Stabscenter Økonomi søger to økonomikonsulenter, Ishøj Kommune | Ofir.dk
header background shadow

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!

Stillingen kan ikke længere søges via Ofir.
Ishøj Kommune

Stabscenter Økonomi søger to økonomikonsulenter

Ishøj Kommune

To af vores mangeårige økonomikonsulenter har valgt at gå på pension, og vi søger derfor deres afløsere.

Ishøj Kommune prioriterer økonomistyring på alle niveauer højt. Som den centrale økonomifunktion er vi i Stabscenter Økonomi derfor meget opmærksomme på vigtigheden af at være proaktive og på forkant med den udvikling, der til stadighed er på økonomiområdet i kommunerne. Vores primære opgave er at understøtte såvel det politiske som de administrative og udførende niveauer i kommunen, bedst muligt.

I de senere år har vi succesfuldt gennemført en række større styringsmæssige projekter i Ishøj. Vi har bl.a. implementeret KMD Opus, revideret vores økonomiregulativ, ændret bevillingsniveau, udformet nyt koncept for budget- og regnskabsbemærkninger, og har leveret positive regnskaber.
Internt arbejder vi kontinuerligt med en proces omkring bl.a. konsulentrollen, kompetencer, metoder, videndeling mv. Derudover skal vi udvikle på vores ledelsesinformation (FLIS).
Vi søger to nye dygtige kollega, som vil være en del af dette arbejde.

Hvem er vi?
Stabscenter Økonomi refererer til Kommunaldirektøren. Vi er sammensat af 3 teams: Budget- og Regnskab, Løn, Betaling og Ejendomsskat.
I alt er vi 30 medarbejdere i Økonomicentret.

Vi lægger vægt på høj kvalitet og sikkerhed i opgaveløsning og har en høj grad af delegeret ansvar. Vi arbejder med en stor grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen og opgavevaretagelsen, og vi sætter pris på en uformel og humoristisk omgangstone.
Vi har i de senere år haft fokus på arbejdsglæde, dels som et særskilt projekt, men også gennem forskellige aktiviteter hen over året.

Du kan læse mere om Ishøj Kommune og vores organisering på kommunens hjemmeside.

Stillingerne
Den ene stilling er som økonomikonsulent på dagtilbudsområdet (Center for dagtilbud og skoler) samt på stabscentrene HR og IT. Derudover vil du indgå i løsning af en række tværgående opgaver i Økonomicentret.

Den anden stilling vil i højere grad være afsat til tværgående analyseopgaver. Dog vil der være en række driftsopgaver, som økonomikonsulent på nogle stabsenheder.

Opgaverne i overblik
Til stillingerne hører følgende primære opgaver:

Stilling A
Økonomikonsulent for følgende områder:

 • Daginstitutioner (10 + dagplejen)
 • SFO’er (5)
 • Overordnede økonomitekniske opgaver på skoleområdet, så som indberetninger af budgetter mv. i økonomisystemet. Økonomikonsulenten på skoleområdet sidder decentralt.
 • Kirkebækskolen inkl. SFO, som er en takstfinansieret specialskole for elever med multiple funktionsnedsættelser
 • Stabscenter IT
 • Stabscenter HR

Herudover deltager økonomikonsulenten i udførsel og udvikling af controlling på driftsstederne. Controllingopgaven er en kombination af kontrol og service (med vægt på service). Direktionen udpeger 4-5 institutioner om året, som får controllingbesøg.

Stilling B
Vægten i stillingen vil være på analysekraft. Medarbejderen skal – også – på eget initiativ have øje for, hvad der rør sig på den kommunale økonomifront, herunder være på forkant med at vurdere konsekvenser af aktuelle tiltag. Fx generelle kommunale nøgletal, nyt fra Kora, Cepos, KL osv. Du vil herudover indgå i det samlede analyse- og projektarbejde med centrets øvrige økonomikonsulenter.

Økonomikonsulent for følgende stabsenheder;

 • Sundhedsudvikling
 • Borgmesterkontoret/Boliger
 • Turist og Erhverv
 • Kommunikation
 • Plan
 • Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Tværgående opgaver:
Generelt vil man i begge stillinger medvirke ved de periodiske budget- og regnskabsopgaver samt udviklingsopgaver. Der er ligeledes mulighed for selv at forme yderligere indhold ud fra egne erfaringer og ideer.

Gældende for begge stillinger:
I Økonomicentret er der åbenhed i forhold til den enkeltes behov for forandring og ønske om at gøre tingene anderledes. Derfor lægges der vægt på, at vi alle ”spiller hinanden gode”, herunder prioriterer sparring medarbejdere imellem.
 
Opgavesammensætningen justeres derfor løbende i forhold til den enkeltes kompetencer, og lyst og muligheder for at kompetenceudvikle sig.

Kvalifikationer
I Økonomicentrets Budget- og Regnskabsteam fungerer medarbejderne grundlæggende som økonomikonsulenter på specifikke fagområder. Vi lægger vægt på en tæt og løbende dialog med ledere og medarbejdere i fagområderne. Du skal derfor kunne begå dig i spændet mellem ”økonomifaglighed og fag-faglighed”, hvor din tilgang og evne til at balancere mellem ”budgetbisse-rollen” og konsulentrollen, er alfa og omega.

Vi forudsætter desuden, at du har en god gedigen økonomifaglig ballast indenfor de generelle kommunaløkonomiske discipliner. Det er en klar fordel, at du har erfaring fra en lignende stilling, eller en stilling på økonomiområdet i en fagforvaltning.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men formentlig er du kommunalt økonomi uddannet med relevant videreuddannelse, fx diplomuddannelse, eller relevant akademisk baggrund. Vores økonomisystem er KMD Opus, hvorfor kendskab hertil vil være en fordel.

Det er vigtigt, at du som person er engageret, initiativrig, og indstillet på at bidrage til Budget- og Regnskabsgruppens fortsatte udvikling. Derudover vægter du – lige som os andre – det kollegiale samarbejde højt.

Stillingerne er på 37 timer, og tiltrædelse er snarest muligt.
Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er den 8. marts 2016 kl. 12.00. Ansøgningen sendes pr. mail til Stabscenter Økonomi, okonomi@ishoj.dk.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 11 2016.

Angiv hvilken af de to stillinger du søger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til teamleder Maibritt Pedersen (4357 7560) eller kontorchef Svend Erik Madsen (4357 7344).

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.


Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
19-02-2016
Udløbsdato
08-03-2016
Job-ID
329582102
Jobbets adresse

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20

2635Ishøj

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden