisere og undervise personalet og rådgive eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde med neurologien og geriatrien i forhold til at udvikle det kommende udrednings- og behandlingstilbud til patienter med Demens jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens. Vi søger en kollega, som er speciallæge i psykiatri eller almen medicin. Derudover vil det være en fordel, hvis du har: En bred psykiatrisk uddannelse eller erfaring fra almen praksis. Psykoterapeutisk erfaring. Undervisningsmæssig erfaring. Interesse for erfaring med forskning deltagelse i et videnskabeligt miljø. Gode samarbejdsevner og gode kommunikative egenskaber. Erfaring fra demensområdet og ældrepsykiatri. Er du interesseret, så tilbyder vi: En attraktiv arbejdsplads med byens bedste udsigt over Viborg-søerne samt naturskønne omgivelser i Skive og det moderne psykiatriens hus i Silkeborg. Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, herunder efteruddannelse. Mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter. Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone og så selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommune. Vil du vide mere?Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingslæge Annemarie Eie Hjort, tlf. 78474285 eller på mail annemhjo@rm.dkelleroverlæge Sanne Vendelbo Hovgesen på tlf. 7847 4244 eller på mail: Sanne.Hovgesen@ps.rm.dkDu kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.Ansøgningsfristen er 10 6 2019 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i løbet af juni måned.Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.Om Regionspsykiatrien MidtRegionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18 ) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECTSengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser 4 lavintensive senge)Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf n etage med rehab-pt).Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.Klinik for intensiv ambulant behandlingTeam for OCD og angstlidelserKlinik for affektive lidelserTeam For affektive lidelserTeam for ældrepsykiatriKlinik for psykotiske lidelser:Team for vurdering og udredningTeam for psykotiske lidelserTeam for ADHDTeam for nyopdaget skizofreniTeam for patienter med misbrug og patienter med domKlinik for retspsykiatriDe ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http: www.tvmidtvest.dk (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Er du speciallæge i psykiatri eller har andet relevant speciale (f.eks. almen medicin), og vil du være med til at gøre en forskel for ældre ambulante patienter i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? - Så er du måske vores nye afdelingslæge/1. reservelæge ved Team for Ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt.
Du kan blive en del af teamet allerede fra den 1. juli 2019 eller snarest herefter.

Dagens Medicin har i 2018 kåret Regionspsykiatrien Midt som én af landets bedste afdelinger til behandling af skizofreni og depression.

Som vores nye afdelingslæge får du mulighed for at bruge dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer i en afdeling, der er præget af et højt fagligt niveau samt et inkluderende arbejdsmiljø.
Om Klinik for Affektive Lidelser
Team for ældrepsykiatri er organisatorisk forankret i Klinik for Affektive Lidelser. Vi udreder og behandler alle personer over 68 år med psykiatrisk lidelse, samt personer over 18, hvor der er mistanke om demens eller kendt demenslidelse og samtidig psykiatrisk co-morbiditet.
Vores patienter er bosiddende i Viborg, Skive eller Silkeborg Kommune og ses både i ambulatoriet og deres hjem.
Vi er et meget velfungerende team bestående af 3 læger, 6 distriktssygeplejersker samt lægesekretærer. Hovedarbejdsstedet er i Viborg med satellitkontorer i Skive og Silkeborg.
Vi står desuden overfor en spændende fremtid med oprettelse og udvikling af tværfaglige demensudredningsenheder i samarbejde med Geriatri og Neurologi i Hospitalsenheden Midt – noget som du har mulighed for at præge udviklingen af.

Erfaring
Har du ikke meget erfaring fra det ambulante arbejde, er det ikke en hindring for at søge stillingen. Hvis interessen er der, sørger vi for, at du bliver opkvalificeret og løbende klædt på til opgaverne. Der er flere speciallæger og uddannelseslæger i vores affektive team, så du kommer ikke til at sidde alene med opgaverne.
Samarbejde og sparring
Generelt er der et solidt sammenhold – både i teamet og Regionspsykiatrien Midt – hvor vi hjælper hinanden. Lægegruppen i Regionspsykiatrien Midt består af en stor stabil kerne med lille udskiftning. Du har derfor gode muligheder for sparring med de erfarne, engagerede og meget hjælpsomme kolleger i RP Midt.

Arbejdstid:
Stillingen er vagtbærende i det omfang vi nu behøver. Der er p.t. en vagtforpligtelse som bagvagt i et 18-skiftet vagtrul, men du vil ved behov have mulighed for at blive fritaget for vagtforpligtelsen. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer/uge, men der kan også ved behov være mulighed for at aftale deltid.


Dine ansvarsområder bliver bl.a.:
 • Diagnostik og behandling af patienter indenfor alle teamets diagnosegrupper.
 • Kompetenceudvikling af øvrige afsnit i psykiatrien vedr. dit kompetencefelt.
 • Medansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i klinikken.
 • Supervisere og undervise personalet og rådgive eksterne samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med neurologien og geriatrien i forhold til at udvikle det kommende udrednings- og behandlingstilbud til patienter med Demens jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens.
Vi søger en kollega, som er speciallæge i psykiatri eller almen medicin. Derudover vil det være en fordel, hvis du har:
 • En bred psykiatrisk uddannelse eller erfaring fra almen praksis.
 • Psykoterapeutisk erfaring.
 • Undervisningsmæssig erfaring.
 • Interesse for/erfaring med forskning /deltagelse i et videnskabeligt miljø.
 • Gode samarbejdsevner og gode kommunikative egenskaber.
 • Erfaring fra demensområdet og ældrepsykiatri.
Er du interesseret, så tilbyder vi:
 • En attraktiv arbejdsplads med byens bedste udsigt over Viborg-søerne samt naturskønne omgivelser i Skive og det moderne psykiatriens hus i Silkeborg.
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, herunder efteruddannelse.
 • Mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter.
 • Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone
 • og så selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommune.

Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingslæge Annemarie Eie Hjort, tlf. 78474285 eller på mail annemhjo@rm.dk
eller
overlæge Sanne Vendelbo Hovgesen på tlf. 7847 4244 eller på mail: Sanne.Hovgesen@ps.rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er 10/6 2019 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i løbet af juni måned.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.

Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).


Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

Klinik for intensiv ambulant behandling
Team for OCD og angstlidelser
Klinik for affektive lidelser
Team For affektive lidelser
Team for ældrepsykiatri
Klinik for psykotiske lidelser:
Team for vurdering og udredning
Team for psykotiske lidelser
Team for ADHD
Team for nyopdaget skizofreni
Team for patienter med misbrug og patienter med dom
Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 

ORS/Small/34f89923_logo.gifRegionspsykiatrien MidtViborg2019-04-15T17:03:13.3802019-06-10T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Speciallæge i radiologi ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Diagnostisk Center

Silkeborg
En stilling som speciallæge overlæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. juni eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Om stillingenSpeciallægen ...
Indrykket:2. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Speciallæge, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus

Røntgenafdelingen, Vejle og Middelfart Sygehuse

Vejle
Speciallæge interesseret i mammaradiologi og almen radiologi søges til en stilling på Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling Hvor patienten sættes først Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø Hvor...
Indrykket:22. maj 2019
Udløbsdato:17. juni 2019

Afdelingslæge/1. reservelæge søges til Team for ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt

Viborg
Er du speciallæge i psykiatri eller har andet relevant speciale (f.eks. almen medicin), og vil du være med til at gøre en forskel for ældre ambulante patienter i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? - Så er du måske vores nye afdelingslæge ...
Indrykket:15. april 2019
Udløbsdato:10. juni 2019