Speciallæge med speciale i endokrinologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Speciallæge med speciale i endokrinologi.

Ved Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling,  Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge med speciale i endokrinologi, afhængig af kompetencer, ledig til besættelse 1. August 2019 eller senere.  
 
Endokrinologisk sektion, Medicinsk afd, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.  
Klinikken består i Esbjerg af et sengeafsnit på aktuelt 5 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud med diabetes amb. (6 diabetessygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea amb. (UL-skanner), osteoporose amb. (DEXA skanner). I Grindsted er der ugentligt diabetesambulatorium. 
I afdelingen forefindes et aktivt forskningsamb. (2 ph.d. stud, 1 post doc, 2 sygepl.). Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen.  
Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på OUH.    
Lokalt er der tæt samarbejde med de øvrige medicinske sektioner samt nuklearmedicinsk afd., radiologisk afd., ortopædkirurgisk afd., ØNH  afd.,  patologisk inst. og obstetrisk afd.  
Til klinikken er tilknyttet 3 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelsesstillinger og 2-4 øvrige uddannelsesstillinger. 
Se mere om afd. her.
 
Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi.  
Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for et eller flere subspecialer, afhængig af interesser. Der forventes gode evner til faglig udvikling, herunder kvalitetssikring og forskning.  
Til stillingen hører en vagtforpligtigelse i form af deltagelse i enten medicinsk bagvagt eller speciallæge bagvagt.  
Det er muligt at få stillingen til at omfatte forskningsopgaver efter aftale. 
 
Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. Hovedarbejdsstedet vil være i Esbjerg, men den der ansættes i stillingen må være rede til at påtage sig enkelte dagsfunktioner på Grindsted matriklen. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge. 
Se mere om SVS her.
 
FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 
Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 
 
Vagtforhold:
Speciallægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk  speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode, og efter nærmere aftale, skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt. 
 
Forskning og lægeuddannelse på Sydvestjysk Sygehus:
Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. 
Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i IRS-Center Sydvestjylland på Esbjerg Sygehus, og er tilknyttet SDU via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). 
Sydvestjysk Sygehus deltager i undervisning af medicinstuderende fra Syddansk Universitet. 
Fra 2021 starter kandidatuddannelse for medicinstuderende på Sydvestjysk Sygehus. 
 
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 
 
Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, ph.d. Per Heden Andersen ( e-mail: pha@rsyd.dk) eller ledende overlæge, Medicinsk afdeling dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (mail:torben.knudsen@rsyd.dk). 
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner  og relevant faglig organisation..  
 
Ansøgningen bedes således at ansøger forholder sig til de 7 kompetencer. 
Se vedhæftede skema.
 
Ansøgningen skal være sygehuset i hænde senest den 14.juni 2019.
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330016092Phoenix-40d8f92212019-05-03T12:00:32.143Speciallæge med speciale i endokrinologi, Sydvestjysk Sygehus EsbjergSpeciallæge med speciale i endokrinologi.
Ved Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling,  Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge med speciale i endokrinologi, afhængig af kompetencer, ledig til besættelse 1. August 2019 eller senere.  
 
Endokrinologisk sektion, Medicinsk afd, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.  
Klinikken består i Esbjerg af et sengeafsnit på aktuelt 5 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud med diabetes amb. (6 diabetessygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea amb. (UL-skanner), osteoporose amb. (DEXA skanner). I Grindsted er der ugentligt diabetesambulatorium. 
I afdelingen forefindes et aktivt forskningsamb. (2 ph.d. stud, 1 post doc, 2 sygepl.). Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen.  
Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på OUH.    
Lokalt er der tæt samarbejde med de øvrige medicinske sektioner samt nuklearmedicinsk afd., radiologisk afd., ortopædkirurgisk afd., ØNH  afd.,  patologisk inst. og obstetrisk afd.  
Til klinikken er tilknyttet 3 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelsesstillinger og 2-4 øvrige uddannelsesstillinger. 
Se mere om afd. her.
 
Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi.  
Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for et eller flere subspecialer, afhængig af interesser. Der forventes gode evner til faglig udvikling, herunder kvalitetssikring og forskning.  
Til stillingen hører en vagtforpligtigelse i form af deltagelse i enten medicinsk bagvagt eller speciallæge bagvagt.  
Det er muligt at få stillingen til at omfatte forskningsopgaver efter aftale. 
 
Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. Hovedarbejdsstedet vil være i Esbjerg, men den der ansættes i stillingen må være rede til at påtage sig enkelte dagsfunktioner på Grindsted matriklen. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge. 
Se mere om SVS her.
 
FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 
Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 
 
Vagtforhold:
Speciallægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk  speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode, og efter nærmere aftale, skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt. 
 
Forskning og lægeuddannelse på Sydvestjysk Sygehus:
Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. 
Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i IRS-Center Sydvestjylland på Esbjerg Sygehus, og er tilknyttet SDU via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). 
Sydvestjysk Sygehus deltager i undervisning af medicinstuderende fra Syddansk Universitet. 
Fra 2021 starter kandidatuddannelse for medicinstuderende på Sydvestjysk Sygehus. 
 
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 
 
Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, ph.d. Per Heden Andersen ( e-mail: pha@rsyd.dk) eller ledende overlæge, Medicinsk afdeling dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (mail:torben.knudsen@rsyd.dk). 
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner  og relevant faglig organisation..  
 
Ansøgningen bedes således at ansøger forholder sig til de 7 kompetencer. 
Se vedhæftede skema.
 
Ansøgningen skal være sygehuset i hænde senest den 14.juni 2019.
 
