Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

SSA'er til barselsvikariat


Om jobbet
Bo & Aktivitet Kalundborg Kommune – afd. Klostermosen søger 1 Social- og sundhedsassistent i et barselsvikariat på 32 timer

Bo & Aktivitet Kalundborg Kommune er et tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Klostermosen er en del af Bo & Aktivitet, Kalundborg kommune, der omfatter flere længerevarende botilbud, midlertidig botilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, værested samt §85 støtte til borgere i hele Kalundborg kommune.

Klostermosen er et længerevarende botilbud efter almenlovens § 105 med §§85/83 støtte. Der er 40 lejemål der er fordelt på 4 huse, hvor stillingen er til besættelse i Hus 1.

Udgangspunktet er borgere i eget hjem, med individuel støtte, hvor målet er, at borgeren evner at bo i egen lejlighed og mestre sin hverdag bedst mulig, hvor personalet udviser respekt, anerkendelse og loyalitet og dermed også respekterer borgernes ret til selv– og medbestemmelse i eget liv, med så stor selvhjulpen hed som muligt.

I Hus 1 bor der 12 borgere, der alle har væsentlige funktions nedsættelser og dermed betydelig nedsat fysisk og psykisk funktions evne, hvor der til tider kan opstå udad reagerende adfærd.

Alle borgere har behov for stor støtte og vejledning i alle dagligdages funktioner, hvor der ligeledes indgår personlig pleje.

Af funktionsnedsættelser/diagnoser kan nævnes epilepsi, hørenedsættelse, cerebral parese, autisme, samt andre tilgrænsende diagnoser, hvor enkelte borgere er uden verbalt sprog.

Støtten til den enkelte borger handler blandt andet om hjælp/motivation: til personlig hygiejne, påklædning og måltider, rengøring, samt støtte/motivation/vejledning i forhold til kontakt til andre borgere bosiddende i Klostermosen, samt pårørende og omverden.

Den pædagogiske/plejemæssige/omsorgsmæssige indsats i hus 1, handler derfor om, at borgeren støttes i at kunne bevare/vedligeholde, forbedre/udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Det er derfor vigtigt med en hverdag med forudsigelighed og tryghed.

Det pædagogiske, sundhedsmæssige og medicinfaglige arbejde dokumenteres dagligt i Bosted-systemet.


Din profil
Til SSA- stillingen, forventer vi, at du fagligt:

 • Er SSA uddannet
 • Kan være tovholder for Klostermosen i samarbejde med anden SSA'er, samt indgå i samarbejde med alle SSA'erne i Bo & Aktivitet i forhold til de fælles sundhedsfaglige indsatser omkring viden/praksis.
 • Kan indgå i ligeværdigt samarbejde med medicinansvarlige, hvor SSA'erne og medicinansvarlige i Klostermosen sammen fremadrettet betegnes som det sundhedsfaglige team.
 • Har erfaring i den sundhedsfaglige opgave
 • Kan håndtere, at der fra andre steder i Bo & Aktivitet kan opstå behov for hjælp til en medicin/sundhedsfaglig opgave
 • Har erfaring indenfor området med fysisk og/eller psykisk funktionshæmmet borgere
 • Kan indgå i dagligdagen på lige fod med andre medarbejdere
 • Kan hjælpe den enkelte borger i alle dagligdages gøremål
 • Er bevidst om din kommunikation verbalt/kropssprog/signalværdi
 • Har kendskab til IT (Word, Outlook m.m.)
 • Er erfaren i at formulere dig i på skrift og dermed kan være medaktiv i at formulere div. statusrapporter/udredninger/pædagogiske handleplaner
 • Er bevidst om vigtigheden i dokumentation
 • Kan bidrage og være med til at følge op i den psykologiske/ specialpædagogiske indsats
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Kan indgå i tæt samarbejde med dit team, samt samarbejde tværfagligt
 • Vægter positiv pårørende samarbejde
 • Er empatisk, åben, positiv og har en imødekommende adfærd
 • Har engagement, overblik og evne til at prioritere opgaverne
 • Er rummelig, fleksibel, stabil og psykisk robust
 • Vægter at se muligheder frem for begrænsninger
 • Fordel at have kørekort

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Arbejdstidsmæssigt skal du være indstillet på at arbejde dag/aften, samt hver 2. weekend.

Stillingen er til besættelse pr. 1.april 2018

 Ansættelsesgraden er på 32 timer pr. uge.

Der vil blive indhentet straffeattest efter § 22.


Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse i dagtimerne til:

Klostermosen, teamleder Susanne Rasmussen tlf. mobil 2120 5085.


Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag bedes fremsendt via linket.


Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: http://www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.


Annoncering obligatorisk
Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her