Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialpsykolog med mod på faglige udfordringer og ansvar søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg (Genopslag)

Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri?

Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse, spændende opgaver inden for udredning og behandling og har du mod på at prøve kræfter med teamledelse?

Så har vi jobbet til dig!
 
BUA søger en specialpsykolog 37 timer i en fast stilling, aktuelt med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 - Viborg, med start den 1. april 2021 eller snarest derefter.
 
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
 
I Børne- og Ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.
 
Stillingen er som udgangspunkt knyttet til BUA Team 1 for Skolebørnspsykiatri – Viborg/Skejby, med funktion i Viborg.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
 
Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Viborg.
 
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
I Team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug for hospitalsbaseret udredning og behandling.
 
Vi er derfor løbende optaget af, at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver der bevirker, at vi kan imødekomme behovet.
 
Vi er ligeledes optaget af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier, som af de fagprofessionelle.
 
Stillingen som specialpsykolog i det ambulante team i Viborg indeholder pt. funktion som teamleder for et tværfagligt ambulant team, hvor du i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen, har ansvar for den daglige drift i teamet.
 
Du vil desuden også indgå i opgaverne omkring den ambulante udredning og behandling. Opgaverne består bl.a. af psykologiske undersøgelser, afklarende eller subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, tværfaglige diagnostiske konferencer, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser.


Vi forventer, at du
 • er godkendt specialpsykolog, med bred og omfattende erfaring med udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe.
 • besidder overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde som teamleder for en personalegruppe i en kompleks organisation.
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo.
 • kan trives i en afdeling med stort flow, og spændende men komplicerede patientforløb og mange omstillinger.
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings og behandlingstilbud, samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe.

Du kan forvente
 • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø.
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og fagligt.
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
 • Mulighed for at indgå i forsknings og udviklingsprojekter.
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision.
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision.
 • At være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling.
 
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf.nr.: 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr tlf.nr.: 20291919.
 

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.dk. Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.


Ansøgningsfrist 18. marts 2021
Ansættelsessamtalen vil være i uge 12Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.ellerDownload

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.