Speciallæge med speciale i endokrinologi.Ved Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge med speciale i endokrinologi, afhængig af kompetencer, ledig til besættelse 1. August 2019 eller senere. Endokrinologisk sektion, Medicinsk afd, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere. Klinikken består i Esbjerg af et sengeafsnit på aktuelt 5 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud med diabetes amb. (6 diabetessygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea amb. (UL-skanner), osteoporose amb. (DEXA skanner). I Grindsted er der ugentligt diabetesambulatorium. I afdelingen forefindes et aktivt forskningsamb. (2 ph.d. stud, 1 post doc, 2 sygepl.). Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen. Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på OUH. Lokalt er der tæt samarbejde med de øvrige medicinske sektioner samt nuklearmedicinsk afd., radiologisk afd., ortopædkirurgisk afd., ØNH afd., patologisk inst. og obstetrisk afd. Til klinikken er tilknyttet 3 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelsesstillinger og 2-4 øvrige uddannelsesstillinger. Se mere om afd. her. Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi. Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for et eller flere subspecialer, afhængig af interesser. Der forventes gode evner til faglig udvikling, herunder kvalitetssikring og forskning. Til stillingen hører en vagtforpligtigelse i form af deltagelse i enten medicinsk bagvagt eller speciallæge bagvagt. Det er muligt at få stillingen til at omfatte forskningsopgaver efter aftale. Sydvestjysk Sygehus: Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. Hovedarbejdsstedet vil være i Esbjerg, men den der ansættes i stillingen må være rede til at påtage sig enkelte dagsfunktioner på Grindsted matriklen. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge. Se mere om SVS her. FAM Fælles akut modtageafdeling: Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. Vagtforhold: Speciallægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften nat hverdage og i weekends døgnvagt p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode, og efter nærmere aftale, skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt. Forskning og lægeuddannelse på Sydvestjysk Sygehus: Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i IRS-Center Sydvestjylland på Esbjerg Sygehus, og er tilknyttet SDU via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). Sydvestjysk Sygehus deltager i undervisning af medicinstuderende fra Syddansk Universitet. Fra 2021 starter kandidatuddannelse for medicinstuderende på Sydvestjysk Sygehus. Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se http: www.energimetropol.dk tilflytterservice Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, ph.d. Per Heden Andersen ( e-mail: pha@rsyd.dk) eller ledende overlæge, Medicinsk afdeling dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (mail:torben.knudsen@rsyd.dk). Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation.. Ansøgningen bedes således at ansøger forholder sig til de 7 kompetencer. Se vedhæftede skema. Ansøgningen skal være sygehuset i hænde senest den 14.juni 2019.10Phoenix40d8f922101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-07T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=207417&DepartmentId=6659&MediaId=5&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandEsbjerg3519304Endokrinologisk afdeling11Finsensgade 356700EsbjergDKDanmarkORS/40d8f922_logo.pngORS/Small/40d8f922_logo.png0DKDanmarkDanmark8Fuldtid46Permanent753478RegionSyddanmarkMinimum20741700003-05-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=40d8f922https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=40d8f922https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=40d8f922&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=40d8f922&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale222113Speciallæge10Sundhed361672116Torben.Knudsen@rsyd.dkDanmarkDanmark330023415Introduktionsstilling ved Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1.august/1.september 2019 eller efter aftaleBasic Introduktionsreservelæge i akut medicin på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Akutmedicin er et nyt speciale og vi er glade for at kunne tilbyde en super spændende stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus`s Fælles Akutmodtagelse (FAM). Akutmedicin er et bredt speciale og du vil i introduktionsstillingen arbejde med akutte patienter indenfor intern medicin, parenkymkirurgi og ortopædkirurgi. Vi søger en kollega som: Finder en spændende og uforudsigelig dag interessant Er en god teamspiller Er god til at skabe flow i akutafdelingen Har lyst til selv at lære og lyst til lære fra sig, med vejledning af KBU-læger og studerende Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor faglighed, et godt uddannelsesmiljø og en god tone er enprioritet Om stillingen Du bliver ansat i FAM i 12 måneder, hvor dit daglige arbejde vil foregå. Du vil blive tilknyttet de 3 store specialer i intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi med hovedvægten på intern medicin. Kerneopgaven for intro-lægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med specialernes læger og andre faggrupper som sygeplejersker. Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, prioritering og visitering, procedurer som lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse af den ustabile patient og vejledning af KBU-læger og medicinstuderende. Tiltrædelse 1. august eller 1. september 2019 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger. Stillingsnumret er: 5501-05z-15-i-02. Hør mere Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos speciallæge i akutmedicin overlæge Jan Vork på telefon 79182000, mail jan.vork@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal på telefon 61675396. Ansøgningen Du kan sende din ansøgning med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor. Vi glæder os til at få din ansøgning. Ansøgningsfrist Din ansøgning skal være den uddannelsesansvarlige overlæge i hænde senest tirsdag den 28. maj 2019. Se mere om Sydvestjysk Sygehus på www.sydvestjysksygehus.dk Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her http: www.energimetropol.dk tilflytterservice
Introduktionsreservelæge i akut medicin på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 
 
Akutmedicin er et nyt speciale og vi er glade for at kunne tilbyde en super spændende stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus`s Fælles Akutmodtagelse (FAM). 
 
Akutmedicin er et bredt speciale og du vil i introduktionsstillingen arbejde med akutte patienter indenfor intern medicin, parenkymkirurgi og ortopædkirurgi. 
 
Vi søger en kollega som: 
Finder en spændende og uforudsigelig dag interessant 
Er en god teamspiller 
Er god til at skabe flow i akutafdelingen 
Har lyst til selv at lære og lyst til lære fra sig, med vejledning af KBU-læger og studerende 
Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger 
Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor faglighed, et godt uddannelsesmiljø og en god tone er enprioritet 
 
Om stillingen 
Du bliver ansat i FAM i 12 måneder, hvor dit daglige arbejde vil foregå. Du vil blive tilknyttet de 3 store specialer i intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi med hovedvægten på intern medicin. 
Kerneopgaven for intro-lægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med specialernes læger og andre faggrupper som sygeplejersker. 
Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, prioritering og visitering, procedurer som lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse af den ustabile patient og vejledning af KBU-læger og medicinstuderende. 
 
Tiltrædelse 
1. august eller 1. september 2019 eller efter aftale.
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger.  
Stillingsnumret er: 5501-05z-15-i-02.  
 
Hør mere 
Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos speciallæge i akutmedicin overlæge Jan Vork på telefon 79182000, mail jan.vork@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal på telefon 61675396.      
 
Ansøgningen 
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor. 
 
Vi glæder os til at få din ansøgning. 
 
Ansøgningsfrist 
Din ansøgning skal være den uddannelsesansvarlige overlæge i hænde senest tirsdag den 28. maj 2019. 
 
Se mere om Sydvestjysk Sygehus på  www.sydvestjysksygehus.dk    
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 
ORS/Small/50e7bb6c_logo.pngFælles Akut ModtagelseEsbjerg2019-05-13T18:01:29.3472019-05-28T00:00:00
330023414Introduktionsstilling ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1. august/september 2019 eller efter aftaleBasic Introduktionsreservelæge ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 3 ledige stillinger som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus medicinske afdelinger. Om stillingen Stillingerne indgår i de medicinske afdelingers for- og mellemvagtslag i en syv til otte-skiftet tilstedeværelsesvagt. Uddannelsesforløbet for stillingen vil blive tilrettelagt sådan, at du kommer til at gøre tjeneste i seks måneder indenfor to forskellige specialer. Vi vil bestræbe os på at tilgodese dine ønsker om valg af specialetilknytning, og længden af opholdene i de to ønskede specialer. Om os De medicinske afdelinger varetager ud over intern medicin følgende specialer: Nefrologi, lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, hæmatologi og reumatologi. Ved de medicinske afdelinger i Esbjerg er der 2 bagvagtslag, mellemvagtslag og 2 forvagtslag. Sydvestjysk sygehus er udpeget til at være akutsygehus, og har en fælles akut modtagelse. Sygehuset har medicinske sengeafdelinger i både Esbjerg og Grindsted. Tiltrædelse 1. august eller 1. september 2019 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger. Stillingsnumrene er henholdsvis: 5501-050-01-i-03, 5501-050-01-i-07 og 5501-050-01-i-07. Hør mere Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal på tlf. 79182000, mobiltelefon 61675396, eller mail Troels.kodal@rsyd.dk Ansøgningen Du kan sende din ansøgning med relevante bilag til uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal ved at bruge linket nedenfor. Vi glæder os til at få din ansøgning. Ansøgningsfrist Din ansøgning skal være den uddannelsesansvarlige overlæge i hænde senest tirsdag den 28. maj 2019. Se mere om Sydvestjysk Sygehus på www.sydvestjysksygehus.dk Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her http: www.energimetropol.dk tilflytterservice

Introduktionsreservelæge ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus

Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 3 ledige stillinger som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus’ medicinske afdelinger.

Om stillingen
Stillingerne indgår i de medicinske afdelingers for- og mellemvagtslag i en syv til otte-skiftet tilstedeværelsesvagt. Uddannelsesforløbet for stillingen vil blive tilrettelagt sådan, at du kommer til at gøre tjeneste i seks måneder indenfor to forskellige specialer.

Vi vil bestræbe os på at tilgodese dine ønsker om valg af specialetilknytning, og længden af opholdene i de to ønskede specialer.

Om os
De medicinske afdelinger varetager ud over intern medicin følgende specialer: Nefrologi, lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, hæmatologi og reumatologi. Ved de medicinske afdelinger i Esbjerg er der 2 bagvagtslag, mellemvagtslag og 2 forvagtslag. Sydvestjysk sygehus er udpeget til at være akutsygehus, og har en fælles akut modtagelse. Sygehuset har medicinske sengeafdelinger i både Esbjerg og Grindsted.

Tiltrædelse
1. august eller 1. september 2019 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger.
Stillingsnumrene er henholdsvis: 5501-050-01-i-03, 5501-050-01-i-07 og 5501-050-01-i-07

 Hør mere

Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal på tlf. 79182000, mobiltelefon 61675396, eller mail Troels.kodal@rsyd.dk      

Ansøgningen
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag til uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal ved 
at bruge linket nedenfor.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være den uddannelsesansvarlige overlæge i hænde senest tirsdag den 28. maj 2019.

Se mere om Sydvestjysk Sygehus på  www.sydvestjysksygehus.dk   

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/

ORS/Small/49fc8a2d_logo.pngFælles Akut ModtagelseEsbjerg2019-05-13T18:01:26.9072019-05-28T00:00:00
330019241Speciallæge i radiologi søgesBasic Overlæge afdelingslæge til Røntgen og Scanning Overlæge afdelingslæge til Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus Om afdelingen Røntgen og Scanning er en stor afdeling, i en rivende og spændende udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på. Det akutte patient-arbejde foregår i tæt samarbejde med den fælles akutmodtagelse (FAM), hvori den radiologiske funktion er integreret. Røntgen og Scanning har alle modaliteter med high-end udstyr og er fuldt digitaliseret med ca. 130.000 undersøgelser årligt. Lægegruppen arbejder i teams: muskuloskeletal radiologi, abdominal radiologi, neuro radiologi, vaskulær og interventional radiologi, pædiatrisk radiologi. Der er omfattende intervention inden for de fleste områder. Siden september 2017, udfører afdelingen akut perfusion CT af cerebrum på neurologiske patienter. Lægegruppen består af 14 speciallæger og har en har ambitiøs uddannelsesprofil med 1-3 læger i hoveduddannelse og 2 i introduktionsstillinger. Samlet er vi ca. 80 medarbejdere i afdelingen. Stillingen Dine opgaver bliver, at deltage i Røntgen og Scannings daglige drift, vagtarbejde, undervisning og forskning. Vagten er tilkaldevagt fra bolig, 10 skiftet. Vi tilbyder vagtlejlighed 300 m fra sygehuset med en fuld diagnostisk RIS PACS arbejdsstation. Der er desuden mulighed for diagnostisk hjemmearbejdsplads til vagtbrug. Vores forventninger til dig Du Er speciallæge i radiologi med dansk autorisation Har interesse for at dygtiggøre dig indenfor et radiologisk subspeciale, der understøtter akutsygehuset, herunder orto- og neuroradiologi, alternativt gastroradiologi Har dokumenteret erfaring og kompetencer på flere modaliteter (DR, UL, CT, MR, gennemlysning) indenfor disse radiologiske subspecialer Har faglige ambitioner indenfor det akutte område og har interesse for det tværfaglige samarbejde om patientforløb Er åben, troværdig og tillidsvækkende og samtidig målrettet med gennemslagskraft Kan fagligt og kommunikativt leve op til afdelingens og sygehusets værdier resultater, ordentlighed, samarbejde og excellence Har interesse for intern og ekstern undervisning Vi tilbyder en afdeling med Mulighed for subspecialisering og faglig udvikling indenfor flere områder En central role på akut sygehuset, hvor radiologens arbejde er fuldt anerkendt af de kliniske afdelinger Tradition for gode interkollegiale relationer internt og eksternt Gode muligheder for efteruddannelse Et godt ry som uddannelsessted for alle personalegrupper Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger Foreningen af Yngre læger Hør mere om stillingen Du er meget velkommen til at kontakte lægefagligansvarlige overlæge Maria Serifi på mail maria.arvad.serifi@rsyd.dk hvor du kan rekvirere en funktionsbeskrivelse og høre mere om arbejdet som radiolog på Kolding sygehus. Ansøgning Send din motiveret ansøgning og CV der beskriver dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller, senest den 30. august 2019 via linket Fakta boksen i højre side. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Vi glæder os til at høre fra dig.Overlæge/afdelingslæge til Røntgen og Scanning

  

Overlæge/afdelingslæge til Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus

 

Om afdelingen  

Røntgen og Scanning er en stor afdeling, i en rivende og spændende udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på. Det akutte patient-arbejde foregår i tæt samarbejde med den fælles akutmodtagelse (FAM), hvori den radiologiske funktion er integreret. Røntgen og Scanning har alle modaliteter med high-end udstyr og er fuldt digitaliseret med ca. 130.000 undersøgelser årligt.  

Lægegruppen arbejder i teams: muskuloskeletal radiologi, abdominal radiologi, neuro radiologi, vaskulær og interventional radiologi, pædiatrisk radiologi. Der er omfattende intervention inden for de fleste områder. Siden september 2017, udfører afdelingen akut perfusion CT af cerebrum på neurologiske patienter.   

Lægegruppen består af 14 speciallæger og har en har ambitiøs uddannelsesprofil med 1-3 læger i hoveduddannelse – og 2 i introduktionsstillinger. Samlet er vi ca. 80 medarbejdere i afdelingen.   

 

Stillingen   

Dine opgaver bliver, at deltage i Røntgen og Scannings daglige drift, vagtarbejde, undervisning og forskning.

Vagten er tilkaldevagt fra bolig, 10 skiftet. Vi tilbyder vagtlejlighed 300 m fra sygehuset med en fuld diagnostisk RIS/PACS arbejdsstation. Der er desuden mulighed for diagnostisk hjemmearbejdsplads til vagtbrug. 

 

Vores forventninger til dig  

 

Du   

 

 • Er speciallæge i radiologi med dansk autorisation

   

 • Har interesse for at dygtiggøre dig indenfor et radiologisk subspeciale, der understøtter akutsygehuset, herunder orto- og neuroradiologi, alternativt gastroradiologi
 • Har dokumenteret erfaring og kompetencer på flere modaliteter (DR, UL, CT, MR, gennemlysning) indenfor disse radiologiske subspecialer
 • Har faglige ambitioner indenfor det akutte område og har interesse for det tværfaglige samarbejde om patientforløb  
 • Er åben, troværdig og tillidsvækkende og samtidig målrettet med gennemslagskraft  
 • Kan fagligt og kommunikativt leve op til afdelingens og sygehusets værdier – resultater, ordentlighed, samarbejde og excellence   
 • Har interesse for intern og ekstern undervisning   

Vi tilbyder en afdeling med 

 

 • Mulighed for subspecialisering og faglig udvikling indenfor flere områder
 • En central role på akut sygehuset, hvor radiologens arbejde er fuldt anerkendt af de kliniske afdelinger
 • Tradition for gode interkollegiale relationer internt og eksternt   
 • Gode muligheder for efteruddannelse   
 • Et godt ry som uddannelsessted for alle personalegrupper  

 

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger /Foreningen af Yngre læger 

 

Hør mere om stillingen 

Du er meget velkommen til at kontakte lægefagligansvarlige overlæge Maria Serifi på mail maria.arvad.serifi@rsyd.dk hvor du kan rekvirere en funktionsbeskrivelse og høre mere om arbejdet som radiolog på Kolding sygehus. 

 

Ansøgning

Send din motiveret ansøgning og CV der beskriver dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller, senest den 30. august 2019 via linket Fakta boksen i højre side.  

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 


ORS/Small/b163e9a6_logo.pngRøntgen og Scanning, Kolding SygehusKolding2019-05-07T19:01:13.8132019-06-11T00:00:00
330016124Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergBasic Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergIntroduktionsstilling: 5501-043-30-i-04 Ved kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. august 1. september 2019 eller efter aftale. Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik- og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år. Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning, og behandling indenfor øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. Afdelingen behandler komplikationer til bariatrisk kirurgi som regionsfunktion. Urologisk og plastikkirurgisk afdeling er tæt knyttet til afdelingen. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold. Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes. Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde indenfor afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner indenfor radiologi, anæstesi, patologi, nuklearmedicin og onkologi. Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt. Introduktionslæger indgår i 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse. Du kan forvente: At få en bred kirurgisk uddannelse Mulighed for at stifte bekendtskab med det kirurgiske speciale, og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg Oplæring i gastroskopi og sigmoideoskopi, evt. koloskopi Oplæring i herniekirurgi Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi Mulighed for at starte forskning via sygehusets forskningscenter Fokus på individuelle uddannelsesplaner Løn og ansættelsesforhold: Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn. Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 16. 6. 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 26 Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig Rasa Skrupskelyte Petersen tlf 79185692 eller mail Rasa.Skrupskelyte.Petersen@rsyd.dk Vi glæder os til at høre fra dig.Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Introduktionsstilling: 5501-043-30-i-04
Ved kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. august/1. september 2019 eller efter aftale.  
 
Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik- og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år. 
 
Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning, og behandling indenfor øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. Afdelingen behandler komplikationer til bariatrisk kirurgi som regionsfunktion. 
 
Urologisk og plastikkirurgisk afdeling er tæt knyttet til afdelingen. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold.  
 
Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes. 
 
Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde indenfor afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner indenfor radiologi, anæstesi, patologi, nuklearmedicin og onkologi. 
 
Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt. 
 
Introduktionslæger indgår i 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse. 
 
Du kan forvente: 
 • At få en bred kirurgisk uddannelse  
 • Mulighed for at stifte bekendtskab med det kirurgiske speciale, og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg  
 • Oplæring i gastroskopi og sigmoideoskopi, evt. koloskopi 
 • Oplæring i herniekirurgi  
 • Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi  
 • Mulighed for at starte forskning via sygehusets forskningscenter  
 • Fokus på individuelle uddannelsesplaner  
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn. 
 
Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 16. 6. 2019.  
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 26 
 
Yderligere oplysninger: 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller  mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig Rasa Skrupskelyte Petersen  tlf 79185692 eller mail Rasa.Skrupskelyte.Petersen@rsyd.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
ORS/Small/605b344e_logo.pngAfdeling for KirurgiEsbjerg2019-05-03T13:00:43.4172019-06-07T00:00:00
330013784Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergBasic Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergVed Ortopædkirurgisk Afdeling ønskes 2 reservelæger ansat i introduktionsstilling: 1 pr. 1. august 2019 1 pr. 1. september 2019 Stillingsnummer: 5501-080-42-i-02 og 5501-080-42-i-03 Om afdelingen: Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling med stor operativ produktion. Afdelingen har matrikel i Grindsted og Esbjerg. Afdelingen varetager alle basisfunktioner indenfor ortopædkirurgi samt en lang række specialfunktioner. Matriklen i Esbjerg har aktivitet indenfor traumatologi, skulder- albuekirurgi og alloplastik revisionskirurgi. Matriklen i Grindsted har aktivitet indenfor primære hofte- og knæ-alloplastikker, artroskopisk knækirurgi samt håndkirurgi. Se mere om afd. her. Vagtform: Mellemvagt i tilstedeværelse kl. 08.00-21.00 og weekend kl.08.00-15.00 8.00-21.00. Mellemvagten har ikke skadestuevagter. Mellemvagten deltager i skadestuebehandling ved multitraumer og mere komplekse skader. Kvalifikationer: Vi forventer en ansøger, der er fokuseret og målrettet således, at man efter 1 års ansættelse er kvalificeret til at søge hoveduddannelse. Vi forventer, at du: Inden ansættelsesstart sætter dig ind i AO-principper Opnår omkring 150 operationer som 1. operatør under ansættelsen Deltager i regionens kurser for introlæger Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster for yngre læger. AO-basic samt ATLS tilbydes. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Tambour Hansen, mobil 2968 9102 eller lægesekretær Christina Staal 7918 2111. Stillingen søges elektronisk og ansøgningsfristen er d. 17.06.2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen herefter.Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Ved Ortopædkirurgisk Afdeling ønskes 2 reservelæger ansat i introduktionsstilling: 
1 pr. 1. august 2019 
1 pr. 1. september 2019  
 
Stillingsnummer:  
5501-080-42-i-02 og 5501-080-42-i-03 
 
Om afdelingen:
Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling med stor operativ produktion. Afdelingen har matrikel i Grindsted og Esbjerg.  
Afdelingen varetager alle basisfunktioner indenfor ortopædkirurgi samt en lang række specialfunktioner.  
Matriklen i Esbjerg har aktivitet indenfor traumatologi, skulder-/albuekirurgi og alloplastik revisionskirurgi.  
Matriklen i Grindsted har aktivitet indenfor primære hofte- og knæ-alloplastikker, artroskopisk knækirurgi samt håndkirurgi.  
 
Se mere om afd. her.
 
Vagtform:  
Mellemvagt i tilstedeværelse kl. 08.00-21.00 og weekend kl.08.00-15.00/8.00-21.00. 
Mellemvagten har ikke skadestuevagter. Mellemvagten deltager i skadestuebehandling ved multitraumer og mere komplekse skader.  
 
Kvalifikationer:  
Vi forventer en ansøger, der er fokuseret og målrettet således, at man efter 1 års ansættelse er kvalificeret til at søge hoveduddannelse.  
 
Vi forventer, at du:  
 • Inden ansættelsesstart sætter dig ind i AO-principper  
 • Opnår omkring 150 operationer som 1. operatør under ansættelsen 
 • Deltager i regionens kurser for introlæger  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster for yngre læger.  
AO-basic samt ATLS tilbydes. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Tambour Hansen, mobil 2968 9102 eller lægesekretær Christina Staal 7918 2111.  
 
Stillingen søges elektronisk og ansøgningsfristen er d. 17.06.2019. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen herefter.  
 
 
 
 
ORS/Small/6e7c7433_logo.pngOrtopæd- og kæbekirurgisk afdelingEsbjerg2019-04-30T12:06:34.8432019-06-04T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Introduktionsstilling ved Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1.august/1.september 2019 eller efter aftale

Fælles Akut Modtagelse

Esbjerg
Introduktionsreservelæge i akut medicin på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Akutmedicin er et nyt speciale og vi er glade for at kunne tilbyde en super spændende stilling som introduktionsreservelæge ved Sydvestjysk Sygehus`s Fælles Akutmodtagelse (FAM)....
Indrykket:13. maj 2019
Udløbsdato:28. maj 2019

Introduktionsstilling ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg pr 1. august/september 2019 eller efter aftale

Fælles Akut Modtagelse

Esbjerg
Introduktionsreservelæge ved de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Interesserer du dig for intern medicin? Trives du i et stort hus? Vil du have mulighed for at stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer? Så har vi 3 ledige stil...
Indrykket:13. maj 2019
Udløbsdato:28. maj 2019

Speciallæge i radiologi søges

Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus

Kolding
Overlæge afdelingslæge til Røntgen og Scanning Overlæge afdelingslæge til Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus Om afdelingen Røntgen og Scanning er en stor afdeling, i en rivende og spændende udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på. ...
Indrykket:7. maj 2019
Udløbsdato:11. juni 2019

Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Afdeling for Kirurgi

Esbjerg
Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergIntroduktionsstilling: 5501-043-30-i-04 Ved kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. august 1. september 2019 eller efter afta...
Indrykket:3. maj 2019
Udløbsdato:7. juni 2019

Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Ortopæd- og kæbekirurgisk afdeling

Esbjerg
Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus EsbjergVed Ortopædkirurgisk Afdeling ønskes 2 reservelæger ansat i introduktionsstilling: 1 pr. 1. august 2019 1 pr. 1. september 2019 Stillingsnummer: 5501-080-42-i-02 og 5501...
Indrykket:30. april 2019
Udløbsdato:4. juni 2019